Kommentarer - RomO - romernas ombudsman - Nyhetsverket - dina nyheterSun, 19 Nov 2017 06:00:15 +0100Kommentarer - RomO - romernas ombudsman - Nyhetsverket - dina nyhetersvinfo@nyhetsverket.se (Nyhetsverket)Copyright (c) 2009, nyhetsverket.sehttp://www.nyhetsverket.sehttp://www.nyhetsverket.se/rss Kommentar av Bennie Åkerfeldt http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26325/Ny-RomO Thu, 16 Nov 2017 11:36:54 +0100 http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment Kommentar av Bennie Åkerfeldt För kännedom: Alla positiva omdömen om Stanislav Emirov i kommentarsfältet här nedan läggs ut av.... Stanislav Emirov. Förvånad? Wed, 15 Nov 2017 12:53:15 +0100 http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment Kommentar av Bennie Åkerfeldt Stanislav. Han leve. Mon, 13 Nov 2017 08:09:52 +0100 http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment Kommentar av Bennie Åkerfeldt Som RomO har Stanislav Emirov tagit på sig ett förment offentligt uppdrag. MEN ÄNDÅ har han inte en enda referens/pressnotering att hänvisa till där han har framträtt eller har åstadkommit någonting i enlighet med sin egen beskrivning av vad han skall arbeta med. Så du som hävdar att jag har fel i detta, visa bara upp något exempel. Det finns inte heller en enda rom som öppet ställt sig på hans sida i den offentliga debatten. Du som menar att jag har fel i detta nämn bara några namn på romer som... Sun, 30 Jul 2017 10:05:55 +0200 http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment Kommentar av Bennie Åkerfeldt Stanislav Emirov har inte en enda referens/pressnotering att hänvisa till där han har framträtt eller har åstadkommit någonting i enlighet med sin egen beskrivning av vad han skall arbeta med. Det finns inte heller en enda rom som öppet ställt sig på hans sida i den offentliga debatten. Detta säger väl allt om Stanislav Emirovs trovärdighet. Hur länge orkar han fortsätta att blåsa upp sin bubbla? Fri, 28 Jul 2017 09:20:50 +0200 http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment Kommentar av Bennie Åkerfeldt På RomO,s hemsida angavs från början tankesmedjan Djelem djelem som initiativtagare till att ge Stanislav Emirov förordnandet som RomO. Kan jag få någon kontaktuppgift till dem? Han angav också följande personnamn som initiativtagare: Levko Demeter, David Grönfors, Maria Grönfors, Martina Raczova, Tomas Lindeman, Anders Blomdahl, Anna Cederholm, Kjell Friberg, Rosita Palmroth, Jari Halonen. Dessa namn är bara ordlekar och ingen finns registrerad på Ratsit,se i Sverige. De raderades också efte... Fri, 24 Mar 2017 09:26:29 +0100 http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment Kommentar av Bennie Åkerfeldt Ytterligare en myt för att försöka dölja vad det egentligen handlar om. Om RomO blivit tillsatt så som han beskriver det på sin hemsida, så borde väl någon stå på hans sida. Någon...? Fri, 24 Mar 2017 09:14:33 +0100 http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment Kommentar av Bennie Åkerfeldt Det finns ingen som vågar ge sitt stöd. Våld gör människor rädda. Thu, 23 Mar 2017 22:30:13 +0100 http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment Kommentar av Bennie Åkerfeldt Lägg märke till att inte en enda romsk organisation har uttalat sitt stöd för denne RomO i offenligheten. Inte ens en enda namngiven rom bland alla oss här i landet... Thu, 23 Mar 2017 16:16:47 +0100 http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment Kommentar av Bennie Åkerfeldt Om man bygger ett projekt kring myter och antiziganism så blir en naturlig följd att man försvinner in i glömskan. Att vara öppen med vem man är och stå för sina åsikter är ett bra bekämpningsmedel. (Resandefolket är för övrigt den absolut största gruppen i den minoritet som kallas romer) Tue, 21 Mar 2017 09:02:07 +0100 http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment Kommentar av Bennie Åkerfeldt Jag har förstått det som att du är resande. Det bästa är att sätta ut sitt namn. Tyvärr kommer kanske detta projekt ebba ut. Vi måste komma till den dag då hederliga vågar utmana gangsters och hederskultur. Men den dagen har nog inte kommit. Mon, 20 Mar 2017 19:47:35 +0100 http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment Kommentar av Bennie Åkerfeldt Att man sätter sitt namn under sina uttalanden, eller avstår från det, visar en hel del om vem som tycker sig behöva dölja något. Den minoritet jag alltid har tillhört kallas romer. Mon, 20 Mar 2017 09:06:20 +0100 http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment Kommentar av Bennie Åkerfeldt Man får inte vara naiv. Det finns en minoritet som gör folk oroliga. Stanislav har kanske inte resurser och speciellt inte den vanlige gräsroten att stå mot våldsgangsyers. Sun, 19 Mar 2017 22:12:05 +0100 http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment Kommentar av Bennie Åkerfeldt Om både RomO själv och de som påstås vara upphov till hans s.k. ämbete, är rädda för att kommunicera med en eller alla romer som ifrågasätter, så är det för mig obegripligt hur dom skall kunna vara till hjälp för någon? Det handlar naturligtvis bara om att man är rädd att träda fram i all sin prakt i offentlighetens ljus, för då skulle även ett barn se att RomO egentligen är naken. Eller är det så att de precis som det sades om trollen - de tål inte sol ljuset? Sun, 19 Mar 2017 21:44:01 +0100 http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment Kommentar av Bennie Åkerfeldt Jag tror ingen vågar gå ut öppet. Dom är rädda för vad vissa grupper kan ta sig till. Sun, 19 Mar 2017 20:54:56 +0100 http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26249/RomO-romernas-ombudsman#comment