Kommentarer - Dataväntjänst för oss äldre. - Nyhetsverket - dina nyheterThu, 14 Dec 2017 06:59:13 +0100Kommentarer - Dataväntjänst för oss äldre. - Nyhetsverket - dina nyhetersvinfo@nyhetsverket.se (Nyhetsverket)Copyright (c) 2009, nyhetsverket.sehttp://www.nyhetsverket.sehttp://www.nyhetsverket.se/rss Kommentar av Ed Vivenius En bra satsning. Wed, 29 Nov 2017 09:53:40 +0100 http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26314/Datav%C3%A4ntj%C3%A4nst-f%C3%B6r-oss-%C3%A4ldre#comment http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26314/Datav%C3%A4ntj%C3%A4nst-f%C3%B6r-oss-%C3%A4ldre#comment