The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Fostermamman Eva svarar advokat Raynar Persson del 2

Debatt Mark 2010-11-02 16:52:47 Visningar: 3 087 Visa på karta Anmäl nyheten


Nedanstående text är författad av fostermamman Eva.

Då det gäller den handling som nu läggs ut och påstås vara ett officiellt dokument ifrån Vara så är det också FEL. Det var så att mitt i den turbulenta kaotiska situation som var för fem år sedan med hot, misshandel så ringde handläggaren runt för att ta reda på hur allvarliga dessa hot var, hur mycket vi skulle ta dem på allvar och vad som var farligt eller mindre farligt. Hon gjorde minnesanteckningar. Jag bad att få en kopia. Det pappret har aldrig legat i någon akt eller har heller inte varit någon del av någon utredning eller annat. Utan var som sagt bara minnesanteckningar. Hur kom den fram?
Jo i somras var det dags för en rättsgång ang. LVU. Barnens advokat hade i försvar för sitt agerande till advokatsamfundet sagt att hon gjort gemensam sak med soc. och mamman advokat och förordade att LVU skulle omvandlas till en frivillig placering. Jag kände att jag var tvungen att göra något. Ingen verkade ju ta barnens perspektiv. Mamman hade tre förespråkare i rätten. Så jag skickade ner kritiken från socialstyrelsen och samt det pappret till rätten, eftersom jag inte ansåg att något föreändrats. Jag skrev att jag visserligen inte var part men att de borde utifrån vad jag skickat ifrågasätta om det verkligen var för barnens bästa att Luv skulle upphöra och om de personerna som var där verkligen såg till barnens bästa. Att Mark inte haft ett barnperspektiv är mer än bekräftat vid det här laget men det är tragiskt att någon annan skall behöva gå in och strida för barnens bästa då inte deras egen advokat gör det. Och det blev till allas förvåning ett fortsatt LVU.
Men under rättegången delades alla dessa papper ut. Det var så den blev ”offentlig”.
Denna lägger sedan Bennie Å ut på nätet och påstår att det skulle vara ett bevis för Varas rasistiska inställning. Den har även skickats till DO.
Rasism
Det mals på, ivrigt påhejat av Bennie att barnen har rätt till sitt romska ursprung och sedan skriver de att det hade barnen inte tillgång till hos oss. Det är inget de vet något om, de har inga belägg för sina påståenden och sedan är pappan svensk. Varför skall den ena delen av deras ursprung väga över så mycket att barnen far illa?
Faktum är att Romerna hade anmält och menade att det var så många av deras barn som omhändertogs och att det var på lösa grunder så socialstyrelsen gjorde en utredning. Vara ingick i en den utredning som gjordes just det året 2005 då barnen omhändertogs. De ingick alltså i studien. www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9746/2006-131-36_200613136.pdf
De kom fram till att det snarare tog i överkant för länge innan man tog just romska barn och att det hade föregåtts av både många och långa insatser.
Sedan har mamman också vänt sig till Uppdrag granskning för några år sedan. De fick fullmakt av henne och fick ut dokumentationen. Efter det de sett det som fanns lade de ner. De valde att inte göra program då det inte fanns någon grund i mammans påståenden.

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Bennie inte bara läser här det är han som är utredningsmetodiker. Bennie slänger sig i i varje dikussion som dykt upp i ämnet och ni skall inte inbilla mig att han kunnat hålla sig härifrån. Sedan har han ju "tlat" med Bennie. Känner de varandra? Bennie som alltid påstår att han alltid går ut med namn trots att det bevisligen finns ett antal inlägg av honom med "nick".

Tjena Bennie 2010-11-10 18:50:40 Anmäl

Tack för fakta, Susanna.

Utredningsmetodiker 2010-11-09 20:28:18 Anmäl

Domstolarna uttalar sig bara om det finns skäl för lvu eller inte. Dvs de uttalar sig inte om i vilket fosterhem barnen ska vårdas. Om barn däremot flyttas från ett fosterhem till ett annat har bioföräldrarna rätt att överklaga så har inte gjort i detta fall både biomamman och BARNENS ombud har varit nöjda med att barnen flyttats från det första fosterhemmet och har inte heller ifrågasatt flytten. Fosterhemet har givetvis ingen talorätt det har bara sos, vårdnadshavaren vilket är biomamman samt barnens ombud. Alla dessa har varit för fosterhemsbyte.

susanna svensson 2010-11-09 20:06:27 Anmäl

Vill gärna påpeka att min kommentar till Catta kom in här efter hennes välbetänkta avslutande av diskussionen. Kommentarerna tycks ramla in här lite hur som helst. Tycker liksom Catta att det vore befriande om mer kom fram, t ex från biomamman och hennes advokat betr. tidpunkt för ev samarbetssvårigheter vid umgängen, även om Catta inte tycks tillerkänna dem någon sanningsenlighet större än hennes tolkningar av s k fakta.
Mvh. "intellektuell" utredningsmetodiker.

Utredningsmetodiker 2010-11-09 17:30:10 Anmäl

Catta
Varför skulle ev samarbetsfriktioner mellan FM och BM vid de umgängestillfällen som var före FMs bloggande finnas nämnda i en dom (vilken typ av dom, LVU?) eller ha redovisats i uttalande av soc.Mark som dels har sekretess men förmodligen också visat ganska stor hänsyn till inblandade parter? Som alla vet hade ju deras dokumentation stora brister så dina argument om dokument och uttalanden i det fallet svävar fritt i det blå så länge du inte har något att "läsa på" eller diktatoriskt kunnat kräva soc.Mark på ett uttalande, vilket jag inte tror att de bryr sig om.
2. "Intellektuell" används ofta som ett invektiv (kolla det senares ordets betydelse i SAOL).
3. Du verkar inte heller ha mycket fakta på fötterna. Liksom jag och andra här. Det är ju därför det uppstår diskussion.
Som sagt; vänd dig till Bennie. Försök med "guilt by association" tillhör inte civiliserad diskussion.
4. Upprepning på en upprepning tillför ingenting.
5. Psykologens värdering av barnens nuvarande ev anknytning till f d fostermamman företogs enligt uppgift här på Marks kommuns initiativ, inte av domstolen som enbart behandlade BMs lämplighet betr. en definitiv återslussning. Alltså BM och hennes lämplighet för en definitiv återslussning, domstolen hade inte i uppgift att värdera eller ge utlåtande om barnens ev förhållanden gentemot en bortkopplad f d fostermamma. Svårt att förstå?
Har du fler "fakta", t ex om A. Hjerténs rökvanor?

Utredningsmetodiker 2010-11-09 16:48:57 Anmäl

Utredningsblaha: Nu avslutar jag diskussionen här med dig för det blir bara ett evigt malande i samma sak och det är inte intressant längre.Förmodligen får man anledning längre fram att återkomma i ämnet,men innan dess så ser jag inte att det finns så mycket mer att säga, det mesta av vikt är sagt.Så tack och hej,och ta det lungt med dina invektiv...

Catta 2010-11-09 16:03:55 Anmäl

Utredningsmetodiker:
Åter igen, att du inte har någon läsförståelse ska inte jag lastas för.
1.Nej jag vet bara vad som finns dokumenterat och inte i en enda dom eller ett enda uttalande från soc har man pratat om att det fanns svårigheter i umgänget mellan FM och mamman.Jag sa inte att det gällde tiden efter FM´s bloggande för då hade hon ju inte ens barnen så vad fick du det ifrån? De flesta skulle nog läsa på själva innan de tar ställning.
2.Invektiv, är det ett nytt ord du lärt dig,jag undrar eftersom du upprepar det hela tiden,men jag håller med,man låter lite intellektuell när man använder såna ord.
3.Bennies agerande hörde till punkt 4,men angående att du inte tycker om sånt du inte är insatt i så har du väl visat motsatsen i denna diskussion,du är ju inte ett dugg insatt i ens de mest grundläggande fakta ändå diskuterar du?
4.Ja just ja,det där ordet igen :)
5.Så i vilket syfte utreder dom barnens relation till FM då om det inte handlar om den utredning man håller på med? Det är ju du som tar upp det ena efter det andra stolliga påståendet,oftast helt utan att kunna påvisa var någonstans dina påståenden finns dokumenterade. Men du måste väl veta vad fakta är?

Catta 2010-11-09 15:52:50 Anmäl

Catta, din argumentation i din självpåtagna roll som "rättskämpe" börjar bli lika svag som dina, efteråt modifierade, påståenden om beväpnad polis och speciell "skyddspersonal" närvarande vid umgängestillfällena i Mark.
1.Du vet naturligtvis inte ett skvatt om hur alla umgängestillfällen med f d FM närvarande avlöpte. Varför skulle BMs uttalande i Markbladet enbart gälla tiden efter FMs bloggande, bara för att det passar dig? De flesta begriper nog att du inte vet ett skvatt om detta, trots dina envisa hänvisningar till vad du kallar "fakta" när det gäller saker du inte vet något om.
2. Blir inte viktigare för att du slänger ur dig fler exalterade invektiv.
3. Återigen. Jag "tycker" inte på kommando, framförallt inte om något jag inte är tillräckligt insatt i, dvs Bennies agerande. Kan alltså inte beskyllas för att ha pratat strunt i det fallet.
4. Återigen invektiv.
5. Vad i Herrans namn har någon Hjerténs rökvanor att göra med dina krav på vad som skall blandas in i ett domstolsutslag i ett specifikt ärende? En fråga om barnens ev anknytning till en helt avkopplad f d FM var ingenting som hörde till det fallet eller låg på bordet. Tycker du det var du väl klaga hos domaren och nämndemännen i stället för att älta det här. Vad menar du med ditt älskade uttryck "fakta"? Verkar som din "diskussion" spårar ur efterhand.

Utredningsmetodiker 2010-11-09 14:56:39 Anmäl

Utredningsmetodiker:
1.Det finns inte,oavsett hur mycket du mal på, något som visar att FM och mamman hade några samarbetssvårigheter,utan endast att FM och soc hade det då FM tyckte man gick för fort fram och barnen for illa av det,det är de fakta som finns,varför ska du då muttra om möjliga sekretessbelagda handlingar som du inte ens vet om dom finns?Jag har läst mammans uttalanden,men dessa har kommit EFTER allt detta och är ingenting hon klagat över innan enligt den dokumentation som finns,något man med största sannolikhet skulle dokumenterat då det skulle gett soc en lite bättre sits i sitt agerande.
2.Blev det oviktigt nu när det visade sig att du åter igen slängt ur dig massa strunt?
3.Jo vare sig du vill eller inte så gör jag det eftersom vi diskuterar,eller jag diskuterar,du svamlar mest.
4.Jag har tagit upp det med Bennie,och han medgav att det kanske kunde ha bidragit till en viss risk,men du pallar alltså inte säga din åsikt?
5.Varför utreder man då barnen har någon anknytning till den avknoppade FM om hon är orelevant för ärendet? På vilket sätt är detta LVU enkelt menar du? Nej jag tror inte heller det,Ann Hjertén har ju fullt sjå att gråta ut i media nu och att hon börjat röka igen så hon har nog inte tid att bry sig om annat,men tanken var inte att de skulle bry sig om mig,utan om barnen och vad socialstyrelsen säger

Catta 2010-11-09 13:22:31 Anmäl

Utredningsgissare Vad beror din rädsla för Bennie på?

Krokofant 2010-11-09 11:54:42 Anmäl

Catta;
1. Ja, samarbetsproblemen fanns mellan soc.Mark och f d FM. Att detta då absolut INTE skulle kunna innefatta några problem vid umgängesträffarna med soc.handläggare-f d FM-BM finns nog bara i din fantasi och säkert inte i några sekretessbelagda fakta som du inte har tillgång till, ej heller soc.styrelsen p g a den bristfälliga dokumentationen dit. Läs BMs uttalande i Markbladet vecka 43.
2. Oviktigt.
3. Du ingår inte i mitt sällskap.
4. Ta upp din eviga klagosång med Bennie. Han läser kanske här.
5. En LVUdom, liksom andra domar, skall bara behandla det den skall ge utslag om, i detta fall enbart BMS lämplighet. Vad i herrans namn har en sedan ett bra tag helt avkopplad f d fostermamma där att göra, plus allt annat du räknar upp? Om du fick bestämma hur domstolar skall arbeta skulle de nog behöva ett par veckor på sig för att avgöra ett tämligen enkelt LVU-mål, allt på skattebetalarnas pengar. Som tur är bestämmer du inte sådant.
Jag tror inte soc.Mark är speciellt bekymrade över dina s. k. "fakta" och att du håller ögonen på dem.

Utredningsmetodiker 2010-11-09 11:27:54 Anmäl

Utredningsmetodiker:
1.Mark har ju själva gått ut med vad som finns i termen samarbetsproblem,att det var mellan dom och FF det var samarbetsproblem,ingenting annat.Då ska man väl inte sitta och gissa sig till att dom möjligen menade något annat?
2.Det är inte så självklart att det är skrivfel när du kommer med så mycket konstigheter. Nej jag har väl ingenstans påstått att det skulle vara något problem mellan nya FM och biomamman vad gäller umgänget heller?
3.I ditt sällskap så känner jag att jag kan skryta eftersom jag vet att jag har så mycket mer insyn än dig.Mina resonemang bygger på de fakta som finns och ingenting annat.Och nej,barnen ska inte tillbaka till vilket pris som helst,men precis som Edvardsson säger så ska de åtminstone få göra sig hörda vad gäller om de vill tillbaka dit.
4.Ja men jag har ju förklarat för dig vad min fråga gäller: Bennie har haft omaskerade foton ute här på både barnen och mamman under en avsevärd tid,han har dessutom lagt ut deras fullständiga namn,anser du att han då utsatt familjen för risker med tanke på att de lever under skydd?Är det något i den meningen du inte förstår? Du behöver ju inte mer info än så för att kunna svara.
5.Allt som rör barnen,deras tidigare,nuvarande och kommande boende är givetvis relevant för utredningen,precis som att mammans tidigare,nuvarande och kommande situation är relevant,annars skulle väl inte heller mammans tidigare brottslighet,vanvård och annat vara relevant i dagens LVU. Ja dom ska få jobba,men inte ifred, eftersom dom visat på en total inkompetens så måste man ju ha ögonen på dom,men känner du dig trött så tror jag du med gott samvete kan vila lite,jag håller folk med fakta så du behöver inte oroa dig.

Ps Utredaren har en poäng där,hur utreder man en anknytning om man inte ser barnen med familjen ifråga? Det kanske amatörpsykologen kan svara på?

Catta 2010-11-09 09:17:49 Anmäl

"Utredaren", ditt recept för fastställande av känslomässig "naknytning" verkar hemgjort. Psykologer arbetar på olika sätt. Var du med?

Också amatörpsykolog 2010-11-08 19:35:35 Anmäl

för att göra en utredning ang. anknytning så måste barnrt träffa först någon de tycker om man tittar på hur de reagerar när den kommer och går. Sedan gör man detsamma med någon de känner men inte har naknytning till för att tillsist fortsätta med någon de inte känner alls. Eftersom FM inte träffat barnen på ett år kan alltså en sådan utredning inte ha gjorts. utan att titta på alla dessa delar kan man alltså inte komma fram till det resultatet. En sådan utredning är alltså helt betydelselös och betyder eller säger alltså ingeting.

utredaren 2010-11-08 18:55:55 Anmäl

Catta; Here we go again:
1. Ja, soc.Mark gick ut med att det fanns "samarbetsproblem", en term som kan täcka en hel del som de kanske av hänsyn till inblandad FM inte tog upp specifikt. Du vet alltså fortfarande inte ett skvatt om allt vad som fanns/finns i den använda termen "samarbetsproblem".
2. Hoppas du fick ett skratt igen. Vem som helst kunde annars förstå att det var en felskrivning: Skall naturligtvis vara nya fostermamman och BM. Trötthet p g a tramset.
3. Skryt inte. Alla dina resonemang är enbart fabricerade i en uppenbar avsikt: "Barnen skall ovillkorligen hem igen som nya postpaket till f d fostermamman, kosta vad det kosta vill!"
Tröttsamt.
4. Nu pratar du smörja och förfaller till invektiv igen. Tröttsamt. Vänd dig till Bennie och försök inte dra in mig i något jag inte har tillräcklig pejling på.
5a) Ditt påstående att psykologutlåtandet om barnens "bindning" till f d FM skulle varit med i en dom som handlade om BMs lämplighet för definitiv hemskolning faller platt till marken. F d FM var ju vid det tillfället sedan ett bra tag helt bortkopplad från fallet och det fanns ingen som helst anledning att blanda in henne och ett psykologutlåtande kopplat till henne. Förhållanden, "fakta", som är helt bortkopplade och sedan ett bra tag inte har någon som helst aktualitet i ett fall skall inte "lastas" in och tynga en dom rörande fallet, en fråga om LVU och BM.
Ät nu de av Soc.styrelsen rekommenderade sex brödskivorna och lugna ner dig. Låt soc.Mark jobba ifred.

Utredningsmetodiker 2010-11-08 15:42:50 Anmäl

Utredningsmetodiker:
1.Eftersom Marks gått ut med att det fanns samarbetsproblem mellan dom och FM så låter det ju märkligt om de inte skulle talat om att det var detsamma mellan FM och mamman,det hade väl varit större fog för "avsked".
2.Nya fostermamman och FM? Dom har väl öht inte haft med varandra att göra i något samarbete?Har du missat att mamman tvangs byta bostadsort några ggr pga obetalda hyror och hot mot hyresvärd, hur vet du att det har berott på någon förföljelse? Nej jag vet inte hur det ser ut precis idag.
3.Nej inte alla,men tillräckligt många för att påvisa brister i ditt resonemang gång på gång,vilket också är tröttsamt att behöva göra eftersom du har samma möjlighet som jag att läsa om vad som hänt
4.Nej det var ett hjärtligt skratt som uppkom av att du visade hur feg du är när du inte vågar ha en åsikt som inte passar in i din agenda :)
5.a) I en utredning så kollar man om det är möjligt att flytta hem barnen eller ej, om man kommer fram till att det inte är möjligt så utreder man var de då ska bo. Har en psykologutredning gjorts som säger att barnen inte längre har anknytning till FF så har den definitivt sin plats i domen (och utredningen). De har ju skrivit hur det varit i jour och familjehemmet så varför menar du att detta inte skulle platsa in? Nu tycker jag du är lite barnslig igen,så fort orden och "sanningarna" tryter får du en otrevlig ton,jag har väl inte krävt att domarna ska bry sig vad jag har för krav? Jag tycker dom skött sina arbeten bra hitintills dessutom,ända upp i regeringsrätten.

Catta 2010-11-08 14:44:08 Anmäl

Catta; i korthet:
1. Även om det varit soc.Marks skyldighet att dokumentera hur samarbetet skett, har de ändå som vi alla vet inte gjort det. Därför vet varken du eller jag om den i Markbladet nämnda "frostiga relationen" mellan FM-BM uppstod redan före FMs avskiljande och kanske också spelade en bidragande roll till detta.
2. Har du några "fakta"(Sic!) eller bevis för att umgängestillfällena med nya fostermamman och FM INTE fungerade bra (trots FMs skvaller på en blogg), fram till dess BM på grund av exempellös förföljelse tvangs byta bostadsort vilket troligen var ett av skälen till den, antagligen tillfälligt, avbrutna kontakten med soc. Vet du hur det är nu?
3. Ditt tjat om "fakta" är lika domnande som tjatet om domar. Du vet inte alla fakta.
4. Jag bryr mig inte om, är inte insatt i, vad Bennie gjort eller inte gjort och har ingen skyldighet att "tycka" något i den saken bara för att du kräver det. Ditt skratt verkar malplacerat.
5 a) en psykologiutredning betr barnens "bindning" till f d FM handlade om FM och var något helt ovidkommande att ta upp i en LVUdom om biomammans allmänna lämplighet för en definitiv återslussning. Domare och nämndemän har viktigare saker att jobba med än att bry sig om dina krav på vad en dom "skulle ha haft med", de håller sig till saken som skall behandlas.

Hört talas om påvens skägg?

Utredningsmetodiker 2010-11-08 14:06:53 Anmäl

Utredningsmetodiker:
1.Ja och om du hänvisar till det så finns det ju en anledning till det eller hur?Nej vi vet bara att det inte någonstans finns dokumenterat att FM och mammans relation skulle varit dålig,utan endast FM och soc i Marks relation.Nej de skulle ha skrivit det för att det är deras skyldighet att dokumentera hur samarbetet ser ut,förstår du inte det?Tror du att Soc.styrelsen bryr sig vad Mark säger muntligt? De kollar om de skött sitt arbete och följt lagar enligt vad som dokumenterats.Herregud har du aldrig sett hur Soc.styrelsen arbetar?
2.Det spelar ingen roll vad man skyller på,faktum är att kontakten bröts vilket innebär att mamman då heller ej får träffa barnen,alltså är det inte som du sa "ett väl fungerande umgänge".Det som sker under ytan får vi läsa i vidare domar sen.
3.Jag inser att min betydelse är rätt stor eftersom jag är en av få som diskuterar här som läst fakta.
4. Haha,ynkligt att inte våga medge att en människa gjort fel,t.om Bennie själv medgav ju det :)
5.Öhhh? Vad säger du?
a)Men ibland kommer man långt med lite logik och psykologi.Är det ovidkommande att man gjort en psykologutredning på barnen?Det är väl i allra högsta grad relevant för hur barnen mår i allt detta och vad som är lämpligast för dom.Nej det räcker med att läsa det som är offentligt för att få¨en helhetsbild,prova får du se.Debatten är endast meningslös när folk som inte är insatt börjar lägga fram sina funderingar som om de vore sanningar. Ja låt nu Socialstyrelsen få göra sitt jobb och ha koll på Marks kommun så de lyckas få till en utredning värd namnet den här gången så kanske vi får se ett lyckligt slut för dom här stackars barnen

Catta 2010-11-08 13:00:25 Anmäl

Catta; jag har väl inte skrivit att FM sagt att det var problem mellan henne och BM vid umgängena? Jag hänvisade bara till vad BM sagt om detta via sin advokat. Har nu läst om Markbladet v 43, där står något om "frostiga relationer" melan FM och BM, den senare uttrycker också något om FMs metod att nämna sig och sin man som "mamma och pappa". Vi vet inget om NÄR sådan frostighet uppkom, dvs om den uppkom redan vid umgängestillfällena. Varför skulle soc.Mark skriva något om det, för din och andra nyfiknas tillfredsställelse? Mitt antagande var att soc.Mark i så fall dolde detta och annat under termen "samarbetssvårigheter" vilket ju är det vanliga. Och du har inte den bittersta aning om ifall BM klagat eller ej hos soc. betr. umgängena, att det inte fanns något om detta i den mycket bristfälliga dokumentationen till Soc.styrelsen är inget som helst bevis. Det fanns nog sedan muntliga kontakter mellan soc.Mark och Soc.styrelsen och vad som ev sades där har vi ingen aning om.
2. Det står i Markbladet att det var efter överfallet på BM och vandaliseringen av bilen som kontakten med soc. bröts och kontakten med barnen begränsades. För mig låter det som ett klokt drag av soc.Mark att få ut sådant i tidningen, så att uppjagade "svennars" känslor skulle dämpas och BMs familj skulle få en liten lugn andningspaus. Vad som sker under ytan sedan har man ingen aning om. Du kan inte begära att få allt i fallet serverat på ett fat.
3. Redan för ett tag sedan sa jag OK om detta till sign. "Påläst" när hon/han framförde det, alltså kan man inte triumferande säga "inte förrän nu". Överdriv inte din egen betydelse. Det finns fler än du på sidan här.
4. Överlåter svar till Bennie.
5. Som sagt, tjat om domar verkar domnande. Var det inte en LVU-dom om BMs lämplighet betr definitiv återslussning av barnen du talar om och vars utslag de flesta tycker var OK?
5 a) "Att man inte skulle utsätta barnen för att träffa FM igen" är bara en spekulation från din sida. Och varför skulle ett sådant för saken ovidkommande sidoförhållande tas upp i en LVUdom? Den skall bara handla om det den blivit satt till att avgöra, BMs lämplighet.
Varken du eller jag eller andra utomstående kan kräva att få läsa allt material som soc.Mark sitter på (och ev läckor kan man inte lita på, de kan också i visst syfte ge felaktig "information"), bara för att skaffa ammunition till en seg och ganska meningslös debatt på denna sida.
Låt nu soc.Mark få jobba ifred.

Utredningsmetodiker 2010-11-08 11:57:04 Anmäl

Utredningsmetodiker:
1.Ja det är sant,dock har det aldrig nämnts förrän Marks tog barnen därifrån pga att DE hade samarbetsproblem med henne.Alltså ingen mamma som klagat på samarbetsproblem hos soc någon gång,Marks har inte skrivit det eller nämnt det som en anledning till avbrutet samarbete.Nej FM har inte skrivit det,endast att hon hade problem med soc.Men eftersom du påstår att det är fakta att FM skrivit det så förmodar jag att du kan visa vad det stod?
2.Det var mamman som uttalade sig i Marksbladet,alltså en intervju där hon fick komma till tals,tror du att mamman ljuger om det?
3. Nej du har inte sagt okej förrän nu,men bra då har du kopplat det.
4.Mamman har ju flyttat ett antal ggr sedan dess så vad spelar det för roll? Ja men jag frågar dig om du tycker Bennie riskerat deras skyddade ID,tycker DU det?
5.Men det är ju de här domarna vi diskuterar och du menade att man inte kunde tro på allt som stog i domar och ta det för en sanning.I övrigt har du rätt i att man måste läsa med öppet sinne,dock finns vissa obestridiga fakta ibland,som det gör i dessa, och då är det ju bara att köpa det.
5.a)Jag har inte sagt att det inte fått säga sin mening,bara att de borde få göra det.Jag har inte sett någon psykologutredning som säger att barnen var känslomässigt avknoppade, och om de vore det så skulle de inte utsätta barnen för att träffa FM igen,vilket de gjort,så jag skulle nog vilja läsa den.I övrigt nämndes ingenting sånt i domen heller.Alltså OM barnen nu "känslomässigt glömt" sin FF,tror du verkligen att man skulle utsätta dom för att träffa dom igen då och kanske riva upp allt?

De är nog påverkade,dom snyftar ju ut i medierna om hur jobbigt dom har det nu och hur många som är arga för att de inte skött sitt jobb.Nej frågan är om vi inte vet mer, dom visste ju inte ens att styvpappan satt på kåken när dom tänkte skicka hem barnen,något som vid tiden gick att läsa sig till på Flashback.Jag tror att dom är ganska oroliga för soc.styrelsen ,man måste ju visa sig kompetent för sitt arbete också om man ska få behålla det,dessutom är dom ju polisanmälda för tjänstefel.Men du har rätt i att en myndighet inte ska vika sig för medialt tryck eller annat,däremot ska dom följa de lagar och regler som finns.

Catta 2010-11-07 23:25:51 Anmäl

Catta jag tycer du ska gå in på p1s hemsida och lyssna på kaliber. Jag läste domen för några månader sedan när länkar till den låg ute på nätet och det som sägs är att när nerospykiatiska funtionshinder ligger bakom ett destruktivt beteende ska inte lvu användas. Regeringsrätten säger det inte rent ut men det finns faktiskt en tvångslag som är till för fall när personer med psykiatriska diagnoser är en fara för sig själva och andra nämligen lpt

susanna svensson 2010-11-07 21:25:04 Anmäl

Catta;
1. Att mamman via sin advokat framfört lite om "samarbetsproblem" med FM vid umgängena är väl ett faktum? Kanske inte för dig dock som själv vill välja ut dina omhuldade "fakta".
Motiverade inte soc.Mark från början i uttalanden att avskiljandet från FM berodde på "samarbetsproblem", FM har ju själv skrivit det? Att som du påstå att det just p g a bristande dokumentation absolut inte kunde ha något som helst med umgängessituationerna också att göra är bara din egen hypotes, inte fakta.
2. Jag tror inte en journalist på Marksbladet har all information om "brutna kontakter, begränsad kontakt" etc. Hade han frågat soc.Mark eller bara biomamman? Soc.Mark har förstås sin sekretess och vill nog helst ha lugn och ro i situationen ett tag.
3. OK, har jag sagt.
4. Den som påpekade "kanske inte lyckat" menade kanske bilder på platsen och familjen i sig, om nu barnen skulle återbördas dit - betr behovet av skyddad hemlig plats. Betr Bennie får han svara för sig själv.
5. Jag har inte uttalat mig om de domar du hänvisat till i fallet. Har bara rent allmänt menat att ALLA domar inte alltid återspeglar ALLA fakta och är uttryck för en obestridlig sanning, detta p g a t ex ibland yttre tryck från mediastormar, åtalades vilsenhet, advokaters större eller mindre skicklighet osv. Alla medvetna människor känner till att det kan vara så. Därmed inget sagt om domarna i det aktuella fallet, bara en viss förvåning över att du utnämner domar i sig som något absolut obestridligt uttryck för Sanningen.
5 a) Vad kan du och Edvardsson mena med att barnen inte "fått säga sin mening"? Har inte soc.Mark låtit göra en psykologutredning av barnen i april som konstaterade att de var känslomässigt avknoppade från FM? Blev barnen inte tillfrågade då?

Nå, som sagt; det är socnämnden Mark som har bollen. Jag tror inte de är överdrivet påverkade av media eller bloggandet här - vi vet ändå inte allt som de vet - och inte tror jag heller att de är överdivit rädda för Socialstyrelsens ev kritiska "övervakning". En myndighet skall kuna stå pall i blåsväder och fatta beslut på egna grunder, inte utomståendes.

Utredningsmetodiker 2010-11-07 20:49:31 Anmäl

Susanna,en diagnos för sig är aldrig ett skäl,men leder diagnosen till uppenbara problem som kriminalitet,missbruk,obefintlig skolgång osv (något som är ganska vanligt) så är det skäl om inte föräldrarna rår på det och vägrar vård.Ett barn som riskerar fara illa eller få en ogynnsam uppväxt ska enligt lagen omhändertas om föräldrarna inte samarbetar för att det ska bli bättre.Du klumpar ofta ihop allt till en och samma sak och har svårt att se att alla fall är individuella.En familj med en stökig ADHD-unge kanske klarar av att hantera det och gör allt dom kan för att få styr på problemen i samarbete med olika hjälpinsatser,en annan familj kanske skiter i vad som händer och nekar hjälp.Du måste ju se att alla fall är individuella,alla föräldrar har olika förutsättningar.

I det här fallet finns ju en hel del positiva omdömen om mamman,men det räcker inte för att man ska anse att det är riskfritt för barnen.

Catta 2010-11-07 19:46:32 Anmäl

Utredningsmetodiker:
1.Nu påstod ju du att det var ett faktum att FM hade samarbetsproblem med mamman,och jag ville ha svar på var du läst det.Att advokaten och mamman kommer med det i det här läget är inte konstigt,men det är inget som finns dokumenterat hos kommunen, i domar eller i socialstyrelsens utredning.De har gått igenom all dokumentation som finns,har Marks brustit i dokumentationen så kan de ju bara läsa det som finns,eller hur?
2.Då har du läst dåligt i vanlig ordning,så här står det:"Därefter bröts kontakten mellan barnen, kommunen
och mamman. Sedan dess har hennes kontakt med barnen
varit begränsad och barnen har levt avskärmade i sitt
nuvarande familjehem." Det inom parantes var mitt förtydligande att har hon inte kontakt med soc kan hon heller inte träffa sina barn eftersom besöken måste vara övervakade.
3.Nu var det ju vem barnen skulle skyddas ifrån vi pratade om, du påstod ju att det förmodligen var mot stolliga människor och ville att jag skulle bevisa mitt påstående att det var från biofamiljen de skulle skyddas,vilket jag gjorde.
4.Nej det var inte lyckat tycker du att de visade pixlade foton,en fråga från mig då,tycker du att det Bennie gjorde var lyckat?
5.haha,det är ju du som menar att man inte ska tro på allt som sägs i domarna,är det då någon idé att ha domstolar undrar jag? Du blir lite rabiat när du påvisas ha fel hela tiden tror jag :)
a)Min åsikt (precis som Edvardssons) är att barnen själva ska få säga sin mening i detta,FF är den enda famlj dom haft,de har bott några ynkamånader i nuvarande familjehem,vill dom tillbaka till de som de ser som sin mamma,pappa och bror,då ska de tillbaka om man ska se till barnperspektivet.
b)Jag har hela tiden sagt att barnen bör få träffa sina föräldrar i den mån de inte far illa av det.Mamman vill inte att de ska få träffa sin pappa,men han ska förstås också räknas i den mån de inte far illa av det.
c)Joddå,finns någon lösning som är bättre för barnen så är jag öppen för det,men man ska inte ha en lösning som bygger på vuxnas prestige eller annat,utan det ska helt utgå från barnens bästa.

Lite svårt att föra en meningsfull diskussion med någon som konsekvent vägrar läsa på om de fakta som finns också.Jag vet att det åtminstone är 5 st som inte delar min uppfattning (du,Bennie,Susanna,Gunilla,mamman,styvpappan),sen vet jag att det är en massa som delar den om man läser på bloggar,socialstyrelsens rapport,Edvardsson osv osv

Catta 2010-11-07 19:39:43 Anmäl

till rackla ja man kan undra varför Bennie engagerat sig i den här familjens öde. Kanske av samma anledning som jag har engagerat mig i andra familjer med liknande öden som denna. Man lär känna en familj och inser att minst 80% av det som står i domar och utredningar är överdrifter eller regelrätta lögner. Att man liksom andra hedervärda personer inte står ut med att se att staten via sina kommunala tjänstemän begår övergrepp mot enskilda medborgare och att man har svårt att acceptera att den lilla människan har mycket svårt att vinna inför rätten om de kommunala tjänstemännen bestämt sig för att beslagta barnen. Det förekommer tom regelrätt korruption där anhöriga till dessa komunala tjänstemän bedriver företag som driver behandlingshem eller förmedling av fosterhem.

Lyssna på dagens kaliber på p1 där gås det igenom ett fleratal domar som visar att soc och underrätterna fortsätter att lvua ungdomar som lider av adhd, aspergers och olika typer av utvecklingstörningar trots att regeringsrätten i två prejutikat slagit fast att beteeende problem som är en följd av funktionshinder inte är lvu skäl.

För några år sedan kom ett liknade prejudikat regeringsrätten slog fast att en mamma med flera barn som led av tourettssyndrom och en lindrig utvecklingsstörning hade rätt till hjälp dygnet runt i stället för att hennes barn skulle omhändertas. Denna dom har helt ignorerats av soc och underrätterna och de fortsätter att omhänderta barn till föräldrar med denna typ av funktionshinder.

Jag hör till sådana som inte gillar rättsövergrepp som blir oxtokig när jag hör om myndiheter som inte följer prejudiserande domar eller överdriver negativa omdömen i en luvutredning som lämnas till rätten medan de possitiva ömdömena om familjen lämnas kvar bland journalanteckningarna.

Lika upprörd blir jag när människor misstänkta eller dömda för brott drabbas av liknade oegentligheter när ex en misstänkt nekas att kalla vittnen som stöder hans uppfattning till rätten och uppgifter som talar emot en målsägandes vittnesmål göms undan i slasken hos åklagare och polis

susanna svensson 2010-11-07 18:12:15 Anmäl

Catta;
1. Läs mitt svar på din fråga 1 igen. Varför kan Marks uttalande om samarbetsproblem absolut inte innefatta något problem betr. umgängestillfällena, något som de p g a sekretess inte kan säga öppet? Därutöver har biomamman via sin advokat uttalat sig specifikt om den aspekten. Varför kommenterar du inte detta sista?
"Soc.styrelsen har gått igenom alla handlingar som finns." Hur var det nu, var det inte väldigt stor brist på just handlingar/dokumentation?
2. I det Marksblad jag läst står att mammans "kontakt med barnen är begränsad", inget annat. Inte "bruten kontakt med soc=inget umgänge". Har du läst annat/senare Marksblad?
3. Det betyder att det är inte något som Marks kommun och kammarrätten satt sig emot, för säkerhets skull. OK, men vad har detta för betydelse mot åsikten att det är lugnast för barnen att få vara ifred där de är nu och på sikt ha ett bra umgänge med biologiska mamman?
4. Överdriv inte. Jag sa bara att UGs program i TV KANSKE inte var så lyckat ur den synpunkten, som någon påpekat.
5. Varför skulle domstolar avskaffas för att det kan förekomma tendentiösa tolkningar av din älsklingsföreteelse fakta, motstridiga vittnesmål från olika inblandade etc? Sluta med dina försök att pådyvla en meningmotståndare snurriga åsikter som du själv hittar på, blir lite tjatigt.
Jag och andra diskuterar just det du anför; a)om Mark har gjort fel. Alla är nog överens om att abrupta bortryckandet från FM genomfördes fel - men att det sedan finns delade åsikter om FMs vidare avskiljande från familjehemsrollen var rätt eller fel är väl inte något som inte får ha en plats i diskussionen! Gudskelov bestämmer inte du det.
b) Biomammans lämplighet. Alla, även numera soc.Mark, är väl överens om att biomamman inte är lämplig i perspektivet fullkomlig hemskolning, men väl att hennes och barnens rätt till ett visst umgänge skall tillgodoses. Detta instämmer säkert du också i, men bara under
c) den ovillkorligt orubbliga förutsättningen att detta skall ske med barnen återförda till f d familjehemmet, någon annan lösning får helt enkelt inte finnas!

Lite svårt att föra en meningsfull diskussion med någon som har en så opåverkbar inställning som i c) ovan, men du får nog finna dig i att alla inte delar den inställningen.

Utredningsmetodiker 2010-11-07 17:45:39 Anmäl

@Susanna: "Fostermoderns kränkning av mamman genom bloggandet innebär också indirekt en kränkning av barnen precis på samma sätt som en mamma som oavbrutet snackar skit och framhäver en pappas dåliga sidor är en kränkning."

Skulle vara rätt intressant att veta hur du ser på den biologiska pappan i detta ärende. Han som avpolleteras som missbrukare och att allting egentligen är hans fel enligt Bennies synsätt här. Är inte det en kränkning mot barnen då om kritik mot biomamman och deras styvfar ses som kränkande?

Trollan 2010-11-07 17:08:31 Anmäl

Utredningsmetodiker:
1.Ja men visa var det står att det fanns samarbetsproblem mellan FM och mamman,för det var det du påstod.Soc.styrelsen har gått igenom alla handlingar som finns,så jag tror vi kan förlita oss på att de är kompetenta att uttala sig i ärendet från ett objektivt håll.Det finns ingenting som styrker det du påstår att FM och biomamman hade några problem vad gällde umgängena.
2.Enligt mamman i Marksbladet så bröts kontakten med barnen och kommunen(utan kommunen=inget umgänge)i somras,hur kan hon då ha som du påstår ett fungerande umgänge?Eller har du andra fakta?
3.Dock ingenting som Marks kommun satt sig emot,ingenting heller som kammarrätten sätter sig emot,det måste väl betyda något?
4.Du kunde ju uttala dig om att UG´s exponering inte var lyckad,varför kan du inte uttala dig om Bennies namngivande och bildpublicerande var lyckat för deras säkerhet?
5.Så då kan vi skippa domstolar i tex vårdnadsärenden då eftersom man inte kan utgå från att det är fakta som presenteras?Nu är det ju så att vissa fakta går att styrka med vittnesmål,brottsplatsundersökningar och annat.Vitsen att gaffla om det är att det är det fallet handlar om,alltså huruvida Marks kommun gjort fel,huruvida man anser att biofamiljen är lämpliga,huruvida barnen bör få komma tillbaka till FF. Och för att kunna diskutera måste man veta vad de utgått ifrån.OCh ja det är Marks som har bollen nu under kritiskt granskande av socialstyrelsen

Catta 2010-11-07 16:28:48 Anmäl

trollan.wordpress.com/2010/11/03/flummiga-irriterade-tankar-apropa-marks/

Jag vet inte vad jag ska säga om Bennie och hans kamp. Jag förstår inte varför just denna familjs öde har gripit honom så hårt och varför i helevete han vägrar se barnens bästa någonstans där.

rackla 2010-11-07 15:39:26 Anmäl

Milte tid! Catta igen:
1. Vad ligger i soc.Marks avskiljande av FM - innan FM började blogga! - p g a motivet "samarbetssvårigheter"? Det har av soc.Mark förklarats att triangeln förtroende mellan soc-familjehem-bioförälder hade brutits och att detta var anledningen. Innebär det att det var helt friktionsfritt vid umgängestillfällena? Socialstyrelsen är väl ingen helig, oantastbar insitution - ej heller Edvardsson - och kritiken därifrån är väl i huvudsak riktad mot det abrupta bortryckandet som alla också tycker var fel, i övrigt kan de knappast veta mer än soc.Mark om t ex umgängestillfällen! Biomamman har via sin advokat också förklarat om vissa problem vid umgängestillfällen (där FM absolut skulle vara med) men hennes åsikter har alltå ingen relevans i fallet? Märkligt.
2. Enligt Markbladet för någon vecka sedan var umgänget begränsat då, tillfälligt kanske. Men vad säger att det inte fungerar, har fungerat helt ok? Har inte läst något från behörigt(!) håll att det inte gör/har gjort det, trots kanske engagerat spionnätverks "rapporter" och anmälningar.
3. OK. Ett utfall i ett överklagat rättsbeslut från tiden i Vara.
4. Överlåter åt Bennie att svara på detta.
5. Fakta är att utredningar, domar i de fall där fysiska bevis inte är absolut bindande är baserade på olika, ofta motstridiga, partsinlagor och utredares, nämndemäns, domares utvärderingar och bedömningar av dessa partsinlagor. Liksom vad tjänstemän/politiker i soc.nämnder och helgonförklarade Socialstyrelsen enbart är hänvisade till. Visste du inte det? Och jag har inte alls påstått att partiska uttalande av olika människor är mer trovärdiga än utredningar, domar, bara påpekat att de senare kan utsättas för diskussion, iblan tvivel, ibland kritik i ett demokratiskt samhälle. Hur det är med sådant i detta fall har jag inte uttalat mig om. Förstår heller inte vitsen att i nuvarande läge gaffla om domar, Socialstyrelsen, Edvardsson mm när det är soc.Mark som har bollen och som känner till allt om detta, förutom vad de ytterligare håller under sekretess (så gott det nu går).

Utredningsmetodiker 2010-11-07 15:05:40 Anmäl

Susanna,jo men sen finns det ju olika slags funktionshinder,du kan vara utan armar eller du kan vara helt av banan pga psykisk sjukdom,det är ju inte alltid det är i barnens bästa intresse även om det finns dygnetrunt-hjälp.
Men ang läckan,det är endast Bennie som påstått att det finns en läcka,och Bennie lägger hela tiden fram saker som inte går att verifiera på något sätt och där vissa saker känns märkliga.Tex att det skulle skett ett kidnappningsförsök av ett av barnen (pga FM), inte ett ord har media nämnt om det något som är märkligt,inte heller har media nämnt någon av alla misshandlar eller diskriminering då man skulle förbjudit mamman att tanka osv,låter det trovärdigt tycker du?Eller kan det vara bara ännu ett sätt att få sympatier till mamman och att folk ska se FM som en hemsking? OM anmälningar finns borde man också kallat in FM på förhör,något jag inte sett någonstans att man gjort,däremot har jag sett att FM anmält förtalet av henne

Catta 2010-11-07 14:44:50 Anmäl

Utredningsmetodiker,bra att du bemödat dig att läsa de fakta jag skrev,det är väl de första fakta du läst.
1. Det var inget svar,jag frågade var någonstans det står att FM inte samarbetade med mamman? Du vet bloggandet började EFTER att barnen togs från FM, före fungerade deras samarbete uppenbarligen utmärkt eftersom socialstyrelsen inte kritiserat det.
2.Vet du inte? Ändå sa du att dom hade ett väl fungerande umgänge idag? Nej just idag vet jag inte,därför har jag inte heller påstått något om det.
3.Fel.Ett beslut från kammarrätten som togs så sent som i Maj 2010,så det var inte från tiden i Vara utan även Marks kommun anser tydligen att det fortfarande finns risker.
4.I UG kunde du inte se några namn eller ansikten,det har du dock kunnat se här i Bennies artiklar,så vad gäller det är det Bennie som hängt ut familjen och därmed riskerat deras skydd.
5.Så du anser alltså att partiska uttalanden från olika människor är mer trovärdig än utredningar och domar? Intressant.

Som du ser så har du inte ett enda rätt,inser du nu att det är dags att läsa på om du ska fortsätta diskutera?

Catta 2010-11-07 13:58:00 Anmäl

dagens kaliber i p1 tar upp problemet lvu ur ett annat perspektiv bla att underrätterna inte följer prejutikaten från regeringsrätten. För några år sedan kom en dom som slog fast att en funktionshindrad mamma hade rätt till hjälp dygnet runt för att kunnna ha sina barn hemma.

susanna svensson 2010-11-07 13:26:47 Anmäl

Susanna,vet vi att någon öht läcker uppgifter till FM?Den enda som påstått det är Bennie . Vad förutom att Bennie sagt det talar för att det skulle vara så? Ang grannarna så handlade det fortfarande om EN granne och det kan väl vara någon bekant till FM?

Catta 2010-11-07 13:23:54 Anmäl

Catta 12.06
Bra att du bemödat dig om att äntligen svara på frågor. Betr. dina frågor
Svar:
1. När Mark avskiljde FM p g a samarbetssvårigheter inbegrep dessa samarbetssvårigheter naturligtvis också de utökade umgängesbesöken hos biomamman där samspelet biomamma-soc.personal-FM "logiskt" sett knappast kan ha varit friktionsfritt. Advokaten har utvecklat detta ytterligare.
2. Vet inte. Vet du, eller har några spekulationer om det?
3. Enligt Påläst p g a att ett rättsbeslut, förmodligen från tiden i Vara, inte blivit upphävt av ett annat rättsbeslut.
4. Besvarat ovan under 3. Fast UGs exponering var kanske inte så lyckad ur den aspekten, som någon påpekat.
5. Har läst allt som luftats här, vilket kanske kan vara mer upplysande än hänvisningar till domars knapphändiga juristprosa. Och i ett demokratiskt samhälle kan t ex domar diskuteras, t o m kritiseras om man önskar det.

Övrigt: OK svar betr. anmälningar, även om uttrycket "fortsatt kommer in" kanske inte är så tillämpbart på Maj 2010. Att det kommit/kommer in polisanmälningar i detta infekterade och uppblåsta fall är väl inte förvånande, frågan är väl vad för tyngd de haft/har.
Betr. din speciella "skyddspersonal" kan man fortfarande undra om du inte utnämnt vanlig soc.personal med "vanliga" direktlarmknappar till denna högtravande beteckning. Din "enkla logik" där är inte särskilt övertygande. Och detta står tydligen inte specifikt i någon dom utan du har väl fått den uppfattningen från något annat håll. Läckor?

Nå, kul att slippa invektiven. Nu skall jag laga sen lunch till kusinen.

Utredningsmetodiker 2010-11-07 13:17:16 Anmäl

Jag menade givetvis inte att kommunen ska anmäla Bennie för sekretessbrott han har uppenbarligen biomammans tillåtelse att publicera det som rör henne. Däremot bör kommunen polisanmäla den person som läcker uppgifter till den tidigare fostermamman ex uppgifter om varn biomamman bor så att fostermamman har en mäjlighet att skvallra runt med hennes grannar. Meddelarskyddet gäller inte att läcka uppgifter till tidigare fosterhem utan det är ett grovt brott

susanna svensson 2010-11-07 12:25:02 Anmäl

Utredningsmetodiker,Glömde säga att barnen får inte vara ensamma öht med mamman,skyddet mot dom kvarstår,således säger enkel logik att de har skyddspersonal med hela tiden barnen är där.Alltså personal som snabbt kan larma om något händer.Var har Mark sagt att FM och mamman hade samarbetsproblem?Det tycks vara du som inte vill svara på frågor,jag har ställt flera men får inga svar av dig.
1.Var har Marks kommun sagt att FM & mamman har samarbetssvårigheter?
2.Hur ofta har barnen umgänge med mamman idag?
3.Varför har barnen fortsatt skydd även i Marks kommun?
4.Har mamman vetskap om adressen där barnen idag bor,om inte,varför?
5:Vilka fakta har du läst på ang detta fall?

Catta 2010-11-07 12:06:28 Anmäl

Utredningsmetodiker,som jag sagt ett antal ggr nu,jag har fått det från de domar jag bemödat mig med att läsa.Från senaste domen i Maj i år:
"De barn som vårdas med LVU har sekretessbelagd vistelseort på grund av att ansvarig nämnd bedömt att det finns risk för att vårdnadshavaren skulle ingripa i vården och hämta hem barnen"Regeringsrätten har prövat detta och anser att risken finns och sekretesskyddet ska kvarstå.
Således är det pga föräldrarna man måste skydda barnen,inte några påhittade fantasifigurer från nätet.

Nej Mark har bara klargjort att det var samarbetsproblem med kommunen och därav bortkopplandet,något som fick skarp kritik från Edvardsson och Socialstyrelsen.

Från samma dom anför Marks kommun följande:
"Det finns polisanmälningar mot mamman (skriver ej namn)om misstanke om brott,vilka kommit in under de första månaderna 2010"
Således är svaret ja på din fråga om anmälningarna.

Men varför frågar du när du inte lyssnar på svaren? Varför inte lyssna på de som satt sig in i ärendet istället för att bara gissa dig fram?
Har du missat att Edvardsson uttalade sig just ang Marks kommun? Han valde alltså själv att uttala sig om att Marks kommun gjort ett kasst jobb och att han ansåg att om barnen ville hem till den enda familj dom haft så borde dom få komma dit.

Catta 2010-11-07 11:57:11 Anmäl

Om det som Påläst menar är så viktigt att hålla barnens vistelseort hemlig för den farliga biomamman och hennes ännu farligare släkt vore det väl ingen bra idé att skicka tillbaka dem till en familj och plats som kanske blivit tämligen lätt identifierbar via UG i TV?

Åskådare på nytt 2010-11-07 11:52:43 Anmäl

Påläst (kul namn); jag spekulerade inte utan ställde ett par enkla frågor till Catta som envist hävdar att följande av sina påståenden hade hon utläst ur domar.
1. Cattas påstående: Skyddspersonal måste även nu närvara vid umgängestillfällen med biomamman. Min fråga var: Har Catta utläst detta i någon dom från tiden i Mark?
2. Cattas påstående: Anmälningarna fortsätter strömma in. Min fråga var: Står detta i någon dom från tiden i Mark?
Om dessa två påståenden inte kan utläsas av domar från tiden i Mark var har då Catta fått dessa upplysningar ifrån var den enkla undringen. Du skriver att barnens placering och identitet har blivit skyddad gentemot mamman av rätt och att detta inte ändrats av annan rätt. OK, bra att veta om det stämmer vilket jag utgår ifrån, men det är ändå inget svar på en av de två specifika frågor jag ställde till Catta, dvs står det t ex något om skyddspersonal som hon kan ha läst i detta oändrade rättsbeslut eller annan dom från tiden i Mark? Den andra frågan om huruvida hennes påstående att "anmälningar fortsätter komma in" kan utläsas ur någon dom från tiden i Mark kvarstår obesvarad.
Att åklagare skall utreda om soc.Mark har begått tjänstefel har väl med det abrupta bortryckandet från FM att göra? Där är ju alla debattörer överens om att Mark gjorde fel men det har inte med ovanstående två frågor att göra.
Att bara påstå att soc.Mark och biomammans advokat ljuger om samarbetsproblem vid umgängena är väl inget särskilt hållbart argument?

Utredningsmetodiker 2010-11-07 11:29:31 Anmäl

Pengarna som Bennie fått av den gamla ledningen för Marks är stipendiepengar. Han är alltså inte anställd. Den ende som kan agera i frågan är advokaten.

Juridikmetodiker 2010-11-07 10:59:10 Anmäl

Ingen mening att polisanmäla sekretessbrott.
Jag såg att någon skrev att Mark borde polisanmäla sekretessbrott. Men Bennie är inte anställd av kommunen. Därför är hans beslut att publicera bilder på barn som har skyddad identitet inte kommunens ansvar.

Juridikmetodiker 2010-11-07 10:55:06 Anmäl

Utredningsmetodiker som inte vågar tala om sitt namn. Du fortsätter att spekulera. För att det skall bli en skyddsplacering som i fallet med de två barnen måste det beslutet tas i rätt. Barnen blev skyddsplacerade och hade skyddad identitet mot mamman och det har inte ändrats eftersom det kvar stå och inte heller ändrats i rätt. Sedan anklagades FM för samarbetsproblem men anklagelserna har ju ändrat sig allt eftersom det avslöjats att det inte låg något i dem. (Jag har läst allt tror jag som skrivits i det) Ni tror inte att de skulle ljuga om FM om det passar dem? Allt för att dölja alla fel de själva gjort och som nu kommer fram? Varför tror ni annars åklagaren startar en undersöking runt tjänstefel för att FM vil det? För att bevisa att tjäsnemännen gjort rätt? Det fanns ingen anledning att ta barnen och då de gör det protesterar FM och det har tagit ett år innan någon lyssnat.Det vänder en del emot henne men vad hade hon för val? Det hon gör är fantasktiskt tycker jag. Jag är insatt på grund av jobbet. Det är inte många som skulle ha orkat. Det är alltför många här som spekulerar och det blir lätt en sanning. Polis har varit med vid enstaka tilfälen men skyddspersonal med direktlarm har varit med hela tiden. Skyddet är emot mamman inte för hennes skull. Det är henne de är skyddsplacerade mot, det är på grund av henne de har skyddad identitet inget annat som en del spekulerare vill ha det till. Sedan kan ni väl tänka själva bio mamman vägrade ge fullmakt alltså kunde henns sida inte tas upp. Vad har hon att sölja om de nu gjorde rätt? Vad är det hon inte vil skall komma fram? Och varför polisanmäler inte advokaten FM nej istället lägger han ut en massa påståenden på nyhetsverket men det räcker med att titta på de senaste domarna som FM hänvisade till så visar det sig att det mesta faller. Precis som FM ochså säger. Åsikter är det lätt att ha men se till att ha belägg för dem inna ni sprider dem som sanningar.

Påläst 2010-11-07 07:07:30 Anmäl

Catta; nu verkar du skakad och förfaller som vanligt till meningslösa invektiv i stället för att svara på frågor. Var har du fått information om speciell "skyddspersonal" (när du backat från beväpnad polis) vid umgängesbesök under tiden i Mark? Står det något om "skyddspersonal" i någon LVU-dom från tiden i Mark gällande den tidsperioden? Svara gärna specifikt på det och kom inte med ditt gamla Vara. Alltså: Enkel Ja eller Nej.
Att det var samarbetssvårigheter, inbegripet vid umgängesbesöken med biomamman, har väl soc.Mark klargjort. Varför kopplade de annars bort f d fostermamman? Biomammans advokat har också skrivit just om umgängesbesöken - men visst, han och biomamman ljuger naturligtvis så det visslar om det och bara du och FM vet sanningen och inget annat än sanningen!
Står det också i LVU-dom(ar) från tiden i Mark att -som du säger - anmälningar fortsätter komma in? Svara gärna specifikt. Alltså: Ja eller nej.
Jag har ingen strävan att "avslöja" någon, bara frågar och överlåter eventuella avslöjanden till den som besvarar.
Tror inte Edvardsson är intresserad av att bli inblandad eller bli använd som "auktoritet" i det som diskuteras här.

Utredningsmetodiker 2010-11-07 00:28:08 Anmäl

Utredning,Allvarligt, är du så här dum eller gör du dig bara dum? För sista gången,läs domarna så finns alla fakta jag rabblat upp där,om du inte orkar bemöda dig så var tyst istället för du framstår onekligen som en idiot nu.Det jag säger styrks i domarna,vad i den meningen förstår du inte?
Och nej,FF samarbetsproblem var inte med mamman,utan med soc i Marks,du vet dom som både Edvardsson och Socialstyrelsen kritiserat rätt kraftigt?

Nej jag var inte rädd att hon skulle luras till något,du tillhör ju inte direkt genireserven eftersom du inte ens kan läsa innantill, så att du skulle lyckas lura någon finner jag högst osannolikt.
Jag skrev att det förmodligen var vad du/ni försökte få henne till,alltså att ditt beteende tyder på att du tror att hon sitter på hemliga uppgifter som du med ditt trams ska "avslöja".Ja jag ska fortsätta läsa domare,det finns en hel del kan jag lova,men det är ju inte intressant för dig eftersom din agenda inte har med barnen att göra,du är bara ännu en av alla glappkäftar på nätet som ägnar ditt liv åt att kliva in i diskussioner du inte har hjärna till att diskutera på ett normalt sätt.Man känner igen lössen på gången

Catta 2010-11-06 23:31:31 Anmäl

Catta; återigen "babblar" du om den för nuet irrelevanta tiden i Vara. Dina tidigare påståenden om beväpnad polis avsåg väl först (medvetet felaktigt) umgängen vid tiden i Mark och inte som du nu retirerar till, vid ett enda tillfälle vid ett barndop i Vara? Sedan betr nuvarande förhållanden drog du när "beväpnad polis" inte höll längre fram larmknappar, sedan nu slutligen någon mystisk "skyddspersonal". Så länge varken du eller FM kan med verifierbar hänvisning styrka t ex uppgiften om "skyddspersonal" förblir den ändå inget annat än substanslöst struntprat, grundat på skvaller. Och skulle det verkligen finnas sådan skyddspersonal torde min åsikt om behovet, risk för medvetet störande trakasserier av uppjagade "svennar" vara så god som någon annan.
Att umgänget med biomamman inte fungerade så bra när barnen var hos FM har väl soc.Mark klargjort med sina uttalanden om samarbetsproblem. Vet du bättre än den behöriga myndigheten?
"Läckorna finns bara i Bennies fantasi" - varför var du då orolig för att FM skulle "luras" till att avslöja något sekretessbelagt som hon inte kan ha fått vetskap om ifall det inte fanns en läcka?
Vad är det för anmälningar "som fortsätter komma in"? Från vem, vilka och till vem/vilka och om vad? Hur känner du till det i så fall? Via läckor?
Ju mer du pratar desto mer får man känslan av begravda hundar, kanske en hel kennel.
Fortsätt läsa gamla domar och låt barnen ha lugn och ro där de är, Catta.

Utredningsmetodiker 2010-11-06 16:19:45 Anmäl

Utredningsmetodiker,nej jag tror inte att hon kan luras,men jag tror att det är vad du skulle önska.Klart det är relevant när anmälningar mot familjen forsätter komma in som de gjort i flera år,det är bara du som inte begriper att sånt är relevant i barnaärenden.Umgängena fungerade innan också ,tills Marks tog över och trodde att det bara var att slita småbarn från sin trygghet och lassa dom till en familj dom inte känner.Då skulle jag vilja att du talar om var det finns något som säger att umgänget inte fungerade när barnen var hos FM?
Nu är det ju inte jag eller FM som avgjort att det finns en hotbild mot barnen,bara konstaterat att man kommit fram till det, och anledningen att man konstaterade det var att familjen och släkten hotade såväl FF som advokater och socialtjänstemän att de skulle hämta barnen,kidnappa andras barn osv.Det är fakta.

Självklart kan folk göra falska anmälningar,men soc kan inte riskera barnens hälsa med att utgå från det utan då får man utreda och kolla om familjen fortfarande är kriminella.

Beväpnad polis fanns på plats bl.a vid ett umgänge då ett barn döptes.Det är fakta.Skyddspersonal är förmodligen personal som har särskild utbildning i just skydd och har direktlarm.Catta har fått uppgifterna från domarna, hur jävla trög är du egentligen,jag har ju sagt det ett antal ggr nu? Ang läckorna så finns dom nog bara i Bennies fantasi,som så mycket annat,men prova att läs lite fakta så ska du se vad mycket man får veta.Hur mycket bryr du dig om barnen EGENTLIGEN? Det börjar bli lite övertydligt att ditt intresse ligger i att tjafsa en massa skit bara, endera tar du reda på fakta eller så kanske det är bättre att vara tyst,för just nu framstår du bara som en fåntratt

Catta 2010-11-06 15:32:23 Anmäl

Eva kan väl inte nu "luras" till att skriva något som bryter mot någon sekretess?! Hon är ju sedan ett år helt bortkopplad från ärendet och har f ö aldrig varit någon part med behörig tillgång till alla sekretessbelagda uppgifter. Just därför bör hennes uppgifter plus de som körs fram via Catta tas med en stor nypa salt. "Grannar" är t ex inte alltid några sanningsvittnen.
Återigen: Det som förevarit i Vara, inkl domar etc från den tiden är ett sedan länge passerat kapitel och har ingen som helst relevans för situationen idag.
Betr. senare LVU-dom(ar) är både Mark soc, Susanna, jag och FM + Catta överens om att ingen definiv återslussning till biomamman är planerad så jag förstår inte fortsatta "babblandet" om det. Att umgängesbesöken hos biomamman inte "fungerar" som ett steg i den riktningen är väl inget relevant att påstå när den avsikten ändå inte längre finns? Men besöken mellan tidigare jourhemmet, nuv. familjehem och biomamman tycks ha fungerat bra som möjligheter för barnen att i lugn och ro ibland få träffa sin riktiga, biologiska mamma. Enligt handläggare soc.Mark och biomammans advokat var detta tydligen inte fallet när barnen var hos f d fostermamman.
Påpekar igen: Som i högsta grad part i ärendet bör biomamman ha kännedom om adressen till det tidigare jourhemmet och det nya familjehem där barnen nu är placerade. Att det skulle finnas någon hotbild från hennes förvanter eller släkt riktad dit faller alltså på sin egen orimlighet. Här vet naturligtvis FM och Catta inte ett skvatt.
Ev anmälningar om hot etc i början av 2010 kan också vara föranledda av att någon helt utomstående anonymt kan ha bubblat sådant, enbart i avsikt att förstöra det välfungerande tillståndet. Hela saken har ju blivit, milt sagt, mycket infekterad.
Först talades det om beväpnad polis, nu var det i stället det diffusa uttrycket "skyddspersonal" - hur ser sådana ut?
Och var har Catta fått sådana uppgifter ifrån? Från läckan hos soc.Mark? Anonyma "läckor" kan inte anföras som verifierbara uppgifter. Men stämmer det kan mitt tidigare anförda motiv för det nog vara troligast, dvs beredskap inför labila element som vill förstöra för fungerande besök hos biomamman.

Utredningsmetodiker 2010-11-06 11:43:14 Anmäl

Eva:Jag skulle tro att dom bara försöker få dig att säga något som "Bevisar" att du bryter mot någon sekretess eller annat.Alltså försöker hetsa dig för att du ska säga något ogenomtänkt eftersom man insett att ska man hålla sig till de fakta och sanningar som finns så talar ingenting i deras riktning.Susanna är nog intresserad av sakfrågan,utredningsmetodiker däremot är ett tydligt troll som jag känner igen från en annan blogg, ett troll är ett troll även om han tar på sig sidenrocken typ..

Catta 2010-11-06 09:04:44 Anmäl

Utredningsmetodiker:Förklara då varför barnen haft skyddad ID ända sedan de omhändertogs? Ditt resonemang håller inte någonstans och det blir onekligen aningen patetiskt att se hur du försöker slingra dig undan de fakta som finns :)
Det skulle också vara intressant att se vilka belägg du har för att någon läckt mammans adress,för att Bennie sagt det? :)

Susanna:De nya FF har känt barnen i några få månader,den gamla FF har haft dom sedan de föddes.Att biomamman älskar dom är väl högst sannolikt eftersom hon burit dom,men ingen har väl ifrågasatt det heller?Den enda som påstår att Mark har läckor är Bennie,han har inte visat sig vara någon sanningsguru i andra avseenden så vad får dig att tro stenhårt på allt han säger?

Catta 2010-11-06 08:56:42 Anmäl

Susanna: Larm är rutin i familjer där det finns risker för barnen eller personalen,inte i familjer där ingen oro finns för våld,hot eller kidnappningsförsök

Catta 2010-11-06 08:51:08 Anmäl

UtredningsmetodikerNej jag har redan talat om för dig att det finns domar med den informationen,åter igen,att du inte är läskunnig ska du inte lasta andra för.Sedan om det var i Marks kommun eller Varas spelar ingen roll,det var ett svar till Susanna som tyckte umgänge 2 ggr/år var för lite och jag förklarade varför.Klart det har betydelse eftersom nya anmälningar om hot och annat inkommit under början på 2010,men bryr man sig inte om barnen har det förstås ingen betydelse. Åter igen har du svårt att ta in skriven text,anledningen till att de har skyddat boende idag är av rädsla för hemtagningsförsök,ingenting annat,finns att läsa i domen.Märkligt att du påstår dig vilja ha saker verifierade samtidigt som du babblar hej vilt om saker som inte är överensstämmande med verkligheten just för att du inte vill "frossa" i att läsa dig till fakta.

Catta 2010-11-06 08:49:51 Anmäl

Hur jag vet hur det var på umgängena , jo genom att läsa de senaste LVU domarna. Det är inte gammalt som Catta drar upp den sista domen är från i år och så finns det en från förra året. Alla säger detsamma. Det fungerar inte trots idoga försök. Barnen mår dåligt och hela hösten har präglats av deras separation från familjehemmet, alltså oss. Sedan får ni påstå vad ni vill. Där bekräftas hotbilden. Där står det att skyddspersonalen är med, Inte handläggare utan samma som tidigare.(de vittnar)För att ha den typen av skyddsboende skall skyddsbehovet bekräftas i rätt. Skyddspersonalen (inte handläggare) med larm har varit med på umgängena från början av samma orsak som tidigare inte något nytt tillkommit eller på grund av att Bennie sett till att alla vet vem mamman är. Inte heller har orsakerna till varför barnen är skyddsplacerade ändrat sig. Behovet av skydd skall vara verkligt och dokumenterat. Så era påståenden om att orsakerna skulle ändrat sig är som så mycket annat tagna ur luften.
I lvu domen står det ochså att barnen farit så illa av bortrövandet ifrån oss att hela hösten präglats av det. Mål nummer kan du väl fråga mamman om du som känner henne så väl. Och skulle jag lägga ut så blir jag väl anklagad för att hänga ut mamman. Men det gör Bennie så bra utan hjälp.
Det hjälper ju inte vad ni anser, Mark som bestämmer har inte längre några planer på hemflytt. Så ni får tycka eller påstå vad ni vill. Att umgänget är lugnt och väl fungerade är önsketänkande ifrån er sida och det säger sig självt hade de varit lugna väl fungerande hade de inte gett upp planerna på hemflytt men det har de. Återigen Susanna visar du att du har ett vuxenperspektiv, du menar att den nya fosterfamiljen kanske älskar dem för det första är dt spekulation för det andra så är barnens högsta önskan att få komma hem till oss och de älskar oss och för hundra sjuttonde gången i ordningen vi gjorde inget fel och det är bekräftt av socialstyrelsen och det är en av anledningarna till att de fick kritk. Att de inte gjort de utrednignar som kräfts för en sådan omplaceringe att dt inte fanns något dokumenterat som påvisade ett sådant behov Det fanns inte heller några orsaker till omplaceringen. Ni spekulerar ju bara och har en massa åsikter och hoppas på och anklagar de som har läst. Mark har inga planer på hemgång och skall nu utreda igen om det går att flytta hem barnen till oss igan sedan får ni tycka och påstå vad ni vill.

Eva fostermamman 2010-11-06 07:16:53 Anmäl

Ja Mark borde polisanmäla en misstänkt sekretessbrytare ytterligare ett fel de gjort

susanna svensson 2010-11-05 20:07:12 Anmäl

Bennie har inte läckt något om biomammans adress(er) till f d fostermamman. Hur kunde hon då få skvallerrapporter därifrån om umgängestillfällena? Här ligger minst en mycket ful hund begraven. Sådant borde klaras upp! Kan inte f d fostermamman förklara?

Utredningsmetodiker 2010-11-05 19:40:11 Anmäl

fostermammans och hennes supportrar hävdar ju gång på gång att barnen måste tillbaka till henne för att det bara är hon som älskar dom. Hur vet hon att inte de nya fosterföräldrarna älskar dem lika mycket och framför allt hur vet hon att inte biomamman älskar dem lika mycke tsom honj gör?

susanna svensson 2010-11-05 19:18:53 Anmäl

Den enda som läckt är väl Bennie.

altgr 2010-11-05 19:06:40 Anmäl

Tillägger: att barnens vistelseort hos nya familjehemmet är sekretessbelagt för andra än parten biommamman torde också bero på att soc Mark klokt nog vill undvika att det byggs upp ett nytt spionerinätverk runt det som kan skvallra till FM om vad de tycker är "fel" hos nya familjehemmet och hur fruktansvärt illa barnen "verkar" må.
Nå, den adressen läcker förstås också kanske snart...

Utredningsmetodiker 2010-11-05 19:01:42 Anmäl

Dessutom är det rutin på många socialförvaltningar att personalen har larm vid hem och klientbesök.

susanna svensson 2010-11-05 18:52:30 Anmäl

Mjau, "med galenskaper från båda håll" var kopplat till det precist föregående "TIDEN i Vara" inte till domarna då. Nå, man läser som man vill.

Utredningsmetodiker 2010-11-05 18:23:27 Anmäl

Catta och Mjau etc flyr nu desperat från frågan om det finns några domar eller myndighetsbeslut som styrker deras tidigare påståenden om beväpnad polisbevakning (varför inte nationella insatsstyrkan med k-pistar, automatgevär och chockhandgranater?)vid umgängen med biomamman i Marks kommun. De lever nostalgiskt kvar i Vara-tiden då allt sköttes helt i enlighet med deras ombonade folkhemsskräck för "kriminella rom-släkter". Varför skall någon som ser och lever i verkligheten idag plöja igenom sådana gamla domar när de ändå inte har någon betydelse för den aktuella diskussionen?
Att barnens vistelseort idag är sekretessbelagd är väl inget märkligt, tvärtom! Ingen vill väl att obehöriga nyfikna eller att labila, i frågan maniskt "engagerade" människor skall känna till den. Biomamman (och hennes advokat) som part i målet bör väl känna till den? Att en mörkning skulle bero på farhågor för kidnappning via hennes släkt faller i så fall. Platt fall för "logiken".
Om det nu finns direktlarm för soc.handläggare vid umgängesbesöken hos biomamman vill man nog gärna ha verifiering på det från polisen eller soc.Mark. Och mest tänkbar anledning i så fall är den jag anfört tidigare, galna "svenne"människor som kan ställa till bråk för att medvetet förstöra umgängena p g a det sanslösa drevet. Romer är intelligentare än så.

Utredningsmetodiker 2010-11-05 17:55:38 Anmäl

Du hänvisade till domar.

Mjau 2010-11-05 15:20:23 Anmäl

Mjau; Jag skrev att i tiden i Vara innehöll galenskaper från båda håll/sidor, inte att eventuella domar gjorde det.
Nu har kusinen skickat ut mig att handla mat. Läs gärna om vad jag verkligen skrev under tiden.

Utredningsmetodiker 2010-11-05 15:09:56 Anmäl

Barnen har fortfarande hemlig vistelseadress,är det bevis nog för dig att det fortfarande finns en hotbild,att man är rädd att det ska ske en hemtagning? Eftersom man är så rädd för det så låter det väl inte osannolikt att umgängena också fortfarande sker med en viss säkerhetsberedskap (logik)

Catta 2010-11-05 15:03:46 Anmäl

Är det verkligen så illa att ingen av dem som försvarar Marks kommun har läst domarna? Oj oj. Pinsamt.

Mjau 2010-11-05 14:51:54 Anmäl

Utredning:Vad var det för galenskap i Vara,kan du peka på något? På vilket sätt är det ett väl fungerande förhållande idag? Vad har mamman för kontakt med soc idag? Hur ofta träffar hon barnen? Har personalen direktlarm idag? Nej jag har inget att hämnas,däremot har jag ett intresse av att socialtjänsterna i Sverige ser till barnperspektivet och inte lever i nån NKMR-dimma där barnen är föräldrars ägodelar.

Varför ska någon servera dig något,du är ju inte den mest trevliga person som öppnat gapet här.Är du intresserad att läsa så kan du säkert få målnr eller domar av någon av dina åsiktsfränder,för någon av er som påstår sig veta vad som är bäst för barnen måste väl ha läst domarna? Jag har aldrig påstått att du sagt att barnen ska hem för gott.Varför kan inte barnen själva få säga var de vill bo och med vilka? Vi kan ju konstatera att FF inte på något sätt vanvårdat eller misskött barnen.Och om barnen vill tillbaka,varför kan de då inte få leva i lugn och ro i den familj de alltid sett som sin,där dom har det dom kallat mamma,pappa och bror?

Catta 2010-11-05 14:49:03 Anmäl


annika sundbaum melin tycker att det svenska systemet är fel som tillåter föräldrarna att äga sina barn.
www.journalisten.se/debatt/12452/annika-sundbaum-melin-vinklad-journalistik-goer-barnen-raettsloesa

Mjau 2010-11-05 14:48:41 Anmäl

OBS. Min förfrågan gällande domar, målnummer (frånsett LVU-domar, där man redan läst det av FM tjänstvilligt vidarebefordrade dokumentet från Vara), beväpnad polisbevakning etc gällde INTE tiden i Vara kommun, utan vad som finns dokumenterat om eventuell beväpnad polisbevakning etc från tiden i Marks kommun.

Utredningsmetodiker 2010-11-05 14:47:14 Anmäl

Vad menar du med domar med galenskaper från båda håll?
Något sådant finns inte Alexis. Du får försöka att läsa domarna i de ärenden du okunnigt kastar dig in i.

Mjau 2010-11-05 14:41:18 Anmäl

Ps.
Vilka domar talar ni om? Lägg gärna upp målnummer!
Men kom nu inte likt hackspettar med LVU-domar om vårdnad, både jag och efter vad jag förstår Susanna m fl är överens om att barnen inte kan slussas tillbaka till biomamman för gott, fast ni i er fanatiska kamp för att barnen till varje pris skall hem till fostermamman falskeligen påstår motsatsen.
Varför kan inte barnen äntligen få lugn och ro där de är nu?

Utredningsmetodiker 2010-11-05 14:39:39 Anmäl

Domar som handlar om tiden i Vara, med galenskaper från båda håll, har som jag påpekade ingen som helst betydelse eller tillämpning på nuvarande förhållandena under tiden i Mark då allt, frånsett f d fostermammans "galenskaper", nu ordnat upp sig till väl fungerande förhållanden mellan nytt familjehem-soc-biomamma.
När skall ni sluta rulla er i snön som föll i fjol? Hämnd?

Utredningsmetodiker 2010-11-05 14:30:34 Anmäl

Utredningsmetodiker,Som jag sagt ett antal ggr nu,det finns att läsa i domarna.

Catta 2010-11-05 14:05:36 Anmäl

Polisbevakning och säkerhetsrutiner har som sagt funnits i flera år,långt innan FM bloggade, och det vet alla som bemödat sig att läsa lite fakta. Riskerna låg alltså inte i att man var oroliga för att någon utomstående skulle attackera mamman,utan att mamman och styvpappan eller deras släkt skulle ta barnen under umgängena,något man hade hotat att göra.Man hade också hotat att ta de inblandades barn för att sedan byta ut som mot de egna.Det är fakta.

Catta 2010-11-05 14:00:36 Anmäl

Polisbevakningen står omnämnd i domarna. Alla som försvarar Marks kommun vägrar att läsa domarna. Man undrar varför?
Synd att Bennie la ut bilder på familjen.

Mjau 2010-11-05 13:59:25 Anmäl

Catta; man vill nog ha verifiering från behörig Polismyndighet om påstådd beväpnad övervakning och säkerhetsrutiner gällande förhållanden i Marks kommun; inte från uppgifter t ex från f d fostermamman. OBS! Förhållanden i Marks kommun!
Vad gäller gamla förhållanden i Vara kommun med dess tydligen upphetsade xenofoba handläggare är de utan någon som helt betydelse eller tillämpning för vad som efter det gällt förhållandena i Marks kommun. Alltså; verifiering från behöriga myndigheter gällande tiden i Marks kommun beträffande det du påstår, tack.

Utredningsmetodiker 2010-11-05 13:57:09 Anmäl

Polisbevakning och säkerhetsrutiner har som sagt funnits i flera år,långt innan FM bloggade, och det vet alla som bemödat sig att läsa lite fakta. Riskerna låg alltså inte i att man var oroliga för att någon utomstående skulle attackera mamman,utan att mamman och styvpappan eller deras släkt skulle ta barnen under umgängena,något man hade hotat att göra.Man hade också hotat att ta de inblandades barn för att sedan byta ut som mot de egna.Det är fakta.

Catta 2010-11-05 13:34:03 Anmäl

Vidare:
Om nu soc.handläggare har larmknappar till polis: Är det inte möjligt att anta att detta med största sannolikhet beror på att de vid umgängesbesök med barnen hos biomamman inte skall behöva stå handfallna om det vid tillfällena uppstår nya störningar, trakasserier, överfall från labila "svenne"människor påverkade av ett exempellöst drev mot biomamman? Det tycks ju finnas en mer eller mindre organiserad kampanj, understödd av läckor om vistelseort, skvaller, greuelpropaganda om domar ovidkommande för barnärendet etc, allt i avsikt att förstöra lugna förhållanden betr umgängesbesök mellan nya familjehemmet-biomamman.
I så fall är det mycket förståeligt att soc.handläggare vill ha larmknappar vid umgängesbesöken (om de nu har det), och då inte beroende på rädsla för tämligen maktlösa romers påstådda "farlighet".

Utredningsmetodiker 2010-11-05 13:19:09 Anmäl

Läs Edvardssons uttalanden, han anser att om barnen vill tillbaka till FF så borde man allvarligt överväga det. En klok man som är påläst och kunnig i ämnet. Att barnen inte ska till mamman nu står ju t.om klart för stollarna i Mark,frågan är bara var de finner största tryggheten,var de har sitt hem,var de vill bo själva,vilka de ser som sin familj.Det är knappast på ett familjehem där de bott några få månader.

Catta 2010-11-05 13:09:26 Anmäl

Eva, Catta & co;
Varför envisas ni med den falska utsagan och babblandet om att jag, Susanna m fl vettiga personer förespråkar en hemflytt av barnen till biomamman? För att ta till ett redan använt retoriskt skrik: DET ÄR INTE SANT!! Inte ens soc.Mark, den stora boven, förespråkar det ju längre! Det är frågan om att barnen skall få vara ifred i lugn och ro nu i ett välfungerande familjehem som inte gjort bort sig fullkomligt hos biomamman och soc. Mark. När skall ni sluta med att i genomskinligt eget intresse pådyvla meningsmotståndare åsikter som de bevisligen inte har?

Utredningsmetodiker 2010-11-05 12:50:08 Anmäl

AL-la som läser domarna ser också den EXIS-terande verkligheten,det är en förutsättning för att kunna diskutera fakta,vill man bara babbla för babblandets skull så funkar det också,men man är inte lika trovärdig.

Catta 2010-11-05 12:12:37 Anmäl

Varför påstår ni Susanna och Utredningsmetodiker (gissningsvis Bennie eftersom han inte skulle kunna hålla sig ifrån diskussionen) att den nyvarande situationen är bra? Som Susanna menar har”krisen” inte ordnat upp sig. LVU kvarstår och trots att man försökt få en hemflytt till stånd ett år har man nu fått ge upp. Hemskolningsförsöken lyckades inte och det berodde inte på mig. Barnen skall inte hem. Det allternativet finns ju inte ens så vad tjatar ni om. Barnen skall inte hem. Hur kan ni påstå att dt skall vara för barnens bästa att vara hos mäniskor de inte känner? Inte har anknytning till? Mamma kommer inte att få hem dem och inte heller träffa dem mer eller mindre för att de bor hos oss. Ni har hela tiden fel focus det handlar inte om mamman och det handlar inte om mig. Barnen togs ifrån oss av fel anledning. Och trots idoga försök har deras försök inte lyckats och det har inte med mig att göra. Barnen skall inte hem, umgängena övervakas förtfarande och ingen mer hemskolning är planerad. Barnen vill hem till oss och ni menar att det är för deras bästa att de får stanna där ändå trots att deras önskan och längtan är att få komma ”hem”. Fosterfamiljehem är inte med nu heller så om barnen hade bott hos oss hade vi (mamman och vi) inte ens träffats. Barnen skall inte hem til oss för att jag tvingar Mark till det utanför att de gjorde fel som flyttade dem från första början och de själva vill hem. Om jag av någon anledning inte skulle kunna ta hand om mina barn hoppas jag att jag skulle vara så klarsynt och Ok mot barnen att jag är glad att de har det bra och sedan träffa dem så mycket jag kan utan att rycka upp dem igen. Jag hoppas att jag är en så bra mamma att jag sätter dem i focus och inte missunnar det de vill mest bara för att jag inte kunade få dem. För så har det blivit nu om inte mamman kan få dem skall minsann inte vi heller ha dem emn barnen då de vill ha oss. Att ge dem det de vill då det inte finns några hinder det är barnperspektiv.

Eva fostermamman 2010-11-05 12:10:21 Anmäl

Susanna har naturligtvis rätt i sina synpunkter som i nuvarande situation otvetydigt är för barnens bästa. Skulle soc.nämnden Mark i nuvarande välfungerande läge ge efter för f d fostermammans krav om ny postpaketsförsändelse/återflytt skulle de kanske hamna i en gisslansituation hos f d fostermamman. Om de inte då skulle falla undan för FMs "synpunkter" på nuvarande och framtida samarbete med Biomamman hotar underförstått ett nytt igångsättande av det exempellösa drevet. En myndighet värd namnet skall inte försagt falla undan för sådant.
Som sagt; låt barnen äntligen få ha lugn och ro i den fungerande tillvaro de har nu. Under tiden kan vissa debattörer sitta i lugn och ro och frossa i läsningen av gamla domar och skvallerrapporter och försöka hålla reda på alla obestyrkta antaganden om fasansfulla hotbilder mot små barn och antalet inblandade larmknappar osv osv.

Utredningsmetodiker 2010-11-05 11:42:33 Anmäl

Fostermamma Eva kan du tänka dig in i följande scenario du drabbas av någon typ av problem som gör att du inte längre på ett tillfredställande sätt klarar av att ta hand om ditt barn. Som jag har förstått det så har du ett biologiskt barn. Myndigheterna tar detta barn ifrån dig. Efter några år så anser myndigheten att din privata kris ordnat upp sig så pass mycket att ett försök att skola hem barnen ska påbörjas.

Hur skulle du då känna dig om fosterhemmet som ditt barn vistas i under din kris börjar och blogga coh för allmänheten sprida de omständigheter som låg bakom att du miste barnen för flera år sedan, ringa runt till dina grannar och höra sig för, samt kontakta media för att försöka stoppa barnens återflytt. Om du dessutom befann dig i en mycket svår social situation tror du inte risken är stor att du pga den oro detta skapar runt dig misslyckas med det hemskolningsförsöket pga att du inte mår bra.

Och sist men inte minst skulle du som biologisk förälder ha något som hellst förtroende kvar för detta familjehem?

susanna svensson 2010-11-05 08:59:46 Anmäl

Susanna Du skriver att bio hemmet fungerar men då hade LVu upphört, det har det inte gjort alltså fungerar det inte. Umgänge utan beväpnad polis, jo vad är skillanden? Umgägnena övervakas av personal med direkt larm dit även nu. En återflytt till oss omöjliggör ett normalt umgänge vad grundar du den bedömningen på? Och Psykolog utlåtandet som du nämner vet du inget om och en sådan utredning kan inte göras utan att barnen och vi träffas och det har inte skett alltså är en sådan utrednign utan värde.Den går inte att göra på det sättet. Man kan inte nå de slutsatserna genom en sådan utredning. Om de skulle vara känslomässigt avkopplade ifrån oss undrar jag varför det första barnen sa, då vi träffades efter ett helt år, var att de ville hem och du påstår att det vore att trassla till det för dem?
Sedan är det inte vi som samarbetar med bio hemmet utan vi samarbetar med soc som står för umgängena. Så är det vid skyddsplaceringar.
Jag så trött på alla dina anklagelser. Du påstår att jag inte har samarbetat, jag har sagt att hon är dum, osv. Var får du allt ifrån. SLUTA med dina påståenden som inte har något med verkligheten att göra på mig. Och mitt bloggande handlar fortfarande inte om mamman utan om vad Mark gjort och det jag nämner om henne är för att andra skall förstå varför jag reagerade. Det jag skilldrar är upplevt ocvh jag har belägg för allt jag skrivti så det är inte tagit ur luften som dina påståenden, gissande och antaganden. Vi anklagdes för samarbetsprobelm men vi gjorde allt de begärde och det står i pappren att det var de som inte kunde samarbea med oss. Jag har aldrig varit emot mamman och jag har inte letat ”skit” utan hade domar sedan flera år tillbaka. Sluta påstå så mycket. Sluta spekulera och sluta anta. Du vet ju ändå ingeting. Barnen vill hem till oss och du menar att det skulle vara att strula till det för dem. Varför? Nej föresten svara inte jag är inte intresserad av sina åsikter. När du går emot det visar du tydligt var ditt perspektiv ligger och det är inte hos barnens.

Eva fostermamman 2010-11-05 08:46:58 Anmäl

Susanna,jag har aldrig sett att FM sagt att mamman är dum,bara att hon inte haft förmågan att ta hand om sina barn.Vad är det för psykologutlåtande,var finns det att läsa? Jag hoppas att barnen får säga vart dom vill bo,precis som Edvardsson tyckte.Jag tror inte att FM har problem att samarbeta med mamman,det har hon ju inte haft innan,svårigheterna var att samarbeta med soc när de ville utöka umgänget för fort så barnen började må dåligt,något även förskolan (dagis) intygade. Det handlade om ETT tillfälle då barnen var helt hysteriska och fostermammorna mådde dåligt av att behöva tvinga dom trots att de grät hysteriskt, jag skulle vilja påstå att det är en ganska normal reaktion hos normala människor med en gnutta empati,vad är felet att visa att man är ledsen över att behöva tvinga dom?

Catta 2010-11-05 00:08:18 Anmäl

Varför jag tycker det bästa för barnen är att vara där de är nu. Jo de behöver lung och ro. Det tror jag är störst förutsättningar för i det hem där de är nu och där sammarbetet med biohemmet fungerar och de kan ha ett normalt umgånge med sin mamma utan att beväpnade poliser är närvarande.

En återflytt till det ursprungliga familjehemmet omöjliggör ett normalt sammarbete med biohemmet och att det fungerar är det bästa för barnen på sikt. Det lär dessutom finnas ett psykologutlåtande att barnen är känslomässigt avknoppade från det första familjehemmet så varför trassla till det ännu mer för dessa stackars barn.

Biomamman är långt ifrån så dum som fostermodern verkar tro och det är omöjligt för en normal människa att ha förstoende för en människa som burit sig åt så som fostermodern har gjort och då framför allt när det gäller en så viktig sak som att ta hand om ens barn om man av olika orsaker inte klarar det själv.

Fostermoderns kränkning av mamman genom bloggandet innebär också indirekt en kränkning av barnen precis på samma sätt som en mamma som oavbrutet snackar skit och framhäver en pappas dåliga sidor är en kränkning.

för barnens skull hoppas jag att de får vara kvar hos det familjehem där de är nu och att deras biomammas situation ordnar upp sigså att hon kan bli en allt större del av barnens liv.

Vad säger ni som står så helt okritiskt på fostermoderns sida om barnen flyttas tillbaka dit och det återigen blir samma cirkus vid umgängena som fostermodern skildrar i blogginlägget där hon berättar om hysteriskt gråtande barn och fostermammor

susanna svensson 2010-11-04 20:55:18 Anmäl

Utredningsmetodiker:Sporadiska? Hur får du det till att de bott 1 år i nya hemmet? Det får stå för dig om du tycker jag har märkliga argument.Själv är du inte ens påläst så jag begriper inte varför du öht ska diskutera .Ja vilka tror du "De" är, vilka är det vi pratar om? Vet du, du är så äckligt dryg och så urbota dum så jag ser ingen som helst anledning att diskutera med dig mer faktiskt. Du har ingen koll på nånting,utan gafflar bara för gafflandets skull.Och ditt "Förstått" kan du stoppa upp nånstans,okej?

Catta 2010-11-04 20:48:37 Anmäl

Utredningsmetodiker menar att det är frågan vilken kännedom Lisbet P, fostermamman och partikamraten i rikdagen har .. fostermamman har inte varit politiskt aktiv och de är inte partikamrater. Sedan upplysningsvis har handläggaren på soc. styrelsen jobbat ihop med handläggarna i Mark på deras tidigare jobb. Om det som hände för fem år edan har bärighet eller inte ja situationen är ju likadan. Barnen skall inte hem och LVU kvarstår. Du menar att barnen nu sedan ett år bor i ett vettigt familjehem har du inte hängt med alls? De flyttades igen för knappt fyra månader sedan. Och varför jo de går inte att flytta hem till mamman precis som du fattat. Varför skall de då bo med mänskor de inte känner, inte har någon anknytning till då deras högsta önskan är att få komma tillbaka till familjehemmet? Varför skall de inte få bo där de vill hos mäniskor som älskar dem bara för att mamman skall kunna träffa dem det gjorde de även tidigare. Om du anser det har du inget barnperspektiv utan det är mamman du tänker på inte barnen. Varför skall barnen ge upp allt gång på gång för hennes skull?

Barnens bästa i focus 2010-11-04 19:15:43 Anmäl

Utredningsmetodikern skriver När, var har det funnits beväpnad polis med i umgänget mellan barnen från NUVARANDE justa familjehemmet och biomamman? När, var, hur???
Just nu ingen polis men likväl personal med direkt larm till dem.

Lillan 2010-11-04 18:59:00 Anmäl

Sen har jag också fått information från några oberoende mycket initierade källor i Marks kommun att det finns en medvetenhet inom hela kommunledningen om att det finns en "läcka" som förser fostermamman med sekretessbelagda informationer i ärendet. Däremot finns ingen uttalad vilja att täppa till den, av någon anledning. Härav kunskapen om var den biologiska mamman befinner sig.
Det är inga dåliga anklagelser, man får inte kasta naklgaelser runt sig hur som helst men passa på att tala om var du själv får all infpormation som du inte skall ha och ändå lagt ut här.

Lazlo 2010-11-04 18:51:38 Anmäl

Catta, ok det är väl inte ett år i nya familjehemmet, det var ett jourhem emellan. Men med sporadiska menades naturligtvis de tämligen tunnsådda umgängesbesöken hos biomamman, så stod det också - och vad i Herrans namn skulle de umgängesbesöken ha att göra med barnens "uppfattning om var de bor"?
Varför skulle jag frossa i att läsa domar? Sådant har ju ändå inte något att göra med Marks nuvarande strategi = ingen fast återförening med biomamman men väl vettigt besöksumgänge med henne då och då, från den nuvarande basen som är ett bra fungerande familjehem.
Detta kan du inte för ditt liv acceptera och det är naturligtvis din sak, men ytterligare diskussion med en enögd fanatiker som i slutänden förfaller till invektiv verkar meningslös så jag sätter punkt här.
Kusinen väntar med kvällsmaten.

Utredningsmetodiker 2010-11-04 18:09:59 Anmäl

Tillägger:
Vet inte om de verkligt grovt kriminella, Malexandermördare, Ausonius m fl har barn men utgår från att de får ungängesbesök av sina barn i fängelset. Tycker Catta det är fel?
Låt nu barnen vara ifred i sitt nuvarande familjehem och lägg av med jakten på biomamman och hennes man, någon återplacering till dem är ju ändå inte längre planerad av Mark soc!! Catta verkar inte vilja rent ut stå för sitt enda mål i debatten vilket är att barnen ovillkorligen skall tillbaka till f d fostermamman utan försöker kamouflera detta under vilka ovidkommande utsvävningar som helst.
De flesta har nog en mer nyanserad syn på saken.

Utredningsmetodiker 2010-11-04 17:12:44 Anmäl

Utredningsmetodiker:Sporadiska? Hur får du det till att de bott 1 år i nya hemmet? Det får stå för dig om du tycker jag har märkliga argument.Själv är du inte ens påläst så jag begriper inte varför du öht ska diskutera .Ja vilka tror du "De" är, vilka är det vi pratar om? Vet du, du är så äckligt dryg och så urbota dum så jag ser ingen som helst anledning att diskutera med dig mer faktiskt. Du har ingen koll på nånting,utan gafflar bara för gafflandets skull.Och ditt "Förstått" kan du stoppa upp nånstans,okej?

Catta 2010-11-04 17:07:45 Anmäl

Catta; tämligen sporadiska ungängesbesök hos biomamman har väl inte ett dugg att göra med barnens uppfattning om "var de bor"? De bor sedan ett år i ett uppenbarligen vettigt familjehem, du hetsar om att de som nya postpaket skall tillbaka till f d fostermamman och tar till vilka märkliga "argument" som helst.
Vilka "de" pratar du om i samband med domar? Tala ur skägget, tack. För övrigt och om igen för tusende gången: Det är nu ett bra tag sedan Mark soc frångick planen på en tillbakaflytt till biomamman och hennes man så ditt ylande om kriminalitet, släkt,f-n och hans mormor, har ingen som helst bäring på det som fungerar nu, och fungerar bra sedan ett år. Och det är bäst för barnen att detta får fortsätta i lugn och ro. Förstått?

Utredningsmetodiker 2010-11-04 16:55:30 Anmäl

Utredningsmetodiker;Omväxling förnöjer förvisso,men de flesta inser att det inte är bra för små barn att inte veta var de bor från ena dagen till den andra.
Nu är du inte med igen, det var inte alls längesedan de begick kriminella handlingar,levde under allvarliga hot,själv hotade folk osv.Senaste domen är från 2009 om jag inte missminner mig.Här har du suttit och gafflat en massa och låtsats vara insatt,också visar det sig att du inte vet ens vad som försiggått? Och nej, jag tycker du är så otrevlig så jag serverar dig ingenting, är du intresserad får du läsa domarna själv.

Catta 2010-11-04 16:23:27 Anmäl

- Vad man säger från riskforskare är att det tidigare handlandet ger en viss prognos för det framtida handlandet. Man blir inte riskfri för att det gått ett par tre år - det handlar om mycket längre perioder, säger Bo Edvardsson

Barnens bästa 2010-11-04 16:10:42 Anmäl

Catta; Du bara tjatar om något som var för fem år sedan och som inte har någon bäring på situationen idag. Mental-propagandistisk retardation?
Och fast det ändå inte har någon som helst betydelse för situationen idag efter flera år: När, hur måste man ha beväpnad polis med vid umgängesbesök hos biomamman när de var placerade hos f d fostermamman?? Årtal, datum, styrkt av polismyndighet eller handläggare i Vara kommun, tack.

Umgängesmetodiker 2010-11-04 16:00:09 Anmäl

Kanske off topic men jag tyckte B. Edvardssons uttalande om att det inte var bra för barnen att de träffade biomamman i tidvis olika miljöer p g a hennes flyttningar (delvis orsakade av läckor om skyddat boende och därmed inträffade trakasserier) var ganska hemgjord "vetenskap". Det skulle kunna vara negativt för barn om t ex "trädgården inte såg likadan ut" sa han. Nå, en icke skrivbordsakademiker minns själv hur man som barn, liksom i vuxenlivet, alltsomoftast drabbas av känslor av enformighet, tråkighet - "trygghet" kan användas som eufemism där för den som av särskilda skäl och av egenintresse vill använda det - och hade behov av omväxling och av att då och då uppleva och se olika "trädgårdar".

Utredningsmetodiker 2010-11-04 15:50:42 Anmäl

Utredningsmetodiker:Det är svårt att diskutera med någon som inte ens hänger med i de enklaste resonemang,jag pratar om de fel Marks kommun gjort och hur det skadat barnen, jag pratar om varför umgänget inte var oftare än 2 ggr/år.Jag pratar om vad som lett fram till att det finns vissa farhågor även idag.Tror du att man kan vara på ett visst sätt i flera år sedan försvinner alla farhågor från myndigheterna när man skött sig en stund? Är läget så illa att beväpnad polis behövs så känns det som att man har ganska mycket att arbeta på eller hur?

Catta 2010-11-04 15:48:40 Anmäl