The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Poliskontor öppnas i Rinkeby

Inrikes Stockholm 2012-03-23 07:45:22 Visningar: 566 Visa på karta Anmäl nyheten

Rinkeby får poliskontor

Foto: Rinkeby får poliskontor


Polisstyrelsen har beslutat att ett lokalt poliskontor ska öppnas i Rinkeby. Bakgrunden är att polisen ser ett fortsatt behov av att förstärka det brottsförebyggande arbetet i Södra Järva. Närpolisområdet har redan en närpolisstation i Rinkeby och sedan 2006 ett poliskontor i Tensta. Det utökas nu också med ett separat lokalt poliskontor vid Rinkeby Torg där sex poliser ska arbeta. Kontoret beräknas öppna under hösten 2012.

─ Rinkeby har stora problem med ungdomskriminalitet och en hög otrygghet jämfört med
många andra områden. Genom poliskontoret skapar vi en utökad och mer uthållig satsning
för att förebygga ungdomsbrotten tillsammans med skola, socialtjänst och ideella föreningar i området, säger länspolismästare Carin Götblad.

─ De lokala Poliskontoret skapar goda förutsättningar för att vidareutveckla polisens
relationer med boende i brottsbelastade områden. Det är viktigt att arbeta förebyggande,
relationsskapande och motverka ungdomsbrottslighet och nyrekryteringar till kriminella
nätverk, säger Anna König Jerlmyr (M), polisstyrelsens ordförande i Stockholms län.

─ Det finns redan idag en utvecklad samverkan genom Järva-andan med Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning, polisen och goda krafter som nattvandrare och ideella föreningar. För
ökad trygghet i vår stadsdel välkomnar jag det nya poliskontoret, som ökar närvaron av
lokala poliser som kan fördjupa och effektivisera sitt arbete ytterligare, säger Bo Sundin
(M) ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Rinkeby blir det 28:e lokala poliskontoret som öppnas i Stockholms län sedan satsningen på poliskontor inleddes 2006. Poliskontoren har ingått i en sammanhållen strategi för att
förebygga ungdomsbrottslighet och rekrytering av unga till kriminella nätverk.

Poliserna på poliskontoren arbetar med att utveckla kontakter, skapa förtroende för polisen
och ingripa mot brott. Arbetet inriktas särskilt mot ungdomar. Tanken är att främst arbeta
synligt i området på de tider det behövs som mest, därför har kontoret har få fasta
öppettider. Satsningen har nyligen utvärderats av Brottsförebyggande rådet, enligt ett pressmeddelande från Polismyndigheten i Stockholms län.

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här