The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Ett nytt EU-center mot cyberbrott…

Debatt 2012-03-28 19:40:00 Visningar: 1 690 Anmäl nyheten

Det misstänkta intrånget mot Skatteverkets skyddade personuppgifter upptäcktes i mitten av förra veckan och anmäldes omedelbart till länskriminalen i Stockholm.

Foto: Det misstänkta intrånget mot Skatteverkets skyddade personuppgifter upptäcktes i mitten av förra veckan och anmäldes omedelbart till länskriminalen i Stockholm.

Justitieminister Ask & EU-kommissionären Malmström

Foto: Justitieminister Ask & EU-kommissionären Malmström

Polisstaten > nu också med genomklubbat DATALAGRINGSDIREKTIV...

Foto: Polisstaten > nu också med genomklubbat DATALAGRINGSDIREKTIV...


…presenterades idag där man sägs ska försöka samla några av Europas skarpaste hjärnor på detta område under polismyndigheten Europols flagg.

EU-kommissionen fattar i dag beslut om att inrätta ett centrum mot cyberbrottslighet, European Cyber Crime Centre. Centrumet ska ligga i Haag och ledas av Europol. Verksamheten beräknas vara i gång vid årsskiftet: European Cyber Crime Centre, EC3, får i uppgift att varna EU-länderna om stora hot vid horisonten och om svagheter i deras onlineförsvar.

EU-kommissionären Cecilia Malmström skriver om det på sin blogg, här:
ceciliamalmstrom.wordpress.com/2012/03/28/eu-center-mot-cyberbrott/
Omkring en miljon människor över hela världen faller offer för någon form av cyberbrott varje dag. Den globala omsättningen för brotten beräknas ligga på 388 miljarder dollar. Dessa siffror ska man naturligtvis ta med en nypa salt då ett problem med cyberbrottslighet är att alla brott inte anmäls, men det säger ändå något om omfattningen av problemet.

Det finns kunniga personer runt om i Europa som jobbar för att bekämpa cyberbrottslighet men det finns ännu inget europeiskt center som samlar denna expertis och som kan bistå medlemsländerna i arbetet. Ett europeiskt cybercenter s.k. EC3 vid Europol. Centret kommer därför inledningsvis bestå av ca trettio personer som ska vara i arbete från januari 2013. De ska bland annat varna EU:s medlemsländer om större hot samt hjälpa till i polisutredningar och samordna insatser med fokus på onlinebedrägerier, spridning av barnövergreppsbilder samt storskaliga cyberattacker på kritisk infrastruktur i EU.

Ett annat problem vad gäller cyberbrott är dock bristen på information. Det är förståeligt i händelse av storskaliga attacker att företag och regeringar lägger kraft på att återställa sina system. Men för att identifiera och lagföra förövarna bakom attackerna måste de brottsbekämpande myndigheterna informeras. Annars kan vi inte förhindra att nya attacker sker. Jag hoppas därför också att med ett etablerat europeiskt center att det ska öka viljan att anmäla cyberbrott till de nationella polismyndigheterna.
>>>>>-------------------------------------------------------------------------------------------->

The.Whistleblowers kommentar: Det har flera utav oss också – dokumenterat - gjort genom åren och bevisligen till en början också till rätt IT-brottsrotel, där dock den – tidigare - olaga hotande Bosse Norgren bl.a. synes sitta kvar som en motarbetande bromskloss (?). Även då man – dito dokumenterat samtidigt också anmäler till högste hönset, d.v.s. till ”Klavertrampet alias Rikspolischefen Bengt Svensson, så resulterar ju alla dessa dokumenterade anmälningar i…nada. Så då blir ju resultatet precis som den luttrade Leif GW Persson stånkade fram tidigare i Statstevens program; dvs. att det är ju inga andra än idioter som vill kontakta polisen längre, såtillvida de inte är nödd och så tvungen till enkom pga. försäkringsreglerna. Capiche!?
EN ÖPPEN POLISANMÄLAN PER DEN 12 MARS 2012: gjordes därför samt meddelas "Klavertrampet" med kollegor, inklusive Säpochefen och övriga ansvariga via kommentarsfälten här, på förekommen anledning:
VI VET VAR DU BOR...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16918/VI-VET-VAR-DU-BOR#comment6318
Thomas Bodström, Dan Eliasson & Sten Heckscher är anmälda för maktmissbruk.
www.flashback.org/t1460329p6
ÖPPEN FRÅGA: Vad har Rikspolischefen med sina underlydande poliser, gjort för åtgärder för att överhuvudtaget försöka beivra dessa återkommande olagliga repressalier, upprepade dataintrång och riktade inbrott m.m.?
Poliskulturen är självdestruktiv…
www.nyhetsverket.se/nyhet/23130/Poliskulturen-%C3%A4r-sj%C3%A4lvdestruktiv%E2%80%A6
Dess kommentarsfält: Allt ljus på mörkermannen inom Åklagare-och Domarväsendet, som har godkänt den olikabehandlande buggningen, som Säpo/polisen utför: För även i Sverige har ÅKLAGARVÄSENDET & ÖVRIGA RÄTTSVÄSENDET (inkl. SÄPO) inte rätt att missbruka sina verktyg och exempelvis dygnet-runt-övervaka en person som inte har begått något brott, utan ett uttalat skriftligt domstolsbeslut, där man kan ställa en ansvarig beslutsfattare till svars.

Fotnot: Men det är snarare pga dylika händelser som man brukar få ändan ur vagnen:
SKATTEVERKET DRABBADES NÄMLIGEN AV EN ALLVARLIGT MISSTÄNKT HACKERATTACK NYLIGEN (vilket exempelvis både Justitiekanslern och polisen också drabbats av tidigare tillsammans med målsägande inom grundärendet)
www.expressen.se/nyheter/hackerattack-mot-skatteverket/
Okända hackare har kommit över personnummer för drygt tusen personer med skyddade personuppgifter.

- För dessa drygt tusen personer finns det en teoretisk risk att också andra personuppgifter kopierats, säger ­skatteverkets säkerhetschef Anders Kylesten.

Länskriminalen i Stockholm utreder nu tillsammans med IT-experter från skatteverket hur MYCKET KÄNSLIG INFORMATION SOM LÄCKT UT vid det misstänkta dataintrånget.

- Det här är ett fruktansvärt misslyckande för skatteverket. Personer som har skyddade personuppgifter är ofta brottsoffer, misshandlade och förföljda kvinnor, hotade vittnen, domare, poliser och journalister. Deras liv kan hänga på att deras skyddade personuppgifter inte blir kända, konstaterar en person med insyn i polisutredningen.

Det misstänkta intrånget upptäcktes i mitten av förra veckan och anmäldes omedelbart till länskriminalen i Stockholm

>>>>>-------------------------------------------------------------------------------------------->

I Svenskan har samme fp-politiker idag fått utrymme att vidare också skriva:
www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-ska-eu-stoppa-cyberbrotten_6957681.svd
(…)”Låt oss inte vara alarmistiska, men däremot väldigt vakna. När allt större del av vår vardag utspelas online, följer den organiserade brottsligheten efter i samma takt. Och brotten drabbar alla. Redan för fem år sedan lamslogs medier, banker och myndigheter i vårt grannland Estland under en rad samordnade cyberattacker, och världen fick upp ögonen för vår sårbarhet. Trots det finns fortfarande en utbredd okunskap om hur man bäst skyddar sig”.

(…)”Bland europeiska länders myndigheter är kunskaperna om cyberbrott splittrad, och samarbete över gränserna sker alltför sällan. Detta trots att det inte finns någon kriminalitet som är så gränslös som just cyberbrotten, inga brottslingar som så gladeligen struntar i vilket land deras offer befinner sig i”.

(…)” I dag presenterar jag därför ett europeiskt centrum mot cyberbrottslighet, som ska samla några av Europas skarpaste hjärnor på detta område under polismyndigheten Europols flagg. Beslutet om att inrätta centrumet fattas av EU-kommissionen i dag och verksamheten kommer att vara i gång vid årsskiftet. European Cyber Crime Centre, EC3, får i uppgift att varna EU-länderna om stora hot vid horisonten och om svagheter i deras onlineförsvar. Dessutom ska centrumet kartlägga brottsligheten genom att urskilja mönster i till exempel virusattacker, och sprida denna information till myndigheter och medborgare. Det ska kunna hjälpa till i polisens utredningar och vara en bas för kunskap då ländernas myndigheter själva går bet. Det ska bestå dels av experter från Europol, dels av utlånad personal från medlemsländerna.

Låt mig här vara väldigt tydlig – cybercentrumet ska inte ägna sig åt att jaga fildelare eller utreda brott mot upphovsrätten inom film- eller musikindustrin. Dess kärnverksamhet ska vara att komma åt den organiserade brottslighetens lukrativa nätbedrägerier.

Användningen av kreditkortsuppgifter som stulits av maffiagrupper kan spåras i fler än ett land och leda fram till gärningsmännen. Likaså ska centrumet gå till botten med cyberattacker som riktar sig mot kritisk infrastruktur i EU, samt bekämpa pedofilnätverk som delar bilder och filmer med sexuella övergrepp på barn. Om polisen i ett medlemsland beslagtar en hårddisk från en misstänkt sexualförbrytare kan EC3 stå för analysen av innehållet. Fler gärningsmän och offer kan sedan identifieras genom att centrumet samordnar informationsutbyte och polistillslag. Medvetenheten om dessa typer av brott är i dag alldeles för ojämnt fördelad i Europa, och resurserna hos polisen ofta små. Vissa länder ligger i framkant både i brottsbekämpning och förebyggande, och i andra famlar myndigheterna efter att förstå hur spelplanen har kastats om. I takt med att den internationella cyberbrottsligheten växer gäller det därför att våra lösningar också blir gränsöverskridande.

Det europeiska centrumet mot cyberbrottslighet ska bli Europas mittpunkt i detta samarbete – för att slå vakt om ett internet som är både fritt, öppet och säkert”.

Läsvärt är främst vissa utav kommentarerna här:
www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-ska-eu-stoppa-cyberbrotten_6957681.svd
Exempelvis denna kort, konsist samt bör inte kunna missförstås, även av en politiker:
”Cecilia Malmström och EU i stort har ingen trovärdighet alls längre. Vi vill inte ha flera överstatliga organisationer som spionerar på medborgarna! Sparka och lägg ner!”


>>>>>-------------------------------------------------------------------------------------------->

GRUNDÄRENDETs ARTIKELSERIE OM MAKTMISSBRUK & KORRUPTION:
Bodström+Eliasson+Heckscher anmälda för MAKTMISSBRUK.
www.nyhetsverket.se/nyhet/14644/Bodstr%C3%B6mEliassonHeckscher-anm%C3%A4lda-f%C3%B6r-MAKTMISSBRUK

Om fler samband och hot m.m. där polis- och Säpomyndigheterna sannolikt varit inblandade:

Klagande grannar kan knäcka klubben…
www.nyhetsverket.se/nyhet/16288/Klagande-grannar-kan-kn%C3%A4cka-klubben%E2%80%A6#comment6277
VI VET VAR DU BOR...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16918/VI-VET-VAR-DU-BOR
FLASHBACK BELÖNAS AV SVERIGES RADIO...
www.nyhetsverket.se/nyhet/20292/FLASHBACK-BEL%C3%96NAS-AV-SVERIGES-RADIO#comment6276
SvD:s ansvarige chefredaktör Lena K Samuelsson ...
www.nyhetsverket.se/nyhet/15821/SvDs-ansvarige-chefredakt%C3%B6r-Lena-K-Samuelsson-
EN TILL CENSURERAD KOMMENTAR PÅ SVD…
www.nyhetsverket.se/nyhet/20786/EN-TILL-CENSURERAD-KOMMENTAR-P%C3%85-SVD%E2%80%A6
www.nyhetsverket.se/nyhet/15914/Kryptiskt-p%C3%A5-SvD-opinion#comment6300
”Kryptiskt på SvD opinion”
www.nyhetsverket.se/nyhet/15914/Kryptiskt-p%C3%A5-SvD-opinion#comment6300
Inga buggar längre utan censur: ”KOMMENTARER TILLFÄLLIGT AVSTÄNGD”
www.nyhetsverket.se/blogg/nyhetsverket/21462/Kommentarer-tillf%C3%A4lligt-avst%C3%A4ngt
Evil shall with Evil be expelled...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16580/Evil-shall-with-Evil-be-expelled
Polischef Maria Palmaeus gives fortsatt förtroende...
www.nyhetsverket.se/nyhet/21754/Polischef-Maria-Palmaeus-gives-fortsatt-f%C3%B6rtroende#comment6315
Gävleborgs Polischef Maria Palmaeus sambo häktad….
www.nyhetsverket.se/nyhet/20939/G%C3%A4vleborgs-Polischef-Maria-Palmaeus-sambo-h%C3%A4ktad%E2%80%A6
www.flashback.org/t1742399p26
POLIS & SÄPO TILLÅTS MISSBRUKA PREVENTIVA TVÅNGSMEDEL...
www.nyhetsverket.se/nyhet/21925/POLISamp-S%C3%84PO-TILL%C3%85TS-MISSBRUKA-PREVENTIVA-TV%C3%85NGSMEDEL
Säpochefen behöver stöd av en extern referensgrupp…
www.nyhetsverket.se/nyhet/15901/S%C3%A4pochefen-beh%C3%B6ver-st%C3%B6d-av-en-extern-referensgrupp%E2%80%A6
TeliaSonera FORTSÄTTER MÖRKLÄGGA & CENSURERA...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16525/TeliaSonera-FORTS%C3%84TTER-M%C3%96RKL%C3%84GGAampampampampampampampampampampampamp-CENSURERA
QUI BONO? F.d. Riks.krim.chefen Therese Mattsson...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17235/QUI-BONO-Fd-Rikskrimchefen-Therese-Mattsson
SÄPOs THORNBERG FÖR INKOMPETENT FÖR ATT KUNNA ÅTALAS...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17209/S%C3%84POs-THORNBERG-F%C3%96R-INKOMPETENT-F%C3%96R-ATT-KUNNA-%C3%85TALAS
Ensamutredare Jan Öhman bör utredas av Riksrevisionen...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17989/Ensamutredare-Jan-%C3%96hman-b%C3%B6r-utredas-av-Riksrevisionen
MOTVERKA MEDIEMONOPOLET MERA
www.nyhetsverket.se/nyhet/15829/MOTVERKA-MEDIEMONOPOLET-MERA-
Motstånd mot Bodströmssamhällets datalagring...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16672/Motst%C3%A5nd-mot-Bodstr%C3%B6mssamh%C3%A4llets-datalagring
DET FINNS ETT SVART HÅL I RÄTTSVÄSENDET...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16287/DET-FINNS-ETT-SVART-H%C3%85L-I-R%C3%84TTSV%C3%84SENDET
En helt FRISTÅENDE enhet bör sköta internutredningarna...
www.nyhetsverket.se/nyhet/15787/En-helt-FRIST%C3%85ENDE-enhet-b%C3%B6r-sk%C3%B6ta-internutredningarna
”Sekretess, censur och motsägelsefulla dementier i våldtäktshärvan kring förra polischefen”
www.flashback.org/t1577016p55 BÖRJA VID INLÄGG NR:656 tom NR:661.
POLISER ERKÄNNER FUSK...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16644/POLISER-ERK%C3%84NNER-FUSK
MUTSKANDALEN HOS KRIMINALVÅRDEN SVÄLLER…
www.nyhetsverket.se/nyhet/15885/MUTSKANDALEN-HOS-KRIMINALV%C3%85RDEN-SV%C3%84LLER%E2%80%A6
Lars Nylén tvingas lämna Kriminalvården...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16214/Lars-Nyl%C3%A9n-tvingas-l%C3%A4mna-Kriminalv%C3%A5rden
Poliskulturen är självdestruktiv…
www.nyhetsverket.se/nyhet/23130/Poliskulturen-%C3%A4r-sj%C3%A4lvdestruktiv%E2%80%A6
AINORNAS INTE SÅ HEMLIGA TELEFONAVLYSSNING...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16599/AINORNAS-INTE-S%C3%85-HEMLIGA-TELEFONAVLYSSNING

GRUNDÄRENDETS SERIE PÅ TEMAT KORRUPTION INOM MEDIA & ETABLISSEMANG
DEL 1: NEWS OF THE WORLD LÄGGS NED
www.nyhetsverket.se/nyhet/17280/NEWS-OF-THE-WORLD-L%C3%84GGS-NED
DEL 2: MEDIAS KRIMINELLA GRÄVANDE & AVLYSSNINGSSKANDALEN
www.nyhetsverket.se/nyhet/17308/MEDIAS-KRIMINELLA-
DEL 3: News of the World ex. reporter Sean Hoare found dead
www.nyhetsverket.se/nyhet/17539/News-of-the-World-ex-reporter-Sean-Hoare-found-dead
DEL 4: Hackers message > Murdoch Meltdown Monday
www.nyhetsverket.se/nyhet/17551/Hackers-messageMurdoch-Meltdown-Monday
DEL 5: MURDOCHS WIFE PROTECS HIM WITH A RIGHT HOOK...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17575/MURDOCHS-WIFE-PROTECS-HIM-WITH-A-RIGHT-HOOK-
DEL 6: THE COVER-UP BY NEWS OF THE WORLD...
www.nyhetsverket.se/nyhet/18189/THE-COVER-UP-BY-NEWS-OF-THE-WORLD
SAME SCANDAL HERE AS THERE...BUT HERE IN SWEDEN, IT'S STILL COVERED UP...

DET FÖREKOMMER ETT SPEL MOT REGERINGEN...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17237/DET-F%C3%96REKOMMER-ETT-SPEL-MOT-REGERINGEN
Justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done: BODSTRÖM & LITTORIN; båda två ex.politiker som “städats bort” samt tvingats ta en högst ofrivillig time-out till storebror i USA…
www.flashback.org/t414167p743 Börja vid T.W: s inlägg nr: 8913, samt notera nr: 8938 här:
www.flashback.org/t414167p745
www.flashback.org/t571242p69 T.W:s inlägg börjar vid nr: 818 osv. Notera även nr: 826 & nr 851.
www.flashback.org/t571242p71
Littorins skvallertråd: www.divshare.com/download/launch/14454990-f71

IF WAR CAN BE STARTED BY LIES…
www.nyhetsverket.se/nyhet/19468/IF-WAR-CAN-BE-STARTED-BY-LIES%E2%80%A6
…PEACE CAN BE STARTED BY TRUTH.
Blott Storbritannien advokater med civilkurage hafver...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16728/Blott-Storbritannien-advokater-med-civilkurage-hafver
OPRAH Winfrey Final Show visas idag...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16182/OPRAH-Winfrey-Final-Show-visas-idag
Donald Rumsfeld must face torture lawsuit...
www.nyhetsverket.se/nyhet/18024/Donald-Rumsfeld-must-face-torture-lawsuit
Strukturförändringar inom Orrefors Kosta Boda AB
www.nyhetsverket.se/nyhet/16014/Strukturf%C3%B6r%C3%A4ndringar-inom-Orrefors-Kosta-Boda-AB
Madam Minister Maud på nya uppdrag via Clinton
www.nyhetsverket.se/nyhet/18313/Madam-Minister-Maud-p%C3%A5-nya-uppdrag-via-Clinton
SVT:s nyhetschef Morgan OLOFSSON lämnar
www.nyhetsverket.se/nyhet/15748/SVTs-nyhetschefMorgan-OLOFSSON-l%C3%A4mnar-
ICA:s avgående VD Kenneth Bengtsson...
www.nyhetsverket.se/nyhet/15815/ICAs-avg%C3%A5ende-VD-Kenneth-Bengtsson
Leif Pagrotsky till attack mot EU:s nya IMF chefsplaner...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16223/Leif-Pagrotsky-till-attack-mot-EUs-nya-IMF-chefsplaner
Bonnierägda TV4:as VD Jan Scherman lämnar... www.nyhetsverket.se/nyhet/16263/Bonnier%C3%A4gda-TV4as-VD-Jan-Scherman-l%C3%A4mnar

**********************************************************************************************************

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

SKANDALERNA fortsätter => Handelsutskottet i EU-parlamentet säger ja till Cecilia Malmström som handelskommissionär, enligt TT
www.svd.se/nyheter/utrikes/ja-till-malmstrom-pa-handelsposten_3966206.svd
Deras harmlösa frågor var som vanligt bara ett hycklande spel för galleriet...
www.svd.se/nyheter/utrikes/malmstrom-en-av-dem-som-kan-kanna-sig-sakrast_3964966.svd

Samma svenska korrupta politiker - inklusive det genomkorrupta partiet S - som såg till att utan ngn som helst diskussion och/eller folkomröstning, dessutom har smygit in i GRUNDLAGEN att Sverige måste tillhöra EU (sic!)

Sverige är en Demokratur (inte demokrati) 2014-09-30 12:41:15 Anmäl

”Cecilia Malmström och EU i stort har ingen trovärdighet alls längre. Vi vill inte ha flera överstatliga organisationer som spionerar på medborgarna! Sparka och lägg ner!”
www.nyhetsverket.se/nyhet/25068/#comment12472

Big brother’s little helper inside the European Commission =>korrupta förrädaren CECILIA MALMSTRÖM från FlosklerZionistPartiet
www.accessnow.org/blog/2014/09/27/big-brothers-little-helper-inside-the-european-commission

"Sammanfattningsvis har Malmströms kansli aktivt arbetat för att undergräva en avgörande reform för EU-medborgarnas fundamentala rätt till privatliv och skydd för personuppgifter", skriver Access i ett blogginlägg med titeln "Storebrors hantlangare inne i EU-kommissionen".
www.friatider.se/spiegel-avsl-jar-malmstr-m-torpederade-eu-lag-t-usa

The.Whistleblower 2014-09-30 12:26:58 Anmäl

Krokben för storebror
www.dn.se/ledare/huvudledare/krokben-for-storebror/
För drygt ett år sedan blev EU:s datalagringsdirektiv svensk lag. Efter att ha förhalat frågan både länge och väl tvingades den borgerliga regeringen slutligen, under hot om böter, foga sig. Det var bland andra den nitiske maktmiSSbrukaren och tidigare socialdemokratiske justitieministern Thomas Bodström som i Bryssel drev på för denna form av pervers övervakning.

Säkert kan lagringen av vem som kommunicerar med vem via telefon och internet underlätta brottsutredningar. Det hävdar i alla fall gärna brottsbekämpande myndigheter. Och sådan information har även tidigare funnits sparad, i olika format och olika länge. Men i och med datalagringsdirektivet är nu internet- och telefoni­leverantörer tvingade att spara informationen i sex månader – å statens vägnar. Det är en viktig och principiell skillnad mot tidigare.

Enligt den svenska tillämpningen av direktivet har polisen fått rätt att begära ut uppgifter vid misstanke om ganska obetydliga upphovsrättsbrott. I reglerna preciseras även att polisen i vissa fall har rätt att ta del av informationen även när misstanken mot en person bara är av lägsta grad.

På ett sätt innebär datalagringen, och de svenska regler som omger den, en ny tydlighet och därför i någon mån stärkt rättssäkerhet. Men skadan av det oproportionerliga intrånget i människors privatliv är större.

Det är bara några veckor sedan hjälten Edward Snowdens avslöjanden aktualiserade frågan om den amerikanska statens maktmissbruk och breda övervakning av sina egna medborgare – och andras. Det är lätt att drabbas av uppgivenhet och cynism, och det är nog en adekvat sinnesstämning. Den nya tekniken erbjuder nästan obegränsade möjligheter att kartlägga medborgarna. Den moderna stat finns inte som, på mer eller mindre försvarbara grunder, utnyttjar åtminstone en del av de möjligheterna. Det är bara att inse att privatlivets helgd inte är vad den en gång var!!!

Samtidigt finns det instanser och processer som lägger hinder i vägen, som åtminstone tillfälligt saktar ner utvecklingen mot det globala storebrorssamhället.

I veckan inledde EU-domstolen en prövning av tillämpningen av datalagringsdirektivet. Det rapporterar dagstidningen Irish Times. Högsta domstolen i Irland och den österrikiska författningsdomstolen har begärt att EU-organet ska pröva om de nationella utformningarna av direktivet är i överensstämmelse med EU:s stadga om grundläggande rättigheter, med särskild hänsyn till paragraferna som handlar om rätten till privatliv och privat korrespondens.

Processen väntas pågå i åtminstone sex månader. Många parter ska höras. EU-domstolens grundinställning är att reglering av datalagring i någon form är nödvändig. Men domarna skulle kunna komma fram till att den övre gränsen för hur länge informationen får sparas, två år, är för högt satt. Eller att reglerna kring hur uppgifterna får användas innebär en för långtgående kränkning av medborgarnas integritet.

Om domstolen beslutar att delar av direktivet är oförenligt med grundläggande rättigheter kan många stater finna sig ha vidlyftiga lagstiftningar utan den auktoritet i ryggen som ett EU-direktiv ger.

Även ansvarig EU-Flosklerkommissionär Cecilia Malmström har annonserat om ett nytt förslag till datalagringsdirektiv, där den övre tidsgränsen sänks och informationen bara får begäras ut i syfte att bekämpa terrorism. Det vore i så fall en välkommen begränsning av ett i grunden problematiskt direktiv som tvingar företag att lagra högst privata uppgifter om medborgarna, och samtidigt ger stater utrymme att fiska väl djupt i informationen.

2013-07-12 09:45:48 Anmäl