The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Vad har hänt i Österåker-Östra Ryds församling

Inrikes Österåker 2013-04-04 15:18:20 Visningar: 1 925 Visa på karta Anmäl nyheten


Vad har hänt i vår församling och varför har kyrkoherden fått sparken och ska få avgångsvederlag, varför informeras inte vi församlingsmedlemmar?

På församlingens hemsida läser jag följande: "Kyrkoherden har ansvaret för ledning av verksamheten vilket betyder tillsyn och övergripande samordning av all verksamhet samt ledning i enlighet med kyrkorådets delegationsordning. Kyrkoherden har till stöd för utförande av denna uppgift en ledningsgrupp som består av kyrkogårds- och fastighetschef, ekonomichef och avdelningschef för barn- och ungdomsverksamheten.

Vik. kyrkoherde Hakon Långström" tidigare (M) vem /vilka har utsett honom?

Med Sundström (M) som Kyrkofullmäktiges ordförande och tidigare domprosten också (M) som vikarierande kyrkoherde!

Kyrkofullmäktige beslutar p.s.s. som Kommunfullmäktige och Kyrkorådet p.s.s. som Kommunstyrelsen som verkställer beslutet.

Se även här den intressanta röstfördelningen/kandidat och jämför gärna med vem som var Kyrkorådets ordförande då Jan Bonander Pax anställdes.

vivenius.blogspot.se/2010/03/visk-fick-215-44-roster-men-tyvarr-0.html

ViSK fick 2.15 %, 44 röster, men tyvärr 0 mandat.
vivenius.blogspot.com

Fastställd ordning mellan kandidater inför mandatfördelning.

Val till: Österåker-Östra Ryds församling Beslutande organ:
Valår: 2009 Kyrkofullmäktige Nomineringsgrupp Slutgiltigt valresultat Österåker-Östra Ryds församlings valkrets
Namn, Personligt röstetal, Nr., Moderata Samlingspartiet 1 Jan Olov Sundström 47 LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING

1 Marianne Knutsson 51 2 Leif Törnquist 41

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 1 Gerhard Nuss 53 2 Lars Starkerud 33

Kristdemokrater i Svenska kyrkan 1 Jan Winberg 11 2 Elisabeth Toller 11 3 Marit Andersson 11

ViSK VÄNSTERN I SVENSKA KYRKAN 1 Eddie Vivenius 44.

I kyrkovalet 2005 vann (M). Socialdemokraterna kom tvåa, Levande Kyrka trea och Kristdemokraterna på 4:e plats, vilket kan ses här:

kyrkoval.svenskakyrkan.se/valresultat2005/Resultat/Forsamling.aspx?StiftID=14&ValomradeId=41&ValtypId=2

Val till Församling - valresultat kyrkoval.svenskakyrkan.se

Jan Olov Sundström Moderata Samlingspartiet blev då invald som 1:a, Lars Starkerud Arbetarepartiet Socialdemokraterna som 2:a och Leif Törnquist LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING som 3:a och jag förstår nu 1:ans och 2:ans enorma frustration över valresultatet 2009 och kriktiken och beklagandet över min medverkan genom ViSK.

Eftersom kyrkovalen är de bortglömda valen och alltfler väljer att lämna Svenska kyrkan, tycker jag som församlingsmedlem att kyrkan borde befinna sig "mitt i byn" och nu verkligen ta chansen att ta ställning och ge uttryck för den erkänsla man givit Stefan Jarl, genom att visa hans film för oss intresserade församlingsmedlemmar på plats i Österåkers kommun.

Annars tror jag risken är överhängande att ännu fler lämnar församlingen, särskilt även sådana som är hundägare med tanke på kyrkans ställning och åsikter i den frågan.

m.svenskakyrkan.se/?id=965094

"Godheten" av Stefan Jarl fick kyrkans filmpris

Idéer om samtalskvällar i kyrkan, tycker jag är utmärkta, men det förutsätter ju att mötesdeltagarna har sett filmen och många i min ålder (72 år) och äldre orkar helt enkelt inte att åka till stan för att ex. "gå på biografen Viktoria", som föreslås av informatören.. Dessutom visar kyrkor i Stockholm kvalitetsfilmer som denna och jag kan därför inte förstå varför inte våra församlingskyrkor kan göra det?

Se exempelvis här:

www.stockholmsdomkyrkoforsamling.se/page.php?p=509 Stockholms domkyrkoförsamling

Jag delar uppfattningen att inte heller Jesus var i behov av någon fysisk kyrklig byggnad och med "mitt i byn" avser jag naturligtvis avsaknad av deltagande i den samhällskritiska debatten.

Mina funderingar kretsar kring att kyrkans folk- och förtroendevalda belönade Stefan Jarl för hans film "Godheten", men tycks själva sakna förmåga att genom praktiska handlingar delta i den aktuella samhällsdebatten om orsaken och de framtida följderna av de ökande klyftorna mellan rika och fattiga. Jag tror att orsaken är att svenska kyrkan fortfarande trots att den inte är statskyrka sedan 2000 är partipolitiserad med (M), (Kd) och (S)!

Jag trodde att det var Roslagspartiet (borgerligt alternativ) som nu också är med i matchen, som en ny nomineringsgrupp i årets kyrkoval.

Är inte namnet (borgerligt alternativ) copyrightskyddat av dem?

Jag minns nämligen hur upprörda Österåkerspartiet f.d. "Bevara Österåker" f.d. "Ny Demokrati" blev när Roslagspartiet (borgerligt alternativ) beskylldes för att använda deras logotype.

www.osterakerostraryd.se/begravning/begravningsombud/206.html

Tack för semantiskt klargörande och intressanta konsekvenser, som torde bli följden av den profana sekulära betydelsen av "borgerligt alternativ", som inte är motsatsen till "socialistiskt" utan motsatsen till "religiös".

Det innebär i så fall att "borgerligt alternativ" i kyrkovalet i år, inte är någon religiös nomineringsgrupp. Till skillnad mot det "socialistiska alternativet" ViSK, som bekostar kyrkovalet, valsedlar m.m. genom föreningen "Vänsterns Religiösa Grupp", när hen ställer upp för Vänstern i Svenska kyrkan.

Hur många röster behövs för att bli invald i kyrkofullmäktige i år?

Men hur gick det egentligen till när till vikarierande kyrkoherde utsågs Hakon Långström (M), f.d. domprost i konflikt med dåvarande biskopen i Stockholms stift, Caroline Krook om Ecce Homo, och om vilken schism han har skrivit en tjock bok?Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här