The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Vuxenmobbning och väljarförakt i Svenska kyrkan.

Inrikes Österåker 2013-11-24 12:33:54 Visningar: 1 619 Visa på karta Anmäl nyheten

Nominineringsgrupp i Österåker-ÖstraRyds församling.

Foto: Nominineringsgrupp i Österåker-ÖstraRyds församling.

Åkersberga Kyrkliga Centrum

Foto: Åkersberga Kyrkliga Centrum

Östra Ryds kyrka.

Foto: Östra Ryds kyrka.

Österåkers kyrka

Foto: Österåkers kyrka


INFORMATION INFÖR NYA KYRKOFULLMÄKTIGE 12 DEC 2013
I god sämja har nomineringsgrupperna Socialdemokraterna, Levande kyrka och Futurum kommit överens om fördelningen av presidieuppdrag avseende kyrko- fullmäktige och kyrkoråd för den kommande mandatperioden 2014 – 2017. Därvid går uppdraget som kyrkofullmäktiges ordförande till Levande kyrka, som 1:e vice ordförande till Socialdemokraterna och 2:e vice ordförande till Futurum. Ordförande i kyrkorådet går till Socialdemokraterna, 1:e vice ordförande till Levande kyrka, och 2:e vice ordförandeposten erbjuds Borgerligt alternativ.
När det gäller storleken på kyrkorådet är de tre nomineringsgrupperna överens om att inte förändra det hittillsvarande antalet. Kyrkorådet förutsätts därför även framöver bestå av nio ledamöter jämte nio ersättare samt kyrkoherden. Vi är överens om att av dessa nio ledamöter tre tillfaller Socialdemokraterna, tre Levande kyrka, två Borgerligt alternativ och en Futurum, vardera med motsvarande antal ersättare.
Vid nomineringar till kyrkorådet förbehåller sig ovan nämnda nominerings- grupper rätten att, genom votering, säga nej till namn som inte kan accepteras av våra grupper.
Österåker 2013-11-23
För Socialdemokraterna För Levande Kyrka För Futurum
Gerhard Nuss Arne Ekstrand Claes Robell

Kyrkorådet består fr.o.m. 2014 av 12 ordinarie ledamöter (inklusive kyrkoherden) och 11 ersättare. Kyrkoherden är självskriven ledamot men får inte väljas till ordförande. Kyrkorådets ledamöter för mandatperioden 2014-2017 är: ORDINARIE: Gerhard Nuss (S)-ordförande, Josefin Emtevik (S), Birgitta Karlsson (S), Lars Starkerud (S), Jan Winberg (LK)-1:e vice ordförande, Leif Lanner (LK), Marianne Knutsson (LK), Rolf Ericsson (LK), Herman Strid-2:e vice ordförande (BA), Maria Ljungdahl (BA) och Elisabeth Lanner (FFK). ERSÄTTARE: Birgitta Agervi (S), Christoph Kind (S), Karin Heneryd (S), Eddy Vivenius (ViSk), Mats Broström (LK), Kerstin Nilsson (LK), Magnus Hultgren (LK), Bertil Palmqvist (LK), Mert Lepik (BA), Gunnar Hallberg (BA) och Hector Gallardo (FFK).

Då jag i texten ovan läste:"Vi är överens om att av dessa nio ledamöter tre tillfaller Socialdemokraterna, tre Levande kyrka, två Borgerligt alternativ och en Futurum, vardera med motsvarande antal ersättare.
Vid nomineringar till kyrkorådet förbehåller sig ovan nämnda nomineringsgrupper rätten att, genom votering, säga nej till namn som inte kan accepteras av våra grupper."

Jag var helt övertygad om att de övriga nomineringsgrupperna med sin skriftliga överenskommelse ansåg att mitt namn och min grupp inte kunde accepteras av dem. När jag senare fick veta att annat namn avsågs, accepterade jag erbjudandet om en ersättareplats i kyrkorådet.

De tidigare nio ledamöterna i kyrkorådet utökades samtidigt till elva ledamöter och fyra av dem tillföll Socialdemokraterna, fyra Levande kyrka, två Borgerligt alternativ och en Futurum, vardera med motsvarande antal ersättare.

Överenskommelsen mellan de övriga nomineringsgrupperna var också anledningen till att jag inte under punkt 4 "Val av valberedning. Ajournering för valberedningens överläggning." på föredragningslistan för Kyrkofullmäktiges konstituerande sammanträde 131212 föreslog och begärde att få ingå i denna beredning som gruppledare och representant för ViSk.

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Vänsterpartiets antirasistiska strategi har misslyckats
debatt.svt.se/2013/11/27/vansterpartiets-antirasistiska-strategi-har-misslyckats/
ARBETARKLASSEN Sverigedemokraterna har vunnit röster från arbetarrörelsen, och Socialdemokraterna misslyckas med att vinna dem tillbaka. Vänsterpartiet kan däremot bli arbetarnas alternativ, om vi tar deras oro på allvar, i stället för att slå dem i huvudet med statistik. Att försvara mångkulturalism, moskébyggen och förfasa sig över SD:s historia övertygar inte dessa arbetarväljare. V måste våga vilja vara ett massparti som aspirerar på att förändra samhället, inte ett litet parti som försöker vara så ”korrekt” som möjligt, skriver Abe Bergegårdh och Anders Jarfjord.

En färsk undersökning visar att 17 procent av LO: s medlemmar sympatiserar med SD. I synnerhet den manliga arbetarklassen. Idag skulle nästan var tredje inom Byggnads rösta på SD. Samtidigt poängterade nyligen Jimmie Åkesson att SD ska prioritera LO-kvinnorna genom att fokusera på trygghetsfrågor och arbetsmarknadsvillkor. Partiet har en stor potential att bli ännu starkare inom LO-kollektivet.

Den här utvecklingen svarar socialdemokratin på genom en medveten icke-strategi: att tiga. Begripligt, att likt Mona Sahlin ge sig in på SD:s egen planhalva och diskutera värderingar och mångkultur är en ren kamikazestrategi. Då återstår bara tystnad.

2013-11-27 16:42:03 Anmäl

Fastställd ordning mellan kandidater inför mandatfördelning
Val till: Österåker-Östra Ryds församling Beslutande organ:
Valår:2009 Kyrkofullmäktige Nomineringsgrupp Slutgiltigt valresultat Österåker-Östra Ryds församlings valkrets
Namn Personnr Personligt röstetal Nr Moderata Samlingspartiet 1 Jan Olov Sundström 47 LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 1 Marianne Knutsson 51 2 Leif Törnquist 41 Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 1 Gerhard Nuss 53 2 Lars Starkerud 33 Kristdemokrater i Svenska kyrkan 1 Jan Winberg 11 2 Elisabeth Toller 11 3 Marit Andersson 11 och ViSK VÄNSTERN I SVENSKA KYRKAN 1 Eddie Vivenius 44.
I kyrkovalet 2005 vann (M). Socialdemokraterna kom tvåa, Levande Kyrka trea och Kristdemokraterna på 4:e plats vilket kan ses här:http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/.../R.../Forsamling.aspx...
Val till Församling - valresultat
kyrkoval.svenskakyrkan.se
Jan Olov Sundström Moderata Samlingspartiet blev då invald som 1:a, Lars Starkerud Arbetarepartiet Socialdemokraterna
som 2:a och Leif Törnquist LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING som 3:a och jag förstår nu 1:ans och 2:ans enorma frustration över valresultatet 2009 och kriktiken och beklagandet över min medverkan genom ViSK.
kyrkoval.svenskakyrkan.se/valresultat2005/Resultat/Forsamling.aspx?StiftID=14&ValomradeId=41&ValtypId=2

Ed Vivenius 2013-11-27 00:30:28 Anmäl

Å andra sidan är det på grund av ett liknande samarbete som (SD) inte fick plats i kyrkostyrelsen, trots att de egentligen hade mandat för att få det. Personligen tycker jag att det är oklokt att göra så, stänga ute "meningsmotståndare", trots att de fått tillräckligt med röster för att sitta i kyrkostyrelsen. Jag hade hoppats att kyrkliga företrädare i vår församling, inte endast skulle predika kärlekens budskap utan att även leva upp till det i ord och handling, genom att vara demokratiska, lyssnande, debattera och diskutera även med s.k."meningsmotståndare". Men frihet och jämlikhet – råder bara mellan ”kyrkobröder” i (S), Levande kyrka och Futurum. Vi andra som inte hör till "kyrkobrödraskaran" och ville behålla den kulturhistoriskt värdefulla prästgården i Rydbo i församlingens ägo har avhysts som obehöriga till kyrkorådet!

Ed Vivenius 2013-11-27 00:29:20 Anmäl

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i vår församling och de beslutar i principiella ärenden av större vikt, såsom: Mål och riktlinjer för verksamheten i församlingen.Budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor. Men nu har tre grupper med 11+11+4 mandat gått samman i knapptryckareallians mot två grupper med 1+8 mandat. Kan man då som i kommunfullmäktige tala om majoritet och opposition, när man inte ens efter votering kan återremittera event. ärenden med 1/3-del av rösterna? Jag anser att de skenbart självständiga grupperna vid valet har lurat väljarna efter valet genom att de ingått denna valallians för att få skendemokrati även i kyrkan. Var tar valfriheten och engagemanget från övriga valda ledamöter vägen med 26 mot 8 event. 9 mandat? Jag förstår också varför valdeltagandet är så lågt samt att tyvärr många väljer att lämna kyrkan när det går till på detta sätt.

Ed Vivenius 2013-11-27 00:28:29 Anmäl

Denna förändring i röstetal inträffade på grund av de väljarröster, som jag/ViSk fick redan då, trots att vi inte blev representerade i kyrkofullmäktige. Vi fick fler röster än flertalet andra enskilda kandidater, som deltog, vilket även förändrade mandatfördelningen mellan nomineringsgrupperna/ de politiska partierna och hur röstfördelningen såg ut kan Du se här:http://vivenius.blogspot.se/.../visk-fick-215-44-roster...

Ed Vivenius 2013-11-27 00:27:41 Anmäl

Mitt deltagande vid förra kyrkovalet resulterade till att kyrkorådets dåvarande ordförande från (M) istället blev Kyrkofullmäktiges ordförande, en post som (S) förlorade. Samt att (S) beklagade detta till Vänsterpartiets gruppledare i kommunfullmäktige, som förklarade att (ViSk) är en fristående nomineringsgrupp, som inte hade några som helst kopplingar till (V) annat än via mig, som då var folkvald för (V) och då som nu var kandidat för ViSk.

Ed Vivenius 2013-11-27 00:26:25 Anmäl

I årets kyrkoval kunde vi se hur många personröster var och en som deltog fick. Kunde vi det redan vid det förra valet? Men om det endast finns ett enda namn på en valsedel som för ViSk i vår församling, hur många tror Du medvetet kryssar för just det namnet eller alternativt låter bli att kryssa namnet, då fler alternativa namn saknades!?

Ed Vivenius 2013-11-27 00:25:25 Anmäl

Demokrati som inte utvecklas, degenererar istället. För utan en ständigt pågående process; genom samhällskrafternas spel och människors vilja att påverka samhället och demokratin genom utomparlamentariska direktaktioner, kan demokratin inte utvecklas.

Demokratin förutsätter därför folkets förmåga att förändra samhällets maktbalans. Villkoret för en fungerande demokrati är inte bara en representationsform som speglar allmänviljan, utan också förmågan att drömma drömmen om revolutionen som en möjlighet att om läget kräver, förändra denna representationsform.

Den västerländska Demokratin sägs det - vägleds av idealen frihet, jämlikhet, broderskap. Där råder (?) frihet och jämlikhet – men bara ibland ”bröder”. Människor som inte hör till brödraskaran – till klanen, stammen, folket, nationen eller civilisationen – har avhysts som obehöriga.

Ed Vivenius 2013-11-27 00:24:21 Anmäl

Kyrkoordningen(församlingarnas övergripande regelverk) säger att församlingen konstitueras där valda företrädare tillsätts på demokratiskt sätt (genom val vart fjärde år) och där en kyrkoherde finns och med sina befogenheter (från biskop) har sin särskilda ställning. Där kyrkoherde och en demokratiskt vald ledning finns där framträder Svenska kyrkan. Det betyder bland annat att kyrkan har ett dubbelt ledarskap, med präst och läroansvar å ena sidan och ett demokratiskt valt förtroendeorgan å den andra. De ska gemensamt ha omsorg om församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Den grundläggande uppgiften är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Med förtroendevalda och kyrkoherde styrs och leds verksamheten inom församlingen." Källa:http://www.osterakerostraryd.se/.../organisation.../31.html

Ed Vivenius 2013-11-27 00:23:13 Anmäl

Vid ett konstituerande sammanträde i december ska nya kyrkofullmäktiges 35 ledamöter besluta om ett nytt kyrkoråd och antal ledamöter till detta. De utser också ordförande för kyrkofullmäktige och ordförande för kyrkorådet.

Val av ledamöter till kyrkorådet är ett s.k. indirekt val, och kan ske antingen genom ett proportionellt valsätt eller genom majoritetsval, enligt 39 kap. i Kyrkoordningen. Vanligast är ett mer informellt majoritetsval, men om tillräckligt många av ledamöterna förordar ett proportionellt val ska så ske. Då måste turordningslistan i de olika grupperna följas.

Vid majoritetsval kan det gå till så att varje nomineringsgrupp föreslår vilka från den egna gruppen man vill ska ingå i kyrkorådet, utifrån det antal mandat man kommit överens om för respektive grupp. Utifrån det lägger den nya valberedningen fram ett förslag till kyrkoråd som nya kyrkofullmäktige får rösta för eller emot. Med majoritetsval till kyrkorådet måste man inte ta hänsyn till personvalsutfallet, även om det är rimligt att så sker.

Ed Vivenius 2013-11-27 00:20:25 Anmäl

Som en konsekvens av denna sammanslagning borde de redan inför kommande kyrkoval överväga en enda nomineringsgrupp som ex. "Bygdens väl i Ljusterö-Kulla församling" i st.f. som i Österåker fem nomineringsgrupper före valet, som nu efter valet kommit ut som endast tre.

Ed Vivenius 2013-11-27 00:19:27 Anmäl

Ed Vivenius 2013-11-26 20:37:01 Anmäl

"Elakhetskulturen odlas i medierna"...m.m.
tv.aftonbladet.se/webbtv/noje/underhallning/hannah-och-amanda/article26254.ab

2013-11-26 17:41:38 Anmäl

Ja, men det finns många av oss som vägrar Facebook och därför inte har ett konto. Sidan du refererar till kräver inloggning

Sumatra 2013-11-26 11:11:56 Anmäl

Läs gärna vidare, kommentera själv och få svar på era frågor och påstående anonymiserade här:https://www.facebook.com/groups/220418694516/10152408143074517/?comment_id=10152412787179517&notif_t=like

Ed Vivenius 2013-11-25 21:22:22 Anmäl

Vad består vuxenmobbingen och väljarföraktet i.

Undrande 2013-11-24 22:20:25 Anmäl

Den stalkare som stod vid busshållsplatsen och utstrålade HAT, när målsägande skulle undersöka sitt knä, måste ha varit en vänstermupp

BUSTED 2013-11-24 12:42:41 Anmäl