The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Mer forskning löser inte psykiatrins misslyckande

Inrikes 2014-03-18 16:55:43 Visningar: 1 248 Visa på karta Anmäl nyheten

Think outside the sciencebox

Foto: Think outside the sciencebox


Svensk psykiatrisk forskning är kraftigt underfinansierad sett i förhållande till den psykiska sjuklighetens omfattning och samhällsekonomiska konsekvenser. Artikelförfattarna efterlyser en bred handlingsplan för att öka förståelsen för satsningar på området: www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/03/Svensk-psykiatrisk-forskning-kraftigt-underfinansierad--/?success=true#comment

Ovanstående artikel i Läkartidningen som skrivits av Lena Flyckt docent i psykiatri, ordförande i Svenska psykiatriska föreningen lena.flyckt@sll.se, Ulf Rydbergprofessor emeritus i klinisk alkohol- och narkotikaforskning och
Hans Ågren professor emeritus i psykiatri; ordförande i Svenska psykiatriska föreningen 2003––2005


- Försöker skylla snart 100 års misslyckande i både forskning och verksamhet inom psykologi och psykiatri på resursbrist inom forskningen?? Att manipulera verkligheten med illusioner om att det skulle vara en resursfråga där mer forskning i samma paradigm eller dissekering av hjärnan skulle göra skillnad i att lösa komplexa psykiska tillstånd är inte bara felaktigt, utan direkt farligt för framtidens utveckling av människan psykiska hälsa.

Hur mycket logik, behövs? Hur mycket vetenskaplig fakta om hur komplexitet alltid måste lösas av människan behövs? Är forskare och andra inom psykologins område helt vilse och kan inte hitta hem från det inpräglade paradigmet, trots att vetenskapen om komplexitet och kaos är väl känd? Ta bara denna artikel om samtalets komplexitets som första steg i beviskedjan: www.mynewsdesk.com/se/tedestrand/pressreleases/det-mest-komplexa-som-maenniskan-deltar-i-aer-vanliga-samtal-jim-crutchfield-1998-781973


Ta del av nedanstående, det kan inte vara möjligt att ignorera eller behålla skygglapparna på i all evighet.

Utvärdering forskare:http://psykologiskorientering.se/media/vetenskaplig.pdf

Uppmaning av erfaren - trovärdig beteendevetare/psykoterapeut;http://psykologiskorientering.se/media/tidningsklipp_feb2013.pdf

Är en Iphone mer komplicerad än människans psyke?
www.mynewsdesk.com/se/tedestrand/pressreleases/aer-en-iphone-mer-komplicerad-aen-maenniskans-psyke-965434

Hjärnforskning löser inte psykets tillstånd.
www.mynewsdesk.com/se/tedestrand/pressreleases/hjaernforskning-loeser-inte-psykets-tillstaand-969695

Mångfald innan röntgen inom kirurgin, var det en bra idé?
www.mynewsdesk.com/se/tedestrand/pressreleases/maangfald-innan-roentgen-inom-kirurgin-var-det-en-bra-ide-968918

Vad har "komplex" kirurgi, IKEA-möbler och psykologi gemensamt.
www.mynewsdesk.com/se/tedestrand/pressreleases/vad-har-komplex-kirurgi-ikea-moebler-och-psykologi-gemensamt-961650

Livsproblem är alltid komplexa, människan kan lösa komplexitet!
www.mynewsdesk.com/se/tedestrand/pressreleases/livsproblem-aer-alltid-komplexa-maenniskan-kan-loesa-komplexitet-956319

Maktmänniskan lyssnar inte! Varför?
www.mynewsdesk.com/se/tedestrand/pressreleases/maktmaenniskan-lyssnar-inte-varfoer-967898

Plattjordssyndromet är tidlöst, människan verkar inte kunna lära sig den läxan.
www.mynewsdesk.com/se/tedestrand/pressreleases/plattjordssyndromet-aer-tidloest-maenniskan-verkar-inte-kunna-laera-sig-den-laexan-970076

Ett 70-tal videos som förklarar: www.youtube.com/user/Tedestrand

Pressrum, ytterligare 100-tals artiklar, dokument mm som visar denna naturlag när människan ska lösa komplexitet: .http://www.youtube.com/user/Tedestrand

Om inte detta räcker för att väcka akademiker och andra som präglats till att tro på något som inte kan fungera enligt den naturlag om komplexitet som gäller? vad krävs egentligen? Är plattjordssyndromet ett av tidens farligaste och dödligaste tillstånd, för de som lider av psykisk ohälsa och liknande?

Forskare, psykologer, politiker och andra ansvarig, våga ta debatten, det är en naturlag för komplexitet påstår jag, visa motsatsen om jag har fel, jag tar ödmjukt emot den informationen i så fall. Ignorans i en fråga om människors lidande eller för tidiga död är inte acceptabelt i någon form.

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

OUTSIDE THE BOX Interview Part 1
www.youtube.com/watch?v=8QrJEiSd4LY
Ole Dammegard Outside The Box Part 2
www.youtube.com/watch?v=byu-YA2Thco
OUTSIDE THE BOX Interview Part 3
www.youtube.com/watch?v=KPe76WUeE2c

"Host Jason Liasatos: 'My talk with Ole Dammegård about the urgency that we transcend fear and embrace love, to rebalanced ourselves, and that we find the courage for truth and transparency, TO FACE THE EVIL AND CORRUPTION IN OUR SYSTEM...to stop the madness, in order to lift ourselves to another level.

We discuss our great responsibility to change to create a better future for future generations, and the great importance that we all shine light on the darkness in our world. Ole appeals to people in government and in uniform to come forward and speak the truth, and reminds them that the game of lies and deceit is over, and asks them to change sides and come back to truth. He exposes some of the worse, serial hit men used by the CIA and governments, included in the JFK assassination and Martin Luther King, and we discuss the multiple Bankers suicides.

We talk about how we all feel what is right and wrong and the importance that we stay connected to those feelings, and our ethical, moral alarm bell'."
www.lightonconspiracies.com/tv.html

2014-03-25 16:31:07 Anmäl

Think Outside The Box Audience
en.wikipedia.org/wiki/Fourth_wall

2014-03-25 12:33:49 Anmäl