The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Komplexiologi är lösningen för skenande psykisk ohälsa!

Debatt 2014-03-25 11:22:25 Visningar: 4 431 Anmäl nyheten

Foto: Video från YouTube


En psykolog kan inte lösa flertalet av psykets problem eftersom de är komplexa, och då gäller givetvis samma sak för coacher, forskare och andra utövare där man inte använder eller förstått komplexiologi.

Detsamma gäller för många andra utövare inom andra komplexa områden. Kirurgen behöver sin röntgen. Astronomen behöver sitt teleskop. Byggaren behöver sin ritning osv. konsekvent så måste komplexiologi vara överordnad den "processform" som som ska användas för att lösa komplexiteten.

Processformen kan aldrig vara lösningen eftersom den inte hanterar informationsmängderna eller byggstenarna helhetsmässigt för att nå förståelse och överblick. Processformen är bara själva förflyttningen i under processen. Och för att gå åt rätt håll i dessa svåra processer krävs komplexiologins visuella överblick,

Komplexiologi är det enda som kan lösa komplexa problem med psyket, vilket de flesta psykiska tillstånd är. Komplexiologi är läran om hur komplexa problem eller tillstånd kan och ska lösas av människan. Eftersom komplexitet alltid består av stora informationsmängder eller stora mängder byggstenar kan inte människan hantera detta utan hjälp av något slag.

Den hjälpen är alltid en visuell överblick i någon form, karta, ritning, röntgen, teknisk beskrivning, mikroskop, teleskop och andra visuella överblickar i otaliga former.

Komplexiologi är vetenskapligt bekräftat inom alla områden där människan idag löser komplexitet på något sätt, alltid genom den visuella överblicken. Det finns inget känt fall där människan löser komplexitet utan visuell överblick.. Savanter kan ha en förmåga att inom begränsade områden hantera komplex ting, men det är i extremfallet. Människan i sig är inte i närheten av denna förmåga. Vi får problem redan när en IKEA-möbels komplexitet ska hanteras.

Psykologisk orientering är en del av komplexiologin eftersom Psykologisk orientering har den helhetskartan som både förklarar komplexiteten och löser den i en tydlig och relativt enkel process. På samma sätt som inom kirurgi, byggnation, biologi, forskningen själv och många andra områden.
Om psykiatrin och psykologin ska kunna få en verkan på patienterna måste komplexiologin implementeras genom Psykologisk orientering och dess processkarta först.

När komplexiologin implementerats inom ett komplext område förändras själv tänkandet, förståelsen och processerna från grunden.

Från att ha varit kontraproduktiva pga. den bristande mänskliga förmågan, blir nu processerna konstruktiva eftersom människan får hjälp att förstå, ordna och lösa informationen eller byggstenarna så att hela systemet byggs upp. återskapas i rätt ordning. Den ordningen måste alltid vara mycket exakt, vilket komplexiologin visar med all tydlighet i sin unika förmåga att tillsammans med människan lösa komplexitet.

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

@Marco

He he javisst är det/dom det.
De flesta psy(kon)ologer har (haft) psykiska problem själva.
Det är därför de överhuvudtaget börjar orka rota i denna flumvetenskap & b-shit.

2016-12-08 16:27:26 Anmäl

Excuse my french, but this is bullshit!

Marco 2016-12-06 20:08:09 Anmäl

"Idiot"- otroligt kreativ kommentar av dig anonym!! Ska anslysera noggrant ;)

2014-03-26 21:48:01 Anmäl

Idiot.

2014-03-26 20:25:00 Anmäl

Intelligenta och genomtänkta kommentarer av kjell isakson och den Ha ha ha, Tack så mycket!

Anders Tedestrand 2014-03-26 19:34:09 Anmäl

kjell isakson 2014-03-26 08:33:55 Anmäl

Bokstavstroget Intelligensaristokratiskt Bluddermani

kjell isakson 2014-03-26 08:33:04 Anmäl

Den här fula psyko-medlöparen lider utav:
Narcissistic personality disorder
en.wikipedia.org/wiki/Narcissism

Ha ha ha 2014-03-25 12:10:38 Anmäl