The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Därför löser komplexiologin psykisk ohälsa.

Debatt 2014-03-28 22:22:19 Visningar: 3 753 Anmäl nyheten

Psykologisk orientering - En del av komplexiologin

Foto: Psykologisk orientering - En del av komplexiologin


Jag vill tydliggöra vad komplexiologi är, och vad det inte är. Skillnaden är en avgrund, eftersom försök att lösa komplexitet utan att helt förstå komplexiologin är kontraproduktivt och direkt skadligt inom områden där människor utsätts för det, exempelvis inom det psykologiska och psykiatriska området.


Några kommentarer av en psykoterapeut som jag vill rätta till, det hjälper sannolikt till att förstå komplexiologin bättre för flertalet.

1. Den påminner om en stor mängd andra flödesdiagram med en problemcirkel och en lösningscirkel och en brygga eller bro mellan dessa. Helt OK, men inget nytt.

Det är en vanlig vanföreställning om Psykologisk orienterings karta. Den vanföreställningen är grundad i att den som ska försöka tolka det jag visar grundar sin tolkning i den kunskap man lärt sig från de metoder som finns idag, den kunskapen är problemet inte lösningen pga av just avsaknad av kompelxiologi. Skillnaden är en avgrund mellan en verklig karta som används i Psykologisk orientering och olika scheman, kartläggningar, diagram och annat. En karta är en beskrivning av helheten som kan läras ut till den som ska lösa problemet, det innebär att lösningen är klar redan när kartan lärs ut och den som lär sig kartan löser huvudsakligen problemet själv med stöd av den som lärt ut. Skillnaden mellan en verklig karta och något "ofärdigt" är just att kartan är färdig och allt annat blir tröstlösa försök att lösa komplexitet genom att utforska och gräva i problemet, det kan aldrig bli en lösning för komplexa frågor.

2. För övrigt har han tagit grundstrukturen ifrån vissa grundläggande KBT interventioner, hans "komplexiologi" är synonymt med holistiskt eller systemiskt tänkande inom psykologin. Han har också tagit vissa delar från kommunikationsteori och cybernetik.Det är närmast att betrakta som en metod för coaching och som sådan verkar den vettig.

Ett liknande problem i tolkningen uppstår även här. KBT osv. är alla grundade i att lösa problem genom samtal utan vägledning av en karta. Så misstaget blir att man tror sig veta att kartan i Psykologisk orientering styrs av samtal och annat så som man alltid arbetat utifrån Freuds samtalsparadigm, Verkligheten är den motsatta. Kartan i Psykologisk orientering är det som styr hela processen och det är klienten själv som driver processen. Vare sig terapeuten eller klienten kan frångå kartan på något sätt utan att kvalitén och resultat påverkas negativt. Komplexiologin är ett nytt paradigm där språket och hela processen förändras från grunden, och den som ska förstå den skillnaden inom psykologin måste själv in i processen en stund för att förstå den kommunikation som kartan skapar och ger sammanhanget. Att bara "titta" på min karta kommer inte att innebära att man förstått att det verkligen är en karta, det måste läras ut i en process så att man läs sig hur den fungerar och hur man orienterar efter den, den är mycket exakt när man väl blivit lärd..

3. Hans avfärdande av psykologi och psykoterapi blir i sammanhanget svårt att ta på allvar då alla hans idéer kommer från just psykologi och psykoterapi. Han har gått i gruppterapi under många år, men har själv ingen utbildning inom området och kan därför omöjligen ha en överblick. Har han ingen överblick så är han inte heller rätt person att kritisera innehållet. Jag såg ett par av hans videor på you tube och allt är en reklamkampanj för hans egen modell.Själv är han dock övertygad om att han har kommit på någonting genialt.Modellen som sådan är säkert ett bra arbetsverktyg och bidrar till att göra nytta!"

Vill tacka för de positiva inslagen som ändå finns, trots alla feltolkningar. Fel nr 3 är en naturlig följd av det tankeparadigm som är präglat hos alla som utbildat sig inom psykologi och psykiatri, präglingen hindrar det mänskliga systemet att se bortom den grund som skapats. Jag avfärdar egentligen inte psykologin och psykiatrin, jag avfärdar alla försök till att lösa komplexa frågor utan att komplexiologin förståtts, skapats och används. Samma regel gäller för alla andra komplexa områden, det är väl inte så att kirurgi fungerar utan röntgen? Kirurgi kan som psykologi och psykiatri bedrivas utan visuell överblick, men då kommer resultaten att bli lika kontraproduktiva som de vi ser inom psykologin och psykiatrin idag. Jag kan visa hur många liknande exempel som helst eftersom det finns tusentals. Insikten om komplexiologi är ingen enskild fråga för psykologin eller psykiatrin, komplexiologin är överordnad alla områden där kompelxitet ska lösas. Att psykologins och psykiatrins företrädare fortsätter att försvara sitt revir har bara med paradigmproblematik att göra.

Man kan inte släppa greppet om sin egen dyrt förvärvade kunskap, för vad händer då? Utan den kunskapen är jag "ingenting" och det sätter igång enorma motkrafter för att hävda sin rätt trots att den är skadlig och kontraproduktiv. Drivkraften förutom att det är svårt att bryta igenom sina präglade föreställningar är rädsla, prestige och en mycket stark präglad tro. Att jag inte har utbildning är en illusion. Jag har varit 4 år på behandlingshem. Dessa 4 år gjorde mig inte friskare, tvärtom så gick jag ner i samma hål igen utan att ha fått till mig lösningen. Det man också ska förstå är att jag under dessa 4 år även under nästan halva tiden arbetade som behandlare och tränades och handleddes i systemisk, kognitiv och cybernetisk terapi. Det hjälpte inte. Jag tvingades skapa denna helhetsbild, då först kunde det kognitiva, det systemiska, det cybernetisk få ett hem/sammanhang, ett hem där alla rum fanns med, och vägen från dörr till dörr var så tydlig och klar att jag själv kunde förstå den för att orientera mig igenom, och att jag därefter kunde rita upp kartan och lära ut den med liknande fantastiska resultat till mina klienter.

Jag ser inte det jag kommit på som något speciellt eller genialt, det får andra bedöma. Jag ser det som att jag endast har kommit på vad så många andra kommit på och skapat inom 1000-tals andra områden för att nå framgång. Komplexiologin är inte någons egendom. den är en naturlag när människan ska lösa komplexitet, och ingenting är undantaget. Detta måste förstås så att alla miljoner som ropar efter hjälp kan få den genom att vi accepterar samma sak inom psykologins och psykiatrins område, som accepterats inom alla dessa andra områden.


Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Vi vet vem som håller på Anders " alias namnet trollet " vad jag vet så är han en av de värsta nättrollet. Så Anders bry dig inte. Du vet vem det är, och jag hoppas att trollet får tillbaka det som han förtjänar. vaneförestälningar är bara förnamnet och efternamnet är ?? Jo jag vet ! Mera än vad han någonsin annar .Så sätt igång med dina hyss daniel , jag har allt jag behöver och jag har redan fått svar på dessa hemska brott som skaka hela sverige . Så dit val är " lägg ner " för det du har gjort. det glömmer vi aldrig " och en sak till Daniel. Gör aldrig mig illa igen.

Mina ärr läker inte 2017-01-30 03:02:10 Anmäl

Vi vet vem som håller på Anders " alias namnet trollet " vad jag vet så är han en av de värsta nättrollet. Så Anders bry dig inte. Du vet vem det är, och jag hoppas att trollet får tillbaka det som han förtjänar. vaneförestälningar är bara förnamnet och efternamnet är ?? Jo jag vet ! Mera än vad han någonsin annar .Så sätt igång med dina hyss daniel , jag har allt jag behöver och jag har redan fått svar på dessa hemska brott som skaka hela sverige . Så dit val är " lägg ner " för det du har gjort. det glömmer vi aldrig " och en sak till Daniel. Gör aldrig mig illa igen.

Mina ärr läker inte 2017-01-30 03:02:06 Anmäl

"Så ska du lära dig vad ett troll är innan du yttrar dig din tragiske fan!"
www.flashback.org/t343384p36Internettroll, oftast bara kallade troll, är personer som skriver på internetforum och liknande i syfte att provocera fram känslomässiga svar, gräl eller utdragna ofruktbara diskussioner. Ordet är internetslang.
sv.wikipedia.org/wiki/Internettroll

2014-04-04 13:22:26 Anmäl

Det är ingen som överhuvudtaget är intresserad av dina förvirrade psyko-artiklar.

Däremot så har man varit intresserad av kommentars debatten, som har en röd tråd, om man är någorlunda läskunnig.

2014-04-03 22:53:02 Anmäl

Vad har alla dessa kommentarer om ämnen som inte hör till artikeln att göra här, förvirrade människor, skapa egna artiklar om ni har något konstruktivt att säga om annat, tack på förhand.

2014-04-03 17:29:38 Anmäl

– "Vi har träffat folk som är nära att ta livet av sig på grund av den här typen av trakasserier, säger “Trolljägaren” Robert Aschberg, som själv HÄNGDE UT och drev VICTOR LUCIANO till självmord för tre år sedan"
trolljagarna.wordpress.com/
"I sin komplettering av anmälan till Granskningsnämnden berättar Victors styvpappa vidare:
“Samtidigt får LASSE WIERUP och ROBERT ASCHBERG fullständigt klargjort att Victor har stora begåvningsmässiga handikapp. Istället för att skona Victor från att göra bort sig offentligt ringer man honom och de tror att han givit sitt medgivande. Fakta är att han uppfattar inte ens vem som ringer och vad syftet med samtalet var. I och med att man fått skriftligt att han inte ville medverka så borde man ha krävt ett skriftligt medgivande. Men man var väl medveten om att man inte skulle få ett sådant medgivande. Att låta Victor framträda med namn omaskerad var bara för snöd vinnings skull. Det normala hade varit att ungdomarna hade haft skuggade ansikten och att namn inte nämnts då hade följderna inte blivit så katastrofala. Här begås ett flagrant övergrepp på en individ vars hela framtid ligger i vågskålen Att sedan en av deltagarna i gruppen bara var 16 år gör inte saken bättre.”

Sveriges smutsiga regering och polis försöker att smutskasta kritiker och whistleblowers via Robert “Juden” Aschberg och poliskanalen TV3.
www.flashback.org/t2270948p62

Avslöjade hycklare & åsiktsregistrerare 2014-04-03 15:21:25 Anmäl

Justitiekanslern (JK) har idag beslutat att inleda förundersökning mot Nyhetsverket.se ansvarige utgivare Leif Pagrotsky & Co. med anledning av tidningens uthängning av privatpersoner som skrivit kritiska kommentarer på www.nyhetsverket.se under lagskyddad anonymitet, som man brutit p.g.a. kverulantisk lipsills fega klagan
www.flashback.org/t2339919

VARNING 2014-04-03 13:56:38 Anmäl

ÅSIKTSREGISTRERING OCH KRÄNKNINGEN AV ENSKILDAS INTEGRITET HAR RULLAT PÅ STEG FÖR STEG...

..men numera reagerar även vissa utav utlandets medier:

Amerikanska CBN frågar sig om Sverige är en Sovjetstat
www.youtube.com/watch?v=wUkpeQNyZUg#t=232

Read more: www.exponerat.info/amerikanska-cbn-fragar-sig-om-sverige-ar-en-sovjetstat/#ixzz2xouyqOoW

2014-04-03 13:11:16 Anmäl

Det här är et typiskt hycklande agerande av (Paggans) gamla S-partiet:

Nyss röstade S nej till SDs förslag om rätt till heltid inom offentlig sektor trots att S i retoriken låtsas vara för

Socialdemokraterna röstar emot sig själva:
avpixlat.info/2014/04/02/socialdemokraterna-rostar-emot-sig-sjalva/

Kent Ekeroth 2014-04-03 12:53:52 Anmäl

Pagrotsky är väl S. Bra men naivt att han öppnade upp för anonyma haters att bete sig.

2014-04-03 12:43:12 Anmäl

Njääe, de är nog bara realistiska och vill vare sig råka ut för nya mordbränder eller fega tårtningar i ansiktet eller några av de andra kriminella hatiska brotten samt repressalierna som VÄNSTEREXTREMISTERNA är kända för; allt enligt både Riks.krim & SÄPO:s underlag och kalla fakta statistik.

Den som sa't h*n va't: Feg alltså. 2014-04-03 12:25:12 Anmäl

Men exponerat är väl anonyma? Det känns fegt och inte bra.

2014-04-03 12:11:21 Anmäl

Fega människor som åsiktsregistrerat och buggat sina medmänniskor i åratals

Tidigare tackade (juden Aschberg's) Expo ADL i varje nummer

Den privata (jude och sosse samt statsfinansierade) stiftelsen Expo, som spionerar på svenska dissidenter för svenska statens räkning
www.friatider.se/ny-spionlag-stoppar-inte-expo

Säger väl allt om den här gnällande lipsillen 2014-04-03 12:10:02 Anmäl

Det här är vad EXPO & Ashcberg och judeägda Expressen kriminellt ägnar sig åt - under ett valår dessutom:
www.exponerat.info/expressendisqus-affaren-har-natt-rattsvasendet-i-sverige-och-usa/
Bonnier-ägda tabloiden Expressens kartläggning och åsiktsregistrering av drygt 6 200 svenskar som anonymt valt att kommentera artiklar som publicerade på de alternativa sajterna Avpixlat, eXponerat och Fria Tider har tagit en ny och helt oväntad vändning för Expressens chefredaktör Thomas Mattsson.

Disqus har stängt av Researchgruppens konto och myndigheter i Sverige och USA har kontaktats av Disqus för att utreda de rättsliga turerna kring Expressen/Researchgruppens intrång på Disqus-användarnas personliga integritet.

Steve Roy, Vice President of Marketing and Communication på San Francisco-baserade företaget Disqus, berättade i dag för nyhetsbyrån SPNW att man vidtagit åtgärder för att öka säkerheten på Disqus.

Företaget har täppt till hålet mellan Disqus och Gravatar som gjorde det möjligt för Researchgruppen att hacka Disqus säkerhetssystem och därefter få tillgång till medlemmarnas privata email-konton.

- På Disqus tar vi säkerhet och våra användares personliga integritet allvarligt eftersom detta är extremt viktigt för vårt företag, säger Steve Roy till nyhetsbyrån SPNW.

I den omdiskuterade hackerattacken lyckades Researchgruppen få tillgång till drygt 6 200 medlemmars email-konton på Disqus.

I början av december förra året hängdes en grupp svenskar oskyldigt ut på Expressens löpsedlar i december som ”näthatare”, varav några stycken fått sparken från deras arbeten och politiska förtroendeuppdrag inom Sverigedemokraterna (SD).

Enligt Steve Roy har Disqus kontaktat rättsväsendet i Sverige och USA angående Researchgruppens hackerattack som riktades mot det San Francisco-baserade företaget Disqus.

Nu blir det andra bullar :-) 2014-04-03 12:03:31 Anmäl

Haha, har du ens sett programmet? Det är inte oliktänkande som hängs ut. Utan riktiga riksmongon som dagligen har trakasserat och hotat människor, som tycker olika. Förstår du skillnaden?

Robert Aschberg säger till och med själv att det är en självklarhet att man ska få tycka olika. Det benämner även att nazister har rätt till deras åsikt. Problemet blir bara när dom börjar hota eller trakassera andra till tystnad.... Men det här tycker du såklart ska få vara en del av yttrandefriheten?

Tro mig, stenkastarvänstern kommer också dyka upp i programmet.
www.flashback.org/t2349168p8
Judemedierna har ju redan använt sig av vänster-extremister för att tysta oliktänkande vanliga privatpersoner:

Att Expressen anlitar vänsterextremister dömda för vapenbrott och misstänkta för mordbrand av en Mc Donalsrestaurang lär inte göra saken lättare...
www.flashback.org/t2349939
...nu när det blir rättssak av det hela.

Oooahhaahaaa (elakt skratt) 2014-04-03 11:59:57 Anmäl

Det var bra att Pagrotsky startade denna sida men mindre bra att anonyma hatfegisar får hållas. Vi får håpas på trolljägarna.

2014-04-03 11:37:29 Anmäl

Socialdemokraten Leif Pagrotsky - som dessutom var de genomkorrupta grekernas "rådgivare"...har väl lite andra bekymmer i dagsläget, återigen bland sina egna:

Det ser verkligen inte bra ut. Leif Pagrotsky´s gamle politikerkollega Dan Eliasson måste förklara sig
www.dn.se/ledare/signerat/forsakringskassan-det-ser-inte-bra-ut-eliasson/

Korrupta Mutpartiet = sossarna 2014-04-03 11:24:15 Anmäl

Leif Pagrotsky ångrar nog att han gav spelrum åt anonyma högerextremister. Men tanken var bra. Han hoppades att några skulle mogna och våga stå för sina åsikter.

2014-04-03 10:55:12 Anmäl

som man bäddar får man ligga

Bumerangen 2014-04-03 10:52:00 Anmäl

Leif Pagrotsky känner nog sorg över judehatet på NV.

2014-04-03 10:34:09 Anmäl

U(a)SCHberg är en av toppcheferna för kriminella EXPO, som bevisligen inte tål allas vår grundlagsskyddade yttrandefrihet:

Apropå Expos koppling till just FASCIST-oida våldsrörelser:
www.flashback.org/t1070048p152
Förutom kopplingen med ADL ska vi ta upp Expos anmärkningsvärda kopplingar, för att inte säga personalunion, med kriminella, våldsbenägna grupper inom Antifascistisk Aktion (även kallad AntiFa eller AFA), förbindelser som man ivrigt förnekat. Dessa förbindelser har även varit kända för massmedia som tigit.

AFA, kan snarast beskrivas som den militära delen av Expos verksamhet. AFA och andra grupper med politisk våld på sitt program ingriper mot personer och organisationer som sionisterna inte lyckats stoppa. AFA:s kontakter med andra militanta organisationer är också intensiva. Många gånger finner man samma våldsbenägna bråkmakare i flera av organisationerna.

Expo utnyttjar flitigt, liksom sina sionistiska samarbetspartners i ADL, den välbeprövade tekniken "guilt by association". Expos påståenden har ofta slagits upp stort i kvällstidningarna i helsidesartiklar. Sedan har AFA hakat på. De personer som exponeras i Expo, hotas av AFA. Det vet Expo. Det vet också massmedia, som liksom Expo tiger.

Expo har upprepade gånger förnekat samröre med AFA, antifascistisk aktion. Senast skedde detta den 23 februari 1998, då Andreas Rosenlund, tidigare redaktör på Expo, sade i Svenska Dagbladet att "det enda dokumenterade samröre med AFA som Expo haft var en medarbetare som lämnade AFA 1994 och då markerade ett tydligt avstånd". Rosenlund tycks ha "glömt" att samme Expo-medarbetare tillsammans med Expos dåtida ansvarige utgivare, Mattias Flyckt, var närvarande vid en AFA-attack på hotell Scandic i Norrköping 1995.

Expo uppger sig ha samarbete med den tyska tidskriften AntiFa Infoblatt, som av allt att döma är en integrerad del av den extremistiska rörelse som övervakas av tyska säkerhetspolisen. I kapitlet om Expo-kampanjen 1996 kommer vi att gå in mer på denna organisation och dess metoder.

Man kallar sig för "antifascister". Men just våldsfixeringen och utövandet av våld för att störa sina politiska motståndares politiska aktiviteter, måste betraktas som fascistoidt beteende, och de facto fascistiskt. De s.k. AntiFa-gruppernas "antifascism" blir därför löjeväckande, och för tankarna till den komiska T-shirt som för några år sedan fanns till salu på skämtartikelaffären Buttricks. På T-shirten fanns motivet; en knuten näve som far fram genom luften - och under stod texten "Krossa Våldet!".
www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/expo.htm#hubin
Tobias Hübinette är en våldsbenägen individ som är intimt förknippad med ledningen på Expo. Hans egen roll beskrivs ofta svävande, men redaktör är troligen det rätta namnet, även om man ofta betecknar honom som medarbetare och "researcher" på tidningen.

Hübinettes "research" och "undersökande journalistik" har bedrivits genom att han under falskt namn, hittills vanligen Erik Johansson, sökt medlemskap i ett antal föreningar och prenumererat på olika tidningar.

Tobias Hübinette har dock ett pikant förflutet som just AFA-ledare i Uppsala. Och till detta ett gediget brottsregister:

I maj 1992 dömdes Hübinette till en månads fängelse för skadegörelse, sabotage och uppvigling.

Den 11 oktober 1995 dömdes han till fängelse villkorligt och skadestånd för att ha skickat ett stort antal varnings- och hotbrev till diverse privatpersoner, i några fall dessas föräldrar respektive arbetsgivare och en butiksägare, i vilka vederbörande utpekades som nazister. Brottet bestod i ofredande och förtal.

Om sig själv berättade Hübinette att han varit aktiv anarkist, forskat om högerextremister m.m. och att han skickat brev undertecknade Antifascistisk Aktion med uppmaning till adressaten om att "avsluta genast din nazikarriär" eller liknande formuleringar, ibland även dödshot. Hübinette påstod att formuleringarna tillhör det vanliga språkbruket hos såväl skinnskallar, anarkister som invandrare. Hübinette berättade inte för tingsrätten om sitt arbete med Expo. I stället beskrev han sin aktuella verksamhet som att han brutit med sina vänner bland anarkisterna i Uppsala, funnit nya vänner och engagerar sig för aktuella samhällsfrågor men att han intar ett annat förhållningssätt till dessa än tidigare.

Samma år, 1995, var Hübinette också föremål för polisutredning för sin närvaro vid en AFA-attack mot Hotell Skandic i Norrköping, då en konferenslokal vandaliserades. Den utredningen lades ned utan åtal, då förövarna inte gick att identifiera p.g.a. maskering, även om teknisk bevisning förelåg.

I nr. 1, 1996 intervjuade tidningen Svartvitt Tobias Hübinette, och där beskriver Hübinette sitt hat mot rasistiska svenskar "...valde jag att i vardagslivet inte längre tiga och ta emot...etc.

2014-04-02 17:13:17 Anmäl

Who do you think you'r fooling, din fjant å (s)talkare...

Vilka står då bakom Nyhetsverket?
Nyhetsverket är grundat av journalisten Daniel Johansson som tidigare arbetat som nyhetsreporter och programledare på SVERIGES RADIO (SR Sjuhärad och Ekot), SVT (SVT24 och Rapport) samt MTG (TV8 och TV3), Fredrik Palm med bakgrund från bl. a MTG (TV3, TV6 och Viasat) samt ADOperator, Leif Pagrotsky, socialdemokratisk riksdagsledamot och f d näringsminister samt utbildnings- och kulturminister och Malin Ekman, journaliststuderande på JMK i Stockholm.
www.flashback.org/t249734p12

...as if you did'nt know :-P 2014-04-02 16:41:38 Anmäl

Denna länk forum.vof.se/viewtopic.php?f=38&t=17886 som någon av de dysfunktionella postade här kan ni gärna lösa, den består av ett gäng "vetenskapare" som tror att man använder vetenskap till att kränka och bete sig fascistiskt på, den sidan bekräftar sig själv :)

Finns hur mycket läsning som helst om de fascistmetoder VOF använder. Googla VOF....

Anders Tedestrand 2014-04-02 16:12:22 Anmäl

Nyhetsverkets ansvariga sköter denna sajt mycket dåligt, ansvarslöst. å Nyhetssajter normalt plockar bort kommentarer med fascistisk karaktär och då i synnerhet när fega anonyma människor står bakom dom. Jag vill gärna se vem som är ansvarig för Nyhetsverket, och att den personen förklarar skälen till att man tillåter skitkommentarerr som endast är till för att kränka och skapa annan skit??

Anders Tedestrand 2014-04-02 16:08:15 Anmäl

Jamen kontakta kriminella Uschberg dåra din lipsill

...eller sök lite psyk-hjälp 2014-04-02 16:05:41 Anmäl

Med vilken rätt tillhandahålles möjligheten till anonyma påhopp på enskilda personer.

2014-04-02 15:47:03 Anmäl

Uschberg är på dekis.
Liksom gubbarna här.

mata inte dessa troll-gubbar 2014-04-02 15:40:41 Anmäl

Trolljägarna kan betyda att det blir en trevligare ton på internätet. Aschberg har fått tips om nättroll på Flashback och nyhetsverket och säkert fler fora.

Sten B 2014-04-02 15:32:17 Anmäl

Det är märkligt med det hat och mindervärdeskomplex som finns hos nättrollen. Du håller alltid en trevlig ton har jag sett Anders.

Sten B 2014-04-02 15:30:14 Anmäl

IIIIIIIIIIIIIdioter...

" En viss Anders Tedestrand har på senare tid regelbundet spammat gruppen med videolänkar där han pratar i upp till en kvart om sina virriga teorier som ingen riktigt begriper sig på"
forum.vof.se/viewtopic.php?f=38&t=17886

Ingen vill läsa ditt skit - Försvinn Idiot! 2014-04-02 15:27:25 Anmäl

DIOTER...

..na håller låda 2014-04-02 15:24:40 Anmäl

Hej Sten! Och Tack för det. Nättrollen som faktuskt kan döda känsliga människor och då i synnerhet ungdomar är så otroligt felformade i sitt tänk. Att inte förstå att kränkningar kan få människor att fara mycket illa, så illa att man tar sitt eget liv, borde ge ett nobelpris i dumhet, omedvetenhet och fullständig okänslighet som borde ge ett samvete man spyr av.

Allt gott till dig Sten, som också vågar skylta med nästan hela namnet ;) bland dessa ryggradslösa ynkliga figurer.

Anders Tedestrand 2014-04-02 15:18:24 Anmäl

Bra att du vågar skriva under eget namn Anders och inte gömmer dg som nättrollen på sidan.

Sten B 2014-04-02 15:03:29 Anmäl

LEDARE: Adjö, Sverige – mig får ni inte stämpla som psyksjuk
www.d-intl.com/2014/03/29/ledare-adjo-sverige-mig-far-ni-inte-stampla-som-psyksjuk/
Åklagaren Magnus Pettersson i Malmö kan bara inte förstå hur Dan Park resonerar. Konstnären dras inför rätta för hets mot folkgrupp, men tar inte lärdom – han publicerar bilderna igen! Åklagarens förklaring: Han måste vara psykiskt sjuk.

Jag trodde först inte det var sant. När jag intervjuade Malmöåklagaren Magnus Pettersson i går sa han inte ett ljud om att han vill låta sinnesundersöka gatukonstnären Dan Park. Men här är beviset – ett dagboksblad från Malmö tingsrätt där det framkommer att åklagaren tror att Park är psykiskt sjuk...

Metoden är väl känd från Sovjetunionen där tusentals dissidenter hanterades med falska psyk-stämplar.

KGB, Sovjetunionens underrättelsetjänst, använde sig med framgång av metoden att skicka politiska dissidenter till psykiatriska sjukhus. Som historikern Anne Appelbaum skriver i boken Gulag – a history:

”I kölvattnet av Avspänningen började myndigheterna återigen att använda sig av psykiatriska sjukhus för att spärra in dissidenter – en policy som hade många fördelar för KGB. Framförallt hjälpte det till att misskreditera dissidenterna, både i USA och i Sovjetunionen, och avledde uppmärksamheten från dem. Om de inte var riktiga politiska opponenter till regimen utan bara tokiga människor, vem kunde då ha något att invända mot att de lades in på sjukhus?

Med stor entusiasm deltog det sovjetiska etablissemanget i farsen. För att förklara fenomenet hittade de på definitionen ’trög schizofreni’ eller ’krypande schizofreni’. Detta, förklarade vetenskapsmännen, var en form av schizofreni som inte satte några spår på intellektet eller det yttre beteendet, men kunde omfatta nästan varje form av beteende som ansågs asocialt eller abnormt. ’Vanligtvis formas tankar om kamp för sanning och rättvisa av personligheter med en paranoid struktur’, skrev två sovjetiska professorer vid Serbsky-institutet.”

Sveriges korrupte falske åklagare Pettersson trampar alltså inte ny mark, han går i Sovjetkommunisternas fotspår....

Den som opponerar sig mot svensk invandringspolitik eller rasism-hysteri måste förstås vara psykiskt sjuk – någon annan förklaring finns inte, eftersom det så klart inte är något fel med invandringspolitiken, (harkling...) och eftersom rasismen givetvis är mycket utbredd i Sverige (hm...)

Sic sic sic... 2014-03-31 16:23:52 Anmäl