The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

19 klienter i följd om 3-dagarsterapi!

Inrikes 2014-11-11 11:25:09 Visningar: 1 014 Visa på karta Anmäl nyheten


19 klienter i Följd! Beskriver med egna ord upplevelsen efter genomförd Psykologisk orientering med visuell överblick.

Klienterna numreras 1 till 19 utan någon kronologisk ordning. Problemen eller utvecklingsbehoven har varit varierande. Bl.a. alkoholproblem, narkotika/läkemedelsproblem, oro/nedstämdhet, ångest, fobier, panikångest, bipolär, tvångssyndrom, depression, ortorexi, suicidalt beteende i perioder och en hel del andra symtom kopplade till grundproblematiken. Men en del har också varit en önskan om en utveckling i andra roller, bl.a. chefsroll eller annan ledarposition.

Jag vill vara tydlig med det jag gör och visar. Symtom, problem eller diagnoser är inte det viktiga i Psykologisk orientering. Det är själva lösningen som är viktig – och är i fokus. Jag vill veta endast veta hur du mår och vad du upplever för att optimalt kommunicera ut det den visuella överblicken- kartan. Kartan leder dig framåt av egen kraft när du nått förståelse och motiveras av den.

Hur upplevde du processen som helhet?

1. Mycket bra. Bra förklaring om processen och kartan, ur den fungerar och hur man ska använda den.
2. Lätt att fatta, konkret, visuell. AT har själv erfarenheter och skapat kartan, vilket är ett stort plus. Stor Tillit!!
3. Enkelt, överskådligt. Lätt att ”ta in” och förstå processen.
4. Tyckte processen var bra, lite repeterande inslag ibland men helhetsmässigt ändå bra!
5. Fått en tydlig överblick av kartan och på vilket sätt den ska följas. Detta skapar omedelbart en känsla av trygghet.
6. Mycket intressant. Lite kämpig dag 1 då du dunsade på som ett Ånglok. Hade varit bra med lite mer klientfokus i början.
7. En helt fantastisk upplevelse att få vara med om!
8. Det tar tid att ta till sig kartan, men efterhand faller det så sakteliga på plats.
9. Kartan är till stor hjälp under processen, skulle nog inte fungera utan den. Kartan använder man från dag ett. Oavsett vilken situation man befinner sig iså kan man ta fram kartan och lugna eller lösa situationen så att det blir bra för mig.
10. Lite svårt att utvärdera på så kort tid.
11. Enkelheten, kändes som jag blev förstådd och fick bra svar på mina frågor!
12. Jag har äntligen hittat en metod, via kartan, att förstå helheten gällande mina tankar, känslor och ageranden.
13. Mycket bra, tydlig information.
14. Alla människor går igenom en egen process. För mig har det verkligen varit svårt att se hur jag ska göra eller vad som kan förbättras trots många terapitimmar och annat tidigare. Dock tycker jag att, om man är lite mogen så bör alla kunna förstå kartan på 3 dagar.
15. Allt från bemötande till tydlighet i vad som måste ändras rent konkret var mycket tillfredsställande.
16. Bra.
17. Den har varit tydlig och lätt att förstå med kartans hjälp. Mitt ”gamla jag” vill fortfarande spöka men jag har förstått vad det är och beror på, jag bestämmer nu vem jag är/ska bli med hjälp av kartan. Jag vet vart jag ska.
18. Ger det en 10a av 10 möjliga!
19. Seriöst på alla plan. Bemötandet, upplägget, allvaret och lättsamheten och inte minst kommunikationen.

Vad har varit bäst med utvecklingsprocessen?
1. Att kunna förstå att allt blivit så fel och varför. Och att det inte är så svårt att komma på rätt bana igen. Lättare än jag trodde. Lösningen var inte så svår som jag hade förväntat mig.
2. Inget rotande i det gamla. Utgå från nuet och inse att du befinner dig i ”det röda fältet” (Bubblan) Kartan leder dig sedan på ett tydligt sätt över bron till det blå fältet, om du bara tar till dig kartan och kartans instruktioner och kommentarer.
3. Enkelheten och att metoden är så okomplicerad och direkt. Fint bemötande av Anders. Att jag under 3 dagar har förstått mer än alla de år jag gått i olika terapier!!
4. Att metoden som helhet har varit enkel och greppbar, lätt att förstå.
5. Den tydliga och enkla förståelsen av kartan, och olika infallsvinklar som berör den.
6. Påmind om att det går att förändra gamla tankemönster genom att vara metodisk (följa kartan) och envis/uthållig.
7. Att det otydliga, helt plötsligt blir helt tydligt 2:a dagen!
8. Att man fått en ny ”verktygslåda”. Att Anders inte var så svart eller vit som jag var rädd för
9. Bra att man fick vara helt ostörd under samtalen. Man känner sig hörd på. Anders är lätt att förstå, man kan alltid fråga. Bra med 3 dagar, så att man hinner praktisera mellan dagarna det nya man insett.
10. Enkelheten, samt att det finns gott om tid till förfogande.
11. Förståelsen, att jag har fått bättre förståelse för hur jag ska tackla saker & ting.
12. Förståelsen för hur allt hänger ihop. Släppa taget om det gamla men behålla förståelsen = ny kunskap.
13. Enkelheten, att förstå processen och kartan. Och vetskapen att jag kommer att bli fri ångesten och panikattackerna.
14. Anders övertygelse. Det är en stor kraft i att sitta i samma rum, se honom i ögonen och höra honom berätta att det fungerar. När man själv väl tycker (inser) att kartan stämmer är det svårt att bära kvar på tvivel.
15. Att jag vet att jag kommer att bli mig själv!
16. Enkel lösning, logisk och självklar.
17. ”Inmatningen”- att man får en bra grund och kan släppa det gamla och gå in i det nya.
18. Att få gå in i en ny infallsvinkel för verkligt positivt tänkande.
19. Känslan av att pusselbitar lagt sig tillrätta!

Är det någonting som varit mindre bra?

1. Nej.
2. Nej!
3. Allt har varit till belåtenhet, Toppen!
4. Kan ha varit lite repeterande ibland, att man berört samma sak, men det har ändå varit bra i pedagogiskt syfte.
5. Ibland för mycket detaljer om – och diskussioner om kartan utanför mitt personliga problemområde, kan kännas förvirrande och komplicerat.
6. Dag 1, saknade mer dialog. Och lite lugnare tempo.
7. Att resan tog så lång tid hit
8. Att Anders är så övertygad om kartan, vi som kommer behöver bli övertygade ”mjukt”.
9. I början var det svårt att förstå allt, men med tiden så ramlar polletten ned och det klarnar upp.
10. Nej!
11. Nej!
12. Ditt behov av att övertyga om att kartan fungerar, vilket den i och för sig gör, men kändes påträngande ibland.
13. Nej, ingenting jag kan komma på.
14. Anders rakhet och övertygelse kan ibland gränsa till extrem, även fast jag i detta fall hade hjälp av just det. Vissa kan nog behöva bearbetas mjukare. (så sker också så långt det är möjligt. Red. )
15. Nej
16. Lite luddigt i början, men det stadgade upp sig
17. Nej kan inte komma på något, det är bara jag själv som måste förstå hur uppenbar kartan är. Svårare är det inte.
18. Nej
19. Nej

Hur är dina upplevda förväntningar uppfyllda?

1. Den är uppfylld. Jag känner mig otroligt trygg när jag kör härifrån, det trodde jag inte var möjligt. Hade ju gett upp och trodde det var kört. Men nu är jag helt övertygad om att det kommer att bli bra.
2. Kände inte till processen. Hade bara läst på hemsidan (vilken är bra upplagd) Jag har tidigare gått hos psykologer för samtal. Ok kortsiktigt ger det tröst/resultat men inte långsiktigt. Denna metod är, skulle jag vilja säga, unik och suverän.
3. Nu har jag ett fungerande verktyg i form av en karta! Inget analyserande!
4. Upplever metoden och samtalet som bra helhetsmässigt, lätt, enkel, greppbar metod, samt pedagogiskt, lätt begripligt.
5. Jag har inte på något sätt blivit besviken.
6. Jag hade inte så stora förväntningar. Det är synd att det finns del negativ/osaklig kritik på nätet, som gör att man blir lite skeptisk. Det du gör fungerar verkligen, något jag upplever starkt.
7. Trodde nog inte att jag skulle begripa detta så enkelt!
8. Blev lite som jag förväntade mig. Bekräftade att det är jag som måste göra jobbet, trots kartan
9. Jag har nu insett mina problem och har hittat en lösning som är långsiktig, med hjälp av samtalen och kartan. Jag inser att detta kommer att förändra mitt levnadssätt till att bli den ”riktiga jag”. Jag kommer att jobba med denna process och den kommer att vägleda mig åt rätt håll ända fram tack vare kartan. Det var det jag ville få ut av detta.
10. Det svarar jag på efter några veckor.
11. Har inte fått ”aha-upplevelsen” riktigt än, den kommer väl i efter ett tag hoppas jag.
12. Nu kan jag fortsätta leva mitt liv så som JAG vill!
13. Mina förväntningar känns uppfyllda!
14. Jag känner att det här kommer att vara en vändpunkt i mitt liv, och det är långt mer än vad jag vågat hoppas på.
15. Jag hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig?
16. Metoden är enkel och genialisk. Med medvetenhet och arbete är den säkert väl fungerande.
17. Trodde innan på kartan och att Anders talade sanning. Att han själv och hans klienter klarat sig genom kartan ger mig styrka att också göra det.
18. JA.
19. 10 på en skala till 10 som bäst.

Har processen gett dig kunskaper som du kan använda i din egen fortsatta utveckling?

1. Absolut, har ju kartan, där finns ju svaret.
2. ABSOLUT!
3. Absolut. Processen fungerar i vardagen, i arbetet, relationer etc. utan att jag behöver använda extra tid.
4. Har varit en bra process. Känner att jag har haft en likartad syn, men kartan och metoden fulländar mitt tänk bättre!
5. Absolut. Här har jag fått enkla men slagkraftiga kunskaper.
6. Absolut! Jag tycker det är en suverän metod, att lyssna/acceptera/säga nej och fylla på. Glasklart och effektivt med något att följa.
7. Jag tror sannolikt att det nu kommer vara lättare att INSE!
8. Fick flera aha-upplevelser som jag kände igen mig i. Som jag tänkt själv till en viss del, det blir helt så att säga med kartan.
9. Ja, det har den, med en klar och tydlig karta.
10. Troligen, svårt att bedöma utan att ha provat några dagar.
11. Ja absolut! på många punkter.
12. Ökad kunskap och förståelse för mig själv. Ökad förståelse för andra människors beteenden och hur jag ska förstå och bemöta dem.
13. Absolut, enkla men effektiva och kloka kunskaper.
14. - Kort svar: Ja - Långt svar: Javisst!!! Att använda
15. Det är enkelt att förstå processen/kartan och nästan lika enkelt att använda den. Man förstår nu när man hamnar fel.
16. Svaret är ja.
17. Ja, som sagt bara jag själv som måste ta kartan till mig och göra jobbet.
18. Absolut.
19. Absolut, men kan känna att det behövs tid med sig själv i lugn och ro efteråt. För att ge allt det nya infoflödet plats och tid att landa.

Har du andra synpunkter, tips eller idéer?

1.Fortsätt som du gör. Hoppas det går ut till fler människor så alla där ute får samma möjlighet till ett bra och normalt liv igen.
2.Jag tror benhårt på processen och ska för egen del göra allt för att lyckas.
3.Bättre info om kommunikationer till Oxelösund skulle underlätta.
4. –
5. Vissa detaljer på ”bron” känns mer diffusa än andra. Dessa hade kunnat renodlas lite mer utifrån de 7 punkterna som finns med i den ”lilla kartan” (fickmodellen)
6. Försök vara mer tydlig och stringent, kortfattad helt enkelt. Agitera inte, det blir mindre trovärdigt då, var bara ambassadören och det goda exemplet för denna fantastiska metod! Tack! Jag har verkligen blivit påmind om tankens kraft!
7.Jag vill hävda metoden måste vara en av de största samhällsinnovationerna i modern tid! (och kanske även omodern) Det är obegripligt att metoden inte är känd och finns allmänt i samhället?
8.Lite mer konkret i vissa avseenden.
9.Allt var lagom, det fanns tid till att tänka själv och reflektera. Det fanns också tid att ställa de frågor som behövdes. Bra att man inte kände sig stressad. Bra och tydlig karta, som man får med sig hem för fortsatt process.
10. Nej, men jag kommer att kontakta Anders senare för uppföljning. Det är lätt att få förtroende för Anders. I början tyckte jag att hans ”karta” kunde ha skickats till mig, men efter några timmars diskussion känns det allt bättre att vara här!
11.Tycker allt varit bra, har känts fint och avslappnat. Verkligen inte stelt någonstans, det känns viktigt att det förblir så….
12.Jag hoppas och önskar att alla människor/professioner tar sig möjligheten att lära sig denna metod. Den öppnar upp en helt ny värld! All lycka till dig Anders! En tacksamhetens tanke till dig! TACK!
Ps. Att förstå och förlåta det förflutna, det omedvetna, det negativa och släppa taget är en enorm befrielse.
13. Jag hoppas att den här metoden kommer ut till den vanliga vården så fler människor blir hjälpta från sina problem. Kul idé ifall den här terapin kan komma ut som en app för mobiltelefoner och surfplattor
14.Ännu mer fokus på vikten av att ta till sig kartan som en helhet och att de enskilda bitarna eller valet av ord då blir mindre viktiga. Allt handlar om att verkligen förstå konceptet av kartan, och leva efter den.
15.Fokus på kartan, om kartan. måste förstås, den ger lindring direkt, genom förståelsen.
16.Förtydliga ordens betydelse i kartan och visa enkelt på hur ett tillstånd övergår i ett annat.
17.Kanske få mer stödord vad gäller aktiviteterna på bron för att verkligen konkret förstå. Jag har ändå förstått med all repetition som är jättebra, det är annars lätt att ramla in i det gamla igen. Så i början behöver man Anders stöd.
18.Det var en bra idé med minikartan (visistkortet utökat) Lätt att ha med sig så man hela tiden blir påmind!
19.Lite svårt att hitta tillbaka till helhetssynen på kartan, när situationer kommer som tar över med mycket känslor. Saknar lite verktyg att snabbt hitta tillbaka ( Det är nog en del av processen)

Hur har du upplevt miljön under dessa 3 dagar?
1. Bra!
2. Fin atmosfär. Lugnt och fridfullt.
3. Väldigt bra!
4. Bra! Behagliga och trivsamma miljöer att vara i.
5. Bra!
6. Snyggt! Fina färger, sköna fåtöljer.
7. Kanonfina lokaler, med allt som skapar trivsel och det som behövs.
8. Perfekt miljö!! Både i och utanför med bra P-möjligheter.
9. Lätt att hitta hit. Fin och lugn miljö!
10. Lugnt och ostört läge.
11. Inget att klaga på!
12. Varmt och välkomnande. Prydligt, ordning och reda. Avslappnande känsla infinner sig nästan omgående.
13. Trevligt och öppet.
14. Terapirummet ger et proffsigt och övertygande intryck. Vilket hjälper till att ta till sig det Anders lär ut.
15. Miljön är ljus, lugn och fräsch. Dessutom finns inte här så många människor, vilket gör det lättare att fundera.
16. Bra.
17. Super bra!! Lugnt, avspänt och fint. Sitter bra och får bra kontakt med Anders.
18. Utmärkt.
19. Mycket smakfull och trivsam miljö med hög avslappningsfaktor.

Sammantaget upplever jag att det är en genuin- och i huvudsak enhetlig bekräftelse på att den visuella överblicken- kartan skapar den nödvändiga överblicken av helheten och ger optimal förståelse av både det man fastnat i, och hur man ska ta sig därifrån. Det är det som gör skillnad i arbetet att bygga upp/återskapa tillstånd som man fastnat i, som havererat eller sönderfallit.

Det blir helt enkelt möjligt, och lösningen är förvånande lika oavsett olikheten i tillståndet. Det som är olika är bakgrunden som skapat komplexa tillstånd, men det ska inte blandas ihop med lösningen som är likadan i sin grundstruktur – kartan är väldigt lika eftersom vi alla har liknande behov för att må bra helhetsmässigt, ”stigen att vandra” är densamma, vi går i olika takt och på olika sätt bara.

Eller som en man som jobbar med komplexitet inom företagsområdet skrev om mig- och det jag gör:

"Han coachar och hjälper folk som hamnat i destruktiva tanke-, känslo- och handlingsmönster att komma ur sina låsningar och återta kontrollen över sitt liv. Det kan gälla idrottare, företagare, anställda, studenter – och även patienter. Det handlar inte om psykologi och samtalsterapi, utan om konkret förklaring och förståelse av hur man fungerar och hur man praktiskt kommer framåt med sitt liv”

Denna man har också utvecklat en vetenskaplig förklaring till varför det jag gör med min visuella överblick fungerar. Ta gärna del:http://psykologiskorientering.se/media/5447c9f201632.pdfVälkommen att kontakta mig!www.psykologiskorientering.se
info@psykologiskorientering.se
mobil: +46738108235


Komplex problemlösning- löser komplexa livsproblem!

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Det fungerar! Det är inte alltid lätt, men lösningen med en "karta" är enkel i jämförelse. Skillnaden mellan med karta- och utan är en avgrund. Det är det enkla vi måste förstå innan vi kan vända den katastrofala hjälplöshet vi har inför komplicerade psykiska tillstånd idag med metoder där vi försöker gissa oss fram till olika lösningar.

I psykologisk orientering är "kartan" redan klar när vi möts, det är en utbildningsprocess som direkt lär dig, inte en psykologisk gissningsprocedur som kan hålla på i evigheter utan att något händer.

Anders Tedestrand 2014-11-11 13:24:04 Anmäl