The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

19 klienter i följd om komplicerade livsproblem?

Inrikes 2014-11-26 15:34:18 Visningar: 1 104 Anmäl nyheten

Einstein förstod detta, hur tänker dagens forskning om denna naturlag?

Foto: Einstein förstod detta, hur tänker dagens forskning om denna naturlag?

Anders Tedestrand

Foto: Anders Tedestrand


Tillfällighet eller den felande länken?

Är det en tillfällighet? 19 klienter i följd uttalar sig positivt om 3 dagars utbildning i hur man löser komplicerade problem. I princip samtliga 19 anser sig kunna lösa allt från panikångest till missbruk efter denna utbildning, är det en gemensam fantasi bland samtliga deltagare.
www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/19-klienter-i-foeljd-uttalar-sig-om-psykologisk-orienterings-3-dagars-utbildning-i-hur-man-loeser-komplicerade-livsproblem-1082119

Eller är detta den felande länken som den "gamla psykologi/psykiatrinn" saknat som istället för att hela människor skapat svårare tillstånd på sikt i de flesta fall genom behandlingsmetoder som helt enkelt är kontraproduktiva (motverkar sitt eget syfte)?

Vi måste börja ställa oss dessa frågor. Nu 19 st i Följd!!. Hur många i följd ska visas innan de som har makten att påverka genom mer forskning ska ta sitt ansvar? Det är skillnad mellan nyfikenhet/engagemang och ignorans- hittills har generellt ignorans visats rakt av utan att ens titta på hur det går till eller på de konsekventa resultat som uppvisas.

Jag kan med största säkerhet idag säga att den trenden inte kommer att brytas utan ödmjukhet till det nya som uppvisas. Vad har då hänt hittills? Har en lösning för komplexa livsproblem hittats/uppfunnits efter Freuds tröstlösa försök att "prata" sig igenom problem som bevisligen kräver en färdig helhetslösning/bild först? Nej, är det entydiga svaret, allt annat är enfaldigt och felaktigt. Det den som ser eller sett resultaten hos de lidande.

Vem inom forskningen, psykologin, psykiatrin eller politiken ska våga visa kurage och nyfiket ta kontakt för att hjälpa till med att rädda liv och minska lidande med största sannolikhet? Finns ingenting att vänta på, det finns inga rättfärdiganden-bara ignorans och rädsla för kollektivets gamla uppfattningar om man vill hålla fast vid det.

Linjen är öppen: 073-810 82 35 info@psykologiskorientering.se

Välkommen!

www.psykologiskorientering.se
info@psykologiskorientering.se
mobil: +46738108235

Komplex problemlösning- löser komplexa livsproblem!

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Glömde artikeln där beteendevetaren uppmanar: psykologiskorientering.se/media/tidningsklipp_feb2013.pdf

2014-11-27 14:10:44 Anmäl

www.flashback.org/p50089741

11 2014-11-27 10:23:11 Anmäl

"Nostradamus" du är ju otroligt slarvig, kastar ur dig det ena kränkande efter det andra utan att ha undersökt något. I mitten av denna artikel finns en hyfsat känd beteendevetare som rekommenderar fortsatt forskning, av det skälet att det lilla givetvis inte är tillräcklig. Han grundar sin rekommendation utifrån bedömningen att socialstyrelsen bör få möjlighet att validera metoden så snart som möjligt.

"Nostradamus72" till och med, ansträng dig lite, att spy ur sig skit klarar vem som helst, att skapa insikt om något kräver lite mer"

2014-11-26 18:57:48 Anmäl

Läste på webbsidan om exempel på en klient som behandlats med kognitiv terapi ett flertal gånger och ångesten blev värre för varje gång? Nostradamus, hur stämmer det med verkligheten, finns inga belägg för att det kognitiva fungerar, några få % självläker eller av placebo. Eller så löser man enklare fall, komplicerade problem kräver mer än kognitiva "ord"- naturlagen är helhet, det kognitiva har ingen helhet, bara samma humbug som all annan verksamhet byggd på ord och meningar. Vi har bara horsat upp det med validering, vad säger validering? Ingenting egentligen, man har sett någon form av förbättring i dessa fall, och eftersom man inte har något som fungerar så väljer man det som visar pyttelite åtminstone....

Läs dessa två länkar:

Processen under 136 dagar: psykologiskorientering.se/media/534f78a055d0d.pdf

Klienten utvärderar själv efter 18 månader:
psykologiskorientering.se/media/3dagars.pdf

2014-11-26 18:49:36 Anmäl

"Du som kallar dig nostradamus" om du anstränger dig lite och och går in på webbsidan finns den en länk som heter: Så fungerar det, det krävs lite vetenskaplig förståelse och att förstå lite svåra ord, annars är det ju helt klart och tydligt? Läs nedan, kopierade in länken ifall att du inte hittar sidan ;)

För att lättare förstå skillnaden mellan att kunna lösa komplicerade/komplexa problem oavsett om de är psykologiska eller inom andra områden- och orsaken till misslyckanden, kan denna text ge en tydligare förklaring som även håller vetenskapligt.
Den är skriven av en man som specialiserat sig på komplicerad/komplex problematik och hur de kan/ska lösas.

Han skrev till mig efter att ha ”dammsugit” nätet på de befintliga metoder och annat som används idag för att lösa livsproblem som nästintill alltid är komplicerade. Det graverande är att han inte hittade något som vetenskapligt håller för det komplicerade eller komplexa, förutom Psykologisk orientering som utvecklat en färdig visuell överblick som lärs ut till patienterna/klienterna.

Har du frågor om innehållet, vill ha hjälp, eller bidra på något sätt- kontakta mig gärna:
psykologiskorientering.se/kontakt

1. Den vetenskapliga förklaringen

Jag citerar:
Ett sätt att greppa och arbeta med stora kunskapsmängder, är att komprimera dessa kunskaper till abstraktioner eller allmänna principer.

Genom att sammanfatta komplexa och detaljerade kunskapsmängder till ett hanterligt antal kärnkoncept (som vid behov kan expanderas för att återge detaljerna) kan vi begripa mer eftersom vi slipper hålla fler fakta och samband i huvudet än vi egentligen klarar.Att på så sätt komprimera eller integrera kunskaper är en abstraktionsprocess; vi inducerar några få generella koncept eller principer med högt förklaringsvärde ur en mängd specifika
exempel.

Strukturen på denna integration är en hierarki av dels koncept – alltifrån generella till specifika – och dels de funktionella relationerna mellan dessa koncept. Eftersom denna struktur är ”konceptuellt komplex” och de intressanta egenskaperna är de hierarkiska och funktionella relationerna mellan koncepten (snarare än alla detaljer) så är visualiseringar unikt lämpade för att integrera kunskap.

Verbala eller matematiska representationer – om än ack så nödvändiga för att fånga detaljerna – kan bara antyda helheten i den integrerade kunskapsstrukturen.

Visuella representationer kan på ett uttalat sätt återge denna struktur och är därför centrala för
uppgiften att skapa och på ett samlat och samtidigt sätt förstå synteser av stora
kunskapsmängder.
Vi människor begränsas svårt av vår oförmåga att hålla fler än 5-9 ”info-bitar” i minnet och huvudet samtidigt. Denna oförmåga begränsar kraftigt vår förmåga att tänka på sådant som komplexa system. (T.ex. hur jag/vi lever.) Men, vi kan utvidga vår intellektuella förmåga med externa representationer eller bilder.
De speciella egenskaperna hos visualiseringar – alltså förmågan att återge och visa många objekt och relationer – gör dem till idealiska yttre hjälpmedel för att tänka på konceptuellt komplexa problem med fler är 5-9 objekt eller relationer. (=Livsproblem, t.ex.)

Sådana diagram erbjuder en yttre minneshjälp som hjälper oss att hoppa fram och tillbaka mellan problemens delar och klara av dem för att sedan integrera alltsammans till en ny helhet.

Konventionell reduktionism är ett naturligt resultat av vårt omedvetna behov av att dela upp verkligheten i bitar som är små nog att hanteras av hjärnan. Complex Systems Science - som reaktion mot reduktionismen – använder alla tillgängliga medel för att hjälpa oss förstå mer än vad vi kan begripa på en och samma gång.
Slut citat.

2. En betydligt enklare variant, skriven av samma man, som kortfattat beskriver skeendet i processen

Jag citerar
"Han coachar och hjälper folk som hamnat i destruktiva tanke-, känslo- och handlingsmönster att komma ur sina låsningar och återta kontrollen över sitt liv.

Det kan gälla idrottare, företagare, anställda, studenter – och även patienter.

Det handlar inte om psykologi och samtalsterapi, utan om konkret förklaring och förståelse av hur man fungerar och hur man praktiskt kommer framåt med sitt liv”
Slut citat.

Delade upp det noggrant åt dig "nostradamus" så att du lättare kan hänga med i förklaringen som är solklar. Det är ju dessutom så att vetenskapen själv ALLTID skapar en visuell överblick först i någon form för att överblicka helheten för att därefter lösa det man tänkt sig.

"Nostradamus" - detta kan väl inte vara så jädra svårt att fatta?

2014-11-26 18:39:18 Anmäl

Nostradamus, det du inte har fattat är atT det inte bygger på psykologi, det är därför det fungerar ;) Resultaten kan du sannolikt också läsa själv, de är konsekventa och goda. Kommentarer som endast syftar till dumhet är inte värda något förutom för att du får ut dina frustrationer för en ickefungerande psykologi. Hur ser det ut inom psykiatrin, resultaten? Kontraproduktivt faktiskt, och psykologins metoder fungerar på ett ungefär lika illa, Använd huvudet och tänket. LÄS IGEN, LÄS NOGGRANT - REFLEKTERA, TRO INTE ATT DU FÖRSTÅTT, FÖR DET HAR DU DEFINITIVT INTE!

2014-11-26 18:01:39 Anmäl

Gunilla Herlitz rekordlön väcker heta känslor bland journalister som hänger löst.
Hon tjänar 19 miljoner kronor per år – på att sparka journalister
www.nyhetsverket.se/nyhet/24585/#comment12869
Media.Journalister sparkas till höger och vänster i och med de stora nedskärningarna inom Bonniersfären. Samtidigt tjänade Gunilla Herlitz, som är vd för flera av koncernens tidningar, 19 miljoner kronor under förra året – något som har väckt stark ilska bland fackföreträdare.

Under 2013 fick 80 personer sparken från Dagens Nyheter, vilket motsvarar var femte journalist.

Samma år såg tidningens vd Gunilla Herlitz sin förvärvsinkomst öka lavinartat. Hon tjänade sammanlagt 19 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner mer än hon fick året innan, skriver Dagens Media.

Uppgifterna har rört upp heta känslor på Bonniertidningarnas fackklubbar. Olle Forss är fackklubbsordförande på Expressen, där 70 tjänster kommer att försvinna inom kort.

– Det är otroligt, ofattbart och obegripligt mycket pengar. Jag förstår inte hur det kan försvaras, säger han till Dagens Media.

Gunilla Herlitz är affärsområdeschef för Bonnier News och även styrelseordförande för Sydsvenskan, där 80 tjänster ska bort i och med sammanslagningen med Helsingborgs Dagblad. Sydsvenskans fackklubbsordförande Pia Röding säger till Dagens Media att det är "oförskämt" att Herlitz får en så pass hög lön med tanke på nedskärningarna.
www.friatider.se/hon-tj-nar-19-miljoner-kronor-r-p-att-sparka-journalister
Chefernas löner sätts av ägarna, det vill säga ägarfamiljen Bonnie

Karma is a bitch..He ha hi :-) 2014-11-26 17:42:42 Anmäl

Man blir fan i mig mörkrädd när man läser alla dina reklam-inlägg. Det är ju fint att man tror på sin metod men skillnaden i vetenskapligt stöd mellan din metod och tex KBT är som natt och dag. Det finns tonvis med studier av KBT som följt alla vetenskapliga regler. En kvalitativ studie av 4 handplockade klienter är så bristfällig så att man de facto kan säga att du inte har något vetenskapligt stöd öht.

Ditt perspektiv på traditionell behandling är groteskt!

Det finns naturligtvis dåliga behandlare men det finns en uppsjö av bra behandlare. Om jag som psykolog gör fel så vet mina klienter att De kan klaga till HSAN eller Socialstyrelsen. Har jag begått ett allvarligt fel så kan jag få min legitimation indragen. Journalföring handlar inte om att skriva romaner om barndom, det handlar om att dokumentera behandlingen. Förutom att klienterna har rätt att läsa vad jag skriver om dem så kan också en granskande myndighet gå in och läsa vad behandlingen gått ut på. Om klienten tar sitt liv, Vilket kan hända alla behandlare, s skall händelsen anmälas och granskas, dels för att ta lärdom och dels säkra att rätt insatser gjorts.

Jag har ingen aning om din metod fungerar eller inte. Den kan vara framgångsrik eller direkt skadlig. Så länge du inte kunnat visa det så bör man tillämpa försiktighetsprincipen.

Men med tanke på ditt resonemang, din så uppenbara avsaknad av ödmjukhet och din bevisliga okunskap om psykologisk behandling skulle jag aldrig någonsin rekommendera någon att gå i behandling hos dig!

I min värld är det du bedriver klassisk kvacksalveri.

Nostradamus72 2014-11-26 17:37:30 Anmäl