The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Obefintlig "Österåkerssoppa på en spik"!

Inrikes Österåker 2015-02-04 12:34:29 Visningar: 1 705 Visa på karta Anmäl nyheten

Veckans "Dagens Samhälle"

Foto: Veckans "Dagens Samhälle"


"Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Konsekvenser av ett illasinnatt TV-program
För två veckor sedan gjorde Uppdrag granskning ett reportage från Österåker. Efter det reportaget har jag kunnat läsa i tidningen att riksenheten för korruption avser att inleda en förundersökning om misstänkt brott. Vilket brott det handlar om och vem eller vilka som kan vara brottsmisstänkta framgår inte. Jag har inte delgivits någon misstanke om brott eller kallats till förhör. Jag vet också att jag inte gjort mig skyldig till något brott.
Dock förekommer jag i programmet på ett sätt, som visserligen inte har något med de faktiska förhållandena att göra, men som på grund av den vinklade framställningen kan skapa uppfattningen att jag kan vara föremål förförundersökningen.
I sådana här sammanhang är man som förtroendevald rättslös och utlämnad åt ryktesspridning och aggressioner från politiska motståndare. Mot den bankgrunden känner jag mig tvingad att inte utöva min roll som kommunfullmäktiges ordförande så länge förundersökningen pågår.
Rydbo den 29 januari 2015
Ingela Gardner
Kommunfullmäktiges ordförande"

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Det blir väldigt svårt för riksenheten att visa något som påminner om korruptionsbrott. De båda påståendena hänger inte samman. Enda möjligheten att ett brott finns begånget är om någon eller flera av de utpekade instämmer i riksenhetens beskrivning - det gör de sannolikt inte och ärendet slutar på vanligt sätt med att riksenheten, efter ett tag, meddelar att man lägger ner undersökningen då brott inte kan styrkas….. och då har anklagelsen i alla fall gjort den nytta den kan och några har hängts ur som brottsliga - helt i onödan.

Viking Skeeborg 2015-02-04 15:18:27 Anmäl

På vilket sätt menar KFO att UG "var ett illasinnatt TV-program"?

Har hon gjort någon anmälan till Granskningsnämnden om "Uppdrag granskning/kommungranskarna" eller tänker hon göra det?

Med anledning av hennes påstående om programmets osaklighet. Efter programmet har hon enligt egen uppgift, kunnat läsa "i tidningen" att riksenheten för korruption på eget initiativ avser att inleda en förundersökning om misstänkt brott. Avser hon "i tidningen" den tidning "Mitt i Södra Roslagen", som hon i kommunfullmäktige kallat "en skitblaska"?

Hon anser att den vinklade framställningen i Public serviceprogrammet kan skapa uppfattningen att hon kan vara föremål för förundersökning och har själv skrivit ett inlägg om att de "har kokat soppa på en spik." Inlägget har bemötts sakligt på punkt efter punkt av såväl programmets ansvarige utgivare, som av den journalist som utförde huvuddelen av reportaget.

Deras svar är helt och hållet anledningen till korruptionsmisstankarna från Riksåklagaren.

Är hennes eget ordval:"Mot den bankgrunden"...... en freudiansk felstavning och eftertänksamhet att det kanske hade varit bättre med ett vanligt banklån istället för ett privatlån från greven?

Ed Vivenius 2015-02-04 13:05:03 Anmäl

”Gardners kritik mot programmet är vilseledande”
”Trovärdigheten hos ledande kommunalpolitiker som försätter sig i en sådan situation kan ifrågasättas. Därför var detta en nödvändig och viktig granskning”, skriver Sophia Djiobaridis och Nils Hanson på Uppdrag granskning.
Nils Hanson är Ansvarig utgivare Uppdrag Granskning
Sophia Djiobaridis reporter, Uppdrag granskning
Ingela Gardner Sundströms kritik mot Uppdrag gransknings program är vilseledande på flera punkter. Året då lånet togs och arrendeavtalet tecknades, 2002, var hon inte bara ledamot i fullmäktige, hon var även ordförande i kommunens byggnadsnämnd de sista tre månaderna.

Därefter lämnade Ingela Gardner Sundström ifrån sig klubban till sin make som tog över ordförandeskapet den 1 januari 2003. Själv gick hon vidare och blev kommunalråd åtta år framöver.

Kopplingen mellan politikerparet Gardner Sundström och grevefamiljen är tydlig. Lånet och arrendeavtalet har i vart fall funnits från den dag Ingela Gardner Sundström blev ordförande i byggnadsnämnden och under hela perioden som maken Jan Olov satt där, fram till 2012.

Under denna tid, från 2002 till 2012, har en rad beslut fattats i byggnadsnämnden som varit positiva för grevefamiljen Douglas: sex bygglov och dispenser i och runt marinan. Flera av besluten har visat sig vara felaktiga och har därför upphävts av högre instanser.

Vad gäller rabatten på arrendeavgiften kan vi bara konstatera att arrendet enligt Gardner Sundström själv skulle ha varit 200 000 kronor per år, sett till marknadsvärdet. Paret betalar nu istället 20 000 kronor per år.

Således tjänar makarna Gardner Sundström mycket pengar på grevefamiljens frikostighet.

Kommunen ger makarnas Sundströms förvaltningsföretag två miljoner kronor per år i ersättning för skollokalen. Det är parets eget företag som sätter hyran. Det finns således ingen koppling mellan lokalhyran och det låga arrendet.

Naturligtvis är man i beroendeställning gentemot den man är skyldig pengar. Trovärdigheten hos ledande kommunalpolitiker som försätter sig i en sådan situation kan ifrågasättas. Därför var detta en nödvändig och viktig granskning.

Den som vill veta mer om makarna Gardner Sundströms affär med grevefamiljen kan besöka svt.se/ug-referens. Där återfinns manus finns ord för ord – med länkar till dokument.

Sophia Djiobaridis och Nils Hansson opinion@svt.se
Publicerad:16 januari 2015 - 17:19

Ed Vivenius 2015-02-04 12:58:46 Anmäl