The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Vår vanligaste sjukdom är ensamhet.

Inrikes 2015-07-17 00:27:20 Visningar: 1 829 Anmäl nyheten

Ur torsdagens DN

Foto: Ur torsdagens DN


Patienter som blir svårt eller kroniskt sjuka blir ofta också uppryckta ur sitt livssammanhang och förlorar då mycket av sin trygghet och livskraft. Att möta denna existentiella ensamhet kan vara helt avgörande för fortsättningen, men det är något som ofta missas inom vården. Det menar Karin Dahlberg, professor i vårdvetenskap, som nu är aktuell med boken:"Ensamheter" som bl.a. frågar sig följande:"Vad är ensamhet? Hur kan vi förstå ensamhet? Kan vi upphäva ensamhet?"

I denna brevväxling mellan författarna vänder och vrider de på ensamhet som företeelse och begrepp. I det sammanhanget berörs även andra existentiella innebörder som skuld och skam, val som görs i livet och upplevelser av tid och rum. Upplevelser av ensamhet knyts också till vårdlidande, det vill säga det onödiga lidande som orsakas av vårdande. Breven rör sig mellan teori och det praktiskt konkreta, mellan den personliga reflektionen och den vetenskapliga förståelsen.

Genom textens originella tilltal vänder sig boken inte bara till dem som möter människor i sina yrken utan också till en bred allmänhet. Ensamhet angår oss alla.

De tre författarna har lång erfarenhet av såväl sjukvård som akademisk forskning: Karin Dahlberg är författare och professor i vårdvetenskap. Carl-Magnus Stolt är läkare, författare och var Sveriges förste professor i humanistisk medicin. Helena Dahlberg är idéhistoriker, dansare och filosof.

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här