The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Politikerna sviker pensionärerna.

Inrikes 2015-09-27 22:32:00 Visningar: 4 616 Anmäl nyheten

 Jöran Rubensson, ordförande SPRF och Monica Bäckman, ordförande SKPF.

Foto: Jöran Rubensson, ordförande SPRF och Monica Bäckman, ordförande SKPF.


"De ekonomiska villkoren för pensionärer har stadigt försämrats de senaste åren.

Uppräkningen år 2016 återställer bara inkomstpensionerna till 2009 års nivå. Det är obegripligt att politikerna inte bättre tagit sitt ansvar för den stora grupp medborgare som pensionärerna utgör, utan i stället begravt problemen i utredningar och tomma löften vart fjärde år. Låt oss ge tre exempel på allvarliga brister som snarast borde åtgärdas.

Det första handlar om pensionärsskatten. När skatteomläggningen genomfördes 1991 var utgångspunkten att lika inkomster skulle behandlas lika för att skattesystemet därmed skulle förenklas. Även när de första pensionerna utbetalades 2002 enligt det reformerade allmänna pensionssystemet, förutsattes att samma skatteskalor skulle gälla för yrkesarbetande och ålderspensionärer. Motivet var också att pension är uppskjuten lön eftersom pensionärerna avstått viss del av tidigare löneutrymme för att i framtiden få ut det i form av pension. Att pension är att betrakta som uppskjuten lön styrks för övrigt av ett uttalande från Arbetsdomstolen i en pensionstvist från 1995.

Skattesystemet har ändrats vid ett flertal tillfällen under senare år. Det mest påtagliga exemplet ur vår synvinkel var när alliansregeringen under den första mandatperioden beslutade att beskatta lön och pension olika som ett led i den så kallade arbetslinjen. ”Mer i plånboken ger ökad frihet”, sade alliansens företrädare när jobbskatteavdraget sjösattes. Men det gällde inte landets pensionärer! Ty från 2007 beskattar Sverige, som enda land i EU, pensionärer hårdare än löntagare. Visserligen har de fått vissa skattelättnader i form av förhöjda grundavdrag, men det har främst gällt garantipensionärerna. För flertalet pensionärer kvarstår stora skatteskillnader.

Skattebortfallet för löntagarna, jobbskatteavdragen, är mer än fem gånger så stort som skattelättnaderna för pensionärerna. Trots höjningar av grundavdragen föreligger stora skillnader i disponibel inkomst mellan löntagare och pensionärer. Medelinkomsten för pensionärerna är ca 15 000 kronor i månaden och på den inkomsten betalar pensionären i dag drygt 300 kronor mer i skatt än en löntagare med motsvarande inkomst.

Innebär det då orimliga kostnader att helt ta bort den diskriminerande pensionärsskatten? Svaret är nej – förutsatt att den politiska viljan finns. Att slopa pensionärsskatten kostar cirka 8-10 miljarder kronor vilket politikerna hittills ansett vara för dyrt. Men samtidigt ansåg de sig ha råd att införa det ifrågasatta femte jobbskatteavdraget 2014 vilket kostade 12 miljarder. Nuvarande regering har lovat att nästa år sänka skatten för pensionärer med de lägsta pensionerna vilket är välkommet. Men det räcker inte. Vi kräver att den orättfärdiga merskatten på pensioner helt ska avskaffas för alla pensionärer.

Det andra exemplet handlar om den automatiska balanseringen, eller bromsen som den vanligen kallas. Enkelt uttryckt har den till uppgift att på sikt se till att skulderna inte överstiger tillgångarna i pensionssystemet. Om bromsen slår till, ja då sänks inkomstpensionerna och även värdet på de yrkesverksammas pensionsrätter. Och det är flera faktorer som kan få bromsen att aktiveras. En av de viktigaste är hur det går med lönerna och svensk ekonomi. Om det går dåligt för ekonomin så går det dåligt för lönerna och därmed också för pensionerna.

När bromsen introducerades sades det att den förmodligen aldrig skulle behöva användas. Men det visade sig vara en felbedömning. Efter börskraschen hösten 2008 minskade AP-fondernas marknadsvärde med cirka 190 miljarder kronor och varningssystemen började blinka rött. Våren 2009 stod det klart att bromsen skulle slå till vilket den därefter har gjort tre gånger och sammantaget sänkt inkomstpensionerna med cirka 10 procent.

Lägg därtill pensionärsskatten och det årliga avdraget på 1,6 procent så kan vi nu se att löftet om att pensionerna skulle följa löneutvecklingen gruvligt kommit på skam. En hundralapp i pension 2009 är i dag bara värd 97 kronor medan en hundralapp i lön har ökat till hela 117 kronor. Den av Pensionsmyndigheten aviserade höjningen av inkomstpensionerna nästa år med 4,2 procent återställer därför bara tilläggs- och inkomstpensionerna till 2009 års nivå, medan lönehundralappen torde ha stigit till minst 119 kronor. Vilka löntagare skulle acceptera att nästa år få en lön som ligger i nivå med den man hade för sju år sedan?

Så här kan det inte fortsätta, att samtidigt som den ekonomiska utvecklingen varit god, löneutvecklingen likaså, så försämras pensionerna. Bristerna i pensionssystemet har alltså resulterat i sänkta pensioner. Det visar att bromsen är felkonstruerad och att pensionssystemet är underfinansierat vilket SPRF och SKPF anvisat olika vägar för att komma till rätta med. Detta motiverar våra krav på att hela pensionssystemet snarast måste utvärderas och bristerna åtgärdas. Senare tids stora förändringar på svensk arbetsmarknad, med bland annat allt fler visstids-, deltids- och projektanställda, ställer också nya krav på att pensionssystemet är anpassat till denna utveckling.

Det sista exemplet handlar om behovet av att förbättra efterlevandeskyddet. I dag omfattar omställningspensionen inte make/maka, registrerad partner eller sambo som fyllt 65 år. Och den som är yngre än 65 år får omställningspension under endast 12 månader. Erfarenheterna visar att de ekonomiska försämringarna för efterlevande är så stora att förbättringar måste komma till stånd. SPRF och SKPF kräver därför att omställningspension ska utgå även till den som fyllt 65 år och att den förlängs till 24 månader.

Avslutningsvis kan man fundera över varför politikerna tycks så ointresserade av att ta sig an de problem som här har redovisats. Utan att här fördjupa oss i orsakerna kan vi dock konstatera, att i fråga om pensionärsskatten står politikerna inte på väljarnas sida. I en färsk SIFO-undersökning ansåg nämligen 95 procent av de tillfrågade att pensionärsskatten är orättvis, pensionärer ska inte betala högre skatt än löntagare.

Politikernas ointresse för pensioner- och pensionärsfrågor blir särskilt tydligt mellan valrörelserna. I varje fall rönte dessa frågor inget större intresse under det senaste riksmötet. Av drygt 3 000 väckta motioner tog drygt 100 upp frågor som rör pensioner och pensionärer. Och i partiledarnas 40 minuter långa tal under årets Almedalsvecka berördes frågorna inte en minut.

Jöran Rubensson, Ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF
Monica Bäckman, Ordförande i Svenska KommunalPensionärernas Förbund, SKPF"

Källa:News 55

Dessutom kan tandläkarbesök för pensionärer bli kostsamma, om det vill sig illa, för i dag tillämpas inte samma högkostnadsskydd, som för sjukvården. Prissättningen för tandläkare är helt fri sedan 1999. Varför måste det vara så dyrt och hur ska hen tänka som patient om hen inte har råd? Bengt Germundsson (KD) har utfört en statlig utredning i ämnet och anser att pensionärer borde ha fri tandvård eller åtminstone subventionerad tandvård, som individer upp till 23 års ålder har. Tandstatusen blir nämligen också tyvärr allt sämre med stigande levnadsålder p.g.a. Karies-och parodontit, gamla lagningar med amalgam, som gjort att tänderna har spruckit etc.

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

De lever liv i lyx – på dina pensionspengar
www.expressen.se/dinapengar/pension/de-lever-liv-i-lyx--pa-dina-pensionspengar/
De kör Porsche, Ferrari, BMW och Mercedes.

De bor på exklusiva Östermalm, Lidingö och i Djursholm.

Här är fonddirektörerna som tjänar miljoner på dina pensionspengar – och lever lyxliv.

Ändå lyckas flertalet av dem inte slå statliga sjunde AP-fonden som dessutom är billigare.

– De säljer fonder som är dyra och dåliga, säger Claes Hemberg, sparekonom på Avanza.

[...]"I Allras styrelse sitter bland annat kristdemokraten och Svenskt Näringslivs förre vd Ebba Lindsö, 61 som nu också är ordförande i sjätte AP-fonden.

Även den före detta socialdemokratiske justitieministern Thomas Bodström, 54, sitter i Allras styrelse.

Bodström flyttade för drygt ett år sedan till den fashionabla gatan Norr Mälarstrand på Kungsholmen i centrala Stockholm. Den drygt 180 kvadratmeter stora våningen ligger högst upp i huset och kostade cirka 17 miljoner kronor.

Thomas Bodström säger att han är upptagen i möte när Expressen får kontakt med honom på telefon.

Varför sitter du i ett bolag med före detta pensionsgamar?
– Jag hinner inte svara nu

Om jag återkommer senare i eftermiddag?
– Vi får se om jag har möjlighet då, säger Bodström och avslutar samtalet.

Senare skickar han ett mejl och hänvisar frågor till Allras kommunikationschef.

Bodström är också en utav flera advokater som har skott sig genom att tjäna massor med pengar på att "hjälpa" aylsökande bidragsinvandrare...som DU BETALAR via skattepengen.

Just saying... 2017-02-12 12:19:29 Anmäl

De lever liv i lyx – på dina pensionspengar
www.expressen.se/dinapengar/pension/de-lever-liv-i-lyx--pa-dina-pensionspengar/
De kör Porsche, Ferrari, BMW och Mercedes.

De bor på exklusiva Östermalm, Lidingö och i Djursholm.

Här är fonddirektörerna som tjänar miljoner på dina pensionspengar – och lever lyxliv.

Ändå lyckas flertalet av dem inte slå statliga sjunde AP-fonden som dessutom är billigare.

– De säljer fonder som är dyra och dåliga, säger Claes Hemberg, sparekonom på Avanza.

[...]"I Allras styrelse sitter bland annat kristdemokraten och Svenskt Näringslivs förre vd Ebba Lindsö, 61 som nu också är ordförande i sjätte AP-fonden.

Även den före detta socialdemokratiske justitieministern Thomas Bodström, 54, sitter i Allras styrelse.

Bodström flyttade för drygt ett år sedan till den fashionabla gatan Norr Mälarstrand på Kungsholmen i centrala Stockholm. Den drygt 180 kvadratmeter stora våningen ligger högst upp i huset och kostade cirka 17 miljoner kronor.

Thomas Bodström säger att han är upptagen i möte när Expressen får kontakt med honom på telefon.

Varför sitter du i ett bolag med före detta pensionsgamar?
– Jag hinner inte svara nu

Om jag återkommer senare i eftermiddag?
– Vi får se om jag har möjlighet då, säger Bodström och avslutar samtalet.

Senare skickar han ett mejl och hänvisar frågor till Allras kommunikationschef.

Bodström är också en utav flera advokater som har skott sig genom att tjäna massor med pengar på att "hjälpa" aylsökande bidragsinvandrare...som DU BETALAR via skattepengen.

Just saying... 2017-02-12 12:19:29 Anmäl

...OCH lata och genomkorrupta är de OCKSÅ.

Här är ett till exempel för nuvarande vänsterledaren att ta tag i inom sin alldeles egna sååå lata cyniska GIRIGA riksdagsgrupp: Dags att sopa framför sin egen lata snyltande giriga riksdagsgrupp om man ska kunna bibehålla sin trovärdighet!!! ...samt innan man överhuvudtaget...ska ha samvete att överhuvudtaget...attackera andra.

Lata cyniska +så giriga "fiiflande" Linda Snecker (Vänster-stollen) som inte ens har dåligt samvete att leva på oss andra - UTAN att göra ett skit!!!
www.friatider.se/lyfte-riksdagsl-n-f-r-att-skriva-motioner-skrev-noll

Riksdagsledamoten Linda Snecker (V) har varit föräldraledig under de perioder i år som riksdagen varit öppen. Men lagom till sommaruppehållet anmälde hon sig som i tjänst igen och lovade ägna sommaren åt att skriva motioner. När motionsperioden löpte ut igår framkom det dock att hon inte lämnat in en enda motion, visar Fria Tiders granskning.

Den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Linda Snecker tog ut föräldraledighet under våren – men när riksdagen stängde för sommaren trädde hon in i tjänst igen och kunde på så vis plocka ut 61 000 kronor i månaden under semestermånaderna, kunde Expressen rapportera i somras.

Den 22 juni – samma dag som riksdagen stängde för sommarlov – valde Snecker att “träda i tjänst” med fullt riksdagsarvode. Samtidigt meddelade hon att hon skulle återuppta föräldraledigheten så snart riksdagen öppnade efter sommaren – får att åter gå i tjänst när riksdagen stänger för semester den 21 december.

På så vis kan Snecker tjäna maximalt med skattepengar genom att få fullt arvode istället för föräldrapenning under de perioder riksdagen är stängd. Dessutom sparar hon så kallade "föräldradagar" och kan därigenom vara hemma från jobbet som politiker extra länge på skattebetalarnas bekostnad.

– Genom detta drygar hon ut sina föräldradagar och får samtidigt fullt arvode när hon uppenbarligen är hemma och tar hand om barnet, sa en uppgiftslämnare i riksdagen till Expressen.

Kvällstidningen konfronterade Snecker om vad hon skulle göra under sommaren.

– Då skriver jag alla mina motioner och ett rättspolitiskt program, svarade politikern.

Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt meddelade den fjärde juli i SVT att han förväntar sig att Linda Snecker jobbar heltid under sommaruppehållet, istället för att vara ledig med barnet vilket hon är de perioder under året när riksdagen är öppen.

– Det är helt avgörande att Linda Snecker arbetar full tid hela sommaren, sa Jonas Sjöstedt i en SVT-intervju och fortsatte:

– Ska man få lön så ska man arbeta minst 40 timmar i veckan så det får hon göra.

Och Snecker själv intygade i en intervju i Aftonbladet samma dag att hon skulle jobba heltid med att skriva motioner under sommaren.

– Självfallet tänker jag jobba i sommar. Motionerna skrivs inte av sig själv, det är jag som skriver dem, sa hon.

Eftersom deadline för årets allmänt motionsperiod var igår, kan Fria Tider nu summera hur många motioner Linda Snecker skrev under sommaren och lämnade in till riksdagen: noll, enligt Riksdagens hemsida.

Fria Tider har sökt den giriga manipulerande vänsterstollen Linda Snecker via telefon och epost.

Om ni undrar över POLITIKERFÖRAKTET! 2015-10-08 23:23:33 Anmäl

Dessutom kan tandläkarbesök för pensionärer bli kostsamma, om det vill sig illa, för i dag tillämpas inte samma högkostnadsskydd, som för sjukvården. Prissättningen för tandläkare är helt fri sedan 1999. Varför måste det vara så dyrt och hur ska hen tänka som patient om hen inte har råd? Bengt Germundsson (KD) har utfört en statlig utredning i ämnet och anser att pensionärer borde ha fri tandvård eller åtminstone subventionerad tandvård, som individer upp till 23 års ålder har. Tandstatusen blir nämligen också tyvärr allt sämre med stigande levnadsålder p.g.a. Karies-och parodontit, gamla lagningar med amalgam, som gjort att tänderna har spruckit etc.

Ed Vivenius 2015-10-07 12:07:35 Anmäl

DE MEST KORRUPTA EGOISTISKA (S)(V)IKARNA HITTARM VI SOM VANLIGT INOM DEN RÖD/GRÖNA HYCKLANDE FLOSKLER-(S)ÖRJAN
thoralf.bloggplatsen.se/2015/09/30/11189532-svikare/
Citat: "Inkomstgarantin uppgår till 37 667 kr per månad för den som fyllt femtio år

De som utnyttjar inkomstgarantin i högst utsträckning är tidigare ledamöter för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna (63 respektive 59 procent av ledamöterna), följt av Miljöpartiet (40 procent).

Så ser alltså de rödgrönas "solidaritet" ut när man skrapar lite på ytan"...slut citat.

Det är också dessa - alltför oftast så hatiska mindervärdeskomplexfyllda - odemokratiska (s)talkare - som vare sig uppskattar UTBILDNING, skönhet och det allmänt vackra" samt "livets goda", utan frotterar sig i WT-klasshat och annat elände.

"Rättvis - Torsdag 1 okt 2015" 2015-10-01 12:05:24 Anmäl

Det är tydligt att det är ättestupan som råder för de allra fattigaste pensionärerna: De anses kosta för mycket...
sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84ttestupa
Det är bara nyare partier som SD eller andra nykomlingar, såsom "Riksdemokraterna", som (inte bara i sina respektive partiprogram), synes vara ärliga i sin omtanke om de svenska gamlingar som varit med om att bygga Sverige i hela sitt liv.

Utdrag: "Riksdemokraterna vill att pensionen skall höjas.
Som pensionär skall du ha skattelättnad 15% fram till 71 års ålder. Därefter skall pensionären vara skattebefriad. Man skall kunna åldras med värdighet."
www.riksdemokraterna.se/index.php/kaernfragor/pensionaerer

Ut med ALLA inom korrupta 7-klövern 2015-09-28 09:42:25 Anmäl