The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

En stalinist kommer till insikt

Krönika 2015-11-12 16:22:35 Visningar: 7 120 Anmäl nyheten


Frank Baude, tidigare partiledare för KPML(r), lämnade förra året det parti han en gång grundade. Bland annat i protest mot den feminism som börjat genomsyra Västeuropas sista stalinistparti.

KPML(r) har alltid varit en udda fågel även inom extremvänstern. Baude, som var murare innan han sadlade om och blev avlönad revolutionär på heltid,
skiljde ut sig från övriga vänstergrupper då han ansåg att arbetarklassens män och kvinnor var dem som partiet skulle satsa på. Retoriken mot intellektuella var ofta hård och den vänsterliberalism som präglat vårt samhälle under årtionden fann ingen nåd hos Baude. Han satte sin tydliga prägel på hur partiet skulle agera. Där PK-vänstern ofta sökte sitt stöd hos frasradikaler inom medelklassen, sökte Baude i stället stöd hos arbetarna.


När jag gick med i (r):arna i mitten av 1980-talet förekom ofta en hätsk retorik mot homosexuella i partiets tidning Proletären. Homosexualitet ansågs vara ett utslag av borgerlig dekadens. Sven Wollter talade för döva öron när han försökte förmå partiet att ändra kurs i sin agitation mot homosexuella. Baude och hans parhäst Roger Gross, som var chefredaktör för Proletären, drev ofta frågor som stod i opposition mot den övriga vänstern.

Ett tydligt exempel var den interna debatten om läkaren och sedermera juristen Siv Westerberg. Övrig vänster såg Westerberg som en ”borgarkärring” medan Baude och (r):arna menade att huruvida Westerberg hade ”reaktionära” åsikter eller inte var av underordnad betydelse. Det avgörande var att hon i sitt yrke hjälpte många ur arbetarklassen när dessa behandlades dåligt av myndigheterna.

För övriga vänstern, som identifierar sig med statsapparaten, var Westerberg ett rött skynke. Men Frank Baude identifierade sig med arbetarklassen och uppskattade rättskämpen Siv Westerbergs insatser för de sämst bemedlade.


Att Stalin ansågs vara den klart mest lysande stjärnan märktes tydligt under mina fyra år som (r):are. Stalintiden sågs som fantastisk – där hölls fiender till arbetarklassen kort. Att miljontals människor fick sätta livet till störde aldrig bilden av det imaginära lyckorike som Lill-Stalin Baude predikade som sanning.

Jag ser Baudes rättspatos som mer insiktsfullt än den övriga vänstern eftersom (r):arnas sympatier låg hos vanligt folk och inte som i övriga vänstern hos socionomer, medelklassintellektuella och diverse skönandar. Men inget undantag som inte bekräftar regeln.

PK-feminismen gjorde sitt inträde i partiet långt före Baudes uttåg i och med en av partiets mer kända medlemmar: juridikprofessorn Christian Diesen. Att Diesen aldrig råkade ut för de utrensningar som drabbade flera intellektuella är en smula obegripligt. Diesen som i sin juridiska gärning alltid varit lojal med makten och slickat uppåt och sparkat nedåt, borde ha tänt en varningsklocka hos den före detta muraren Baude.


Att säga att KPML(r) var ett elitistiskt parti är en underdrift. Marxism-leninismen är till sin natur elitistisk och partiet ska vara arbetarklassens förtrupp. ”Att vara förtruppen i kampen för socialismen betyder att partiet har en vidare syn än vad arbetarklassen i övrigt besitter.” (Ur KPMLr – Grundval Mål och Organisation).

2014 är det nog svårt att förstå hur levande Stalinkulten fortfarande var bland extremvänstern på 1980-talet. När förändringens vindar började blåsa i Sovjetunionen och Gorbatjov proklamerade glasnost (öppenhet) skrev Proletären 1987: ”Det är ett sorgligt faktum att konstatera att antiStalinismen går igen.”

Detta var inget jag reflekterade över då, men nu många år senare förundras jag över den frenesi med vilken vi försvarade Stalin och alla övergrepp han gjort sig skyldig till.


Baude har genom åren visat sig vara en trogen vän till den nordkoreanska diktaturen. Ett skräckvälde i likhet med Stalins Sovjet, vilket kanske förklarar Baudes lojalitet med Nordkorea. Vad lämnar då Baude för politiskt arv? När det gäller de utrikespolitiska analyserna så kommer de inte ha något bestående värde. Vi vet vad Sovjetunionens diktatur och Nordkorea stod för.

Men inrikespolitiskt kan jag, som kanske lyst igenom i texten, känna respekt för Baude. Marxismen-leninismen är död som ideologi, men Baude har min respekt för att han satte ner foten mot feminismen. Den akademiska radikalfeminism vi begåvats med har aldrig haft något till övers för vanligt folk, för kvinnor inom vården längst ner på lönestegen, eller för arbetarklassens döttrar som råkat ut för klåfingriga beslut från socialtjänsten. När Baude pratade om dessa frågor kändes hans engagemang äkta.


Tyvärr var hans politiska gärning grundad i en ideologi som är ansvarig för miljoner människors död. Den insikten lär aldrig Baude uppnå, men att han insett PK-feminismens skadliga inverkan är alltid en början. Baude står trots allt för en ärlighet till skillnad från andra vänsterkolleger som aldrig skulle våga bita den radikalfeministiska handen.
Under 1980-och 90-talen blev det ett vänsterprojekt att initiera och/eller delta i diverse rättsövergrepp. Kopplingarna mellan den så kallade intellektuella vänstern och psykoanalysen lade grunden för ett antal justitiemord. Man Baude och (r):arna spelade inte med i det spelet. Arbetarklassens värderingar betydde mer för Baude än ängsliga medelklassjälar som fastnat i terapisoffan i sin jakt på bortträngda minnen.

Hade det inte varit för den ”lilla” detaljen med vurmandet för Stalin och massmord så hade Lill-Stalins insikt om feminismen betytt så mycket mer. Men det hindrar inte att man kan uppskatta Baude för hans avståndstagande från de destruktiva idéer som under lång tid försökt så split i vårt land.


Fotnot: KPML(r) stod för Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna). De bytte för ett antal år sedan namn till Kommunistiska Partiet.
Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Krigshetsarna i UZA, ja...De som tjänar på krigen vill säga:
www.nyhetsverket.se/nyhet/19468/IF-WAR-CAN-BE-STARTED-BY-LIES%E2%80%A6
"Putin: USA bakom massinvandringen till Europa"
www.nyhetsverket.se/nyhet/25142/Mark-Harper-told-5-time-failed-asylum-seeker-to-return-home
"Många av de problem som EU står inför idag har i själva verket skapats av UZ(ionisterna)A – inklusive problemen med massinvandring från tredje världen. Det hävdade den ryske presidenten Vladimir Putin i en intervju med schweiziska RTS redan i somras.

- "Över hela världen och i västvärlden sker nu paradigmskiften i den allmänna opinionen mot ett ökat skydd av nationella intressen. Just nu står Europa inför ett specifikt problem – ett massivt inflöde av invandrare. Men är det verkligen i Europa som de beslut tagits som lett till denna situation? Om vi ska vara ärliga så kom dessa beslut utifrån, medan Europa tvingas ta hand om problemet", sade Putin i en ("The.Whistleblower"-tidigare liknande dito) kommentar.

Den ryske ledaren sade att han önskade att de europeiska länderna skulle bli mer oberoende från USA, och att han kunde nämna fler exempel på hur beslut som fattats i Washington skadade EU:s medlemsstater.

– Men det betyder inte att vi bör demonisera USA:s politik. De för en politik som tjänar deras egna intressen, men vi måste försöka hitta EN BALANS MELLAN OLIKA INTRESSEN, sade Vladimir Putin enligt det ryska regeringsorganet Sputnik News."

Dessutom:
"Uppenbart för de flesta är att det nu pågår en massinvandring till Sverige från framförallt muslimska länder. Få har däremot förstått att detta är en utveckling som drivs på av framförallt judar.

Ändå har denna lobbyverksamhet och opinionsbearbetning pågått både länge och till stor del öppet.

Milld listar därefter otaliga exempel på agendajudar i Sverige och frågar sig slutligen om deras beteende kan handla om något annat än att de vill härska genom att söndra."
www.nordfront.se/jan-milld-belyser-skadliga-maktstrukturer-och-gruppers-inflytande-i-en-omfattande-artikel.smr

666 2016-01-04 13:32:37 Anmäl

USA är hotet mot freden....

2016-01-04 12:57:03 Anmäl

(S)verige krigar nu i Syrien och Irak tillsammans med de gamla kolonialmakterna.
phstjernfeldt.blogspot.com/
"59% av svenska folket (Aftonbladets läsare alltså) är för att hjälpa USA i deras fejkangrepp på IS (läs Syrien). Alltså 59% av Aftonbladets läsare tycker att vi ska bistå de värsta massmördarna i världshistorien om vi räknar in Storbritannien och Frankrike. 13% röstar på SD men 59% är alltså för den ariska rasens överhöghet i Mellanöstern eller hur tänker man? Kan någon förklara? Allt enligt enligt Aftonbladet/Inizios undersökning.

Alltså kan någon förklara logiken fört mig? Fascism innanför Sveriges gränser är alltså inte ok. Däremot utrikes är det ok.

Likadant i Ukraina. Svenskarnas parti = inte ok. Deras broderrörelser i Ukraina = befrielsekämpar.

Jag hoppas verkligen att ovanstående inte är sant. Då blir jag mörkrädd. Att ingen någonsin lär av historien.

Det jag skriver ovan om den ariska rasens överhöghet kan låta överdrivet men tänk efter. Hur kan det vara så naturligt att västvärldens länder har rätt att blanda sig i övriga världens inre angelägenheter utan att ens tillfråga regeringar eller folk i respektive områden. Är det inte så att folk här på något sätt har just tänket om vår "överlägsna civilisations rätt och överhöghet" i ryggmärgen? Alltså precis det Hitler red på en gång i tiden.

Kom också ihåg hur upprörda vi skall vara på Hitlers utrotning av judar. Det skedde ju här i Europa. Däremot kolonialländernas numerärt ändå värre massakrer i Asien och Afrika som pågick till långt efter andra världskrigets slut är inte något som uppmärksammas överhuvudtaget. De som liksom jag jämför Hitler och kolonialmakternas illdåd skuldbeläggs och sägs relativisera. Något som man av någon anledning inte får göra. Fråga er varför. Jämför med västvärldens vidriga övergrepp mot Mellanöstern och Afrika där man förstört och förstör möjligheterna för land efter land att bygga upp ett organiserat samhälle.

Glöm inte hur det gick i Afghanistan, Irak, Somalia, Libyen, Indokina osv

Ulf Sandberg journalist och vän på FB skriver så här:

"VAD SÄGER DET OM OSS I DEN RIKA VÄRLDEN I VÄST OCH ATLANTSTATERNA ATT VI ANSER OSS HA RÄTT ATT BOMBA OCH FÖRSTÖRA ETT LAND 600 MIL BORT ?!
OM politiker och media och det offentliga samtalet handlar om att börja bomba ett annat land - är inte det att starta ett krig mot det landet då ?
Vad säger det om det landets politiker och media och det offentliga samtalet att utreda om man skall börja bomba ett annat land - eller delta i bombningen.
* Alltså bomba sönder människors hus, offentliga byggnader, skolor, kanske gamla kulturbyggnader, vägar, broar, vattenledningar, kraftstationer...
Och att döda människor i det landet."

NEJ tack till NATO!!!!!!!!!! 2016-01-02 11:42:41 Anmäl

Jag försöker skapa inloggning men det nån CAPTCHA-fråga jag ska svara på men det finns ingen ruta att svara i för den... skumt

Pierre Stjernfeldt 2016-01-02 10:21:02 Anmäl

Pierre,
Vad gäller exempelvis rapporteringen om Ukraina så har den varit under all kritik i både vänster -och högermedia. Jag läste din debattartikel om Syrien. Bra skrivet! Publicera gärna några texter här på Nyhetsverket. Ibland blir det hyfsad spridning på texter jag lagt ut på Nyhetsverket.

Patrik Nyberg 2015-12-31 07:47:39 Anmäl

Hej igen.

Nu menar jag inte att alternativen är hylla eller fördöma. Jag känner att båda leder till en fastlåsning. Nästa gång man får chansen att bygga ett socialistiskt samhälle så måste vi veta att kapitalets reaktion kommer att vara ännu hårdare än vad den varit tidigare. Då kan det vara bra att analysera Sovjets under bl.a. Stalins lednings motreaktion i stället för att fördöma. Hur hanterar man den paranoia som kan uppstå när USA NGOs intrigerar och lönnmördar som t. ex. i Libyen, Syrien, Vitryssland eller Ukraina idag? Alltså hur hanterar man det på rationellaste möjliga vis? Utan att riskera att dessa reaktionärer tar över.

Pierre Stjernfeldt 2015-12-30 14:04:13 Anmäl

Pierre,
Tack för senast. Jag ska kolla igenom din blogg. Vad gäller Stalin tycker jag nog att man ska distansera sig. Många progressiva steg togs under Stalintiden vilket lyfts fram till hans försvar. Men den repression och skräck som höll nere opposition är inget jag ser som en framkomlig väg. Min uppfattning är att bara för att väst agerade fel så gör inte det Stalins handlande till något försvarbart.

Patrik Nyberg 2015-12-30 00:15:11 Anmäl

Jag har aldrig förstått vissa "vänster"-människors behov att distansera sig från DFRK och även Stalin. Jag vill inte utge mig för att vara expert på någotdera men har kunnat konstatera att 90% av det som skrivs i borgarpressen är ren lögn. Det mesta dessutom av sådan art att man med egna matematiska beräkningar kan utgå från att det är ren lögn. I andra fall är historierna så fantastiska att trovärdigheten bara kan finna grund i de fördomar vi präglats med under hela vår livstid vad gäller främmande kulturer.... Eller den svenska ambassadör i DFRK som lär ha berättat att han ofta brukade mingla med avrättade dissidenter och att de tycktes vara vid förvånansvärt god vigör...

Därmed inte sagt att någondera är och var något drömsamhälle. Deras ekonomi var nog inte på topp och de reagerade säkert på det massiva tryck de blev utsatta för från västmakterna. Rädsla är ingen bra följeslagare.

Här är lite från min egen blogg om respektive ämnen...

phstjernfeldt.blogspot.se/2014/10/svensk-allmanbildning.html

phstjernfeldt.blogspot.se/2014/06/apropa-kina-raddar-nordkoreas-ekonomi.html

Hälsningar från Pierre som var tillsammans med Ewa och Lennart i måndags (28/12). Du vet var :)...

Pierre Stjernfeldt 2015-12-29 15:15:44 Anmäl

Jag har aldrig förstått vissa "vänster"-människors behov att distansera sig från DFRK och även Stalin. Jag vill inte utge mig för att vara expert på någotdera men har kunnat konstatera att 90% av det som skrivs i borgarpressen är ren lögn. Det mesta dessutom av sådan art att man med egna matematiska beräkningar kan utgå från att det är ren lögn. I andra fall är historierna så fantastiska att trovärdigheten bara kan finna grund i de fördomar vi präglats med under hela vår livstid vad gäller främmande kulturer.... Eller den svenska ambassadör i DFRK som lär ha berättat att han ofta brukade mingla med avrättade dissidenter och att de tycktes vara vid förvånansvärt god vigör...

Därmed inte sagt att någondera är och var något drömsamhälle. Deras ekonomi var nog inte på topp och de reagerade säkert på det massiva tryck de blev utsatta för från västmakterna. Rädsla är ingen bra följeslagare.

Här är lite från min egen blogg om respektive ämnen...

phstjernfeldt.blogspot.se/2014/10/svensk-allmanbildning.html

phstjernfeldt.blogspot.se/2014/06/apropa-kina-raddar-nordkoreas-ekonomi.html

Hälsningar från Pierre som var tillsammans med Ewa och Lennart i måndags (28/12). Du vet var :)...

Pierre Stjernfeldt 2015-12-29 15:14:38 Anmäl

Jag såg att stalinisterna debatterade krönikan. Nyhetsverket uppmärksammas av många.

Beria 2015-11-24 01:11:32 Anmäl

Jag trodde att marxisterna var feminister allihop. Men det är skillnad på stalinister och AFA t ex. Fler skulle följa Franks syn på feminism.

Teddy J 2015-11-19 00:56:17 Anmäl

...and your personal point is

vad vill du ha sagt... 2015-11-18 16:53:55 Anmäl