The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Allmänläkaren kräver skadestånd

Inrikes 2016-01-12 10:45:47 Visningar: 3 576 Anmäl nyheten

Foto: Video från YouTube


Thomas Allgén begär en miljon i ideelt skadestånd. Allmänläkarens ombud, Göran Larson, tar i skrivelsen till Justitiekanslern (JK) upp den uppmärksamhet styckmordsmålet rönt genom åren och den skada Allgén lidit pga detta.

Larson anser att Allgén även ska ersättas för förlorad arbetsinkomst. I skrivelsen hänvisas det till allmänläkarens och obducentens skadeståndstalan mot staten 2008 där domstolen konstaterade att 27 fel begåtts i styckmordsmålet. Dock fick läkarna trots detta inget skadestånd. "Det svenska rättssystemet pekade ut Thomas Allgén som skyldig till ett avskyvärt brott, utan att han fick möjlighet att få den påstådda bevisningen prövad i högre rätt".

Läkarna friades men domaren Carl-Anton Spak skrev i domskälen att männen styckat Catrine da Costa. Spaks förklaring är att det var en "konsumentupplysning". Larson skriver att det var Spaks agerande "som blev orsaken till att han (Allgén. Min anm) förlorade sin läkarlegitimation och sitt liv".

Det viktigaste vittnesmålet i rättegången 1988 var från Allgéns före detta fru Christina. Christina sa att deras dotter vid 2½-års ålder berättat att när hon var 17 månader bevittnat när hennes pappa och obducenten mördade Catrine da Costa samt ätit upp da Costas ögon. Dottern skulle också, enligt mamman, förklarat att hon träffat da Costa, obducenten och hennes pappa några månader före mordet.

Barnpsykiatern Frank Lindblad vallade dottern på obducentens arbetsplats och hävdade att barnets avsaknad på reaktioner var ett bevis för att hon varit där och upplevt något hemskt. Några år före mordet preskriberades framkom det att man kunde DNA-testa de hårstrån som funnits på en handduk bredvid da Costas styckade kropp. Ett hårstrå tillhörde da Costa. Jag kontaktade Frank Lindblad och Christina för att efterhöra om de ville agera för att DNA-test gjordes på Allgéns dotter för att på så sätt kunna bevisa att hon bevittnat styckningen och mordet. Ingen av dem agerade vilket skulle kunna tyda på att de inte längre tror att Allgéns dotter upplevt kannibalism och ritualmord.

DNA-och fingeravtryckstest har gjorts mot läkarna med friande resultat. Jag och en kollega kunde i Crime News avslöja att polisen haft möjlighet att DNA-testa Hästdödaren men av oklar anledning avstått från detta. Inte heller DNA-testades styckmördaren Gonerka. Hästdödaren och Gonerka har lyfts fram i debatten som exempel på troligare gärningsmän än de båda läkarna.

Patrik Nybergs intervju med obducenten

www.nyhetsverket.se/nyhet/4249/Patrik-Nybergs-intervju-med-obducenten

Allmänläkaren om skadeståndsprocessen

www.nyhetsverket.se/nyhet/4253/Allm%C3%A4nl%C3%A4karen-och-obducenten-friade-men-d%C3%B6mda

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Jag tror att de kommer att vinna!

2016-01-13 11:30:18 Anmäl

Jag tror att de kommer att vinna!

2016-01-13 11:30:18 Anmäl

1 miljon låter för lågt.

TI 2016-01-13 11:15:55 Anmäl

1 miljon låter för lågt.

TI 2016-01-13 11:15:54 Anmäl