The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Film bör ses på biograf nära dig.

Nöje och Kultur 2016-02-01 01:07:10 Visningar: 2 155 Anmäl nyheten

3D-film och popcorn.

Foto: 3D-film och popcorn.


"Österåker är en kommun nordost om Stockholms stad och präglas av sin långa kust mot Östersjön och de många öar inom kommunen som räkas till Stockholms skärgård. Centralorten är Åkersberga med 28 000 invånare. Roslagsbanan har fyra stationer inom kom­munen och förbinder bland annat Åkersberga med Östra station i Stockholm. Övriga delar av kommunen har bussförbindelser.

I Åkersberga driver Folkets Hus och Parkers lokalför­ening biografen Facklan. Biografen ligger i Folkets Hus som i sin tur ligger tätt intill den övriga centrumbebyg­gelsen och stationen i Åkersberga. Biografen är digita­liserad och har som många andra biografer i länet fått en nytändning i samband med detta. Antalet föreställ­ningar har ökat med närmare en tredjedel sedan 2011 och publiken har närmare fördubblats på samma tid. Utbudet är varierat med visst fokus på familjefilmer och blockbusters. Biografen visar också delar av Fol­ kets Hus och Parkers livesända utbud.

På Ljusterö i norra kommunen finns Björkfjärdens gårdsmuséum. Muséet är unikt och erbjuder dels en inblick i hur ett mindre jordbruk kunde fungera i Stockholms norra skärgård men har också en omfat­tande telefonväxelutställning och ett mindre biograf­ museum. Tekniken fungerar och personalen visar gärna hur allt fungerar och låter besökarna testa. Ägaren planerar också att installera en fungerande rörpostanläggning.

Facklan erbjuder stora delar av kommunens invånare ett varierat utbujd av film. Möjligheterna att ta sig till en biograf i andra kommuner är relativt begränsade om man inte har tillgång till bil. Har man det är avståndet till SF Bios Filmstaden i Täby ett alternativ, alternativt Svenska Bios biograf Royal i Norrtälje om man bor i norra delen av kommunen. Det bör finnas utrymme för fler föreställningar på Facklan men biografen erbjuder ett relativt gott visningsutbud till kommunens invå­nare. Det finns också en aktiv filmstudio i Åkersberga."

Info om Österåkers kommun på sid. 86.

Källa: filmstockholm.se/sites/film/files/documents/var_visas_filmen.pdf

"Kulturförvaltningen i Stockholms län vill att fler in­vånare ska få tillgång till kvalitetsfilm i sitt närområde. Film Stockholm har därför utrett frågan.
Bland annat föreslås ett nytt stöd som kan sökas för verksamheter som visar film lokalt. Stödet innebär både pengar och handledning för verksamheter som visar film. Film Stockholm föreslås också anställa en så kallad visnings­konsult som ska arbeta för att stärka spridingen av film lokalt. 50 000 kronor per ansökan föreslås summan för det nya filmstödet vara." Källa: DN 160129

Kolla sidan 86 här:
filmstockholm.se/sites/film/files/documents/var_visas_filmen.pdf

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här