The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Ny nordisk insats mot hål i tänderna

Inrikes 2016-02-10 16:21:18 Visningar: 2 882 Anmäl nyheten

Foto: Video från YouTube


Välgörenhetsorganisation Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF), som består av världens ledande experter inom tandhälsa, har sedan 2010 arbetat för att bekämpa den globala folksjukdomen karies - populärt kallad hål i tänderna. Målet är att barn som föds 2026 kan leva ett helt liv utan att få tandfyllningar.

Nu lanserar ACFF ett särskilt nordiskt initiativ där Skandinaviens ledande forskare inom tandhälsa arbetar tillsammans för att utveckla nya standarder för att förebygga och behandla karies. Under de senaste decennierna har den allmänna tandhälsan i Norden förbättrats avsevärt, men utbredningen av karies är snedfördelad socialt.

"Globalt är karies ett stort problem. I vissa länder beror det bland annat på stort sockerintag i kombination med små resurser och bristande kunskap om förebyggande åtgärder. I Norden har tandhälsan förbättrats mycket under de senaste 30 åren, men enskilda grupper i befolkningen drabbas fortfarande hårt av karies. Vi önskar nu en ny samnordisk insats för att göra något åt det", säger Kim Ekstrand, lektor vid Institutionen för odontologi vid Köpenhamns universitet och initiativtagare till den nya expertgruppen.

Under ledning av Kim Ekstrand kommer expertgruppen att bestå av de ledande kariesforskarna i Danmark, Norge, Sverige, Island och Finland. Från Sverige deltar professor Peter Lingström från Göteborgs Universitet. Gruppen har identifierat flera viktiga områden i arbetet med att minska förekomsten av karies och stoppa sjukdomen innan den utvecklas allvarligt. Just sjukdomsförloppet i ett kariesangrepp och hur man bäst förebygger och stoppar tandsjukdomen i olika stadier hör till fokusområdena:

"I Norden vet vi redan mycket om hur man förebygger och behandlar, men vi kan fortfarande lära av varandra. Genom att samla de bästa metoderna, erfarenheterna och redskapen och hjälpa varandra med att utveckla bästa praxis och likrikta utbildningsprogrammen för bland annat tandläkare och tandhygienister, tror vi att tandhälsan i Norden kan bli ännu bättre", säger Kim Ekstrand och fortsätter:

"Förutom utbildningen av tandläkare och tandhygienister i Norden, fokuserar vi också på karies hos utsatta grupper, inklusive den äldre delen av befolkningen. För förekomsten av karies är snedfördelad socialt. Många barn och ungdomar i Norden har idag inga tandfyllningar, vilket bland annat beror på den offentliga tandvårdens insatser, utbredd användning av fluortandkräm och allmänt större kunskap om vikten av att förebygga. Men en del andra grupper släpar märkbart efter, bland annat äldre och socialt och ekonomiskt utsatta. Att utveckla ett särskilt kariesprogram riktat mot äldre har därför också högsta prioritet", säger Kim Ekstrand.

Den nordiska expertgruppen har just lagt fast strategi och mål för de kommande tre åren. I går möts alla medlemmar i det nordiska ACFF i Köpenhamn, där deklarationen för den nya nordiska grenen undertecknat av Kim Ekstrand och ACFF:s globale ledare Nigel Pitts, professor och chef för Dental Innovation and Translation Centre vid King's College i London, enligt ett pressmeddelande från ACFF.

Fakta om karies
Hål i tänderna - karies, på fackspråk - är bland de vanligaste tandsjukdomarna som människor i alla åldrar kan få.
Karies utvecklas normalt långsamt och kan i de tidigaste stadierna stoppa upp genom att munhygienen förbättras.
Stoppas inte ett kariesangrepp i tid, kan det börja göra ont och tanden kan i värsta fall fördärvas.
Karies förebyggs och kontrolleras bäst genom noggrann munhygien varje dag, det vill säga borsta tänderna med fluortandkräm två gånger och gör rent mellan tänderna med tandtråd, tandstickor eller liknande. Tandkrämen ska innehålla fluor eftersom det är det enda ämnet som har dokumenterad effekt mot karies.
Det är viktigt att gå till tandläkaren regelbundet, så att eventuella kariesangrepp kan upptäckas och stoppas i tid.

Topp-5-tips från ACFF om hur hål i tänderna bekämpas
Tänk efter innan du äter mellanmål! Fråga dig själv om du intar mer än 50 g socker om dagen.
Borsta tänderna med fluortandkräm minst två gånger dagligen.
Borsta tänderna effektivt för att få bort placket - var säker på att du också kommer åt på svårtillgängliga ställen, och borsta minst två minuter varje gång.
Värdesätt på dina tänder! Föreställ dig att du kan se och känna de skador som konstant sockertillförsel åstadkommer på tänderna! Vi använder mycket tid framför spegeln för att se på vår hud och vårt hår, så varför inte också titta på tänderna?
Gör något innan det är för sent! Prata med din tandläkare eller tandhygienist om just din kariesrisk, och lär dig hur du bäst motverkar hål i tänderna och hur ofta du ska gå på kontroll.


Fakta om ACFF
ACFF (Alliance for a Cavity-Free Future) bildades 2010 och består av ledande tandhälsoexperter från hela världen. ACFF har idag mer än 25 medlemsländer.
Målet för ACFF är att stoppa spridningen och utvecklingen av karies, så att barn som föds år 2026 kan slippa tandfyllningar hela livet.
Ett delmål är att ACFF:s medlemsländer före 2020 ska ha utvecklat och implementerat gemensamma kariesprogram för att förebygga och stoppa spridningen av karies i den lokala befolkningen. Dessutom ska 90 procent av tandläkarhögskolorna och tandhygienistorganisationerna arbeta utifrån samma nya och förbättrade syn på karies som ett "sjukdomskontinuum" för att säkerställa bästa möjliga förebyggande och behandling.
Professor Nigel Pitts, King's College i London och professor Svante Twetmann, Odontologisk Institut, Tandlægeskolen, Københavns Universitet, leder ACFF.
Lektor Kim Ekstrand, Odontologisk Institut, Tandlægeskolen, Københavns Universitet, är ordförande i ACFF:s nya nordiska initiativ.
Peter Lingström, professor och övertandläkare, Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, är svensk representant i nordiska ACFF. Dessutom är Norge, Danmark, Island och Finland representerade med i tillsammans fyra medlemmar.
ACFF är etablerad som en välgörenhetsorganisation och stöds av Colgate-Palmolive.
Läs mer www.allianceforacavityfreefuture.org/en/us/about-us#

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här