The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Representativ demokrati enligt Stockholms stift.

Inrikes 2016-08-20 19:02:19 Visningar: 564 Anmäl nyheten

Österåkers kyrka.

Foto: Österåkers kyrka.

Österåkers kyrka.

Foto: Österåkers kyrka.


"För övergångsperioden fram t.o.m. 31 december 2017 bör det nya pastoratets beslutanderätt utövas av ett indelningsdelegerade, vars ledamöter och ersättare utses av respektive församlings kyrkofullmäktige. Då församlingarna är olika stora sett till antalet invånare, kyrkotillhöriga och röstberättigade (som i valsammanhang normalt är det man relaterar till) är det i normalfallet rimligt att respektive beslutande organ utser ledamöter och ersättare till ett antal som står i relation till antalet röstberättigade i den egna församlingen. Vid 2013 års kyrkoval hade Ljusterö-Kulla församling 1.607 röstberättigade och Österåker-Östra Ryd församling 21.741 röstberättigade, d.v.s. totalt 23.348 röstberättigade. Det innebär att indelningsdelegerade ska bestå av minst 35 ledamöter. Det innebär att om indelningsdelegerades ledamöter ska utses proportionellt, i förhällande till antalet röstberättigade i respektive församling, får Österåker-östra Ryd församling besätta en betydande majoritet av mandaten (33 mandat), medan Ljusterö-Kulla församling knappt får någon representation alls (två mandat). Därför finns det anledning att fundera om inte mandaten ska fördelas enligt andra principer, t.ex. att den största församlingen tillsätter två tredjedelar av mandaten och den mindre församlingen en tredjedel av mandaten, så församlingarna ska så lång som möjligt få lika stor representation i indelningsdelegerade. Till saken hör också att Ljusterö-Kulla församlings kyrkofullmäktige idag har endast 15 ledamöter åtta ersättare att tillgå för att tillsätta tilldelade mandat i indelningsdelegerade."

www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/om-stockholms-stift

Källa. Stiftsremissen. Det kan knappast kallas för "representativ demokrati", men kanske "solidaritet" med den mindre församlingen, dock måste det väl finnas rimliga gränser och hänsynstagande i förhållande till de medlemmar, som deltog i kyrkovalet 2013?

I Österåker-Östra Ryds församling finns det dessutom fem (5) st. nomineringsgrupper, som konkurrerar om väljarnas/kyrkomedlemmarnas röster men i Ljusterö-Kulla församling endast en (1) nomineringsgrupp, som inte konkurrerar om väljarnas/kyrkomedlemmarnas röster.


Slutgiltigt resultat för val till kyrkofullmäktige 2013: Österåker-Östra Ryds församling

Resultat för hela valet Valda ledamöter
Valda ledamöter
Namn Nomineringsgrupp Mandatnummer
Gerhard Nuss Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 1
Mats Broström LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 2
Mia Hinndal Bellander Borgerligt alternativ 3
Josephine Emtevik Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 4
Leif Lanner LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 5
Mert Lepik Borgerligt alternativ 6
Elisabet Lanner Futurum Framtidens kyrka i Österåker-Östra Ryds församling 7
Birgitta Agervi Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 8
Marianne Knutsson LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 9
Herman Strid Borgerligt alternativ 10
Christoph Kind Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 11
Kerstin Nilsson LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 12
Birgitta Karlsson Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 13
Jan Olov Sundström Borgerligt alternativ 14
Magnus Hultgren LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 15
Héctor Gallardo Futurum Framtidens kyrka i Österåker-Östra Ryds församling 16
Lars Starkerud Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 17
Rolf Ericsson LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 18
Lars Ekstrand Borgerligt alternativ 19
Berit Segerlund Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 20
Jan Winberg LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 21
Leif Eddy Vivenius Vänstern i Svenska Kyrkan 22
Maria Ljungdahl Borgerligt alternativ 23
Roger Karlsson Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 24
Tommy Almquist LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 25
Claes Robell Futurum Framtidens kyrka i Österåker-Östra Ryds församling 26
Karin Heneryd Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 27
Pär Lindfors Borgerligt alternativ 28
Annie-Gerd Lundén Szczesny LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 29
Jörgen Palmberg Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 30
Mary Jensen Borgerligt alternativ 31
Arne Ekstrand LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 32
Svetlana Tell Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 33
Ulf Edqvist LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 34
Britt Marie Loddby Futurum Framtidens kyrka i Österåker-Östra Ryds församling 35

kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2013/slutg/valresultat/Resultat/Forsamling.aspx?StiftID=14&ValomradeId=41&ValtypId=8

Nu vet vi även vem som efterträder Nuss, som kyrkorådets ordförande, trots att denne med sitt förhållandevis höga mandatnummer, inte skulle vara aktuell som indelningsdelegerad. Vilket föranleder ytterligare funderingar över hur det är ställt med den representativa demokratin enligt Kyrkoordningen.

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här