The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Vänstern vill att Svenska kyrkan ska vara............

Inrikes 2016-09-04 23:43:22 Visningar: 772 Anmäl nyheten

Loggan

Foto: Loggan

Valresultat 2013 i Österåker-Östra Ryds församling.

Foto: Valresultat 2013 i Österåker-Östra Ryds församling.


Vänstern i Svenska kyrkan (VISK) är en nomineringsgrupp som ställer upp i val till Svenska kyrkans styrande organ på nationell, regional och lokal nivå.

VISK menar att Svenska kyrkan har en viktig funktion att fylla i samhället. Framför allt som en röst för de svaga och utsatta, samt som praktiska utövare av det kristna budskapet om kärlek, solidaritet och rättvisa.

Vänstern i Svenska kyrkan (VISK) är inte del av något politiskt parti, utan en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp. Men visst, åsikterna ligger åt vänster.
Det är exempelvis viktigt för oss att Svenska kyrkan placerar sina pengar på ett etiskt försvarbart sätt, inte i vapenexport eller alkohol. Svenska kyrkan måste visa på det kristna budskapet om kärlek, rättvisa och solidaritet i praktiken; stå på de asylsökandes sida, på de psykiskt sjukas, på de utförsäkrades.

Vi verkar för en solidarisk kyrkopolitik på socialistisk och feministisk grund.


VISK vill att Svenska kyrkan ska vara:
en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle
pådrivande för en generös flyktingpolitik och stärkt asylrätt
aktiv i samhällsdebatten, mot orättvisor – både nära och långt borta
pådrivande för minskade sociala, ekonomiska och kulturella klyftor i samhället
för allas lika värde oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning
öppen för människor av olika tro och skapa förutsättningar för goda möten
pådrivande för en hållbar utveckling och vara förebild i miljöarbetet
etiskt drivna i kapitalförvaltningen och inte investera i vapen/tobak eller alkohol.


Du som är medlem i Svenska kyrkan och delar våra värderingar är välkommen som medlem i VISK.
För att bli medlem, sätt in medlemsavgiften 100 kronor på plusgironummer 399629-5 och uppge ditt namn och personnummer (12 siffror).

Källa: www.visk.info

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

ViSk ordförande Birgitta Söderfeldt:"kan jämföra med situationen för kvinnor som är läkare. Där fanns förstås inte motstånd byggt på teologi - men mycket annat motstånd. Redan i slutet av 1800-talet kunde kvinnor bli läkare i Sverige och i dag är majoriteten av läkarstudenterna kvinnor. MEN en feministisk kamp behövs fortfarande. Hon var med och grundade ett nätverk för kvinnliga medicinska forskare på 1990-talet (de fick tom regeringens jämställhetspris) och då var bara 5% av professorerna vid medicinsk fakultet kvinnor. Nu är det betydligt fler - men fortfarande långt under 40%. Och unga kvinnor som läser medicin möter fortfarande sexism och mer eller mindre osynliga glastak. I kyrkan finns samma mekanismer och att präst blivit lite av ett "kvinnoyrke" i vissa stift upphäver inte det strukturella förtrycket. Och självfallet gäller det inte enbart präster utan alla i kyrkan (andra anställda, förtroendevalda och "vanliga" medlemmar). Därför är det viktigt att ViSK framhåller den feministiska profilen och att vi inser att att kampen för feminism i kyrkan är något som pågår och som måste tydliggöras varje dag."

Ed Vivenius 2016-10-04 22:57:36 Anmäl

Att kyrkan i sitt arbete inte har stereotypa förväntningar på barn eller vuxna. Att vi i kyrkan uppmärksammar oss själva och varandra på när vi bedömer människor efter kön ist f individer.
Att vi aktivt motarbetar våld mot kvinnor o stöder flickor i att tala för sig själva
Det inns fortfarande motståndare till kvinnliga präster.
Hur ser kyrkan på abort. Vad Kan hända i framtiden. .....
Det ser mycket olika ut på olika håll. På vissa är det en icke-fråga, på andra finns fortfarande motstånd, även om det strukturella motståndet är begränsat.
Fortfarande dominerar män på kyrkans högsta poster i många stift. Positivt förstås ändå att vi äntligen har en kvinna som ÄB. Och första vice ordföranden i kyrkostyrelsen och Kyrkomötets ordförande är båda kvinnor. Men mycket av den kritik som riktats mot ÄB har en anti-feministisk prägel menar jag.

Ed Vivenius 2016-10-04 20:35:17 Anmäl

Att kyrkan i sitt arbete inte har stereotypa förväntningar på barn eller vuxna. Att vi i kyrkan uppmärksammar oss själva och varandra på när vi bedömer människor efter kön ist f individer.
Att vi aktivt motarbetar våld mot kvinnor o stöder flickor i att tala för sig själva
Det inns fortfarande motståndare till kvinnliga präster.
Hur ser kyrkan på abort. Vad Kan hända i framtiden. .....
Det ser mycket olika ut på olika håll. På vissa är det en icke-fråga, på andra finns fortfarande motstånd, även om det strukturella motståndet är begränsat.
Fortfarande dominerar män på kyrkans högsta poster i många stift. Positivt förstås ändå att vi äntligen har en kvinna som ÄB. Och första vice ordföranden i kyrkostyrelsen och Kyrkomötets ordförande är båda kvinnor. Men mycket av den kritik som riktats mot ÄB har en anti-feministisk prägel menar jag.

Ed Vivenius 2016-10-04 20:35:15 Anmäl

Att kyrkan i sitt arbete inte har stereotypa förväntningar på barn eller vuxna. Att vi i kyrkan uppmärksammar oss själva och varandra på när vi bedömer människor efter kön ist f individer.
Att vi aktivt motarbetar våld mot kvinnor o stöder flickor i att tala för sig själva
Det inns fortfarande motståndare till kvinnliga präster.
Hur ser kyrkan på abort. Vad Kan hända i framtiden. .....
Det ser mycket olika ut på olika håll. På vissa är det en icke-fråga, på andra finns fortfarande motstånd, även om det strukturella motståndet är begränsat.
Fortfarande dominerar män på kyrkans högsta poster i många stift. Positivt förstås ändå att vi äntligen har en kvinna som ÄB. Och första vice ordföranden i kyrkostyrelsen och Kyrkomötets ordförande är båda kvinnor. Men mycket av den kritik som riktats mot ÄB har en anti-feministisk prägel menar jag.

Ed Vivenius 2016-10-04 20:34:41 Anmäl

Att kyrkan i sitt arbete inte har stereotypa förväntningar på barn eller vuxna. Att vi i kyrkan uppmärksammar oss själva och varandra på när vi bedömer människor efter kön ist f individer.
Att vi aktivt motarbetar våld mot kvinnor o stöder flickor i att tala för sig själva
Det inns fortfarande motståndare till kvinnliga präster.
Hur ser kyrkan på abort. Vad Kan hända i framtiden. .....
Det ser mycket olika ut på olika håll. På vissa är det en icke-fråga, på andra finns fortfarande motstånd, även om det strukturella motståndet är begränsat.
Fortfarande dominerar män på kyrkans högsta poster i många stift. Positivt förstås ändå att vi äntligen har en kvinna som ÄB. Och första vice ordföranden i kyrkostyrelsen och Kyrkomötets ordförande är båda kvinnor. Men mycket av den kritik som riktats mot ÄB har en anti-feministisk prägel menar jag.

Ed Vivenius 2016-10-04 20:34:38 Anmäl

Vad innebär feministisk grund i sammanhanget. Kvinnliga präster möter inte längre något motstånd.

Darious 2016-09-20 06:33:45 Anmäl