The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Stockholms stift lyssnar inte på Österåkers församling.

Inrikes 2016-10-03 20:10:51 Visningar: 422 Anmäl nyheten

ViSk

Foto: ViSk


Österåker-Östra Ryds församling ställer sig kritisk till att indelningsändringen föreslås gälla redan från 2018. Under de möten och samråd som varit har församlingen framfört att en sammanslagning 2022 vore avsevärt mer gynnsamt ur flera aspekter. De argument som har framförts från församlingens sida i de samtal som har förts är att: Arbetsorganisationen genomgick en mycket svår process under åren 2012 till 2013. Situationen var då så allvarlig att såväl arbetslivskonsulter och företagshälsovård och St. Lucas fick anlitas för att påbörja arbetet med att återskapa en god arbetsmiljö. Den dåvarande kyrkoherden fick avsluta sin anställning och under nio månader leddes arbetet av en tillförordnad kyrkoherde. 1 januari 2014 tillträde den nuvarande kyrkoherden och under dennes ledning fortsatte arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. En ny arbetsorganisation skapades och det hade varit lämpligt om den nya organisationen fått finna sin form ytterligare en tid innan ånyo en stor omorganisation måste genomföras. Beräknade pensionsavgångar fram till 2022 är tolv stycken. Detta skulle möjliggöra en enkel och smidig övergång till en ny arbetsorganisation där varje tjänst vid pensionsavgång prövas för att anpassas efter de nya behoven. Församlingen står inför genomgripande fastighetsrenovering av Åkersberga kyrkliga centrum, vilket kommer att påverka såväl verksamhet som arbetsorganisationen i hög grad. Därtill kommer att året 2017 samtidigt ställer krav på ett stort engagemang i reformationsjubileet och på kyrkovalet. Församlingen konstaterar därför att tidpunkten 1 januari 2018 är sällsynt olämpligt vald. Vidare anser församlingen att det hade varit en styrka i processen om stiftet på allvar hade beaktat dessa argument, inte minst hade det varit psykologiskt värdefullt för det fortsatta samarbetsklimatet. Församlingen vill även med skärpa framföra att trots att församlingen vid upprepade tillfällen efterfrågat minnesanteckningar från samrådsmötena endast erhållit en minnesanteckning, vilket har varit en stor brist under beredningen.
För Vänstern i Svenska kyrkan (ViSk)
Ed Vivenius
Nomineringsgruppledare i Österåker-Östra Ryds församling.

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här