The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Bostadstillägget en del av pensionssystemet.

Inrikes 2016-10-06 22:33:51 Visningar: 564 Visa på karta Anmäl nyheten


"Drygt 100 000 pensionärer kan gå miste om tusentals kronor i månaden i bostadstillägg.

– Många äldre sätter en ära i att till varje pris klara sig själv och vill inte söka bidrag. Men bostadstillägget är inte ett bidrag utan en del i pensionssystemet, säger Christina Tallberg, ordförande för pensionärsorganisationen PRO.

Enligt henne, tror många äldre att bostadstillägget endast är till för de som bor i hyresrätt men så är inte fallet. Har du bostadsrätt eller villa, saknar fritidshus och har mindre än 100 000 kronor i sparat kapital kan du också ha rätt till bostadstillägg.

Enligt Pensionsmyndigheten får idag cirka 290 000 av Sveriges äldre bostadstillägg. Men ytterligare drygt 100 000 pensionärer kan ha rätt till samma förmån utan att de vet om det.

Många företag och organisationer erbjuder rabatt till pensionärer. Om du är över 65 brukar det räcka med att visa legitimation. Är du pensionär och yngre kan Pensionsmyndigheten skicka hem ett intyg genom att du fyller i en beställning på myndighetens hemsida.

Garantipension

Betalas ut från 65 års ålder. Den som inte tjänat in någon pension alls får 7 863 kronor i månaden före skatt 2016. Det går att få garantipension som utfyllnad om man tjänat in låg pension. Garantipensionen minskas i takt med att pensionsinkomsten stiger och 2016 försvinner den helt för den som tjänat in en inkomstpension på 11 343 kronor i månaden före skatt.

Bostadstillägg

Betalas ut från 65 års ålder och du måste ansöka om det. Det högsta beloppet är 5 090 kronor i månaden skattefritt. Snittet ligger på cirka 2 400 kronor. Tumregeln är att du ska ha en inkomst under 13 000 kronor i månaden efter skatt som ensamstående eller att ni får ut max 9 000 kronor per person som sambor.

Särskilt bostadstillägg

Särskilt bostadstillägg betalas ut om hyran är så hög att du trots bostadstillägget inte har tillräckligt kvar att leva på. En ensamstående ska ha 5 438 kronor och en som lever i par ska ha 4 445 kronor per månad efter att bostadskostnaden är betald. Men även här finns ett tak för bostadskostnaden som är 6 200 kronor för ensamstående och 3 100 kronor för den som lever i par.

Äldreförsörjningsstöd

Om du inte har rätt till full garantipension och har låga inkomster kan du ansöka om äldreförsörjningsstöd så att du får en skälig levnadsnivå. Ensamstående ska ha 5 438 kronor kvar när bostadskostnaden är betald. Gifta och sambo minst 4 445 kronor per månad. Gifta par kan också ha rätt till det högre beloppet, vid exempelvis vårdbehov.

Tandvårdsbidrag

Du får 300 kronor per år om du är 20-29 år eller över 75 år. Är du 30-74 år får du i dag 150 kronor per år i bidrag. Regeringen föreslår till nästa år att även pensionärer mellan 65 och 74 år ska få 300 kronor. Bidraget betalas ut direkt till tandläkaren.

Särskilt tandvårdsbidrag

Den som har stora behov av tandvård på grund av långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning kan få rätt till ett särskilt bidrag. Det gäller också tandvård som påtagligt förbättrar förmågan att tala eller äta. Det särskilda tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår." Källa:News55

"-Alltför ofta betraktas människor som passerat 65 år som passé, som att de inte längre har något att bidra med. Eller att de inte har samma behov av självbestämmande som andra. Det är fel. Äldre är en ovärderlig resurs.
Hear hear. Det är Kristdemokraternas Ebba Busch Thor som lägger ut texten kring partiets höstbudget i en krönika i tidningen Dagen. Bland kd-förslagen finns sänkt skatt och höjt bostadstillägg för pensionärer.
Hennes parti är ett av flera som den här gången lyfter fram gruppen pensionärer i sina förslag till budgetsatsningar.
Att Sverigedemokraterna gör det är inte oväntat, de äldre är en grupp man ofta riktar sig till. Partiet föreslår bland annat lägre pensionärsskatt och högre garantipension
Liberalerna har även de ett antal förslag, till exempel höjt jobbskatteavdrag för personer över 63 och slopad löneskatt för äldre.
Och de övriga då? Vi ber att få återkomma i frågan!
---
Klirr i kassan...
260 kr mer i plånboken. Det blir ökningen (efter skatt) för en pensionär med 14 000 kr i pension efter årsskiftet.
Tja, inte så illa kanske, på årsbasis blir det hela 3 120 kr om året.
Det är Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren som i veckan presenterat nästa års pensionssiffror. Höjning blir det, för alla sorters penisonärer. Så här:
300 000 pensionärer med ingen eller låg inkomstpension som har garantipension och eller bostadstillägg får en höjning med cirka 1,1 procent.
400 000 pensionärer får en ökning av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan 1,1 och 2,8 procent.
De 1,4 miljoner som varken har garantipension eller bostadstillägg får höjd inkomstpension med 2,8 procent.
---
...men inte för kommunerna
En annan fråga är hur långt detta pengatillskott räcker.
En larmrapport från Sveriges kommuner och landsting SKL säger att kommunernas kostnader ökar snabbare än intäkterna fram till 2020.
Vilket kan betyda att skatterna höjs rejält. Alternativt försämras servicen till kommuninvånarna. Hur illa läget blir återstår att se." Källa: Nyfiken grå.

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

tillägg: en del av det kapital som överstiger 100 000 räknas som inkomst.

2016-10-07 07:54:57 Anmäl

Viktigt faktafel: Max 100 000 i sparat kapital är inte en gräns för bostadstillägg utan den del av kapitalet som överstiger 100 000 räknas som inkomst.

2016-10-07 07:53:30 Anmäl