The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Privat versus kommunal äldreomsorg.

Inrikes 2016-10-10 21:18:25 Visningar: 543 Anmäl nyheten

Här låg KTE.

Foto: Här låg KTE.


Apropå nedläggningen av KTE i kommunalhuset och överflyttningen av Personalen till Förenade care i Margretelunds centrum. www.dagensarena.se/innehall/allt-samre-villkor-i-privat-driven-aldreomsorg/. De senaste decenniernas privatiseringar i välfärden har inte lett till bättre villkor för de anställda. Tvärtom. De anställda i privat driven omsorg har genomgående sämre villkor och lägre löner än de som arbetar i kommunalt drivna verksamheter. Och skillnaderna ökar. På två år har löneskillnaderna mellan privat och kommunalt anställda i äldreomsorgen fördubblats. Det visar den nya rapporten ”Så mycket bättre?: 2016”.
Några exempel, hämtade ur rapporten, Så mycket bättre 2016:
År 2012 hade heltidsanställda undersköterskor och vårdbiträden i privat regi lägre löner än i kommunal regi. Skillnaden i total lön, det vill säga lön inklusive tillägg, var då i genomsnitt 900 kronor. År 2014 hade denna skillnad fördubblats till 1 800 kronor.

År 2012 var den genomsnittliga grundlönen 1 900 kronor högre i kommunalt än i privat driven äldreomsorg år 2012. År 2014 hade skillnaden ökat till 2 500 kronor. Grundlönen för heltidsanställd personal inom privat äldreomsorg var då 20 700 kronor i månaden, jämfört med 23 200 kronor i månaden för kommunalt anställd personal.

Även andelen deltidsanställda är högre i privat driven äldreomsorg. År 2015 arbetade 69 procent inom privat driven äldreomsorg deltid, jämfört med 62 procent inom kommunalt driven äldreomsorg.

Lönespridningen är större i privat äldreomsorg, men det är i huvudsak en lönespridning nedåt.

Behovet av kompetent och välutbildad personal inom vård och omsorg kommer att öka när en allt äldre befolkning ska få god vård och omsorg. Enligt Statistiska centralbyråns prognoser behöver det rekryteras 160 000 undersköterskor till 2035.

- För att kunna möta det behovet måste villkoren bli bättre, annars kommer det att bli omöjligt att attrahera unga människor till dessa arbeten. Rapporten visar att det är orealistiskt att enbart lita till att marknadskrafterna i den privata sektorn ska driva upp lönerna och ge fler heltidstjänster. Oavsett om välfärden drivs i offentlig eller privat regi gör de anställda ett oerhört viktigt arbete, som tyvärr inte värderas så som det borde, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Vi måste få bort den privata vården och landstinget uppgraderas till gamla nivåer.

2017-04-01 14:11:22 Anmäl