The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Överlåt huvudmannaskapet av begravningarna till kommunen.

Inrikes 2016-11-29 20:30:57 Visningar: 609 Anmäl nyheten

- Vi samtalar med Solna kommun om att överlåta begravningsverksamheten till den, säger Thomas Wallin. Foto: Marcus Gustafsson

Foto: - Vi samtalar med Solna kommun om att överlåta begravningsverksamheten till den, säger Thomas Wallin. Foto: Marcus Gustafsson


Budget för 2017 i Österåkers församling innebär i korthet: (siffror inom parentes avser 2016) Kyrkoavgiften är oförändrat 71 (71) öre per skattekrona. Härutöver tillkommer 2,5 öre i stiftsavgift. Årets kyrkoavgiftsintäkt beräknas till 47 850 tkr (46 130). Församlingen bidrar genom en intäktsreducering av kyrkoavgiften till det inomkyrkliga utjämningssystemet med 10 050 tkr (10 022). Från och med 2017 införs gemensam begravningsavgift för hela riket med undantag av Stockholm och Tranås kommuner. Den gemensamma begravningsavgiften beräknades vara 24 öre.

Kyrkorådsordförande: Vi funderar på att överlåta huvudmannaskapet för bregravningarna till kommunen | Kyrkans Tidning.

www.kyrkanstidning.se/nyhet/kyrkorasdordforande-vi-funderar-pa-att-overlata-begravningsverksamheten-pa-kommunen

-29,6 öre! Det var det värsta jag hört, det är högre än alla prognoserna, säger Thomas Wallin, kyrkorådets ordförande i Solna församling.

I Solna församling betalar invånarna i dag åtta öre i begravningsavgift. Vid årsskiftet blir avgiften nästan fyra gånger högre.

- Det blir ett dråpslag mot Stockholmsförsamlingarna och andra församlingar med lägre avgift, säger Thomas Wallin.

Han menar att den nya avgiften kommer att ge ökande kostnader eftersom församlingar som i dag har låga avgifter inte längre kommer att ha incitament att rationalisera, eftersom de ändå kommer att få skicka vidare pengarna till församlingar med högre omkostnader. Dessutom kommer de höjda begravningsavgifterna kunna få fler att träda ut ur Svenska kyrkan, tror han. Orsaken: begravningsavgiften är en skatt som alla måste betala, men kyrkoavgiften kan man slippa om man går ur kyrkan.

-Det borde vara samma avgift för hela landet, nu står Stockholm och Tranås utanför och det är alldeles åt skogen. Jag tror inte riksdagen har förstått vad det var för beslut den fattade, säger Thomas Wallin.

Men han och församlingen söker nu vägar att slippa höjningen.

-Vi för samtal med Solna kommun om att den skulle ta över som huvudman och låta församlingen fortsätta sköta verksamheten. Då skulle kommuninvånarna få betala de åtta öre som vår begravningsverksamhet kostar, och eftersom regeln är att kommuner som är huvudmän inte behöver betala den gemensamma begravningsavgiften så borde vi då kunna slippa betala också, säger Thomas Wallin.

KRISTOFFER MORÉN

kristoffer.moren@kyrkanstidning.se

www.kammarkollegiet.se/begravningsavgift-begravningsclearing-och-ers-ttningsbelopp

www.kyrkanstidning.se/nyhet/kyrkoherden-i-forsamlingen-med-hogst-begravningsavgift-glad-over-storre-rattvisa

www.kyrkanstidning.se/nyhet/begravninngsavgiften-fel-nytt-beslut-kommer-under-dagen

www.kyrkanstidning.se/nyhet/begravningsavgiften-andrad-sanks-till-246-ore?key=2fc1dfe4524ce52b4fc281d7e81d5189&time=1480605994

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här