The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Mandatfördelning och valda till Indelningsdelegerade.

Inrikes 2016-12-09 20:31:31 Visningar: 1 052 Anmäl nyheten

Åkersberga kyrkliga centrum.

Foto: Åkersberga kyrkliga centrum.

Demokratiskt valda ledamöter.

Foto: Demokratiskt valda ledamöter.


Valda ledamöter
Namn Nomineringsgrupp och Mandatnummer 1-35.

Gerhard Nuss Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 1 Avgått som Kyrkorådets ordförande.
Josephine Emtevik Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 4
Birgitta Agervi Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 8
Christoph Kind Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 11
Birgitta Karlsson Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 13
Lars Starkerud Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 17, 1:e vice ordförande och ålderspresident i indelningsdelegerade.
Berit Segerlund Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 20
Roger Karlsson Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 24
Karin Heneryd Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 27
Jörgen Palmberg Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 30 kyrkorådets nuvarande ordförande.
Svetlana Tell Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 33 har avgått.
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna totalt 11 mandat och 7 Indelningsdelegerade.

Mia Hinndal Bellander Borgerligt alternativ 3 har avgått.
Mert Lepik Borgerligt alternativ 6
Herman Strid Borgerligt alternativ 10 har avgått.
Jan Olov Sundström Borgerligt alternativ 14
Lars Ekstrand Borgerligt alternativ 19
Maria Ljungdahl Borgerligt alternativ 23 har avgått.
Pär Lindfors Borgerligt alternativ 28
Mary Jensen Borgerligt alternativ 31 har avgått.
Borgerligt alternativ totalt 8 mandat och 6 indelningsdelegerade.

Elisabet Lanner Futurum Framtidens kyrka i Österåker-Östra Ryds församling 7, 2:e vice ordförande
Héctor Gallardo Futurum Framtidens kyrka i Österåker-Östra Ryds församling 16 har avgått.
Claes Robell Futurum Framtidens kyrka i Österåker-Östra Ryds församling 26
Britt Marie Loddby Futurum Framtidens kyrka i Österåker-Östra Ryds församling 35 har avgått.
Futurum Framtidens kyrka i Österåker-Östra Ryds församling totalt 4 mandat och 2 indelningsdelegerade.

Mats Broström LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 2.
Leif Lanner LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 5 f.d. Kyrkofullmäktiges ordförande.
Marianne Knutsson LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 9
Kerstin Nilsson LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 12
Magnus Hultgren LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 15
Rolf Ericsson LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 18 kyrkofullmäktiges nuvarande ordförande.
Jan Winberg LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 21
Tommy Almquist LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 25
Annie-Gerd Lundén Szczesny LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 29
Arne Ekstrand LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 32
Ulf Edqvist LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 34
LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKER - ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING totalt 11 mandat och 7 Indelningsdelegerade.

Leif Eddy Vivenius Vänstern i Svenska Kyrkan 22
Vänstern i Svenska Kyrkan totalt 1 mandat och 1 indelningsdelegerad.

KALLELSE INDELNINGSDELEGERADE

Plats:​Församlingssalen, Åkersberga kyrkliga centrum

Tid:​Tisdag 20 december 2016 kl. 19.00

Lokaler för förmöten finns bokade från klockan 18.00. ​ ​

Lars Starkerud Ålderspresident

FÖREDRAGNINGSLISTA
1 Sammanträdets öppnande och behörighet, upprop
2 Val av justerare
3 Fastställande av föredragningslista

4 Val av ordförande och vice ordförande i indelningsdelegerade
5 Val av valberedning från alla nomineringsgrupper.
6 Fastställande av antal ledamöter och ersättare i
indelningsstyrelsen.

Sammanträdet ajournerades för möte i valberedningen.

7 Val av ledamöter och ersättare i indelningsstyrelsen från alla nomineringsgrupper med undantag av ViSk.
8 Val av ordförande och vice ordförande i indelningsstyrelsen

9 Val av ledamöter och ersättare valnämnd från alla nomineringsgrupper.
10 Arbetsordning för indelningsdelegerade och ​indelningsstyrelsen beslutades inte.

Men en ny majoritet har återuppstått.

I vår nuvarande församling är det de förtroendevalda, som de röstberättigade medlemmarna utsåg i kyrkovalet 2013, som har majoriteten i Österåkers församlings kyrkofullmäktige.

Men i indelningsdelegerade under 2017, för det pastorat som ska gälla från och med 2018 är det nu en ny majoritet som har återuppstått enligt beslut av stiftsstyrelsen.

Kulla-Ljusterö församling har nämligen fått en tredjedel av representationen, trots att de skulle vara berättigade till endast 2 av de tillgängliga 35 mandaten.
Men huvuddelen av kostnaderna för sammanslagningen ska Österåker församling stå för p.g.a. sin storlek.

För övergångsperioden fram t.o.m. 31 december 2017 ska det nya pastoratets beslutanderätt utövas av indelningsdelegerade, vars ledamöter och ersättare har utsetts av respektive församlings kyrkofullmäktige.

Då församlingarna är olika stora sett till antalet kyrkotillhöriga/röstberättigade, som i valsammanhang normalt är det man relaterar till, hade det i normalfallet varit rimligt att respektive beslutande organ utsett ledamöter och ersättare till ett antal som står i relation till antalet röstberättigade i den egna församlingen.

Vid 2013 års kyrkoval hade Ljusterö-Kulla församling endast 1.607 röstberättigade och Österåker-Östra Ryd församling 21.741 röstberättigade, d.v.s. totalt 23.348 röstberättigade i Österåkers kommun.

Indelningsdelegerade består av 35 ledamöter.
Vilket torde innebära att om indelningsdelegerades ledamöter skulle utsetts proportionellt, i förhållande till antalet röstberättigade i respektive församling, skulle Österåker-Östra Ryd församling fått besätta en betydande majoritet av mandaten=33 mandat, medan Ljusterö-Kulla församling knappt skulle fått någon representation alls, men i realiteten endast två mandat, rent matematiskt.
11 Arvoden till ledamöter och ersättare i indelningsdelegerade och ​indelningsstyrelsen.

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

GOD JUL

2016-12-10 14:28:55 Anmäl