The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

RomO - romernas ombudsman

Inrikes 2017-03-19 11:08:39 Visningar: 1 813 Anmäl nyheten


"Initiativet att inrätta RomO kommer från vanliga romer och några progressiva romska organisationer med den oberoende romska tankesmedjan Djelem djelem i spetsen."
Så skriver RomO, Stanislav Emirov på sin hemsida.
romernasombudsman.wordpress.com/

Någon som vill träda fram och öppet stödja honom bland "vanliga romer" eller "några progressiva romska organisationer" eller från "tankesmedjan Djelem djelem"? (Någon som känner till denna tankesmedja?)

Bennie Åkerfeldt
Resanderomsk författare

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

För kännedom: Alla positiva omdömen om Stanislav Emirov i kommentarsfältet här nedan läggs ut av.... Stanislav Emirov. Förvånad?

Bennie Åkerfeldt 2017-11-15 12:53:15 Anmäl

Stanislav. Han leve.

2017-11-13 08:09:52 Anmäl

Som RomO har Stanislav Emirov tagit på sig ett förment offentligt uppdrag. MEN ÄNDÅ har han inte en enda referens/pressnotering att hänvisa till där han har framträtt eller har åstadkommit någonting i enlighet med sin egen beskrivning av vad han skall arbeta med. Så du som hävdar att jag har fel i detta, visa bara upp något exempel. Det finns inte heller en enda rom som öppet ställt sig på hans sida i den offentliga debatten. Du som menar att jag har fel i detta nämn bara några namn på romer som stöder honom offentligt. Han menar ju sig ha ett ämbete. Ingen annan "ämbetsman" omger sig med total tystnad kring sin verksamhet eller kring VEM som tillsatt honom. Hur länge orkar han fortsätta att blåsa upp sin bubbla? Hur länge struttar han omkring i kejsarens nya kläder? Till och med ett barn kan se att han är naken och ömklig, precis som i sagan.

Bennie Åkerfeldt 2017-07-30 10:05:55 Anmäl

Stanislav Emirov har inte en enda referens/pressnotering att hänvisa till där han har framträtt eller har åstadkommit någonting i enlighet med sin egen beskrivning av vad han skall arbeta med. Det finns inte heller en enda rom som öppet ställt sig på hans sida i den offentliga debatten. Detta säger väl allt om Stanislav Emirovs trovärdighet. Hur länge orkar han fortsätta att blåsa upp sin bubbla?

Bennie Åkerfeldt 2017-07-28 09:20:50 Anmäl

På RomO,s hemsida angavs från början tankesmedjan Djelem djelem som initiativtagare till att ge Stanislav Emirov förordnandet som RomO. Kan jag få någon kontaktuppgift till dem?
Han angav också följande personnamn som initiativtagare: Levko Demeter, David Grönfors, Maria Grönfors, Martina Raczova, Tomas Lindeman, Anders Blomdahl, Anna Cederholm, Kjell Friberg, Rosita Palmroth, Jari Halonen.
Dessa namn är bara ordlekar och ingen finns registrerad på Ratsit,se i Sverige. De raderades också efter en tid från RomO,s hemsida.
Så VEM har förordnat, eller förordat?
Återstår bara ett namn: Stanislav Emirov.
Så ta nu din Mats ur skolan och lägg ner hemsidan!

Bennie Åkerfeldt 2017-03-24 09:26:29 Anmäl

Ytterligare en myt för att försöka dölja vad det egentligen handlar om. Om RomO blivit tillsatt så som han beskriver det på sin hemsida, så borde väl någon stå på hans sida. Någon...?

Bennie Åkerfeldt 2017-03-24 09:14:33 Anmäl

Det finns ingen som vågar ge sitt stöd. Våld gör människor rädda.

2017-03-23 22:30:13 Anmäl

Lägg märke till att inte en enda romsk organisation har uttalat sitt stöd för denne RomO i offenligheten. Inte ens en enda namngiven rom bland alla oss här i landet...

Bennie Åkerfeldt 2017-03-23 16:16:47 Anmäl

Om man bygger ett projekt kring myter och antiziganism så blir en naturlig följd att man försvinner in i glömskan. Att vara öppen med vem man är och stå för sina åsikter är ett bra bekämpningsmedel. (Resandefolket är för övrigt den absolut största gruppen i den minoritet som kallas romer)

Bennie Åkerfeldt 2017-03-21 09:02:07 Anmäl

Jag har förstått det som att du är resande. Det bästa är att sätta ut sitt namn. Tyvärr kommer kanske detta projekt ebba ut. Vi måste komma till den dag då hederliga vågar utmana gangsters och hederskultur. Men den dagen har nog inte kommit.

2017-03-20 19:47:35 Anmäl

Att man sätter sitt namn under sina uttalanden, eller avstår från det, visar en hel del om vem som tycker sig behöva dölja något.
Den minoritet jag alltid har tillhört kallas romer.

Bennie Åkerfeldt 2017-03-20 09:06:20 Anmäl

Man får inte vara naiv. Det finns en minoritet som gör folk oroliga. Stanislav har kanske inte resurser och speciellt inte den vanlige gräsroten att stå mot våldsgangsyers.

2017-03-19 22:12:05 Anmäl

Om både RomO själv och de som påstås vara upphov till hans s.k. ämbete, är rädda för att kommunicera med en eller alla romer som ifrågasätter, så är det för mig obegripligt hur dom skall kunna vara till hjälp för någon?

Det handlar naturligtvis bara om att man är rädd att träda fram i all sin prakt i offentlighetens ljus, för då skulle även ett barn se att RomO egentligen är naken. Eller är det så att de precis som det sades om trollen - de tål inte sol ljuset?

Bennie Åkerfeldt 2017-03-19 21:44:01 Anmäl

Jag tror ingen vågar gå ut öppet. Dom är rädda för vad vissa grupper kan ta sig till.

2017-03-19 20:54:56 Anmäl