The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Vill Du vara med och dra kyrkan åt vänster?

Inrikes 2017-05-25 23:34:01 Visningar: 659 Anmäl nyheten

ViSK-loggan

Foto: ViSK-loggan

ViSK-kandidaten.

Foto: ViSK-kandidaten.


Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) är en nomineringsgrupp som ställer upp i val till de styrande organen i pastorat och stift och till Svenska kyrkans egen "riksdag" - kyrkomötet.

Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) är inte ett politiskt parti och har ingen bindning till något politiskt parti. ViSK var fram till år 2004 Vänsterpartiet i Svenska kyrkan, men sedan Vänsterpartiet lämnade Svenska kyrkan år 2004 är ViSK en helt partipolitiskt oberoende och kyrklig nomineringsgrupp. Vi erhåller inga bidrag från något annat håll än från Svenska kyrkan. Vi anser också, helt i linje med Vänsterpartiets dåvarande åsikt, att Svenska kyrkan ska stå fri från partipolitisk påverkan, fri att kritisera regeringen och den rådande politiken, vilket kyrkan har svårare att göra när riksdagspartier sitter på beslutande funktioner i kyrkan. Politiker i regeringen kan ju tycka att det är obekvämt att kyrkan har en annan åsikt än regeringens. Och sitter de inte bara i riksdagen utan också i kyrkomötet, ja, då kan de, om de får majoritet, bestämma att kyrkan inte får som den vill. Just nu har Sverige dock en socialdemokratisk regering, vilket är mycket bättre ur kristen synvinkel än när landet styrs av en politik som vill segregera samhället. Men nästa gång det blir val kanske vi drabbas av en helt annan politik... Därför tycker vi att Svenska kyrkan ska arbeta vidare med att bli helt självständig och fri från partipolitisk påverkan och låta de som är tillhöriga kyrkan utbildas ännu mer i den kristna läran och hur den ska tillämpas i dagens kontext, alltså i dagens samhälle.

Svenska kyrkan har sin egen lag som kallas Kyrkoordningen (KO). Det är den lagstiftningen som vi följer inom kyrkan och det är först och främst den vi ska förändra så att den blir så lik det vi tror att Jesus menade. Vi tänker till exempel på de kända orden "Tänk på din nästa såsom dig själv" och liknande kärleksfulla Jesusord.

Vi i ViSK menar att Svenska kyrkan har en viktig funktion att fylla i samhället. Framför allt kan kyrkan vara en röst för de svaga och utsatta och en praktisk utövare av det kristna budskapet om kärleken till nästan. Det budskapet går som en röd tråd också genom de andra religionerna, inte bara kristendomen, och utgör grunden i FNs förklaring av de mänskliga rättigheterna. Vi måste hela tiden vara vaksamma och rädda om dessa, så att de inte går förlorade, ändras till det sämre eller inte tillämpas. Vi ska verka för att de tillämpas.

Valplattform för Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)
Visk verkar för
* att Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle
* att Svenska kyrkan ska vara pådrivande för en generös flyktingpolitik, rätt till familjeåterförening och stärkt asylrätt
* att Svenska kyrkan ska vara aktiv i samhällsdebatten, verka mot orättvisor – både nära och långt borta
* att Svenska kyrkan ska vara pådrivande för att minska sociala, ekonomiska och kulturella klyftor i samhället
* att Svenska kyrkan ska verka för allas lika värde oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder och ålder
* Att Svenska kyrkan ska vara öppen för människor av olika tro och skapa förutsättningar för goda möten
* Att Svenska kyrkan ska vara pådrivande för en hållbar utveckling och vara förebild i miljöarbetet
* Att Svenska kyrkan ska vara etiskt driven i sin kapitalförvaltning och inte investera i vapen, cigaretter och alkohol samt inte investera i företag som använder barnarbete eller har otillfredsställande arbetsförhållanden
VALET
Var och en som är medlem i Svenska kyrkan, och som senast på valdagen den 17 september 2017 fyller 16 år, har en demokratisk möjlighet att faktiskt påverka hur Svenska kyrkan ska styras. Du får gå och rösta på de som du bäst tror kan föra din talan i din församling, i stiften och på nationell nivå.
Detta är en unik möjlighet att få utrycka din åsikt.

Läs mer om kyrkovalet på:

www.svenskakyrkan.se/osterakerostraryd/kyrkoval

där Du finner vår kandidat Ed Vivenius valbar till pastoratet och stiftet.

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Nej.

Svenska Kyrkan arrangerar eget Pridejippo för att upprätthålla HBTQ-renlärigheten
www.nordfront.se/svenska-kyrkan-arrangerar-eget-pridejippo-att-uppratthalla-hbtq-renlarigheten.smr
ABSURDISTAN. Idag anordnas en kombinerad Pride- och vårfest i Eskilstuna. Svenska Kyrkan protesterar mot detta genom att anordna ett eget Prideevent med fullt fokus på HBTQ.

Om en man ligger hos en annan man såsom man ligger hos en kvinna, så göra de båda en styggelse; de skola straffas med döden, blodskuld låder vid dem.
— 3 Mos. 20:13

Trots att den kristna bibeln tydligt fördömer homosexualitet har Svenska Kyrkan av idag anammat en diametralt motsatt syn på icke-heterosexuellt sex.

Det senaste exemplet på hur långt denna utveckling har gått kan ses i Eskilstuna idag där det anordnas en vårfest. Vårfesten är en kombination av en Prideparad och löptävlingen å-loppet.

Detta har fått vår depraverade Svenska Kyrkan att se rött då de anser att allt fokus bör läggas på HBTQ-frågor. Därför anordnar kyrkan nu tillsammans med RFSL ett renodlat Pridefirande för de mest renläriga och militanta homoaktivisterna.

— Vi reagerade på detta och tänkte att Springpride är så viktigt att vi vill lyfta den gruppen av människor i vårt samhälle på ett mycket tydligare sätt. Därför valde vi att arrangera eget Pridefirande i Klosters kyrka under fredagen, säger den depraverade sjuke kyrkoherden Johan Hedlund.

Kyrkan bojkottar till och med Eskilstunas Vårfest.

Satans kyrka numera... 2017-05-26 13:26:23 Anmäl