The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Kallelse av indelningsdelegerade till Ljusterö.

Inrikes 2017-05-27 11:37:55 Visningar: 503 Anmäl nyheten

Ljusterö kyrka.

Foto: Ljusterö kyrka.


KALLELSE INDELNINGSDELEGERADE Plats:​Församlingssalen, Ljusterö. Tid:​Tisdag den 20 juni 2017 kl. 19.00 ​ För de som så önskar finns möjligheten att tillsammans vandra pilgrimsleden innan mötet. Samling vid Ljusterö kyrka kl. 17.00 för gemensam start. Färja avgår från Östanå färjeläge till Ljusterö var 10:e minut. Enligt uppdrag från Indelningsdelegerades ordförande Per Skareng Sekreterare Övriga frågor ​ FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Sammanträdets öppnande och behörighet, upprop 2 Val av justerare 3 Fastställande av föredragningslista 4 Justering av tidigare protokoll ID 2017-02-23 5 Information om arbetet med personal, kompetens och organisationsfrågor 6 Information om kyrkoherdetjänsten 7 Information om budgetarbetet 8 Information om förberedande arbete för församlingsinstruktion 9 Information om kommunikationsfrågor och policy för kommunikation 10 Beslut om grafisk profil och logga 11 Information om vägledande diskussion om delegationsordning pastorat och församling 12 Information om övriga frågor som behandlas inför nästa möte 13 Övriga frågor 14 Sammanträdets avslutning Efter avslutat sammanträde serveras kaffe och smörgås POSTADRESS: Box 46, 184 21 Åkersberga BESÖKSADRESS: Bergavägen 13 TELEFON: 08-540 845 00 FAX: 08-540 845 10 WEBBPLATS: www.osterakerostraryd.se

Pilgrimsled Ljusterö går på Ljusterö Kullas församlings eget skogskifte. Man hittar dit om man med utgångspunkt från parkeringen vid kyrkan går i sydvästlig riktning förbi hembygdsföreningens stuga längs den gamla vägen mot södra Ljusterö. När man efter ca en km ser den stora asfaltvägen mot södra Ljusterö går man ytterligare ca 200 m och där har man på vänster sida parkeringen där leden startar. Leden är ganska kort bara 2.3 km men den är krävande och kuperad och det tar minst en timme att gå runt. Man bör se upp för halkrisker då det är fuktigt.

Pilgrimsvandring har alltid varit kännetecken för en levande kyrka. De första kristna kallades för ”Vägen” Man gick livets väg!

Hur det än är så är vi alla på samma väg, livets väg. Ordet pilgrim kommer av latinet och betyder främling. Vi möter det som är främmande både inom oss själva, men också utanför, att våga möta våra medmänniskor med kärlek och respekt.

Pilgrimsvandringen har 7 nyckelord som vi kan ha med oss: Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, Andlighet och Delande.

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här