The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Armadas bostadskö i Åkersberga.

Inrikes 2017-05-30 00:04:10 Visningar: 680 Anmäl nyheten

Solhälla trygghetsboende.

Foto: Solhälla trygghetsboende.

Berit i tandläkarens väntrum.

Foto: Berit i tandläkarens väntrum.


I ett trygghetsboende finns gemensamhetslokal, matsal och en trygghetsvärd. En person i hushållet ska ha fyllt 70 år. Du söker trygghetsboende via Armada Fastigheter AB.

Hustrun Berit undrar om boende i Armada, som är yngre än 70 år automatiskt får erbjudande om det billigare trygghetsboendet, när de fyller 70 år?

Om det är så, vilket hon tror, missgynnas ju övriga intressenter som inte redan är hyresgäster hos Armada, då de också fyllt 70 år.

Enligt kommunallagen ska ju dessutom alla kommuninvånare behandlas likvärdigt.

Min hustru sökte trygghetsboende när hon fyllde 70 år och hon är idag 74 år och multisjuk. Hon förstår inte den info hon har fått från Armada att det är 5-6 års väntetid på en sådan bostad i hennes fall.

"Du måste också betala den årliga administrativa avgiften (325:- för extern sökande (bor ej i Armadas bestånd) eller 100:- för intern sökande (bor redan i Armadas bestånd) för att behålla din kötid.\" Enligt kommunallagen ska alla kommuninvånare behandlas likvärdigt och Armada är ju ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag för vilket kommunallagen gäller.

Källa:
www.armadafast.se/boende/bostadskö/

Jag tolkar källan som att alla måste stå i samma bostadskö och erbjudas hyresbostäder på samma villkor för att kunna få ett billigare trygghetsboende, om så önskas vid fyllda 70 år.

Den väsentliga skillnaden är att den årliga avgiften för att stå i kö är betydligt högre om hen inte redan är hyresgäst hos Armada.

www.osteraker.se/boendemiljo/arkivboendemiljo/nyhetsarkiv2017boendemiljo/nyvdforarmada.5.34c09d9815c0cf836191a97.html

"Finns det trygghetsbostäder i kommunen?
[Om ja, ange antal bostäder:] Svar:139.
Fanns det outhyrda trygghetsbostäder i kommunen 1 januari 2017? Svar: Saknar underlag för en sådan bedömning.
Trygghetsbostäder är en boendeform som har tillkommit för att ge äldre som önskar det tillgång till större gemenskap och trygghet. För att flytta in i en trygghetsbostad behövs inget biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Det finns en stor variation av trygghetsbostäder runt om i landet, även om trygghet, tillgänglighet, gemensamhetsutrymmen och särskild personal är gemensamma nämnare för många. Med trygghetsbostäder menar vi i enkäten trygghetsbostäder som tillkommit både med och utan investeringsstöd."

Källa: boverket.se/contentassets/6e0a263248b4471fb2301b099e136c0b/aldre---2017.xlsx

"En överväldigande majoritet av stockholmare mellan 75 och 85 år vill bo kvar hemma, visar en ny rapport från stiftelsen Äldrecentrum. Men nu ska nya regler göra det lättare för den som är över 85, eller lider av oro och isolering, att få ett seniorboende.
Tidigare i juni skrev DN om Inger Henriksson, 85, som är fånge i sin lägenhet fem trappor upp på ­Döbelnsgatan och måste äta, sova och gå på toaletten i samma rum. Trots det har hon två gånger fått nej till en plats på vård- och omsorgsboende.

I Äldrecentrums stora enkät svarar 18 av de 46 personer som ansökt om plats i vård- och omsorgs­boende att de fått avslag, En tredjedel hade fått avslag på sin ansökan om lägenhet i servicehus.

De många avslagen förklaras i rapporten med brister i kommunikationen om kriterierna för att få flytta till ett särskilt boende – och att samma kriterier måste tillämpas inom alla stadsdelar i Stockholms stad.

– Äldrecentrum har fått i uppdrag att titta på hur det ser ut, om det finns olika praxis i olika stadsdelar. Men vi kan inte sitta med armarna i kors när någon fått avslag på särskilt boende, därför är det viktigt att seniorboende är ett reellt alternativ, med service, aktiviteter och personal på plats, säger äldreborgarrådet Clara Lindblom (V).

I fjol bodde cirka 5 procent av Stockholms stads befolkning som var 65 år eller äldre i särskilt boende, varav en procent i service­hus. Utöver det bor dessutom tre procent av de äldre i seniorboende. 2 800 personer i åldern 75–85 år – 7 procent – bodde hemma och hade hemtjänst 1–24 timmar per månad.

I Äldrecentrums enkät svarade 84 procent att de var nöjda med sin nuvarande bostad. Endast 4 procent var ganska eller mycket missnöjda och bara ett fåtal uppgav att de kände sig otrygga hemma.

Men många kände sig ensamma och isolerade. Det var också den vanligaste orsaken till att vilja flytta. Knappt var tionde person uppgav att de ofta besvärades av ensamhet och ytterligare tre av tio besvärades ”då och då” av ensamhet.

Nästan en tredjedel var beroende av hjälpmedel inomhus och 40 procent var beroende av hjälpmedel utomhus. 3 procent uppgav att de inte alls kunde gå ut.

– Jag är väldigt bekymrad för de äldre som lider av oro och ensamhet och bor tre trappor upp utan hiss, där har staden varit alldeles för passiv. Om det är boendet som är problemet måste vi göra ­något – det ska vara lättare för dem som behöver det allra mest att få en ­seniorbostad, vi ska ta fram särskilda­ förmedlingsregler, säger Clara Lindblom.

Det ska räcka med att vara över 85, eller ha ett intyg från läkare, distriktssköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller biståndshandläggare om att man är orolig och isolerad.

– Då ska man få en seniorbostad när någon finns tillgänglig, bostadsförmedlarna ska först titta på prioriterade grupper. Man kan få senior- eller trygghetsboende inom ett par månader genom Bostadsförmedlingens kö, de förmedlar cirka 500 sådana lägenheter om året, ­säger Clara Lindblom.

Av de som svarade på enkäten var två tredjedelar intresserade av att flytta till ett trygghetsboende med aktivitetscentrum, att det finns personal på plats är viktigt. De flesta ville ha två rum med kök och var beredda att betala mellan 6 000 och 8 000 kronor i månaden.

Stockholms stad har 1 500 lägenheter i trygghets- och seniorboenden.

– Men det har varit väldigt rörigt med alla olika former för äldreboende. Nu ska alla trygghets- och senior­lägenheter kallas seniorboenden, med en åldersgräns på 65 år och aktivitetscentrum överallt där det är möjligt, säger Clara Lindblom.

Under de närmaste tre åren ska staden öppna 400 nya platser.

– Det är väldigt stor brist på icke biståndsbedömt boende, där ­personal är en trygghetsfaktor."

Skriver Mia Tottmar
mia.tottmar@dn.se

Fakta. Enkäten
Äldrecentrum har i uppdrag av äldre­förvaltningen i Stockholms stad studerat hur äldre ser på sitt boende. Studien baseras på resultaten från en enkätundersökning riktad till 3 500 personer mellan 75 och 85 år, intervjuer med 30 personer som är 75 år eller äldre, samt ett gruppsamtal med kommunstyrelsens pensionärsråds boendegrupp.

Enkäten besvarades av 2 438 personer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 71 procent.

Källa: Äldrecentrum

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Du borde veta vid detta laget att INGA behandlas likvärdigt i dagens Sverige, längre!
Kriminella zigenare får ju till och med skadestånd för att/trots att de begår brott.
Vem betalar dessa kriminella - jo hederligare skattebetalare och fattigpensionärer, som ständigt röstar fel.

Som man bäddar får man ligga... 2017-05-30 12:16:24 Anmäl