The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Ge oss äldre samma stöd som enligt LSS!

Debatt 2017-06-05 14:26:32 Visningar: 1 904 Anmäl nyheten


”Ge äldre samma stöd som enligt LSS! Dagens 70-åringar är i många avseenden jämförbara med 1970-talets 50-åringar. Bara 3 procent av alla personer i åldrarna 65-79 år har hemtjänst eller bor i särskilt boende. Ge äldre samma rättigheter till välfärd som yngre”, skriver fyra forskare vid Lunds universitet.

Debattinlägg: "Äldre behandlas utifrån felaktiga, ofta förminskande stereotyper."

”De äldre” är nästan alltid någon annan, och efterhand som vi åldras själva flyttar vi fram gränsen för vem som är äldre, skriver artikelförfattarna.

Det är dags att riva det sociala medborgarskapets ättestupa och ge äldre samma rättigheter till välfärd som yngre.

Samhället måste göra det möjligt för äldre att vara delaktiga och det ska gälla både för den friska och aktiva majoriteten pensionärer och för dem som behöver stöd och service.
För snart 15 år sedan deklarerade den statliga utredningen Senior 2005 att:”I vår framtidsbild finns det 80-åriga studerande, 75-åriga statsråd, 25-åriga kommunfullmäktigeordförande och 30-åringar som arbetar tillsammans med 60-åriga mentorer.”
Utredningen konstaterade att fler måste arbeta längre för att klara välfärden och lanserade devisen: ”Riv ålderstrappan!”
Men fortfarande finns en i det svenska samhället påtaglig ålderism, fördomar och diskriminering som beror på ålder. Äldre behandlas utifrån felaktiga, ofta förminskande stereotyper, till exempel när det gäller inställningen till den tekniska utvecklingen. Det är korrekt att färre 75-åringar än 2-åringar i Sverige använder internet, men det behöver inte bero på att äldre är långsamma, förstår sämre eller bara är intresserade av det förflutna. Äldre har i själva verket mycket mer erfarenhet av teknikutveckling än dagens tonåringar – kanske är det dagens tekniska lösningar som inte uppfyller de äldre konsumenternas behov och önskemål?
Med ”ålderism” menas fördomar och diskriminering som beror på ålder. Den ålderism som finns i Sverige tar sig många uttryck:
Äldre är mindre synliga i massmedierna och förväntas heller inte ta plats i det offentliga livet. Äldre möts med en ömkande inställning eller ett infantiliserande prat där den som pratar utgår från att äldre personer generellt hör sämre och har svårt att förstå. Denna välvilja grundas på okunskap och slår fel eftersom den begränsar äldres aktivitet och delaktighet. Ålderistiska stereotyper omvandlas till självuppfyllande profetior och omgivningen nöjer sig i förvissning om att äldre trivs med att leva ett passivt tillbakadraget liv.
Ålderistiska stereotyper uttrycks även i svensk lag. När personer över 65 år behöver stöd i sin vardag erbjuds äldreomsorg. Äldreomsorgen regleras av socialtjänstlagen, en lag som syftar till ”skälig levnadsnivå”. Detta är ett mål som kan jämföras med stöd enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade, LSS, som istället syftar till ”goda levnadsvillkor” och nästan uteslutande ges till personer under 65 år. Notera skillnaden mellan ”skälig levnadsnivå" och ”goda levnadsvillkor”. Skillnaden innebär att äldre måste acceptera sämre levnadsvillkor på grund av sin ålder. En konsekvens är att den som får en omfattande funktionsnedsättning innan 65-årsdagen kan beviljas personlig assistans, medan en person som får samma funktionsnedsättning efter 65-årsdagen får nöja sig med hemtjänst.
Ledsagarservice, det vill säga stöd för att kunna besöka vänner, göra ärenden och delta i fritids- och kulturaktiviteter, är ett tydligt exempel på att äldre måste acceptera sämre levnadsvillkor på grund av sin ålder.
Ledsagarservice och andra insatser enligt LSS kan beviljas endast om funktionsnedsättningen ”uppenbart inte beror på normalt åldrande”. Vad är normalt åldrande för en 67-åring idag? Är till exempel stroke en del i det normala åldrandet? Nej, det kan man inte säga. Även om risken för stroke ökar med stigande ålder, så åldras de flesta utan att drabbas. Ändå slår de allmänna föreställningarna om äldre som en passiv grupp där sjukdomar är en del av det normala åldrandet igenom och gör att en äldre person som drabbas av en stroke får sämre stöd än en yngre person som råkar ut för detsamma.
I skarp kontrast till de ålderistiska stereotyperna om äldre som passiva och tillbakadragna är de flesta av Sveriges pensionärer friska och lever aktiva liv.
Dagens 70-åringar är i många avseenden jämförbara med 1970-talets 50-åringar – fysiskt, intellektuelltoch socialt. Bara tre procent av alla personer i åldrarna 65–79 år har hemtjänst eller bor i särskilt boende.
En lagstiftning som i sig är åldersdiskriminerande är orimlig och därför är det glädjande att det i april kom besked om en översyn av socialtjänstlagen. Förhoppningsvis innebär detta att personer över 65 får samma rättigheter som andra.
Nästan alla, oavsett den egna åldern, pratar om ”de äldre” – som om ”de äldre” vore en bestämd grupp med liknande intressen och erfarenheter. Alla åldras hela tiden, men enligt de värderingar som råder idag ska det helst inte synas eller märkas, därför gör många allt för att se ut, och verka ungdomliga.
”De äldre”är nästan alltid någon annan, och efterhand som vi åldras själva flyttar vi fram gränsen för vem som är äldre. Det kan tyckas märkligt, men är uppenbarligen högst mänskligt. Men om man utgår från att äldre är precis som man själv, fast i framtiden, blir det lättare att tänka, och förstå, att äldre är precis lika olika och har samma variation av behov som människor i andra åldrar.
Det svenska samhället måste ha råd till en god och jämlik välfärd för alla oavsett ålder som gör det möjligt för äldre att vara delaktiga. Detta måste gälla både för den friska och aktiva majoriteten pensionärer och för dem som behöver stöd och service.
Janicke Andersson
filosofie doktor i äldre och åldrande
Tove Harnett
filosofie doktor i gerontologi
Håkan Jönson
professor i socialt arbete
Susanne Iwarsson
professor i gerontologi"
Källa:

www.sydsvenskan.se/2017-06-05/aldre-behandlas-utifran-felaktiga-ofta-forminskande-stereotyper

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

"Svensk" terrorist som angrep fransk polis med hammare var känd SR-journalist
www.friatider.se/svensk-terrorist-som-angrep-fransk-polis-med-hammare-jobbade-som-journalist-p-sr
Terrorist-Media. Det var den prisbelönte SR-journalisten Farid Ikken, 40, som sköts av polis på tisdagen efter att ha attackerat en polisman med en hammare i Paris, kan Fria Tider avslöja idag. Som journalist i Sverige fick Ikken ta emot EU-kommissionens journalistpris för ett snyftreportage om illegala invandrare.
nyheter24.se/nyheter/utrikes/886350-mannen-som-gick-till-attack-mot-polis-i-paris-var-svensk-journalist
Flera kända svenskar misstänktes för samröre med de tyska terroristerna, men friades från dessa misstankar: den socialdemokratiske riksdagsledamoten Juan Fonseca, tv-producenten Göran Elwin och SVERIGES RADIO P2:s nuvarande kanalchef Elle-Kari Höjeberg
www.inblick.se/nyheter/2017/06/09/da-terrordomda-nu-samhallstoppar
Juan Fonseca, som senare blev socialdemokratisk riksdagsledamot, greps av Säpo efter att ha kört två rundor med möbler mellan Fittja och en Stockholmslägenhet som tillhörde Norbert Kröcher. Juan Fonseca häktades, riskerade utvisning och satt inlåst i fem veckor innan han försattes på fri fot och fick ett skadestånd.
Göran Elwin, senare programledare och producent på Sveriges television, avlyssnades av Säpo och deltog bland annat på en presskonferens tillsammans med RAF-medlemmen Siegfried Haag i december 1974.
Han deltog även i en demonstration utanför västtyska ambassaden i Stockholm dagen efter att Säpo varnats för att ambassaden kan vara målet för ett terrorattentat.

Göran Elwin var enligt Säpo en ”flitig kommentator beträffande Baader-Meinhof-problematik i massmedia” och avlyssnades av den svenska säkerhetspolisen, konstaterade tidningen Fokus i juni 2010.
I maj 1975 anlände RAF-ledaren Andreas Baaders personlige försvarare Hans Christian Ströbele till Stockholm och togs emot av journalisten Frank Hirschfeldt och sammanträffade med Göran Elwin, konstaterar tidningen.
Elle-Kari Höjeberg var gift med Tomás Okusono Martinez, som utvisades utan rättegång enligt terroristlagen efter att ”Operation Leo” hade avslöjats. Polisen hade misstankar om att Elle-Kari Höjeberg hade hjälpt ambassadockupanterna och hon togs in till förhör och satt anhållen i två veckor. Hon släpptes eftersom polisen inte kunde styrka att hon gjort sig skyldig till något brott varken i samband med ambassaddramat eller i ”Operation Leo”.

Cecilia BODSTRÖM försvarade...
När tidningen Scoop i september 2014 pekade ut en Elle-Kari Höjeberg som misstänkt terrorist, gick SR:s biträdande programdirektör Cecilia Bodström ut och försvarade henne i ett pressuttalande där hon konstaterade att Höjeberg 1977 var ”gift med en mexikansk medborgare som misstänktes för samröre med terrorister.

Elle-Kari Höjeberg förhördes även av Säpo. Det fanns ingen grund för misstankar mot henne och utredningen lades ned.”
Cecilia Bodström, som är dotter och syster till de två S-ministrarna Lennart och Tomas Bodström, var tidigare medlem i redaktionskommittén för Arena, en webbtidning för dem som är ”intresserade av politik och samhällsdebatt ur ett brett vänsterperspektiv”.
Som programdirektör påpekade hon att Elle-Kari Höjeberg har haft ett antal ansvarsfulla positioner i Sveriges Radio och är en betrodd kanalansvarig för P2.
”Vem hon var gift med för snart 40 år sen saknar betydelse. Det påverkar inte hennes arbete för Sveriges Radio idag”, betonade Cecilia Bodström.

av: RUBEN AGNARSSON 2017-06-11 13:09:25 Anmäl

Efter att vi på [*sekretess*] avslöjade denna sluge dataintrångsbenägde KOMMUNIST & CO., så vände han - så ertappat - sitt tidigare så vinklade & sååååååååååååååååååå medvetna vinklade foto upprätt - igen.

Ha ha.SO BUSTED!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Innan dess så var hans kommunistiske huvud på fotot vridet snett till vänster på fotot.

De är sååååååååååååååååååååååå sjuka & avundsjuka dessa patetiska landsförrädare - tillsammans - med Anders=SÄPO vänster f.d chefen på Migrationsverket, som landsförrädiskt öppnande alla portar på order av (((NWO))) skuggregerinarna i alla landsförrädiska infiltrerade länder.

Kommunisterna + (((666)))=landsförrädare 2017-06-05 16:19:52 Anmäl

Som man röstar får man ligga.
Löjligt med att sååååååååååååååååååååååååååååååå medvetet av (V)-kommunisten använda ett foto som ligger fel & snett. Men, men...det så (((deras))) landsförrädiska patsy's verkar. På order.

De onämnbara => (((666))) 2017-06-05 14:54:46 Anmäl