The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

(ViSk)=Vänstern i Svenska kyrkan, Österåker.

Nöje och Kultur 2017-06-07 00:11:00 Visningar: 624 Anmäl nyheten


Vänstern i Svenska kyrkan (ViSk) är en nomineringsgrupp med undertecknad som enda kandidat i Österåkers kommun. Jag ställer upp även i kyrkovalet till kyrkofullmäktige i Österåkers nya pastorat och till Stockholms stift liksom för nuvarande sedan 2013/2014 i Österåker-Östra Ryds församling.

Jag anser, att Svenska kyrkan ska stå fri från partipolitisk påverkan, fri att kritisera regeringen och den rådande politiken, vilket kyrkan har svårare att göra när etablerade riksdagspartier sitter på beslutande funktioner i kyrkan. Politiker i regeringen kan ju tycka att det är obekvämt att Svenska kyrkan har en annan åsikt än regeringens. Föreställ dig att en homofobisk, kvinnofientlig, främlingsfientlig eller till och med nazistisk partipolitik skulle komma att dominera i Svenska kyrkan. Hur svårt skulle kyrkan då inte få att efterleva evangeliet. Därför tycker jag att Svenska kyrkan ska få vara fri från partipolitiska nomineringsgrupper.

Däremot tolkar jag evangeliet befrielseteologiskt, inspirerat av marxismen, för att befria människor ur fattigdom. Att passivt åse hur människor lider i ojämlika förhållanden är inte kristet. Svenska kyrkan har sin egen lag som kallas Kyrkoordningen (KO). Det är den lagstiftningen Svenska kyrkan följer och som säger en hel del om hur hon uppfattar sin roll i vår moderna kontext.

Jag vill vrida kyrkan åt vänster. Jesu predikan och sätt att leva visar att jämställdhet och allas lika värde är ovillkorligt kristet. Det kan jag inte förknippa med ökande klyftor i samhället. Jag vill att Svenska kyrkan ska verka ännu mer i Jesu efterföljd. Det är det som är min drivkraft. Jag ser att evangeliet är i överensstämmelse med socialismen och feminismen, såsom att värna miljön. Det finns två kristna tolkningsriktningar rörande människan och naturen. Den ena anser att naturen är underställd människan och den andra att människan är en del av naturen. Jag ansluter mig till den sistnämnda. Jag är för vår egen överlevnad beroende av att djur och växter mår bra.

Valplattform för Vänstern i Svenska kyrkan (ViSk)
Visk verkar för
* att Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle
* att Svenska kyrkan ska vara pådrivande för en generös flyktingpolitik, rätt till familjeåterförening och stärkt asylrätt
* att Svenska kyrkan ska vara aktiv i samhällsdebatten, verka mot orättvisor – både nära och långt borta
* att Svenska kyrkan ska vara pådrivande för att minska sociala, ekonomiska och kulturella klyftor i samhället
* att Svenska kyrkan ska verka för allas lika värde oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder och ålder
* Att Svenska kyrkan ska vara öppen för människor av olika tro och skapa förutsättningar för goda möten
* Att Svenska kyrkan ska vara pådrivande för en hållbar utveckling och vara förebild i miljöarbetet
* Att Svenska kyrkan ska vara etiskt driven i sin kapitalförvaltning och inte investera i vapen, cigaretter och alkohol samt inte investera i företag som använder barnarbete eller har otillfredsställande arbetsförhållanden.
Ed Vivenius alltid anträffbar via vivenius@gmail.com, mobiltelefon vissa tider, men alltid även via sms och telefonsvarare på 070-436 11 99. www.vivenius.se och personer.eniro.se/p/ed+vivenius/132367Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

VÄNSTER EXTREMISTER finansierade av underrättelsetjänster såsom MoSSad...and their likes...

2017-06-11 17:49:04 Anmäl

Känns mönstret igen => "Flera medlemmar i Kröcher-ligan var tränade och finansierade av den östtyska säkerhetspolisen Stasi, skriver Inblick. En av medlemmarna, Armando Carillo, var tränad i Nordkorea. Två av de svenskar som dömdes är i dag döda."

IS har också finansierats av olika underrättelsetjänster, med sina respektive (((illvilliga agendor)))...

Just saying 2017-06-11 12:58:08 Anmäl

Om någon fortfarande undrar varför stackars Sverige befinner sig i fritt fal... samt dekadensen brer ut sig, tillsammans med en HBTQ-vurmande "kidnappad" svensk "kyrka" vars ledare mestadels är både flator & bögar.

Då: Terrordömda - Nu: Samhällstoppar
Efter att ha dömts för terrorbrott på 1970-talet för sina planer på att kidnappa justitieminister Anna-Greta Leijon, tillhör flera av de terrordömda i dag den svenska samhällseliten. Få av dem vill prata om sina planer på att genomföra det som kunde ha blivit ett av Sveriges mest spektakulära terrordåd.
www.inblick.se/nyheter/2017/06/09/da-terrordomda-nu-samhallstoppar
Ingick i vänsterextrem terrorgrupp som skulle kidnappa S-minister – nu är de en del av Sveriges samhällselit
www.friatider.se/ingick-i-v-nsterextrem-terrorgrupp-som-skulle-kidnappa-s-minister-nu-ing-r-de-i-sveriges-samh
1977 planerade vänsterextremisterna att kidnappa den tidigare invandrarministern Anna-Greta Leijon (S). Om något gick fel skulle ministern dödas. Flera svenskar fälldes och idag ingår några av dem i Sveriges skattefinansierade samhällselit som politiskt korrekta akademiker

Vänsterextremister planerade kidnappa svensk minister, dömdes till fängelse, nu tillhör de etablissemanget
petterssonsblogg.se/2017/06/10/vansterextremister-planerade-kidnappa-svensk-minister-domdes-till-fangelse-nu-tillhor-de-etablissemanget/

Ur led är vårt dekadenta etablissemang 2017-06-11 12:53:09 Anmäl