The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Presentation av Vänstern i Svenska kyrkan (ViSk).

Inrikes 2017-06-07 00:11:00 Visningar: 200 Anmäl nyheten


Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) är en nomineringsgrupp som ställer upp i val till de styrande organen i pastorat och stift och till Kyrkomötet, vilket är Svenska kyrkans egen "riksdag".

ViSK var tidigare Vänsterpartiet i Svenska kyrkan, men sedan Vänsterpartiet lämnade Svenska kyrkan år 2004 är ViSK en partipolitiskt oberoende och kyrklig nomineringsgrupp som erhåller mandatstöd från Svenska kyrkan. Vem som helst kan dock stödja oss genom att bidra till vår valfond. Vem som helst med vänsterkristna värderingar kan vara medlem. Valplattformen ser du nederst på denna sida och det är den alla medlemmar i ViSK skriver under på.

Vi anser, helt i linje med Vänsterpartiets dåvarande åsikt, att Svenska kyrkan ska stå fri från partipolitisk påverkan, fri att kritisera regeringen och den rådande politiken, vilket kyrkan har svårare att göra när riksdagspartier sitter på beslutande funktioner i kyrkan. Politiker i regeringen kan ju tycka att det är obekvämt att Svenska kyrkan eller andra religiösa samfund har en annan åsikt än regeringens. Föreställ dig att en homofobisk, kvinnofientlig, främlingsfientlig eller till och med nazistisk partipolitik skulle komma att dominera i Svenska kyrkan. Hur svårt skulle kyrkan då inte få att efterleva evangeliet! Därför tycker vi att Svenska kyrkan ska få vara fri från partipolitiska nomineringsgrupper.

Däremot tolkar vi evangeliet befrielseteologiskt, alltså inspirerat av marxismen, för att befria människor ur fattigdom. Det tycker vi ytterst sett är att "göra min Faders vilja". Att passivt åse hur människor lider i ojämlika förhållanden är inte kristet. Att ge allmosor är förstås bättre än att förhålla sig helt passiv, men bäst är att skapa jämlika förhållanden. Svenska kyrkan har sin egen lag som kallas Kyrkoordningen (KO). Det är den lagstiftningen Svenska kyrkan följer och som säger en hel del om hur hon uppfattar sin roll i vår moderna kontext.

Vi vill vrida kyrkan åt vänster. Jesu predikan och sätt att leva visar att jämställdhet och allas lika värde är ovillkorligt kristet. Det kan vi inte förknippa med ökande klyftor i samhället. Vi vill att Svenska kyrkan ska verka ännu mer i Jesu efterföljd. Det är det som är vår drivkraft. Vi ser att evangeliet rimmar med socialismen och feminismen, såsom att värna miljön. Det finns två kristna tolkningsriktningar rörande människan och naturen. Den ena anser att naturen är underställd människan och den andra att människan är en del av naturen. ViSK ansluter sig till den sistnämnda. Vi är för vår egen överlevnad beroende av att djur och växter mår bra.

Kvinnliga präster och samkönade äktenskap är självklart för både ViSK och Svenska kyrkan idag. Dock finns det ännu präster som menar att de inte kan viga homosexuella par och de bör frivilligt avstå sin vigselrätt, eller också måste kyrkan ta ansvar och inskränka deras vigselrätt. Diskriminering av homosexuella är ju olagligt.

Se vår valplattform nedan.

Valplattform för Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)
Visk verkar för
* att Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle
* att Svenska kyrkan ska vara pådrivande för en generös flyktingpolitik, rätt till familjeåterförening och stärkt asylrätt
* att Svenska kyrkan ska vara aktiv i samhällsdebatten, verka mot orättvisor – både nära och långt borta
* att Svenska kyrkan ska vara pådrivande för att minska sociala, ekonomiska och kulturella klyftor i samhället
* att Svenska kyrkan ska verka för allas lika värde oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder och ålder
* Att Svenska kyrkan ska vara öppen för människor av olika tro och skapa förutsättningar för goda möten
* Att Svenska kyrkan ska vara pådrivande för en hållbar utveckling och vara förebild i miljöarbetet
* Att Svenska kyrkan ska vara etiskt driven i sin kapitalförvaltning och inte investera i vapen, cigaretter och alkohol samt inte investera i företag som använder barnarbete eller har otillfredsställande arbetsförhållanden.

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

VÄNSTER EXTREMISTER finansierade av underrättelsetjänster såsom MoSSad...and their likes...

2017-06-11 17:49:04 Anmäl

Känns mönstret igen => "Flera medlemmar i Kröcher-ligan var tränade och finansierade av den östtyska säkerhetspolisen Stasi, skriver Inblick. En av medlemmarna, Armando Carillo, var tränad i Nordkorea. Två av de svenskar som dömdes är i dag döda."

IS har också finansierats av olika underrättelsetjänster, med sina respektive (((illvilliga agendor)))...

Just saying 2017-06-11 12:58:08 Anmäl

Om någon fortfarande undrar varför stackars Sverige befinner sig i fritt fal... samt dekadensen brer ut sig, tillsammans med en HBTQ-vurmande "kidnappad" svensk "kyrka" vars ledare mestadels är både flator & bögar.

Då: Terrordömda - Nu: Samhällstoppar
Efter att ha dömts för terrorbrott på 1970-talet för sina planer på att kidnappa justitieminister Anna-Greta Leijon, tillhör flera av de terrordömda i dag den svenska samhällseliten. Få av dem vill prata om sina planer på att genomföra det som kunde ha blivit ett av Sveriges mest spektakulära terrordåd.
www.inblick.se/nyheter/2017/06/09/da-terrordomda-nu-samhallstoppar
Ingick i vänsterextrem terrorgrupp som skulle kidnappa S-minister – nu är de en del av Sveriges samhällselit
www.friatider.se/ingick-i-v-nsterextrem-terrorgrupp-som-skulle-kidnappa-s-minister-nu-ing-r-de-i-sveriges-samh
1977 planerade vänsterextremisterna att kidnappa den tidigare invandrarministern Anna-Greta Leijon (S). Om något gick fel skulle ministern dödas. Flera svenskar fälldes och idag ingår några av dem i Sveriges skattefinansierade samhällselit som politiskt korrekta akademiker

Vänsterextremister planerade kidnappa svensk minister, dömdes till fängelse, nu tillhör de etablissemanget
petterssonsblogg.se/2017/06/10/vansterextremister-planerade-kidnappa-svensk-minister-domdes-till-fangelse-nu-tillhor-de-etablissemanget/

Ur led är vårt dekadenta etablissemang 2017-06-11 12:53:09 Anmäl