The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Kommunen medfinansierar breddning av länsväg 276.

Inrikes 2017-06-20 23:11:17 Visningar: 380 Anmäl nyheten

Söravägen.

Foto: Söravägen.


"Österåkers kommun medfinansierar breddning av väg 276

Breddningen av väg 276 görs mellan Margretelundsvägen och Söralidsvägen.
Nu ska flaskhalsen på väg 276 genom centrala Åkersberga byggas bort. Österåkers kommun går in som medfinansiär av en breddning av vägen. Det beslutades av Kommunfullmäktige den 19 juni.

Det är Trafikverket som ansvarar för väg 276 genom Åkersberga. Vägen är hårt belastad, framför allt under högtrafik. Under åren 2010-2016 har ett projekt med olika så kallade trimningsåtgärder genomförts för att förbättra framkomligheten. Exempelvis har dubbla körfält införts på vissa sträckor.

Nu har Österåkers kommun arbetat fram ett avtal med Trafikverket för att möjliggöra dubbla körfiler även på sträckan Margretelundsvägen-Söralidsvägen. Just den sträckan är en flaskhals för trafiken genom Åkersberga, vilket också har uppmärksammats i olika trafikstudier. Trafikverket har inte prioriterat detta och därför har Österåkers kommun beslutat om att gå in och medfinansiera projektet.

- Det känns mycket positivt att vi nu tar ett stort steg för att åstadkomma dubbla körfält även på denna mycket trafikbelastade del av väg 276. Det kommer att ge avsevärt bättre flöde när det står klart, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Trafikverket ansvarar för drift
Nu ska projekteringshandlingar tas fram och Trafikverket ska pröva om åtgärden är av en typ som kräver vägplan eller inte. Prövningen görs av Trafikverket eftersom väg 276 är en statlig väg. Det går fortare att genomföra breddningen om det inte krävs en vägplan. Trafikverket kommer att vara byggherre och ansvarig för den framtida driften av vägen.

Avtalet omfattar en total kostnad om 29 miljoner kronor.

- Den höga samhällsnyttan motiverar att Österåkers kommun går in och gör en medfinansiering på en annars statlig väg. Med detta byggs en flaskhals bort, vilket ger ekonomiska och miljömässiga vinster och en bättre livskvalitet. Därför bör arbetet utföras så snart det är möjligt, säger Michaela Fletcher."

Källa:

www.osteraker.se/boendemiljo/arkivboendemiljo/nyhetsarkiv2017boendemiljo/osterakerskommunmedfinansierarbreddningavvag276.5.34c09d9815c0cf836195f79.html

"Beläggningsarbeten Söralidsvägen

Ett av sommarens alla beläggningsarbeten kommer att göras på delar av Söralidsvägen. Arbetena pågår den 14-15 juni samt den
29 juni.

Där kommer framförallt fräsning av befintlig asfalt att göras onsdag och torsdag, den 14-15 juni. Därefter kommer asfalteringsarbetet göras torsdagen den 29 juni, istället för som tidigare sagts före midsommar. Det beror på att leveransen av bitumen, den olja som används i asfalteringsmassorna, har blivit försenad till entreprenören.

Trafiken regleras med hjälp av trafikvakter.

Har ni några frågor är ni välkomna att mejla oss på: trafik@osteraker.se

Visa hänsyn och kör lugnt!

Ett av sommarens alla beläggningsarbeten är på Söravägen.

Upprustning görs av körbanan och korsningen Söravägen-Margretelundsvägen. Det som kommer att göras är bland annat fräsning av körbanan, ny asfalt, plattor, kantstenar, brunnar, fartdämpande åtgärder och breddning av gångbanan.

När asfalteringen görs kommer reglering av trafiken skötas av vägvakter. Arbetet kommer att pågå till och med vecka 27, det vill säga till ungefär den 9 juli.

Har ni några frågor är ni välkomna att mejla oss på: trafik@osteraker.se

Visa hänsyn och kör lugnt!"

Källa:

www.osteraker.se/boendemiljo/trafikochgator/aktuellatrafikprojekt.4.71fcf4251429dfd2f5c41b.html

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här