The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Vakanta chefsbefattningar i Österåkers församling!

Inrikes 2017-06-21 01:09:47 Visningar: 622 Anmäl nyheten


Såväl församlingens kyrkoherde-som kyrkogårds-och fastighetschefsbefattning är vakanta.

Det har varit en mycket turbulent mandattid, sedan jag blev invald i kyrkopolitiken 2013.

Vid något tidigare tillfälle blev jag och övriga förtroendevalda informerade om att just i nu mediaaktuella händelser förelåg inte några som helst problem, vilket nu uppenbarligen visar sig inte alls var med sanningen överensstämmande.

Då sades det att GPS-navigering med satellithjälp för X och Y- koordinater användes för att fastställa exakt gravplats och jag kände mig trygg med det beskedet.

Det började med att dåvarande kyrkoherden avskedades och för att betala hans begärda avgångsvederlag var vi tvungna att sälja prästgården i Östra Ryd till greve Douglas för reapris.

De senaste kyrkogårds-och fastighetscheferna har liksom kyrkoherden också fått sluta.

Tidigare kyrkorådsordförande avgick och lämnade Svenska kyrkan p.g.a. Att vi blev överkörda av Stockholms stift och tvingas in i ett pastorat fr.o.m. 1 januari 2018 med åtföljande problem för en stor del av många i personalen p.g.a. Förestående pensionsavgångar i närtid.

Om allt detta kan läsas i protokoll, verksamhetsberättelser, årsredovisningar etc. här:

www.svenskakyrkan.se/osterakerostraryd

Askvar är en svart sammetspåse fordrad med siden och med grått sänkband. Används för gravsättning av aska.

"Detta har hänt. Askgravlunden vid Österåkers kyrkogård togs i bruk 2008. Det är ett område som innehåller 1 600 rutor, 40 gånger 40 centimeter stora, fördelade på flera rader. Varje ruta är en gravplats, och kan innehålla askor efter fem avlidna.

Askorna gravsätts i respektive gravplats i sammetspåsar, ovanpå varandra med 20 centimeters mellan­rum. Familjen har möjlighet att vara med vid gravsättningen, men gravarna har ingen sten och är inte utmärkta. Däremot märks varje askpåse med identifikationsbrickor så att man vet vem som är begravd var.

2014 upptäckte församlingen att förteckningen över gravplatserna inte stämde överens med verkligheten - enkelt utryckt: det gick inte att veta vem som är begravd var.

Askgravlundar har under de senaste åren blivit allt vanligare inom begravningsväsendet. Mer än hälften av stockholmarna väljer att gravsätta sina anhöriga i minneslund eller askgravlund, enligt siffror som begravningsbyrån Ignis har tagit fram."

KÄLLA: DN ONSDAGEN DEN 21 JUNI 2017.

"I tio år har personer fått löften om att få begravas intill sina anhöriga i askgravlunden på Österåkers kyrkogård. Men för tre år sedan upptäcktes att kartan över vem som ligger begravd var inte stämmer överens med verkligheten – och att människor i stället kan ha lagts till sista vilan bland okända. Först i år informerades de anhöriga.
– Vi tar detta på största allvar och vi vill vara öppna med att vi gjort fel, säger kyrkoherden Lena Walderfelt.
Att det var något som inte stod rätt till i askgravlunden på Öster­åkers kyrkogård upptäcktes för tre år sedan. Vid en gravsättning av en person som skulle få vila i samma gravplats som sin livskamrat, uppdagades att det fanns en annan persons aska på den angivna platsen.

Församlingen konstaterade att kartan som visar var respektive aska finns inte stämde överens med verkligheten. Det rör sig om 184 utnyttjade gravplatser, som har plats för fem askor vardera.

Men trots upptäckten dröjde det till i år innan församlingen vidtog några åtgärder.

– Det kanske var för obehagligt. Det är djupt beklagligt att det inte hänt något tidigare. Men nu viftar vi vit flagg. Vi har gjort fel och vi står för det, säger prästen Lena Walderfelt, som i april gick in som vikarierande kyrkoherde i Österåker-Östra Ryds församling.

Hon säger att hon agerade så fort hon fick vetskap om felaktigheterna.

– Jag fick ärva det här ärendet och vi tog det direkt till kyrkorådets ordförande, berättar hon.

Walderfelt ärvde ärendet från Jan Novosel, som tillträdde som kyrkoherde i församlingen 2014. Han har varit tjänstledig sedan i våras och ska snart börja på en ny tjänst på grund av flytt.

Han säger själv att han fick reda på felaktigheterna i fjol. Anledningen till att församlingen valde att inte informera anhöriga var enligt honom att man ville ha mer information.

– Det kan riva upp mycket och då ville man vara helt säker. Man ville ha bilden klar för sig. Detta får inte ske och det är upprörande naturligtvis, säger Jan Novosel.

Jörgen Palmberg (S), kyrkorådets ordförande i Österåker-Östra Ryds församling, berättar att ärendet ­varit uppe en gång tidigare:

– Men då hade vi inte klart för oss hur allvarligt det var. Vi kan inte säga exakt var någon ligger. När jag förstod vidden av det hela kallade vi snabbt som tusan till extra kyrko­möte där vi vidtog åtgärder, säger han.

Kyrkogårdspersonalen ska enligt uppgift till DN ha provgrävt på befintliga gravsättningar – utan formellt tillstånd för gravöppning – för att få åtkomst till den identitetsbricka som vardera aska försetts med.

Då har det visat sig att dessa brickor saknas i vissa fall – troligen har man skrivit identitetsnummer för hand, vilket lett till att skriften försvunnit i jorden.

Lena Walderfelt säger att det inte handlar om ”provgrävningar”, utan om att man i några fall grävt vidare i längan tills man hittat rätt stoft.

– Detta har personalen upplevt som väldigt jobbigt eftersom man självklart vill att det ska vara ordning och reda, vilket det tyvärr inte har varit. Men det handlar inte om att man har flyttat eller rört askan, och stört den sista vilan.

I de flesta askgravlundar begravs avlidna i löpande ordning. På Österåkers kyrkogård har man dock erbjudit personer att kunna ligga i samma gravplats. Även begravningsbyråer har lämnat denna information till anhöriga.

– Make och maka till exempel. Tanken var väl god, men problemet var att man har gjort en tavla, man har mätt galet. Därför kan vi inte säga exakt var personer ligger i dag, för man har mätt från två olika håll under åren, säger Jörgen Palmberg.

”Situationen ska nu ha blivit som sådan att man inte med säkerhet vet var respektive stoft finns och att det kan finnas en överhängande risk för att anhöriga trots löfte ska ha blivit begravda på fel plats, med någon som de inte har anknytning till”, uppger DN:s uppgiftslämnare.

– Vi har grävt, det är så vi har upptäckt problemet. När vi ska söka ”Ulla Andersson” för att lägga ner hennes make så småningom så visar det sig att man har mätt fel. Hon ligger inte där vi trodde. Vi har inte grävt på så speciellt många ställen, utan vi förstår att problemet finns. Nu har vi stoppat grävandet och anmält oss själva till länsstyrelsen, säger Jörgen Palmberg.

Trots att felet alltså upptäcktes för tre år sedan informerades de anhöriga först i början av sommaren.

– Det känns inget vidare att behöva informera om det här. Eftersom vi inte vet exakt var någon ligger, eftersom vi inte kan garantera det i dag. Då låter vi gravfrid råda, då gravsätter vi inte fler i hålen även om det finns fler platser. Vi har inget annat val än att låta gravfrid råda. Vi kan inte hålla på och leta i gravar, säger Jörgen Palmberg.

Han säger att han inte har hört några reaktioner själv, men fått uppfattningen om att det finns en stor förståelse från de anhörigas sida.

– Hade man hemskt gärna velat ligga tillsammans hade man kanske valt en urnsättning med gravsten. Men det är olyckligt att vi gjorde detta från första början i askgravlunden. Det normala är inte att man gör så.

Enligt Lena Walderfelt har en handfull personer hört av sig med frågor, men de flesta har tagit beskedet med ro.

– I två fall har det rivit upp en del känslor och där hjälps vi åt med själa­vård. Mitt i allt det här har det fört oss närmare varandra. Vi hjälps åt i sorgen för att kunna komma tillbaka till livet.

Framöver kommer ingen att ­lovas en plats intill en anhörig.

Marijana Dragic

marijana.dragic@dn.se

Emma Bouvin

emma.bouvin@dn.se"

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här