The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Hon ska se till att befintliga byggrätter bebyggs.

Inrikes 2017-06-27 15:31:33 Visningar: 396 Anmäl nyheten

Nooshi Dadgostar. Foto: Denny Lorentzen

Foto: Nooshi Dadgostar. Foto: Denny Lorentzen


"Regeringen har beslutat om att en särskild utredare ska utses för att säkerställa att befintliga byggrätter i landets kommuner tas i anspråk och bebyggs.
Till utredare har Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, utsetts.

– Behovet av bostäder är stort och i många kommuner finns ett betydande antal byggrätter som står outnyttjade. Om de kan utnyttjas kan vi få fram fler bostäder snabbare, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande.

– Jag är glad över att vi kommit överens med regeringen om att tillsätta den här utredningen. Vi måste göra allt för att hålla uppe den höga byggtakten. Att tilldelad mark ska bebyggas borde vi alla kunna vara överens om. Nu får vi se hur det förhåller sig i verkligheten, och om vi måste ge kommunerna ökade möjligheter till kravställande, säger Nooshi Dadgostar.

I uppdraget ingår att kartlägga kommunernas användning av nuvarande bestämmelser i plan- och bygglagen och analysera hur effektiva de är, studera andra metoder kommunerna använder sig av, sprida information om goda exempel och bedöma om det finns behov att förstärka kommunernas möjligheter att säkerställa detaljplanernas genomförande och i sådana fall föreslå förslag på hur förstärkning kan göras." skriver Anna Sjöström den 22 juni 2017 här:

www.byggvarlden.se/hon-ska-se-till-att-befintliga-byggratter-bebyggs-113228/nyhet.html#.WVIxvsxhDHY.facebook

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här