The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Lyckad hämnd för naturen?

Nöje och Kultur 2017-07-16 12:31:54 Visningar: 457 Anmäl nyheten

Inledningssekvensen i Stefan Jarls film

Foto: Inledningssekvensen i Stefan Jarls film


Jag jämför gärna med Stefan Jarls film:"Naturens hämnd" Animerad sekvens inleder filmen: Örn lyfter med människa i sina klor. En grupp betraktare står på marken.
Sjukhusklinik. En liten pojke får en spruta av sköterska. Det gör ont och han jämrar sig. Rofylld natur. Skog i solljus. Betande rådjur. Fors. Skogsdunge i motljus. En insjö där en and simmar fram med sina ungar. Spindelväv. Rådjur.
En helikopter hörs starta. Ett rådjur och en hare hukar sig för ljudet.
Helikoptern bombarderar under starkt dån sjön med kalk i stora kaskader. En kalkmaskin på pontoner sprutar kalk över sjön.
Berättaren: "I den här sjön finns inte längre något liv, leker inte längre någon fisk. Faller ett löv, förmultnar det inte. Grodorna kan inte längre fortplanta sig här, fåglarna inte kläcka sina ägg. Dom tungmetaller som ingår i naturens kretslopp lakas ut och hamnar som förorening i grundvattnet. Svavel- och kvävenedfall, gödselmedel och kalhyggen håller på att slå ut vatten, skog och åkermark."
Skräddare i bild.
Berättaren: "Sjön har fått nya härskare. Här härskar nu skräddare över sjöns yta. Eftersom ingen fisk äter dom, har dom blivit så stora och feta att ytspänningen hotar att brista under dom."
Helikopter bombarderar skogen med kalk. En älg flyr undan. En undervattensbild visar hur kalk sjunker ner till sjöns botten.
En tankbil sprutar kalk över skogen.
Fågelsång, annars tystnad. Kalkvita träd.
Berättaren: "Nånstans fick människan för sig att hon var naturens herre. Människan var satt att fullkomna naturen, att bli naturens egen lilla trädgårdsmästare."
Nerkalkad groda och en snigel som har svårt att ta sig fram i kalken.
Berättaren: "Filosoferna hävdade att djuren saknade själ, och att naturen var en maskin som kunde fås att gå människans ärenden."
Ett bi kämpar för sitt liv i kalken.
Text: "Vi skall inte smickra oss för människans seger över naturen. För varje sådan seger tar naturen hämnd." Engels, 1876.
Den lille pojken på sjukhuset. Hans pappa åker hiss med honom och bär honom genom långa korridorer.
Berättaren: "Jag visste inte att också barn kan få cancer. Men jag såg det med egna ögon på en klinik i Göteborg. När den här lilla grabben var fyra månader, fick han en druvklastumör på den plats där prostata sitter. Sedan dess har resorna hit för behandling med cellgift varit legio.
Därute är det några dagar före jul. Härinne är det bara en i raden av behandlingsdagar." Havsvågor bryts mot hällar i havsbandet. Döda, oljeindränkta fåglar ligger och slår i vattenbrynet.
Berättaren: "Nittio procent av all cancer är miljöbetingad, ett resultat av vårt sätt att leva." En bonde går och sår för hand i ett soldränkt landskap.
Berättaren: "Jag har rest upp till Jämtland, till Nisse.
Den mat vi odlar är den största enskilda orsaken till cancer."
Nisse, en bonde, experimenterar med bl a grödor, odlade med konstgödsel och sådana som drivits fram med stallgödsel. Nisse berättar om mögelgifter, en följd av kvävegödsling, och säger att de är det största hotet. Bl a kan de ge upphov till olika former av cancer, hjärtinfarkter, missfall, tarm- och gallinfektioner, allergier m m. Och användningen av kvävegödsel mer än fördubblades under 1970-talet.
Klipp till ett jättestort lager, fyllt med konstgödsel från golv till tak.
Rådjur i vinterlandskap.
Berättaren: "Mau-Mau-folket svor en ed att hellre gå i döden än förlora sin jord. Det var på landsbygden i Afrika för inte så länge sedan."
Nisse skördar och torkar sin säd och redovisar resultatet av odlingen i försöksrutor. Säden som odlats med naturgödsel är i oerhört bättre kondition än den kvävegödslade, som är full av mögel, och detta trots att de torkats under samma betingelser. Den kvävegödslade säden innehåller 1.400 gånger mer mögel än den naturgödslade.
Nisse utfodrar i testsyfte tre av sina får med den kvävegödslade säden. Alla tre insjuknar, ett får hosta och dör, ett får missfall, och det tredje minskar drastiskt i vikt. Blodcancer, konstaterar Nisse.
Klipp till rådjur i snöklädd skog. Tjädertupp.
Berättaren fortsätter Mau Mau-folkets historia: "Med undantag av noshörningen blev alla djur våra vänner" som varnade dem för fiendens angrepp.
Traktor med gödselspridare, likt ett förhistoriskt vidunder.
Supras rökspyende skorstenar.
Nisse begraver ett får. "Mögelgifterna är de mest giftiga i naturen."
En igenvuxen sjö.
Berättaren: "Hälften av det konstkväve vi sprider ut tas upp av växterna. Resten lakas ut i vattendragen.
Gifterna lagras upp i våra kroppar.
Den del av skörden vi ratar som människoföda ger vi åt husdjuren i form av kraftfoder. Det är inte konstigt då att den svenska bondgården har förvandlats till en sjukstuga."
En bekymrad husdjurskonsulent inspekterar en gård i Uppland och finner kor som lider av diarré och ljuverinflammation.
En slaktare berättar om hur det ser ut när han skär upp juver, "som rutten vaniljkräm", fullt av var.
Landskapsbilder, sandstrand, slättbygd.
Berättaren: "Allt det här är vårt. Här är vi födda, här har vi vuxit upp. Det här är vårt land, vår jord, våra skogar, vår himmel."
En bonde på en gård utanför Gävle berättar att en tredjedel av hans får fött missbildade lamm, något som han sätter i samband med kraftfoderanvändning. Hos människan ger den allergier. "Visst fanns det mögel förr också, men aldrig blev du sjuk utav det." Han berättar om de tröskgäng på elva man som fanns förr. De drog från gård till gård och tröskade. Det hände att de blev dåliga, men det var något övergående. Nu finns det något kroniskt som man kallar tröskdammslunga!
Ett slakteri i Danmark. Berättaren säger att här kasseras sjuka djur, så många som 5.000 om året. "I Sverige äter vi dom."
Nisse återkommer och berättar om hur höns utfodrade med besprutade blåbär sedan lagt ägg utan skal.
Bilar med ett antal män på avstånd i skogen. Det är ett jaktlag.
Berättaren om hur Mau Mau-folket till slut kunde infångas. "Skogen kunde avskärmas och belägras."
Vi ser en man i skyddsdräkt och mask, klädd för besprutning av bekämpningsmedel.
En lantbrukarhustru berättar om de problem hon fått sedan hon träffats av ett moln av bekämpningsmedel. Tår och fingrar har blivit krökta, och hon har också drabbats av andningssvårigheter.
Berättaren: "Konstkvävet konkurrerar ut jordens egna kvävefixerare och utarmar mikrolivet. Daggmasken ger upp. Marken eroderar. Växterna blir känsligare för växtsjukdomar. Svampfloran och bladlössen ökar, vilket i sin tur kräver stora insatser av bekämpningsmedel."
En bonde visar upp en död griskulting född med öppen bukhåla, något han skyller på flygbesprutningen. Dessförinnan fanns det inte ett enda sådant fall.
En man visar upp sina hopkrökta fingrar.
På ett fält en skadad morkulla som inte kan lyfta.
Sand som blåser. Plogning. Höstregn. Åska.
Nisse: "Välfärdssjukdomarna kan framkallas av mögelarterna." Å andra sidan "är [jag som bonde] inte lönsam om jag inte kvävegödslar. Men sanningen är att folk aldrig fått så dyr mat som under de senaste åren. Människorna själva, djuren och naturen har fått stryk." Supras rykande skorstenar i Landskrona. Gödningsfabrikens utsläpp av tungmetaller rinner rakt ut i Öresund i en gipsartad massa.
Amatörfilm från 1940-talet. En liten pojke vid en bäck. Familjen är på utflykt i naturen. Mamman dricker medhavt kaffe.
Berättaren: "Vår värld är en del av ett större helt. - Naturen är en väv där allt hänger samman."
Text: "Vi kan aldrig tala om naturen utan att samtidigt tala om oss själva." Capra Amatörfilmens pojke stiger in i en bil som kör iväg.
Rökspyende skorstenar. Djurkadaver.
Obduktion av döda ejdrar. Man konstaterar hjärnförändringar. Det verkar som om hjärnan krympt.
Soldränkt havskust.
80.000 Mau Mau-fångar släpptes, säger berättaren. 1.000 fick sitta kvar. Man skulle vetenskapligt utrota upprorsandan. Till straff fick de tvångsbeså marken. "Ingen åtlydde ordern."
Trafikdödade djur på landsvägen.
Berättaren: "En efter en skjuts fångarna."
Text: "När människan inte längre har plats för medvarelser som hon utvecklats tillsammans med, har naturen inte längre plats för människan." Edberg
Berättaren: "Några av de sista männen rådde inte ens gevären på. Till slut lät man dem löpa. Dom hade inte svikit eden.
Allt är möjligt. Allt är fortfarande möjligt."
Solnedgång över havet.

"Tredje delen av kriget mellan primater ­påminner om ett oändligt antal genrefilmer. Men den lyckas, liksom föregångarna i serien, stå helt för sig själv, skriver Eva af Geijerstam.
”Apornas planet. Striden”

Regi: Matt Reeves Manus: Mark Bomback, Matt Reeves

I rollerna: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Karin Konoval med flera. Längd: 2 tim 20 min (från 15 år).

Man ska akta sig för att leka med genetiken, har blivit den rent innehållsliga slutsatsen när sextiotalets ”Apornas planet” laddats om till hittills tre lyckade fortsättningsfilmer med undertitlarna ”(r)Evolution”, ”Uppgörelsen” – och nu ”Striden”.

Akta sig, det vill säga som människa.

Däremot kan man och bör man helt bestämt leka med dagens digitala trolleritekniker för att anpassa femtio år gamla maskeraddräkter till förvånansvärt övertygande apor, som i rörelsemönster, ljud och teckenspråk ter sig fullständigt trovärdiga – om man förstår att bortse från en del sentimentala överdrifter riktade mot den mänskliga publikens ömmare delar.

För andra gången håller regissören Matt Reeves i kontrollreglagen liksom i manusskrivandet. Han låter apornas majestätiske ledare Caesar ha blivit en medelålders familjefar, som vacklar mellan sin hämndlystnad för en förlorad son och sin önskan om fred.

Motståndare är en utbrytaröverste med ansamlade drag av en Kurtz från ”Apocalypse now” och den så kallade alternativa högern, med hitleristisk balkongretorik och snörrätt marscherande proselyter som tillfångatar aporna och tvingar dem till tvångsarbete för att bygga en mur mot hans mänskliga motståndare. Självklart faller en andra murprojekt i tanken.

Det är listigt av Reeves att låta Woody Harrelson, annars oftast hyggligheten personifierad, gestalta denne sadistiske överste, lika listigt som att låta också honom ha hämnden för en förlorad son som sitt motiv för galenskapen.

Med ”Apornas planet. Striden” överges helt behovet av att inordna någon amorös förveckling i historien. Det har alltid varit en smula besvärande och pliktmässigt att se upphovsmännen till tidigare filmer skriva in någon kvinna i handlingen.

Här i stället en liten flicka med en trasdocka, som drabbats av det frisläppta och av människan skapade viruset, som försett aporna med mänskligt tal och tankeförmåga, samtidigt som det i motsatt ordning berövat människorna förmågorna. Ska det handla om familj, humanism och motstånd, så ska det. Hon tas om hand och slår följe med aporna.

Det märkliga med ”Apornas planet. Striden” är att den påminner om ett oändligt antal genrefilmer: krigsfilmer, västernfilmer, äventyrsfilmer – och samtidigt, liksom sina föregångare i serien, tycks stå helt för sig själv.

Till det medverkar givetvis att inte ens aporna är helt entydiga, även om upplösningen är både förväntad och filosofiskt lättviktig till den oavbrutet svällande och påtagliga musiken.

Men framför allt, samt och synnerligen, att Andy Serkis (Gollum i ”Sagan om ringen” för den som inte minns) gestaltar Caesar med rollens hela vacklan, gestik, tvivel och iakttagelseförmåga.

Och att hans lilla fåtal tappra följe­slagare alla grymtar, halvpratar, vädjar eller offrar sig på väg till den sista striden genom djungel, förbi dånande vattenfall, till ett kargt och vindpinat vinterlandskap.

Som för övrigt bjuder på en naturens hämnd som skulle ha slagit Ruben Östlund och ”Turist” med häpnad.

Men här talar vi ren fiktion, om än ur människoapors oförvillade perspektiv.

Se mer. Se några kärleksfullare möten mellan människa och apa: ”Den vilda fighten” (1978), ”Max mon amour” (1986), ”Det helt nya testamentet” (2015).

Eva af Geijerstam
film@dn.se"

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

I söndags natt gick stenålders-uppfostrade ungdomar till attack mot en försvarslös igelkott utanför en skola i Kristianstad. Händelsen rubriceras som djurplågeri, skriver 24kristianstad.se. Men det är knappast första gången sånt här inträffar bland dessa massinvandrades sadistiska annorlunda uppfostrade snorungar.

Det var under natten mot söndag som vittnen såg ett gäng svartskalliga ungdomar vid Väskolan utanför Kristianstad.

Ett par av de sadistiska främlingarna upptäckte en igelkott och gick sedan till attack.
– Två av dem ska ha brutit loss en planka från en träbänk, som de sedan har slagit ihjäl en igelkott med, säger Richard Glantz, presskommunikatör hos polisen, till 24kristianstad.se.

Händelsen är polisanmäld och rubriceras som djurplågeri.

Men än så länga har polisen inte gripit någon. Gärningspersonerna beskrivs som smala personer i övre tonåren. Kod 291 är dock verksam - igen...

Men, varje år rapporteras om liknande händelser runt om i Sverige och de flesta vaknare vet vad för slags främlingar det är frågan om...

I juni i år kunde man läsa om hur ett kulturellt helt "annorlunda ungdomsgäng" på sex personer gav sig på och sparkade ihjäl en igelkott i småländska Vimmerby. Svarskalle-Gänget ska ha avslutat med att trycka en pinne rakt genom huvudet på igelkotten.

GO HOME 2017-07-18 21:20:48 Anmäl

DU SKA TVINGAS BETALA FÖR DERAS FLOSKLER => GIRIGA SNÅLA KOMMUNISTER & VÄNSTERPARTIET VILL TVINGA ALLA ANDRA ATT BEKOSTA DERAS HYCKLANDE FÖRSLAG!
www.nyhetsverket.se/nyhet/26285/Klasskillnader-d%C3%A5-som-nu%21
Kommunisten Ohly går fortfarande på skyhöga bidrag & blir allt fetare samt latare, medans DU tvingas betala för hans förtidspension samt alla hans barns svindyra privatskolor samtidigt som våra f.d. hårt arbetande fattigpensionärer tvingas leva på vatten & skorpor, för att bekosta dessa landsförrädiska kommunisters lyx och fortsatta utsugande floskler-förslag.

Mer hycklande än så går det inte att bli…

Samtidigt har Vänsterpartiet (dvs. de falska & shady kommunistjävlarna) mage att föreslå att alla illegala parasiterande ”invandrare i Sverige ska få samma sjukvård som svenska hederligare skattebetalande medborgare”.

Det skriver det falska hycklande flosklerpartiet i en debattartikel i (((GP))), som egentligen bara borde IGNORERAS:
www.friatider.se/v-ge-alla-illegala-invandrare-samma-sjukv-rd-som-svenskar
Officiella siffror visar att det finns omkring 12 000 kriminella parasiterande invandrare som håller sig undan svenska myndigheter eftersom de inte alls har rätt att vara i landet.

Enligt Migrationsverket kommer denna siffra under de närmaste åren troligen öka till 50 000.
Efter migrationsuppgörelsen mellan landsförrädarna inom Alliansen och Miljöpartiet 2011 har vuxna kriminella illegala invandrare i Sverige rätt till akut sjukvård och illegala barn samma vård som svenska barn. I en handfull landsting har illegala kriminella vuxna dessutom rätt till samma övrig vård som svenska hederligare skattebetalande medborgare.

Men nu vill alltså parasiterna inom Vänsterpartiet utöka detta, så att alla kriminella illegala invandrare i landet får rätt till precis samma vård som hederligare…skattebetalande…svenskar.

"Vi föreslår att asylsökande och *papperslösa (läs: *KRIMINELLA) vuxna ges rätt till samma vård som alla andra i Sverige. Vi ser rätten till bästa möjliga hälsa som en mänsklig rättighet där det inte skall göras skillnad mellan”…hederliga skattebetalande människor och dessa KRIMINELLA & OLAGLIGA invandrade bidragsparasiterna…skriver alltså kommunistpartiet i sin sedvanliga sjuka floskliga debattartikel.

Enligt Vänsterpartiet grundar sig Hälso- och sjukvårdslagen på att alla människor, oavsett bakgrund, har rätt till vård efter behov.

Men vad skulle ett sådant regelverk egentligen innebära? Jo, att det blir lättare, inte svårare, att vistas illegalt i Sverige – samt att hela världen fick rätt till Sveriges sjukvård.

"Ett sådant ställningstagande innebär att man i praktiken är för att alla människor i världen ska få nyttja den svenska sjukvården, utan att betala vad den egentligen kostar", skriver journalisten Aleksandra Boscanin i en ledare.

DU SKA ALLTSÅ TVINGAS BETALA FÖR ATT HELA VÄRLDENS OLAGLIGT INVANDRADE BIDRAGSPARASITER SKA FÅ GRATIS SJUKVÅRD PÅ DIN OCH DINA BARNS BEKOSTNAD

Die Dummen Schweden 2017-07-17 20:38:51 Anmäl

DU SKA TVINGAS BETALA FÖR DERAS FLOSKLER => GIRIGA SNÅLA KOMMUNISTER & VÄNSTERPARTIET VILL TVINGA ALLA ANDRA ATT BEKOSTA DERAS HYCKLANDE FÖRSLAG!
www.nyhetsverket.se/nyhet/26285/Klasskillnader-d%C3%A5-som-nu%21
Kommunisten Ohly går fortfarande på skyhöga bidrag & blir allt fetare samt latare, medans DU tvingas betala för hans förtidspension samt alla hans barns svindyra privatskolor samtidigt som våra f.d. hårt arbetande fattigpensionärer tvingas leva på vatten & skorpor, för att bekosta dessa landsförrädiska kommunisters lyx och fortsatta utsugande floskler-förslag.

Mer hycklande än så går det inte att bli…

Samtidigt har Vänsterpartiet (dvs. de falska & shady kommunistjävlarna) mage att föreslå att alla illegala parasiterande ”invandrare i Sverige ska få samma sjukvård som svenska hederligare skattebetalande medborgare”.

Det skriver det falska hycklande flosklerpartiet i en debattartikel i (((GP))), som egentligen bara borde IGNORERAS:
www.friatider.se/v-ge-alla-illegala-invandrare-samma-sjukv-rd-som-svenskar
Officiella siffror visar att det finns omkring 12 000 kriminella parasiterande invandrare som håller sig undan svenska myndigheter eftersom de inte alls har rätt att vara i landet.

Enligt Migrationsverket kommer denna siffra under de närmaste åren troligen öka till 50 000.
Efter migrationsuppgörelsen mellan landsförrädarna inom Alliansen och Miljöpartiet 2011 har vuxna kriminella illegala invandrare i Sverige rätt till akut sjukvård och illegala barn samma vård som svenska barn. I en handfull landsting har illegala kriminella vuxna dessutom rätt till samma övrig vård som svenska hederligare skattebetalande medborgare.

Men nu vill alltså parasiterna inom Vänsterpartiet utöka detta, så att alla kriminella illegala invandrare i landet får rätt till precis samma vård som hederligare…skattebetalande…svenskar.

"Vi föreslår att asylsökande och *papperslösa (läs: *KRIMINELLA) vuxna ges rätt till samma vård som alla andra i Sverige. Vi ser rätten till bästa möjliga hälsa som en mänsklig rättighet där det inte skall göras skillnad mellan”…hederliga skattebetalande människor och dessa KRIMINELLA & OLAGLIGA invandrade bidragsparasiterna…skriver alltså kommunistpartiet i sin sedvanliga sjuka floskliga debattartikel.

Enligt Vänsterpartiet grundar sig Hälso- och sjukvårdslagen på att alla människor, oavsett bakgrund, har rätt till vård efter behov.

Men vad skulle ett sådant regelverk egentligen innebära? Jo, att det blir lättare, inte svårare, att vistas illegalt i Sverige – samt att hela världen fick rätt till Sveriges sjukvård.

"Ett sådant ställningstagande innebär att man i praktiken är för att alla människor i världen ska få nyttja den svenska sjukvården, utan att betala vad den egentligen kostar", skriver journalisten Aleksandra Boscanin i en ledare.

DU SKA ALLTSÅ TVINGAS BETALA FÖR ATT HELA VÄRLDENS OLAGLIGT INVANDRADE BIDRAGSPARASITER SKA FÅ GRATIS SJUKVÅRD PÅ DIN OCH DINA BARNS BEKOSTNAD

Die Dummen Schweden 2017-07-17 20:37:33 Anmäl