The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Frågor och svar om Vänstern i Svenska kyrkan.

Inrikes 2017-08-02 20:28:14 Visningar: 1 777 Anmäl nyheten

Förberedda för ännu en social promenad

Foto: Förberedda för ännu en social promenad

 Min älskade Morgan följer mig troget under min dagliga utdelning av flyers inför kyrkovalet i september.

Foto: Min älskade Morgan följer mig troget under min dagliga utdelning av flyers inför kyrkovalet i september.


Vänstern i Svenska kyrkan (ViSk) är en nomineringsgrupp med undertecknad som enda kandidat i Österåkers kommun. Jag ställer upp även i kyrkovalet till kyrkofullmäktige i Österåkers nya pastorat och till Stockholms stift liksom för nuvarande sedan 2013/2014 i Österåker-Östra Ryds församling.

Jag anser, att Svenska kyrkan ska stå fri från partipolitisk påverkan, fri att kritisera regeringen och den rådande politiken, vilket kyrkan har svårare att göra när etablerade riksdagspartier sitter på beslutande funktioner i kyrkan. Politiker i regeringen kan ju tycka att det är obekvämt att Svenska kyrkan har en annan åsikt än regeringens. Föreställ dig att en homofobisk, kvinnofientlig, främlingsfientlig eller till och med nazistisk partipolitik skulle komma att dominera i Svenska kyrkan. Hur svårt skulle kyrkan då inte få att efterleva evangeliet. Därför tycker jag att Svenska kyrkan ska få vara fri från partipolitiska nomineringsgrupper.

Däremot tolkar jag evangeliet befrielseteologiskt, inspirerat av marxismen, för att befria människor ur fattigdom. Att passivt åse hur människor lider i ojämlika förhållanden är inte kristet. Svenska kyrkan har sin egen lag som kallas Kyrkoordningen (KO). Det är den lagstiftningen Svenska kyrkan följer och som säger en hel del om hur hon uppfattar sin roll i vår moderna kontext.

Jag vill vrida kyrkan åt vänster. Jesu predikan och sätt att leva visar att jämställdhet och allas lika värde är ovillkorligt kristet. Det kan jag inte förknippa med ökande klyftor i samhället. Jag vill att Svenska kyrkan ska verka ännu mer i Jesu efterföljd. Det är det som är min drivkraft. Jag ser att evangeliet är i överensstämmelse med socialismen och feminismen, såsom att värna miljön. Det finns två kristna tolkningsriktningar rörande människan och naturen. Den ena anser att naturen är underställd människan och den andra att människan är en del av naturen. Jag ansluter mig till den sistnämnda. Jag är för vår egen överlevnad beroende av att djur och växter mår bra.

Valplattform för Vänstern i Svenska kyrkan (ViSk)
Visk verkar för
* att Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle
* att Svenska kyrkan ska vara pådrivande för en generös flyktingpolitik, rätt till familjeåterförening och stärkt asylrätt
* att Svenska kyrkan ska vara aktiv i samhällsdebatten, verka mot orättvisor – både nära och långt borta
* att Svenska kyrkan ska vara pådrivande för att minska sociala, ekonomiska och kulturella klyftor i samhället
* att Svenska kyrkan ska verka för allas lika värde oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder och ålder
* Att Svenska kyrkan ska vara öppen för människor av olika tro och skapa förutsättningar för goda möten
* Att Svenska kyrkan ska vara pådrivande för en hållbar utveckling och vara förebild i miljöarbetet
* Att Svenska kyrkan ska vara etiskt driven i sin kapitalförvaltning och inte investera i vapen, cigaretter och alkohol samt inte investera i företag som använder barnarbete eller har otillfredställande arbetsförhållanden.

Ed Vivenius alltid anträffbar via vivenius@gmail.com, mobiltelefon vissa tider, men alltid även via sms och telefonsvarare på 070-436 11 99.

Samt på: www.vivenius.se och personer.eniro.se/p/ed+vivenius/132367

ViSK – Vänstern i Svenska kyrkan

Frågor och svar ang. ViSK, kyrkovalet och Svenska kyrkans organisation

Organisationen ViSK

Har ni någon hemsida?
​På www.visk.info kan du läsa om vilka vi är och vad vi står för.

Finns ni i sociala medier?
​Ja, vi har sidor på facebook, både en nationell och för flera stift och församlingar. Sök på ViSK och det stift/församling du vill komma till. Den nationella sidan heter Vi är ViSK – Vänstern i Svenska kyrkan

Är ViSK en del av Vänsterpartiet?
​Nej, vi är en partipolitiskt oberoende nomineringsgrupp i Svenska kyrkan. Vi samlar alla vänsterkristna som vill vara med och dra kyrkan mer åt vänster.

Var finns ViSK i Sverige?
​Vi har vårt juridiska säte i Stockholm, men många av våra medlemmar finns i hela landet. Läs på vår hemsida www.visk.info under ”stiftsföreträdare”, så kan de berätta mer om sitt stift.

Hur når jag er?
​Det går bra att maila oss på visknationellt@gmail.com eller kontakta någon av våra stiftsföreträdare. Kontaktuppgifter finns på hemsidan under fliken ”stiftsföreträdare”.

Vad kostar det att vara med i ViSK?
​Vår medlemsavgift är 100 kr/år. Just nu har vi en kampanj – betala nu och få medlemskap tom 2018.Jag bor på Gotland – kan jag rösta på er i höst?
​Vi har inga registrerade kandidater i Visby stift. Men du kan rösta på ViSK genom att ta en blank valsedel till kyrkomötet och skriva ”Vänstern i Svenska kyrkan” på den. Nästa kyrkoval hoppas vi att ha kandidater i varje stift. Hjälp oss att sprida information om oss!

Vilka stift ställer ni upp i?
​Vi ställer upp i alla stift utom Visby, Karlstad och Skara stift. Men även i de stiften kan man rösta på ViSK genom att ta en blank valsedel till Kyrkomötet och skriva ”Vänstern i Svenska kyrkan”.

Kan jag vara med i er valkampanj?
​Gärna! Vi behöver hjälp med allt från att dela våra sidor på facebook till att vara med på våra torgmöten och andra samlingar. Ta kontakt med din stiftsföreträdare eller styrelsen så berättar vi mer. Kontaktuppgifter finns på hemsidan www.visk.info .

På vilket sätt kan jag stödja ViSK ekonomiskt?
​Vi har en valfond. Sätt in pengar på vårt plusgironummer 39 96 29-5 och märk inbetalningen med ”valfond”. Tack för ditt stöd!

Kommer ViSK att ha någon valvaka?
​Vi kommer inte att ha någon ”fysisk” valvaka utan sitter framför våra datorer för att följa valresultet. Hela dagen kommer vi att finnas på plats framför hemsidan och facebooksidorna och kommer att bevaka vår mail visknationellt@gmail.com om det uppstår frågor.

När kommer ni att träffas för att fira?
Vi har en inplanerad nätverksträff i Malmö fredagen den 29 september. Den stora festen blir i samband med vårt årsmöte söndagen den 28 januari 2018. Men känner jag våra stiftsgrupper rätt, så ser de till att fira framgångarna även på lokal nivå!ViSK:s värdegrund
Vilken är er värdegrund?
​ViSK har en kristen värdegrund där evangeliet är centralt för oss. Vi vill verka för en kyrka som upprättar människor och ger dem en plats i samhället oavsett ålder, kön, sexuell läggning, klass eller ursprung. Vi vill också arbeta för en feministisk kyrka som står upp för alla kvinnors rättigheter.
Vi tolkar Bibeln ur ett befrielseteologiskt perspektiv, inspirerat av marxismen. Befrielseteologin grundades från början av präster i Afrika och Latinamerika som såg människors nöd och kämpade för att befria dem från fattigdom och analfabetism. I ett samhälle där klyftorna ökar, behövs ett sådant synsätt mer än någonsin.

Vilka är era viktigaste punkter i valet?
​Vår första punkt i valplattformen är att Svenska kyrkan ska vara en öppen och demokratisk folkkyrka, fri från främlingsfientlighet.
Vi vill också att Svenska kyrkan ska vara pådrivande för att minska sociala, ekonomiska och kulturella klyftor i samhället. Det är viktigt att Svenska kyrkan blir en tydligare röst i samhällsdebatten och tar strid för utsatta och marginaliserade människor.
ViSK vill även att Svenska kyrkan verkar för en stärkt asylrätt och är pådrivande för en generös flyktingpolitik.
ViSK vill också driva på Svenska kyrkans miljö- och klimatarbete och att alla stift ska utforma en klimatstrategi i enlighet med det biskopsbrev om klimatet som författades år 2014. Det utgår från att klimatförändringen sannolikt är den största gemensamma utmaning som mänskligheten någonsin stått inför. Ska vi få en jämlik och solidarisk värld, måste vi ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa.
Hela valplattformen kan du läsa på vår hemsida www.visk.info


Vilka är era huvudmotståndare?
​Vi ser inte nomineringsgrupper som ”motståndare” men kommer att bekämpa varje form av främlingsfientlighet och vi kommer att definiera och avslöja alla sådana tendenser, oavsett var de kommer ifrån.

Vilka kan ni tänka er att samarbeta med?
​Vi stödjer de nomineringsgrupper som står nära vår värdegrund. Men varje förslag och motion som lyfts från andra nomineringsgrupper kommer vi att granska och stödja om de stämmer överens med våra egna tankar och värderingar. Vi lägger också egna motioner till de olika beslutsfattande nivåerna i Svenska kyrkan.

Hur ser ni på präster som inte vill viga samkönade par?
​Det är enligt svensk lag olagligt att diskriminera homosexuella. Därför ska alla präster viga par oavsett hur familjebildningen ser ut.


Vilka bibelord stöder ni er på?
​Det är många! Hela evangeliet förespråkar jämlikhet mellan alla människor och uppmanar oss att bekämpa orättvisa skillnader i samhället – det vi kallar klassklyftor.
Men för att nämna några bibelord:
Texten om ”Rätt fasta” hittar vi i Jesaja 58:6-7
”Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen!”
Bergspredikan som vi hittar i Matt 5-7, är ett annat exempel på hur Jesus vill att vi ska leva våra liv och därifrån hämtar vi inspiration. Det är där vi uppmanas att vara ett ljus och ett salt i världen. Så vill ViSK verka profetiskt diakonalt och peka på samhällets orättvisor.
Det finns också flera psalmer i Psalmboken som uppmanar oss till kamp mot orättvisor, t.ex. Psalm 398 där vi sjunger:
”Vi reser ett tecken, rättvisans tecken, måltid delad med alla.
Vi smakar den framtid de fattiga hoppas, tid då murar skall falla.”
(J.Jonsson/P.Harling)Kyrkovalet

Hur gammal måste jag vara för att få rösta?
​Du ska vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år senast på valdagen den 17 september.

Vad gör jag om det inte finns någon valsedel för ViSK i vallokalen?
​Du tar en blank valsedel till kyrkomötet och skriver ”Vänstern i Svenska kyrkan” på den. Du kan också fråga någon av valförrättarna efter ViSK:s valsedlar. De vet vilka nomineringsgrupper som ställer upp inom valkretsen Det går också bra att skicka en fråga till vår mail visknationellt@gmail.com.
När kommer röstkortet?
​De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti 2017. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till.

När och var kan jag förtidsrösta?
​Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela landet, 4–17 september 2017. För att förtidsrösta behövs röstkortet.
Det är också möjligt att förtidsrösta genom brevröstning. På pastors- och församlings-expeditioner hittar du information om röstmottagningsställen, öppettider och material för brevröstning. För den som blir förhindrad att besöka vallokalen är budröstning möjlig.

Kan jag gå med i Svenska kyrkan nu för att få rösta?
​Ja, alla som är registrerade som medlemmar och finns upptagna i röstlängden senast den 18 augusti kommer att få ett röstkort. Du ska vara döpt för att få bli medlem. Ta kontakt med din pastorsexpedition för mer information.


Var kan jag läsa mer om kyrkovalet?
​Det finns information på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Hur får jag reda på valresultatet?
​När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.
ViSK kommer att redovisa resultaten löpande på sin nationella facebooksida som heter Vi är ViSK – Vänstern i Svenska kyrkan. Vi kommer även att uppdatera vår hemsida www.visk.info.

Kan jag personrösta?
​Ja, det är möjligt att kryssa upp till 3 kandidater på varje valsedel.


Svenska kyrkans organisation
Lag om Svenska kyrkan definierar att Svenska kyrkan även i fortsättningen ska vara evangelisk-luthersk, demokratiskt uppbyggd och bedriva en rikstäckande verksamhet.
Kyrkomötet är den högsta beslutande nivån med 251 ledamöter, valda i kyrkovalet av Svenska kyrkans röstberättigade medlemmar.
Presidiet består tom år 2017 av:
Ordförande Karin Perers (c )
1:e vice ordf Levi Bergström (s)
2:e vice ordförande Carina Etander Rimborg (posk)
Kyrkomötets sekreterare Anders Lindberg
Kyrkomötets administrativa chef Nils Warmland

Kyrkomötet utser en kyrkostyrelse bland sina ledamöter
Ordförande för kyrkostyrelsen är ärkebiskop Antje Jackelén.
1:e vice ordförande är Wanja Lundby Wedin (s)
2:e vice ordförande är Mats Hagelin (Borgerligt Alternativ)

Läs mer om kyrkomötet på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet


Den regionala nivån kallas stiftsfullmäktige.
Det finns ett stiftsfullmäktige i varje stift
Ledamöterna väljs i kyrkovalet av Svenska kyrkans röstberättigade medlemmar.
Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse bland sina ledamöter

Den lokala nivån kallas kyrkofullmäktige och kan bestå av en församling, eller flera församlingar som samverkar i ett pastorat.
Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som bereder kyrkofullmäktiges ärenden och har delegation på vissa beslut.
Även kyrkofullmäktige väljs i kyrkovalet av Svenska kyrkans röstberättigade medlemmar.

Det finns ytterligare en nivå som kallas församlingsråd. Dessa väljs inte på valdagen, utan i senare val som administreras av församlingen. Där finns inga krav på att ledamöterna ska tillhöra en nomineringsgrupp utan endast tillhöra församlingen och vara aktiv där.


2017-07-28 /Mona Olsson ordförande för ViSk

Den religiösa vänstern
Mona Olsson är oppositionsråd i Norrköping men är även aktiv i ViSK – Vänstern i Svenska Kyrkan. För henne hänger tro och politik ihop.

Rött är en periodisk tidskrift som ges ut 4 gånger per år med en upplaga på cirka 19 000 ex. Redaktör är Maria Carlsson och ansvarig utgivare Aron Etzler. Utgivare är Vänsterpartiet.

www.vansterpartiet.se/assets/Rott_Nr3_webb.pdf

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Mona har min röst.

Mikael 2017-08-21 04:08:42 Anmäl

Jonas Sjöstedt är den ende som har lösningar på utanförskapet. V satsning på förorten är viktigt för att kunna lösa segregationen.

2017-08-18 00:53:56 Anmäl

Tack,"land ska med lag byggas", men det är inte alls olagligt att även ta hänsyn till mänsklig etik och moral, när det gäller skyddsbehövande barn och ungdomar ex. utvisning av flyktingar till länder i krigstillstånd.

Ed Vivenius 2017-08-16 17:04:27 Anmäl

Visk låter som det mänskliga alternativet.

2017-08-16 06:25:12 Anmäl

Tack!

Ed Vivenius 2017-08-11 21:37:51 Anmäl

Ni har min röst

2017-08-03 04:55:36 Anmäl