The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

För gammal som V-ledamot i Vård- och omsorgsnämnden?

Inrikes 2017-08-27 00:06:43 Visningar: 322 Anmäl nyheten

Ed och Morgan.

Foto: Ed och Morgan.


Vård- och omsorgsnämndens mål är att Österåkers kommun ska vara en bra kommun att leva i för äldre och människor med funktionsnedsättningar. De ska kunna leva och bo självständigt och ha tillgång till bra vård och omsorg.

Vård- och omsorgsnämndens övergripande mål är att äldre och människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden. De ska ha tillgång till vård och omsorg av god kvalitet.

Vård- och omsorgsnämndens uppgifter är bland annat att: bedöma den enskildes behov av vård och omsorg
verka för att det finns ett varierat utbud som tillgodoser vårdtagares och anhörigas önskemål om vård och omsorg
utöva tillsyn av anordnare av vård- och omsorgsverksamhet
administrera och besluta om vissa frågor som rör kundval inom vård- och omsorgsområdet.
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar inte för driften av verksamheterna. Det gör Produktionsstyrelsen.

Ledamöter och ersättare

Nämnd VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND
2017-01-01 -- 2017-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Mikael Ottosson (KD) Ordförande
Monica Kjellman (L) 1:e vice ordf ÖSTERSKÄR
Marie Ende (S) 2:e vice ordf ÖSTERSKÄR
Vakant (V) Ledamot
Ritva Elg (L) Ledamot ÅKERSBERGA
Bo Lundin (C) Ledamot
Birgitta Netterström (M) Ledamot
Yvonne Oretoft (RP) Ledamot
Cecilia Ringstedt (S) Ledamot ÅKERSBERGA
Fredrik Rosengren (M) Ledamot ÅKERSBERGA
Heidi Stapf Ekström (MP) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars Frid (S) Ersättare ÅKERSBERGA
Gunilla Niss (S) Ersättare
Fred Ståhlgren (KD) Ersättare ÅKERSBERGA
Maria Ullenius (ÖP) Ersättare ÅKERSBERGA
Anneli Widén (M) Ersättare

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här