The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Hur ser framtiden ut i Österåkers kommun?

Inrikes 2017-09-27 13:04:30 Visningar: 237 Anmäl nyheten


Till och med den 31 december 2017 styrs Österåker-Östra Ryds församling av Arbetarepartiet Socialdemokraterna och Levande kyrka i Österåker med 11 mandat vardera (=22) av de 35 mandat, som finns i kyrkofullmäktige. Vilka som styr Österåkers pastorat från och med den 1 januari 2018 är dock mer oklart, eftersom Socialdemokraterna preliminärt förlorade 1 av sina mandat och nu har 10 mandat. Levande kyrka förlorade 5 av sina mandat och har nu 6 mandat. Tillsammans har dessa nomineringsgrupper således tillsammans 16 mandat och är 1 mandat större än POSK som fick 9 mandat och Borgerligt alternativ som fick 6 mandat. Återstår då att se vem/vilka dessa grupperingar erbjuder ett valtekniskt samarbete, för att få större eller egen majoritet och större inflytande genom fler platser i kyrkoråd, arbets-begravnings-och fastighetsutskott. De kan välja mellan Centerpartiet som fick 3 mandat och Vänstern i Svenska kyrkan, som fick fortsatt förtroende med 1 nytt mandat. Vad gäller de allmänna valen 2018 var det endast Socialdemokraten i kommunens Valnämnd, som inte ville se någon förändring av vad som har gällt enligt vallagen sedan 2005, men som från 2018 gynnar våra presumtiva >2%-partier i kommunfullmäktige.

www.osteraker.se/politikpaverkan/sammantraden/2017/2017valn/valnamnden.5.34c09d9815c0cf83619f908.html

mitti.se/nyheter/forandring-infor-kritik/?omrade=sodraroslagen

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här