The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Väljarnas röster i kyrkovalet får inte genomslag.

Inrikes 2017-11-22 22:46:40 Visningar: 362 Anmäl nyheten

För ViSK är Gud större än partipolitik, skriver debattörerna.

Foto: För ViSK är Gud större än partipolitik, skriver debattörerna.

Om ett enskilt parti eller nomineringsgrupp inte har majoritet måste det bildas en koalition, skriver debattörerna. Foto: Mikael M Johansson KT

Foto: Om ett enskilt parti eller nomineringsgrupp inte har majoritet måste det bildas en koalition, skriver debattörerna. Foto: Mikael M Johansson KT


Väljarnas val glöms, kristendomen kastas över bord och rent hedniska takter blottas. Här kan en nomineringsgrupp som väljarna vill föra fram helt köras över av allianser av andra grupper som vill styra.

Direkta val till kyrkofullmäktige innebär att man som väljare kan rösta på den av nomineringsgrupperna man föredrar. Det står var och en fritt att också kryssa någon kandidat. Väljarnas röster indikerar pastoratets tillhörigas preferenser. Kyrkofullmäktige ska sedan bilda kyrkoråd utifrån de mandat som nomineringsgrupperna fått.

Men här kommer “armbågarna” fram, ja, rena “vilda västern” uppstår. Väljarnas val glöms, kristendomen kastas över bord och rent hedniska takter blottas. Här kan en nomineringsgrupp som väljarna vill föra fram helt köras över av allianser av andra grupper som vill styra.

Både i Carl Johans pastorat och i Lundby församling i Göteborg förde detta scenario med sig att ViSK, Vänstern i Svenska kyrkan, med 7 respektive 4 mandat endast fick ersättarplatser i kyrkorådet.

I Carl Johans pastorat röstade väljarna enligt följande: S, Socialdemokraterna, 11, ViSK 7, POSK, Partipolitiskt obundna, 7, ÖKA, Öppen kyrka, 7, FiSK, Fria liberaler i Svenska kyrkan, 2 och FK, Frimodig kyrka, 1 mandat. Det borde leda till att kyrkorådet består av 3 ledamöter från S, 2 från ViSK, 2 från POSK och 2 från ÖKA och ersättarplatser till FiSK och FK.

Men S, POSK och ÖKA har gått i allians om att besätta alla ordinarie platser i kyrkorådet, medan ViSK med sina 7 mandat erbjudits en ersättarplats, liksom FiSK och FK med sina 2 respektive 1 mandat. Kyrkofullmäktige ska besluta den 26/11.

Risken finns att väljare som röstat på ViSK helt körs över, vilket ju är odemokratiskt. I Lundby församling röstade väljarna: S 11, POSK 7, ÖKA 6, ViSK 4, SD 3, BA 2, FiSK 1 och FK 1 mandat. Men S, POSK, ÖKA och BA bestämde de ordinarie platserna till sig själva och lämnade ViSK och övriga utanför. ViSK hamnade på S ersättarlista längre ner än FK och FiSK. BA med sina 2 mandat fick ordinarie plats medan ViSK med sina 4 mandat endast fick ersättarplats.

Utifrån denna odemokratiska ordning måste man både som förtroendevald och väljare undra över om Svenska kyrkan verkligen är den folkkyrka den utger sig för att vara? Vilken röst har folket?

ViSK är populära bland väljarna i Göteborg. Det är värt att notera att ViSKs kandidat Sara Lindalen i Lundby församling med sina 191 personröster var med råge populärast av alla i Lundbys kyrkofullmäktige. Samma gäller Anna Stenberg som var den mest populära kandidaten i hela Carl Johans pastorats kyrkofullmäktige med sina 338 personröster.

Måhända är det obekvämt att ViSK tack vare folkets röster i kyrkomötet blev större än både KD, FiSK och MP? Partipolitiker brukar säga att kyrkovalet speglar det kommande riksdagsvalet.

Tyvärr spelar riksdagspolitiken ännu roll i den forna statskyrkan. ViSK tillhör de partipolitiskt obundna. För ViSK är Gud större än partipolitik. Vi är vänster därför att vi är kristna. Jesus värnade de vanliga människorna, inte överheten och eliten. Kyrkan borde spegla detta.

Det råder alltså ingen tvekan om att ett stort antal väljare gjort sitt yttersta för att få ViSK på styrande position i både Carl Johans pastorat och i Lundby församling, men kyrkans egen lagbok, kyrkoordningen, tycks ge utrymme för skendemokrati, eller är det fel på tolkningen av densamma?

Säkert är detta en av anledningarna till varför kyrkovalet inte har relevans för fler än 10-20 procent av de tillhöriga. Valet fungerar inte demokratiskt när väljarnas röster inte får avsett genomslag.

Styrelsen för Vänstern i Svenska Kyrkan i Göteborgs stift.

REPLIK. Ett valresultat garanterar inte med automatik motsvarande inflytande i kyrkorådet. Det är inte konstigare än att oppositionen i Sveriges riksdag lämnas utanför regeringen, skriver representanter för kyrkorådet i Lundby församling.

Styrelsen för Vänstern i Svenska Kyrkan (Visk) i Göteborgs stift har i grunden missuppfattat hur en parlamentarisk demokrati fungerar. I KT klagar styrelsen över att de inte får ett inflytande i kyrkorådet som motsvarar nomineringsgruppens valresultat i Lundby församling i Göteborg.

Men ett valresultat garanterar inte med automatik motsvarande inflytande i kyrkorådet. Kyrkorådet måste ha stöd i kyrkofullmäktige. Om ett enskilt parti eller nomineringsgrupp inte har majoritet måste det bildas en koalition.

Visk försökte bilda en sådan koalition i Lundby men misslyckades. I stället bildade S, Posk och Öka majoritet. Visk får då inte det inflytande dess företrädare önskade sig. Det är inte konstigare än att oppositionen i Sveriges riksdag lämnas utanför regeringen.

Situationen för Visk i Lundby kompliceras ytterligare av att endast två av de fyra mandaten är besatta och två personer kan inte sitta på fyra mandat.För kyrkorådet (från 1 januari 2018), Lundby församling, Göteborg

Karin Greenberg Gelotte (S) ordförande

Annika Johansson (Öka) förste vice ordförande

Kent Wikström (Posk) andre vice ordförande

För kyrkorådet, Lundby församling

REPLIK. De tomma stolarna står som ett vittne på Visk:s popularitet. Något vi är ödmjuka inför, svarar styrelsen för Vänstern i Svenska kyrkan,Visk, i Göteborgs stift.

Både en folkvald politiker och en kyrkopoltiker som är vald av de tillhöriga i Svenska kyrkan sitter inte på eget mandat utan på ett mandat som vederbörande har fått av sina väljare.

Hur ska man se på en president som får 20 procent av folkets röster? Hur många tomma stolar räknar hon eller han in? Nej, man säger att denne politiker har ett mycket stort förtroende bland väljarna. Samma sak gäller de röster som Visk, Vänstern i Svenska kyrkan, fick av sina väljare i Lundby församling, i Carl Johans pastorat, i Nylöse pastorat och så vidare.

Kyrkoordningen lämnar stor frihet till kyrkofullmäktige att fatta beslut i enlighet med den kristna värdegrunden. Det är nog inte många väljare som kan tänka sig att man i kyrkan "kör över", "välter omkull" eller "förnedrar" sina kollegor? Eller är orsaken till det ytterst låga valdeltagande att Svenska kyrkan är en av de sämsta arbetsmiljöerna i hela landet. Måhända det beror på styrningen? Ja, av allt att döma efter det vi erfarit detta kyrkoval.

Vi är böjda att hålla med Predikaren 9:11 om att "det är inte de snabba som vinner loppet, det är inte de tappra som vinner striden, det är inte de visa som får bröd, inte de kloka som blir rika, inte de kunniga som har framgång: allt är tillfällighet och slump."

De tomma stolarna står som ett vittne på Visk:s popularitet. Något vi är ödmjuka inför.

Styrelsen för Visk, Göteborgs stift

REPLIK. I Lundby och Carl-Johans pastorat hade medlemmarna i år oturen att få en lite sämre representation av den heliga ande i sina fullmäktigen då Visk lämnade 5 respektive 2 tomma stolar, skriver Annika Johansson (ÖKA), kyrkorådsordförande Lundby församling.

Svenska kyrkan har en demokratisk del, förtroendemannaorganisationen. Den grundar sig i Luthers syn på det allmänna prästadömet, som i sin tur grundar sig i pingstens händelser där den helige ande tar boning i de personer som tror på Jesus.

Med grund i detta har alla medlemmar i Svenska Kyrkan rösträtt i kyrkovalet, och alla personer som väljs in har rösträtt i de frågor som ska beslutas i. Just detta, att det är personer som den helige anden finns i, och att det är personer som väljs in i våra beslutande organ, det kanske man kan tänka är en tillfällighet, men det är det inte.

I alla kyrkans beslutande organ sitter vi förtroendevalda som troende personer, representerande inte i första hand vår nomineringsgrupp, utan vår teologi och Gudsrelation. Detta är vårt uppdrag, givet på pingsten och förtydligat av Luther.

I Lundby och Carl-Johans pastorat hade medlemmarna i år oturen att få en lite sämre representation av den heliga ande i sina fullmäktigen då Visk lämnade 5 respektive 2 tomma stolar. Dessa stolar får enligt kyrkoordingen inte rösta i frågor om kyrkoskatt, Gudstjänstagenda eller kyrkoråd.

Det beror inte på diskriminering, det grundas i teologin att den helige ande tar boning i personer, inte stolar.

Det vore både odemokratiskt och dålig teologi av Lundby och Carl-Johans församlingars fullmäktigen att basera sina val till kyrkoråd såväl som andra beslut framöver på något annat än de personer som är invalda, deras tro och deras böner för vår kyrka. Låt oss sedan för kyrkans skull be att inga stolar står tomma efter nästa kyrkoval.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Annika Johansson (ÖKA), kyrkorådsordförande Lundby församling

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Sorgesamt att demokratin kastats överbord.

2017-11-26 03:06:04 Anmäl

Sorgesamt att demokratin kastats överbord.

2017-11-26 03:06:03 Anmäl

Sorgesamt att demokratin kastats överbord.

2017-11-26 03:06:02 Anmäl

Intressant om spelet bakom kulisserna i kyrkan

2017-11-23 07:48:15 Anmäl

Intressant om spelet bakom kulisserna i kyrkan

2017-11-23 07:48:14 Anmäl

Intressant om spelet bakom kulisserna i kyrkan

2017-11-23 07:48:12 Anmäl