The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Domstol underkänner familjen Douglas båthall.

Inrikes 2017-12-06 23:41:05 Visningar: 307 Anmäl nyheten

Greve Douglas.

Foto: Greve Douglas.


”Mark- och miljödomstolen underkänner Österåker kommuns försök att göra grevefamiljen Douglas svartbygge av en marina laglig i efterhand. Det är ett i en lång rad av rättsliga bakslag för familjen Douglas.

Familjen Douglas marina i Säbyviken i Österåkers kommun har varit föremål för rättsliga strider under flera års tid.

Det började med att grannarna klagade till Länsstyrelsen efter att flera ton sprängsten från bygget dumpats i vattnet. Då upptäcktes att kommunen gett bygglov trots att det saknades dispens från strandskyddet.

Saken gick hela vägen upp till Högsta förvaltningsdomstolen, där grannarna fick rätt. Normalt sett leder till att kommunen kräver att byggnaden i fråga rivs.

Men den moderatledda byggnadsnämnden har istället försökt ge bygglov i efterhand genom att klubba en ny detaljplan för området där båthallen ingick.

Nu har kommunens beslut, som fattades i september förra året, upphävts av Mark- och miljödomstolen.

Bland annat underkänns den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts. Domstolen anser också att de byggnader som uppförts begränsar allmänhetens tillgång till platsen för mycket, särskilt då alternativa placeringar av byggnaderna utanför det strandskyddade området inte undersökts tillräckligt noga.

"Sammantaget saknas förutsättningar att upphäva strandskyddet för dessa områden", skriver domstolen.” Skriver FELICIA ÅKERMAN i denna källa:

www.di.se/nyheter/domstol-underkanner-familjen-douglas-bathall/

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här