The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

En ny partipolitiskt obunden grupp på socialistisk grund.

Inrikes Österåker 2009-09-01 21:07:46 Visningar: 1 213 Visa på karta Anmäl nyheten


(ViSK) är en partipolitisk obunden grupp på socialistisk/feministisk grund med rötter i den svenska arbetarrörelsen.

Vi anser att kyrkans funktion i samhället är viktig och att kyrkan måste visa vad det kristna kärleks- rättvise- och solidaritetsbudskapet innebär i praktiken.

Vi vill att Svenska Kyrkan ska
• vara en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle med ett starkare inflytande av folkvalda
• ha höga etiska krav på sin kapitalförvaltning bl. a. genom att införa nolltolerans för innehav av aktier i vapenindustrin
• arbeta för minskade klassklyftor och för en rättvis och solidarisk utveckling
• bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete utifrån ett feministiskt perspektiv
• i respekt för skapelsen, engagera sig i miljöarbetet utifrån kraven om en hållbar utveckling och motverka förödelse av naturresurserna.
• motverka den orättvisa ekonomiska fördelningen i världen
• aktivt arbeta för en generösare flyktingpolitik och för att stärka asylrätten
• viga homosexuella par på samma villkor som heterosexuella par
• vara öppen och tillgänglig för alla oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning
VÄNSTERN I SVENSKA KYRKAN
Vill Du stödja de progressiva krafterna inom kyrkan och ha en demokratisk kyrka som jobbar mot diskriminering och för en solidarisk utveckling, så rösta på Vänstern i Svenska Kyrkan i kyrkovalet den 20 september.
Jag vill få mer information om Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK)
Namn: ______________________________
Adress: _____________________________
Postadress: _________________________

Telefon: ____________________________

Porto betalt
Svarspost
110 221 700
110 08 Stockholm


Leif Eddy Vivenius, ålderspensionist
vivenius@gmail.com
Telefon: 08-540 239 08 och 070-436 1199 eller 073-822 8528

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Jag letar efter nån slags skrivning om "Kärnvapenfri Zon". Vart tog den vägen?

ppp 2009-09-05 07:06:55 Anmäl