The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Lambertz ville DNA-testa styckmördaren

Inrikes 2010-01-30 15:49:45 Visningar: 3 593 Anmäl nyheten


Med modern teknik har man på senare år gjort en VMD-undersökning på de säckar som Catrines kropp hittades i. VMD står för Vaccum Metal Deposition. Denna nya metod var det enda sättet för att kunna få fram och identifiera de avtryck som fanns på säckarna. Anledningen till att avtrycken på säckarna var svåra att analysera berodde på att en polisman tvättat dem rena innan de skickades till den tekniska roteln. Det var de båda läkarnas advokat Kerstin Koorti som 2003 bekostade en sådan undersökning för att kunna utesluta eller matcha läkarnas fingeravtryck mot dem som finns på säckarna. Undersökningen gav som resultat att man kunde utesluta läkarna. Någon ytterligare analys med hjälp av denna metod har inte genomförts mot någon annan misstänkt i utredningen.


Bredvid Catrine da Costas styckade kropp låg en handduk med flera hårstrån på. 2004 spårade journaliststudenterna Henrik Gouali och Per Karlsson upp hårstråna som fanns bevarade på SKL . Hårstråna hade fallit i glömska men i och med Goualis och Karlssons grävarbete fanns det nu för första gången en möjlighet att knyta en misstänkt till fyndplatsen. Det konstaterades att ett av hårstråna på handduken var Catrine da Costas. De båda läkarna anmälde till polisen att de ville bli testade men fick först beskedet att det inte var nödvändigt då de inte längre misstänktes för inblandning i kvinnans död. DNA-test utfördes dock senare av läkarna med friande resultat. Även Janne som Leif GW Persson misstänker för inblandning i Catrines död DNA-testades med friande resultat. Flera röster höjdes för att styckmördaren Stanislaw Gonerka skulle testas. Bland annat tillskrev JK, Göran Lambertz, utredarna om varför ett DNA-test av Gonerka inte gjorts. Polisen lovade då att göra detta men DNA-testet stoppades sedan av Svea hovrätt med hänvisning till Hänsynsprincipen, dvs det skulle vara utpekande för Gonerka att DNA-testas i ett mordfall.

Läs även följande artiklar i nyhetsverkets serie:

Allmänläkaren och obducenten - friade men dömda
www.nyhetsverket.se/nyhet/4253/Allm%C3%A4nl%C3%A4karen-och-obducenten-friade-men-d%C3%B6mda
Tipset som utredarna inte ville ha
www.nyhetsverket.se/nyhet/4255/Tipset-som-utredarna-inte-ville-ha-
"Janne vet sanningen om da Costas död"
www.nyhetsverket.se/nyhet/4256/Janne-vet-sanningen-om-da-Costas-d%C3%B6d
De tror på läkarnas skuld
www.nyhetsverket.se/nyhet/4257/De-tror-p%C3%A5-l%C3%A4karnas-skuld
Lambertz ville DNA-testa styckmördaren
www.nyhetsverket.se/nyhet/4259/Lambertz-ville-DNA-testa-styckm%C3%B6rdaren
Om Catrine da Costa hade varit man och mäktig
www.nyhetsverket.se/nyhet/4258/Om-Catrine-da-Costa-hade-varit-man-och-m%C3%A4ktig
Catrine da Costas och hennes anhöriga
www.nyhetsverket.se/nyhet/4260/Catrine-da-Costas-och-hennes-anh%C3%B6riga
Den sista utredningen
www.nyhetsverket.se/nyhet/4261/Den-sista-utredningen
Intervju med sista vittnet
www.nyhetsverket.se/nyhet/4262/Intervju-med-sista-vittnet
Obducenten: Det är en skymf mot Catrine da Costas minne
www.nyhetsverket.se/nyhet/4249/Obducenten-Det-%C3%A4r-en-skymf-mot-Catrine-da-Costas-minne
Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Gonerka borde ha testats. Obegripligt att så inte skedde.

Femkul 2017-09-01 09:21:29 Anmäl

Teknisk bevisning borde använts bättre i styckmålet. Verkar som om dom inte ville ta mördaren. Rättsfars.

17 2017-08-30 19:57:38 Anmäl

Lambertz har pensionerat sig. Hans nästa bok är om rättsrötan i domstol.

Law 2017-03-13 12:02:14 Anmäl

Granska da Costa-fallet!
www.unt.se/debatt/granska-aven-da-costa-fallet-2568489.aspx

Uppsala i tiden 2013-09-01 16:43:40 Anmäl

Ny resningsansökan inlämnad i styckmordsmålet.
www.crimenews.se/start/1-senaste-nyheterna/207190-ny-resningsansoekan-i-da-costa-fallet.html

Patrik Nyberg 2012-01-17 14:29:09 Anmäl