The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Övergrepp mot de svagaste

Inrikes Stockholm 2010-03-07 15:06:40 Visningar: 7 327 Visa på karta Anmäl nyheten

Svensk psykiatri 1977

Foto: Svensk psykiatri 1977


För 33 år sedan slog fotografen Helena Frykstrands bilder av den fastspända Elisabeth ner som en bomb.

Det blev ett rejält uppvaknande för människor i den folkhemska idyllen om hur repressivt det kunde fungera inom psykiatrin.

Helena Frykstrand berättar att Elisabeth ville att bilderna skulle publiceras så att hennes situation skulle uppmärksammas.
Socialstyrelsen hotade att polisanmäla fotografen.

- Men det blev inget av det, eftersom jag agerade enligt Elisabeths uttalade vilja, säger hon.

I pressklippen från denna tid återkommer experternas skuldbeläggande av patienten. "Det finns hopplösa fall" säger en chef efter avslöjandet hur en ung kvinna behandlades av psykiatrin. Individen kritiseras istället för strukturerna.

Tidsandan ringas även in på ett tydligt sätt av den ansvarige läkarens ord dagen efter att missförhållandena angående Elisabeth avslöjats.
"Lobotomi har diskuterats...Familjen har mjuknat inför argumentet antingen lobotomi eller att aldrig mer få träffa sin dotter".
Sverige 1977

Fotnot: Texten är en något förkortad version av en artikel som publicerades i Dagens ETC 2007.

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Gamla ETC finns på bibliotek mikrofilmade så du kan få tag på Patriks artikel där. ETC kan hjälpa dig om du har en samvetsgrann redaktör på plats.

T 2017-08-04 17:46:05 Anmäl

Hur får man tag på Original artikeln? Kan man beställa från etc. Vi ska göra ett arbete om psykiatrin.

2017-06-29 16:45:44 Anmäl

Test

TD 2016-03-24 00:57:12 Anmäl

Svaga "män" som hatar starka Quinnor...(and just pity "transsexuella" freaks...)
www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=starka+kvinnor+genom+historien&btnG=S%C3%B6k+p%C3%A5+Google&gbv=1

God fortsättning (dock inte till hatande (s)talkers) 2014-12-26 19:01:06 Anmäl

Det pågår fortfarande. I sju år blev jag kränkt i psykiatrin då mina föräldrar inte ville acceptera att de hadde en transsexuell dotter. Myndigheterna vill inte ens utreda mitt fall, och jag har inga pengar till advokat. Jag har fråntagits allt, och ingen i systemet gör något!

Jennifer Olivia Ring 2014-12-26 15:34:25 Anmäl

Elisabeth borde få miljarder i skadestånd.

2014-09-02 17:02:32 Anmäl

Helena du skriver om så många ämnen att det är omöjligt att ge ett kort svar. Det är rätt att jag år 1977 endast bidrog med en större institutionsstencil, med den enda anmälan till Pressombudsmannen som han svarade på, samt med en refuserad artikel till Dagens Nyheter. Jag var medveten om att min PO-anmälan skulle avslås. Men jag hyste den naiva tron att DN skulle ta ett minimum av intryck av sakliga argument, när de ändå diskuterades av PO.

- - På den tiden tillät DN alls ingen kritik av psykoanalysen. Istället lovordades den enormt. En och endast en gång har DN infört tre artiklar av samma författare på tre på varan följande dagar. Det var en fysiolog som docerade en kvacksalvarteori om att behandling av schizofrena med medicin gör patienterna obotliga för resten av livet. Mina artiklar var automatiskt dödsdömda. Måttet var råkat när DN gick så långt i lögnaktighet som att påstå att Pierre Janet var maffialedare för det franska motståndet mot psykoanalysen. När DN vägrade införa en dementi slutade jag omedelbart min prenumeration.

- - Under mina 20-åriga universitetsstudier fanns det en enda lärare som gav en korrekt framställning av beteendeterapi. Det allra flesta lovordade psykoanalysen, och en betydande grupp propagerade de mest infama lögner om beteendeterapi. Det var extremt svårt för beteendeterapeuter (inte "beteendevetare") att få arbeta vid mentala kliniker. Men det är irrelevant om beteendeterapeuter var anställda på Långbro. Man betalade flygambulanstransport till Schweiz samt behandling av Benedetti, expert på psykoanalys av schizofreni (som du var entusiastisk för). I så fall kunde man mycket väl ha anlitat en utomstående stockholmsk beteendeterapeut.

Max Scharnberg 2014-03-25 12:45:33 Anmäl

Jag har ingen klinisk utbildning eller erfarenhet. Däremot tillhör jag de främsta internationella experterna på psykoanalysens bedrägerier.

- - Du anser dig vara och ha varit patienternas representant. Likväl sparkar du ut alla patientvittnesmål om skador av psykoanalys. Du kan hitta ett antal böcker av f.d. patienter i universitetens digitala arkiv.

- - Nils Haak var tre gånger ordförande i Svenska Psykoanalytikerföreningen. Han skriver att patienten INTE skall ha vad hen önskar utan någonting som hen alls icke är intresserad av, nämligen "psykisk hälsa". Strävandena att ge "psykisk hälsa" leder som en helt naturlig effekt kan leda till nervsammanbrott och självmordsförsök. (Han kunde gärna ha tillfogat lyckade självmord, ty talrika självmord till följd av psykoanalys är dokumenterade.)

- - Sedan 1700-talet har det varit bekant att en stor del av patienterna tillfrisknar av sig själva utan någon behandling. Psykoanalytikerna har i generationer parasiterat på detta spontana tillfrisknande, och de har regelbundet intalat patienten att förbättringen beror på behandlingen. Du skall inte offentligt berätta vad som får dig tro att du inte råkat ut för spontant tillfrisknande, men du borde privat fundera på det.

- - En patient kan klargöra att han vill bli av med sin depression men inte med sin homosexuella läggning. Psykoanalytikern kan lova att läggningen inte KAN förändras mot patientens vilja. Men i hemlighet "vet" psa att patientens OMEDVETNA vilja är att bli heterosexuell. Den ondskefulla L S Kubie lyckades förhåna sina patienters homosexualitet så effektivt att flera av dem gifte sig och försökte leva heterosexuellt. Men många av dessa tog småningom livet av sig. Psa och deras anhängare såg intet oetiskt detta.

- - Men när beteendevetarna lyckades förändra läggningen hos patienter som definitivt ville det själv, så framställdes beteendeterapeuterna som förbrytare. Psa's oförmåga att utföra vad de tidigare skrutit med, blev en dygd. Jag har fortfarande kvar Pockettidningen R, där alla artiklar utom en lovordade psykoanalysen. Undantaget var en dagbok av en man som försökt ta livet av sig p.g.a. sin homosexualitet, och som hade blivit heterosexuell genom beteendeterapi. Han hade funnit en större lycka i ett heterosexuellt förhållande (vilket långtifrån alltid sker). Psa och deras anhängare har alltid varit okänsliga för patienters lidande. Nu läxade de upp beteendeterapeuten. Han skulle istället ha predikat att homosexualitet är lika fint.

- - I Storbritannien var det tills 1861 dödsstraff för manlig analsex. Lång tid efter Andra Världskriget var det fängelsestraff. Homosexuella offer för nazismen som hade kastrerats, torterats eller invalidiserats fick inget skadestånd, ty deras beteende var kriminellt i både Storbritannien och Sovjet. Och, Helena, har du glömt bort Allan Hernelius' officiella utredning att homosexuella inte skulle tillåtas inom militären, därför att de kan utpressas till att bli spioner. (Ett effektivt sätt att förhindra utpressning vore att inte tillmäta läggningen någon betydelse.)

- - Under lång tid fick homosexuella inte bli medlem av den internationella psykoanalytikerföreningen. (Därför blev det nödvändigt att dölja att Anna Freud var homosexuell.)

- - Gustav Jonsson prövade flera absurda samt ineffektiva metoder mot ungdomsbrottslingar. Detta hör inte hit. Däremot skrev han innan sin död en stor artikel i DN enligt vilken det var ett föraktligt mål att behandlingar skulle ha någon terapeutisk effekt.

- - Det var en utbredd inställning att neurotiska symptom är en sund reaktion på det kapitalistiska samhällets ruttenhet. Gösta Harding, ordförande i Svenska Psykoanalytikerföreningen, angrepp föraktfullt Vietnam-rörelsen, men förblev lika omtyckt inom vänstern. B F Skinner var motståndare av Vietnam-kriget, men förblev lika hatad inom vänstern.

Max Scharnberg 2014-03-25 12:44:55 Anmäl

- Helena, med ditt engagemang i patientföreningar kan du inte ha undgått att träffa ett större antal patienter som skadats av psa. Använde du den vanliga floskeln att neurotiker är oförmögna till objektiv bedömning och "projicerar" sin ilska mot fel person? Idag kan du åtminstone inte vara okunnig om att Margit Norell tolkade varje försämring som ett framsteg.

- - Vanna Beckman dokumenterade ett fall där en man hade gått 16 år i psa utan minsta förbättring. Därefter hade han botats på en månad med rätt medicin. Annika Nordin sade i radion att det är uttryck för ENSIDIGHET att alls använda tabletter efter 16 års misslyckande av psa. Däremot är det uttryck för ALLSIDIGHET att ge mera psykoanalys.

- - Terapeuterna på Skogome tillämpade objektrelationspsykoanalysen trots att de visste att den inte hjälper pedofila, medan beteendeterapi är framgångsrik.

- - Ännu vid 9 år var min egen dotter sängvätare. Jag frågade Danderydssjukhus vart man kunde få tag i en kiss-matta. Sjukhuset visade en manifest fientlighet. Och Aftonbladet propagerade den lögnen att beteendeterapeuter botar sängvätande barn med elchocker.

- - Jag har aldrig haft patienter och har ingen klinisk utbildning eller erfarenhet. Jag är textanalytiker och en internationellt högt skattad forskare över psykoanalysens bedrägerier. – Även om man antar att du verkligen har blivit hjälpt av psa, så är det en oförsvarlig attityd att det samma som hjälpte dig kan hjälpa alla.

- - Du har helt fel i att inga framsteg har skett sedan 1977. Menninger-kliniken skapades för att bota schizofreni med psa. Idag använder den medicin. I Sverige har hela sjukhus fått läggas ned därför att patienterna klarade av att leva hemma med rätt medicin. Min närmaste vän under 32 år led av schizofreni. Tack vare medicin kunde han leva hemma de sista 28 åren.

- - John N. Rosen och Ronald Laing "botade" schizofrena med modifierad psykoanalys. Laing var omåttligt populär i Sverige. Rosen hävdade att schizofreni berodde på "den perversa modern" som inte gett barnet kärlek. Nu gav Rosen patienterna kärlek i efterhand, och då blev de friska. I verkligheten stack han fingrarna i kvinnornas könsorgan och pryglade patienter av båda könen. Han har pryglat ihjäl minst två patienter. Med full vetskap om detta rekommenderade L S Kubie att Rosens metoder skulle använda på alla sjukhus. Men efter 40 års missbruk förlorade Rosen sin läkarelegitimation. Och Svenska Psykoanalytikerföreningen har sent omsider förlorat rätten att utexaminera legitimerade psykologer.

- - Så säg inte att det inte har skett framsteg inom psykiatrin.

Max Scharnberg 2014-03-25 12:43:59 Anmäl

Max Scharnberg, Jag kallade aldrig Elisabeth för schizofren. Inom RSMH hade vi en trend att aldrig sätta diagnoser eller tala i termer av diagnoser. Vi var inga läkare eller annan personal utan vi såg varandra som kompisar. Vi lade oss visserligen i diskussionerna kring temat psykoanalys/beteendeterapi i exempelvis vår tidskrift Pockettidningen R och Revansch. I den debatten har jag säkerligen många gånger uttalat mig för samtalsterapi och psykoanalys eftersom jag själv hade nytta av den formen av behandling. Men detta ställdes då mot psykofarmaka som var den största delen av det som man kunde benämna behandling. Vad jag minns så fanns det inte några beteendevetare anställda på Långbro vi den tidpunkten och jag minns tyvärr inte heller att ditt namn fanns med i debatten som gällde Elisabeth eller överhuvud taget inom mentalvårdsdebatten. Elisabeth var ett fall av många som led svårt under mentalvården som vi inom RSMH kämpade för, även om hon är speciell. Max, jag vet inte om du fortfarande jobbar med psykiskt sjuka, jag har tyvärr märkt att psykvården inte förändrats så väldigt mycket sedan jag stod på barrikaderna. Men de människor som befinner sig inom dörrarna idag behöver all den hjälp de kan få och där behövs alla goda krafter.

Helena Frykstrand 2014-03-19 14:52:24 Anmäl

Helene Frykstrand hävdar att "Max Scharnberg [har] dragit nytta av [Elisabeths] situation och sjukdomsbild i sin karriär". Detta är att göra vitt till svart och vice versa. Det är ett historiskt faktum att de vars karriär gynnades av Elisabeth-fallet var psykoanalysanhängarna och hatarna av beteendeterapi. Inom den akademiska världen är det svårt att hitta någon vars karriär har skadats mer än min, därför att jag följde mitt samvete istället för opportunistiska hänsyn. Min Freud-bok stoppades i 7 år, och det fanns inte gränsar för den grad av inkompetens som jag tillskrevs. Men när boken slutligen publicerades mottogs den synnerligen positivt på tre kontinenter, och i Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry ansågs den vara den bästa på området. – Man skulle inte vänta att ett universitet kunde bränna en forskningsrapport, och i Sverige lär det endast ha hänt en enda gång under de senaste 100 åren. Det var min bok om Södertälje-målet, där jag återigen satte mitt samvete framför karriärhänsyn.

Max Scharnberg 2014-01-08 20:37:34 Anmäl

Inte alla Helene Frykstrands insatser i Elisabeth-fallet var rosenröda. I allt som jag under 36 år har skrivit om detta fall finns det endast ett fel: liksom alla andra kallade jag hennes sjukdom "schizofreni". 1968-rörelsen innefattade teorin att schizofreni endast kan botas med psykoanalys, samt att beteendeterapi gör patienterna sjukare. Flera av mina egna professorer propagerade hämningslöst dessa osanningar, och bland dagstidningar var Dagens Nyheter värst. Det hade varit önskvärt om Frykstrand medgivit att hon själv anslöt sig till tron på att Elisabeth behövde psykoanalys.
- - Frykstrand hade också goda förbindelser med Dagens Nyheter, som dolde Långbroläkarnas samband med psykoanalysen, och istället skrev den infama lögnen att fastlänkandet var beteendeterapi. Som jag tidigare berättat föranledde detta beteendeterapeuterna att erbjuda sina tjänster och se vad de kunde göra för flickan. Men detta avvisades kategoriskt av Långbroläkarna som svarade att de redan hade prövat att straffa henne. Detta var den tid när man falskeligen påstod att beteendeterapi består av belöning och straff, både i akademiska skrifter, dagstidningar, och min dotters skolböcker.

Max Scharnberg 2013-12-28 03:20:51 Anmäl

Elisabeth är ingen man glömmer. Åtminstone inte så länge det finns patienter som är lika illa behandlade som hon var, ute på de olika psykiatriska klinikerna. Även om de inte får samma behandling som Elisabeth.
Max Shamberg, jag tycker inte heller att det var speciellt modigt av mig att anmäla fallet till Socialstyrelsen. Jag gjorde bara min medmänskliga plikt. Jag verkade då inom RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) en handikapporganisation som jag själv var initiativtagare till 1967 då jag själv, som patient, blivit illa behandlad på Långbro.
Jag kände Elisabeth mycket väl, hade hälsat på henne så gott som dagligen under ung. ett år.
Under den tiden kastade aldrig Marina Morelli och Elisabeth något bajs på varandra. Inte heller blev hon spolad med iskallt vatten. Detta är myter. Jag kände också Marina Morelli, hon hade en metod som inte var speciellt vanlig i Sverige. Det gick ut på att vinna patientens förtroende för att kunna behandla henne.
Däremot spolades hennes bädd med varmt vatten och detta gillade Elisabeth. Detta gjorde de som var vårdare. Hon hade ett eget mycket kärleksfullt personalteam. Det var fina tjejer och killar.
Felet var läkarnas helt och hållet som inte klarade av att medicinera bort hennes aggressivitet utan band fast henne i sängen. Elisabeth tålde hur mycket medicin som helst. Och hon var stark som en björn. En gång efter en permission var det fyra poliser som de tog till hjälp för att bryta ner henne på bädden.
Elisabeth hamnade under några år i Växjö. Där hälsade jag på henne och hon fick där gå uppe, till och med så mycket att hon träffade en pojkvän som hon förlovade sig med.
Men Stockholms Landsting ville inte betala för den specialvården och därför sändes hon tillbaka till Långbro. Tror inte att läkarna där var speciellt roade av att ta henne tillbaka, utan det var helt klart ekonomin som styrde.
Familjen hade henne i sitt hem ute på sitt sommarställe under en tid, men klarade inte av det i längden, då fadern inte fick tjänstledigt från sitt arbete.
Elisabeth är ett fall som många har försökt att analysera och många har liksom Max Shamberg dragit nytta av hennes situation och sjukdomsbild i sin karriär.
Hon är ett tragiskt fall, men hon har bevisligen hjälpt till att göra psykvården något humanare.
När jag umgicks med henne var hon en ung kvinna som inte hade de referensramar som 20-åriga kvinnor brukar ha. Hon hade vistats på olika institutioner under hela sitt liv. Men hon var mycket skärpt och kunde flera språk. Italienska, tyska och svenska. Marina Morellis terapi skedde ex. på italienska. Marina följde med henne från det institut i Schweits där hon inte längre fick vara eftersom hon ansågs psykotisk. Under en tid arbetade Marina med vårdares lön på Långbro i grindstugan, där Elisabeth låg när jag tog bilderna.

Helena Frykstrand 2013-12-26 15:06:12 Anmäl

Elisabet kommer jag aldrig glömma
i mitt hjärta ska jag dig gömma,
i ett hörn kommer du alltid finnas
för du är en människa jag vill minnas.

Stundens allvar 2013-12-23 02:37:05 Anmäl

Tjejer på fosterhem hade det ochså svårt. Det är sant.

Stundens allvar 2013-12-22 04:32:38 Anmäl

Inte bara emot utsatta svenska kvinnor utan framförallt emot UTSATTA FOSTERBARN som fick utstå upprepade angrepp från svenska perversa pedofiler och svenska sadister inom den - på den tiden - så kallade "omhändertagande (S)ocialhjälps-svängen"

Den Mörka delen av Sverige 2013-12-22 00:59:24 Anmäl

Fruktansvärt hur Sverige agerat mot utsatta kvinnor. Jag hoppas det gått bra för Elisabeth.

Stundens allvar 2013-12-21 23:47:06 Anmäl

De ser mig inte som människa, Stig Olsson

www.exponerat.info/de-ser-mig-inte-som-manniska/

2013-09-13 10:45:31 Anmäl

Jisses?!?
Om man överhuvudtaget orkar läsa eller bry sig, så framstår ju dessa PSYKON till så kallade psykiatriker som värsta sadistiska knäppgökar själva. Tur att man vare sig känner någon eller någonsin själv haft ngn anhörig som har behövt komma i kontakt med dessa knäppgökar till psykiatriker.
Och om psyk(on)iatrikerna inte var sjuka själva i huvudet innan...så lär det väl ha blivit det under flera år med det jobbet och dess "omgivning".

"Spola henne med isvatten"...
"Kasta avföring på varandra"...?!?

2013-09-13 07:54:14 Anmäl


Jag har känt till fallet Elizabeth i lång tid. År 1977 skrev jag en institutionsstencil om fallet. År 1984 skrev jag om det i min doktorsavhandling.

Svenska staten har i ekonomiskt avseende varit sällsynt generös. Elizabeth har flera gånger åkt ambulansflyg till Schweitz för att få behandling av psykoanalytikern Gaetano Benedetti. Han tillhörda de många personer som påstod att de kunde bota schizofreni med psykoanalys. Man tog också med tillbaka en kvinnlig terapeut som Benedetti hade utbildat. Hon hette "Marina" i förnamn. Jag kommer inte i håg hennes efternamn. Och med tanke på att jag inte har så lång tid kvar att leva har jag slängt flera kubikmeter av anteckningar till böcker som jag aldrig får tid att göra färdiga.
- - Men tänk om staten hade använt alla Elizabeth-pengarna till förnuftiga ting!
- - När Dagens Nyheter falskeligen påstod att kedjandet av Elisabeth till britsen var en sorts beteendeterapi, så vände beteendeterapeuterna sig till Långbro och föreslog att de kanske kunde hjälpa till.
- - Läkarna avvisade förslaget med den motivering att de hade själva försökte att straffa henne, och det hade inte hjälp.
- - Vid den tiden var det en trosartikel att beteendeterapins effekt uppnås genom "belöning och straff". Över hela västvärlden propagerades att beteendeterapi använder belöning och straff. Det sades hävdade att principen var att den som har betett sig illa FÖRTJÄNAR STRAFF. Men då spelar det ingen roll om straffet kommer några minuter efter eller fyra månader efter. Det straff som de hade givit Elizabeth var att spola henne med isvatten.
- - Läkarna tillhörde psykodynamiska skolor. De alternerade mellan flera psykoanalytiska idéer. På toaletten blev Elizabeth vettskrämd av ljudet av spolningen, främst för att hon inte kunde förstå hur det kom till.
- - Hon tycks ha smörjt väggarna med avföring. Dels spolades hon med isvatten som uppfostringsmedel. Men samtidigt användas en motsatt terapi. ELIZABETH OCH HENNES TERAPEUT KASTADE AVFÖRING PÅ VARANN.
- - Jag tycker att om man inte har några andra vettiga idéer, så måste det vara lämpligt att Elizabeth först gör sig färdig på toaletten och lämnar den. Därefter kan en vårdare gå in och spola.
- - Jag själv, som inte har någon beteendeterapeutisk utbildning, kan likväl hitta på flera terapeutiska metoder. Man kunde tillverka en toalettstol helt i glas, så att Elizabeth tydligt kunde se vad som hände.
- - Man kunde också tillverka en stol i glas, men i mycket mindre storlek, som en leksak. Och man kunde göra dockor som, om man trycker dem på magen, det kommer ut (antiseptisk) kräm med rätt färg ur rätt hål.

Ytterligare ett tillvägagångssätt vore att hon står så långt från toaletten att hon inte bli rädd för ljudet. Man kan hålla henne hungrig i några timmar och under lyssnandet till spolandet ge henne obegränsad choklad att äta. Man kan gradvis flytta henne närmare toaletten, men aldrig gå närmare förrän all ångest är borta i ett bestämt avstånd.

Men när Christopher Gillberg hade haft hand om Elizabeth i några år (4 år?), och hade lugnat henne, så begärde Långbro-läkarna att få henne igen. Uppenbarligen hade de makt till detta, och uppenbarligen bekymrade de sig inte om Elizabeths.

Det var dock inte så modigt av Frykstrand att dra fram detta fall. Frykstrand var också inställd på att Elizabeth skulle behandlas med psykoanalys.

Benedetti-terapeuten Mariana sade till "Dagens Nyheter"s reporter att "Elizabeth har gjort stora framsteg" under terapin. När han ombads ge ett exempel, så berättade hon att Elizabeth sade med ett bord och lekte med dockor. Då satte Marina sig bredvid henne och sade att dockorna är rädda. – Detta exempel accepterade reporter som ett exempel på stora framsteg.

Max Scharnberg 2013-09-12 21:46:44 Anmäl

Sannolikheten är 99,9% att ännu ett rättsövergrepp är de facto.
En man har har i 25 år hävdat att han är oskyldig dömd för, en våldtäkt, är sedan år 1987 maktlös, rättslös utan lagskydd inspärrad på Karsuddens rättspsykiatriska sjukhus,
Mannens öde blev för allmänheten känt år 2013 när han avvikit under permission och Karsuddens rättspsykiatriker ansåg honom farlig men polisen i Södermanland ansåg inte det och de ansåg dessutom, citat: Risken är extremt liten för att han ska, komma tillbaka och ge sig på Karsuddens personal, slut citat.
Har förundersökning gått rätt till?
Den 54 åriga mannen blev för 25 år sedan mot sitt nekande dömd för en våldtäkt och är sedan dess inspärrad i Karsuddens vars rättspsykiatriker inte lyckats tvångsmedicinera honom med narkotikaklassad psykofarmaka, vilket de anser han behöver med motivering: Mannen har i 25 år nekat till att begått en våldtäkt, det är utpekande bevis för att mannen är farlig för allmänheten!
Har den 54 åriga mannen fått rättvis rättegång?
Eller är han ännu en till i Sverige som för 25 år sedan blivit oskyldig dömd för en våldtäkt och sedan dess hålls inspärrad i rättspsykiatrin?
Den nu 54 åriga mannen har i 25 år hävdat att han är oskyldigt dömd för våldtäkten och det finns inte någon teknisk bevisning i våldtäktsmålet.

Medverka i krav att objektiv granskning av mannens ärende sker.
I Sverige finns endast en advokat som Pro bono med resningsansökningar hjälpt en man som neddrogad av rättspsykiatrikers narkotikaklassad psykofarmaka hjärntvättats till att erkänna åtta mord med belöning, generös tilldelning av narkotiska preparat och av irrläran psykiatrirepresentanter neddrogad man dömdes för åtta mord och efter häpnadsväckande många år inspärrad i rättspsykiatrin avgiftade mannen sig själv.
År 2013 är han med hjälp av Pro bono advokaten friad för samtliga åtta mord.
EU medlemsstaten Sverige är den mest dömda staten för brott mot mänskliga rättigheter.
Dessutom har har EU Tortyrkommissioner och FN Tortyrkommissioner ett stort antal gånger riktat synnerligen allvarlig kritik mot Sverige vars rikspolitiska regim systematisk ignorerar de facto.

Undertecknad vet inte vem Elisabeth är inte heller vem den 54 åriga mannen är, tillika aldrig haft att göra med psykiatrin, aldrig ens privat talat med någon psykiatriker eller psykolog, men har tagit del av och kontrollerat fakta avseende de vars liv destruerats av irrlärans psykiatrirepresentanters Mengelemetodiks hänsynslösa experiment och tvångsmedicinering med narkotikaklassade psykofarmaka som själsligt lemlästar och electroconvulsive therapy framkallar epileptiskt anfall med betydande hjärnskador och värnlösa offer för irrläran psykiatri existerar resterande tid av liv, förvisso längre än på Mengeletiden, ty Sverige rättspsykiatri har inte gaskammare, ännu.
Ännu ett rättsövergrepp är faktum avseende en svensk 54 årig man som för 25 år sedan mot sitt nekande och utan teknisk bevisning dömdes för, en våldtäkt och maktlös, rättslös utan lagskydd i Sverige suttit inspärrad på Karsudden i 25 år
Möjligen kan Nyhetsverkets läsare medverka i att så ock via andra sociala sajter bilda en mänsklig kedja med krav: Stoppa rättsövergreppen och ge de justitiemördade friheten åter.
MVH/ Thérèse Angélique.

Thérèse Angélique 2013-09-08 19:03:18 Anmäl

Fallet Elisabeth måste vara ett av dom otäckaste rättsövergreppen Sverige haft. Modigt av Frykstrand att avslöja.

Nilla 2013-09-05 18:37:44 Anmäl

Övergreppen inom psykiatrin har mörkats av många. Bra att Nyhetsverket sätter ljuset på detta ämne.

2013-06-30 14:31:43 Anmäl

Bra att dessa flumterapier skärskådas.

antifreud 2013-06-18 20:31:01 Anmäl

Du minns helt rätt. Bland alla de ofattbara övergrepp som Elisabeth útsattes för ingick bland annat att de skulle spotta på varandra. Fallet Elisabeth är ingen vidare reklam för psykoanalysen som behandlingsmetod.

Patrik Nyberg 2010-03-09 10:40:44 Anmäl

Kommer i håg det där fallet var väl ett reportage om kvinnan på tv för några år sedan där det visade sig att hon nu fått en diagnos inom autism spektrat. Men det intressanta var att höra hennes berättelse om olika psykodynamskt inriktade flumm terapier som hon tvingats att gå igenom. Var det inte en av terapierna som´gick ut på att terapupten och patienten skulle sitta och spotta på varan.

susanna svensson 2010-03-09 09:44:08 Anmäl